Kwaliteit van het onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs is een permanente zorg. Om zicht te houden op de resultaten van leerling, groep en school, wordt er regelmatig getoetst. De methodes die wij als school gebruiken hebben toetsen, passend bij datgene wat er in de methode wordt aangeboden.

Daarnaast zijn er door het Cito een reeks niet-methode afhankelijke toetsen ontwikkeld die een beeld geven van leerling, groep en school gerelateerd aan een landelijk en, in een aantal gevallen, regionaal gemiddelde.

Toetsen

Lees verder >>

Interne begeleiding

Op school is de intern begeleidster speciaal belast met het bewaken van de kwaliteit van de zorg aan de leerlingen.

Lees verder >>

Nascholing

Bij- en nascholing door het team vindt plaats om op die wijze onderwijs aan te kunnen bieden dat de kwaliteit heeft die van een school vandaag de dag verwacht mag worden.

De inhoud van de nascholing wordt gebaseerd op de inhoud van het SOP, de doelstellingen van de school zoals verwoord in het school(jaar)plan en de individuele behoeften van de leerkrachten.

Lees verder >>

Mening ouders

Om ook de mening van de ouders met betrekking tot de kwaliteit van onze school mee te laten wegen in het maken van ons kwaliteitsbeleid, wordt voorafgaand aan een nieuw schoolplan, eens in de vier jaar een enquête onder de ouders gehouden.

Lees verder >>