Toelating

Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar bereikt, wordt het op de dag van de verjaardag op school toegelaten. Vooraf is er gelegenheid om maximaal vijf ochtenden of middagen mee te lopen.

Alleen kinderen die uiterlijk zes weken voor aanvang van de zomervakantie vier jaar worden, kunnen dit schooljaar nog beginnen. Buiten deze termijn beginnen de kinderen bij aanvang van het nieuwe schooljaar in verband met pedagogische redenen.

Wordt een kind binnen drie weken na aanvang van het schooljaar vier jaar, dan is het vanaf de eerste week van het nieuwe schooljaar welkom.

 

Toelating leerlingen van andere scholen

Als school krijgen we regelmatig te maken met leerlingen die van andere scholen komen. Dit kan het gevolg zijn van verhuizing, of vanwege het feit dat het op de school waar de leerling tot dan toe heeft gezeten niet bevalt.

Lees verder >>

Toelating leerling met een handicap.

Als gevolg van “Passend onderwijs” moeten wij elke leerling die op onze school aangemeld wordt, passend onderwijs bieden. Dit geldt ook voor leerlingen met een handicap, die zonder die extra begeleiding geen onderwijs kunnen volgen.

 

Lees verder >>