Inhoud van het onderwijs

Groep 0 t/m 2

De inhoud van het onderwijs aan de instroomleerlingen en kleuters, kenmerkt zich o.a. door de volgende punten:

  • veel tijd en aandacht voor activiteiten, waarin het spel een centrale rol speelt;
  • inrichting van het lokaal vanuit een aantal van deze activiteiten waardoor er vaste ruimten zijn, de zogenaamde "hoeken";
  • waar mogelijk wordt door materiaal-, proces- en situatiegestuurde activiteiten tot zelfstandig werken en spelen gestimuleerd;
  • binnen "wereldoriëntatie" en "expressie" hebben de activiteiten vooral een verkennend karakter: je realiseren wat er in je omgeving gebeurt en exploreren van je expressiemogelijkheden.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt meer onderscheid gemaakt in aparte vakken, zoals rekenen en wiskunde, lezen, taal en spelling, schrijven, Engels, biologie, natuurkunde en techniek, wereldoriëntatie, geschiedenis, etc.

Klik hier voor meer informatie over de diverse vakken >>