Nieuwsflits nr 10, 1 juni 2023

Belangrijke data:
6 juni: laatste peuterochtend van dit schooljaar
19 juni: schoonmaakavond in de klassen
29 juni: doorschuifochtend
4 juli: rapporten mee en de eindmusical van groep 8
5 juli: afscheid van groep 8 door het poortje!
7 juli: Vossenjacht, middag begin zomervakantie

Alweer de een na laatste Nieuwsflits van dit schooljaar. Het is bijna niet te geloven! Zoveel gedaan en nog zoveel te doen, maar ook dat komt allemaal weer goed.
De afgelopen weken waren druk, maar zo gezellig!
Groep 3 t/m 8 is weer op kamp in Esbeek geweest. Blijft een heerlijk iets en hoe mooi is het om te zien hoe leuk de kinderen het met elkaar hebben en hoe heerlijk zij zich kunnen amuseren met ballen, een sloot met touw, wat spelletjes, wat leesvoer, knutselspullen en dat was het dan. Geen seconde hebben we binnen doorgebracht, alleen de bonte avond hebben we binnen gehouden.
Met 18 man begeleiding, waarvan vier in de keuken te vinden waren, en 82 kinderen hebben we er fantastische dagen van gemaakt. We hadden helaas wel een pechvogel: Winston heeft zijn bovenarm gebroken. Hij was heel stoer en gelukkig zal alles goed en mooi helen.
Wij zijn alle ouders die meegegaan zijn enorm dankbaar! Ja, wij hebben onderling ook heel veel plezier, maar het blijft bijzonder dat ouders hier drie dagen vrij voor nemen en zich dan ten volle voor de kinderen inzetten. Dank!
Alle gemaakte foto's en filmpjes zijn met jullie gedeeld, dus na- en/of meegenieten kan nog een hele tijd!

Als wij op kamp zijn hebben de kleuters hun Kleuterfeest. Vanwege te weinig helpende handjes, is er dit jaar voor een andere opzet gekozen die tot een geweldige dag heeft geleid. Op bezoek bij Teun en Fien, hoe leuk is dat?!
Zij hebben beesten verzorgd, gevaren, een ijsje gegeten, de koeien gemolken, al met al heuse boeren en boerinnetjes hebben wij hier op school!

Wist u dat? …van de MR

Oproep oudergeleding MR
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de MR. 
De MR bestaat uit 4 personen.  In de oudergeleding zitten momenteel Pieter van Dijk en Wouter Jetten. Wouter zal aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van de MR. De personeelsgeleding bestaat uit Annelies Booij en Petra van Vliet.
Taakomschrijving MR: 
De MR heeft binnen de school een adviserende stem dan wel instemmingsbevoegdheid. Zij behartigt de belangen van de ouders, hun kinderen en het onderwijzend personeel in onder andere de volgende zaken: het schoolplan, voorzieningen ten behoeve van leerlingen, taken van personeel, organisatie van de school, besteding van middelen en regels op het gebied van gezondheid en veiligheid.  

Ook organiseert zij éénmaal per jaar een ouderavond, waarop door een deskundige iets wordt verteld over een pedagogisch of actueel thema. Verder behoort tot de taken van de MR het organiseren van een Kinder-MR (Kinder Meedenk Raad). Hiervoor worden jaarlijks in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen georganiseerd. De leden van de KMR hebben drie tot vier keer per jaar overleg met één van de leden van de MR.

Ben je nieuwsgierig geworden of zie je het al helemaal zitten? Spreek gerust een van ons aan. Je bent van harte welkom. 

Algemene Ledenvergadering

Afgelopen dinsdag was de algemene ledenvergadering. Het 'nieuwe' bestuur en de Raad van Toezicht hebben zich verantwoord over het gevoerde beleid en de jaarrekening. Daarna hebben de MR en de OR ook verslag gedaan over hun activiteiten in 2022.
We hebben het in het kader van professionalisering gehad over het de totstandkoming van het nieuwe bestuursmodel, de besteding van de NPO-gelden, het werven van nieuwe personeelsleden op geheel andere wijze dan normaal en tot slot, maar een heel belangrijk punt: de ouderparticipatie. Wij hopen allemaal van harte dat wij met jullie hulp de goede en leuke dingen voor de kinderen kunnen (blijven) doen.
Het is ook altijd een moment voor het aan- en aftreden van mensen. Zo is Marry van Genderen toegetreden tot het bestuur als secretaris, is Arnout Dekker toegetreden tot de Raad van Toezicht en zijn Wietske Rowaan en Wouter Jetten uit de OR respectievelijk de MR getreden. Uiteraard kregen zij een attentie en woordje van dank voor al hun inzet voor de school!
Naast de leden van bestuur, RvT, MR en OR waren er nog enkele leden van de vereniging aanwezig. Toch altijd een mooi moment om even te horen hoe het jaar zowel financieel als op andere terreinen is gelopen.

Eindtoets

Een heel spannend moment altijd, zowel voor de kinderen als de school! Tijdens het schoolkamp kregen wij al het bericht dat de uitslag van de IEP-toets bekend was. Uiteraard is deze bekeken, maar dat kon nog niet met de kinderen gedeeld worden.
Dit moment kwam op maandag na het hemelvaartweekend.
Wij zijn trots op de kinderen, ze hebben het goed gedaan. Vrijwel allemaal op of boven het niveau dat wij voor hen in gedachten hadden. Wij hebben twee adviezen naar boven bijgesteld en nu is iedereen ingeschreven in een passende brugklas op de school van hun keuze!
Wij hebben de toets ook al globaal geanalyseerd en wij weten wat goed gaat en waar het nog beter kan. Het beeld hiervan is niet verrassend, maar vraagt wel om onze aandacht. Wij merken dat nog niet overal alle achterstanden zijn weggewerkt, maar wel dat de lijn stijgend is en dat is een goed signaal!

Schoolplan

Het schoolplan is alweer aan het einde van de termijn van vier jaar en er moet dus een nieuw plan komen. Kijkend naar waar de school nu staat, wat wij nog willen bereiken en wat daar dan voor nodig is, is er met input van het team, een nieuw plan geschreven. Het is nog een concept, maar na goedkeuring en instemming van de RvT en de MR hebben wij weer plannen en doelen geformuleerd voor de komende vier jaar. We hebben het dan over het verhogen van de opbrengsten, het versterken van didactische vaardigheden en het borgen van wat wij de afgelopen jaren aan scholing met het team hebben gedaan. Natuurlijk zijn er meerdere zaken waarover gesproken wordt, maar het overkoepelende begrip is 'kwaliteitsverhoging'. Dat vraagt wat van ons allemaal.

Peuterochtend op 6 juni

Peuters en hun ouders zijn dinsdag 6 juni van 09.30 tot 11.30 uur welkom op de open peuterochtend. Het thema is 'boerderij’. De peuters spelen met Fien en Teun, mogen koeien melken en verzorgen boerderijdieren. Ook zijn er weer echte lammetjes op het plein. Natuurlijk krijgen de ouders koffie en thee en, indien gewenst, een rondleiding door de school.

Zegt het voort, want hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Avondvierdaagse

Afgelopen week heeft een grote groep stoere wandelaars de avondvierdaagse volbracht en met recht een mooie medaille aan hun verzameling mogen toevoegen!
Het waren vier heel gezellige avonden voor jong en oud en wat was het fijn dat de weergoden zich van hun beste kant hebben laten zien. Perfect wandelweer!
Vrijdagavond liep iedereen weer bepakt en bezakt met cadeautjes en snoepgoed moe en tevreden weer naar huis.
Dank aan Martin en Elise die het voor de school zo goed geregeld hebben!

Schoonmaakavond

Op 19 juni gaan wij weer massaal aan de schoonmaak. Rotzooi van een jaar wegkieperen, kasten en lades uitmesten en schoonmaken en zo nog meer. En dit allemaal met de broodnodige gezelligheid en uiteraard koffie/thee met een koekje met elkaar! Jullie doen toch ook weer mee?!
Vorig jaar kwamen ze bij de kleuters wel heel veel handen tekort, uiteindelijk is het opgelost, maar het zou leuk zijn als ook daar de ouders even komen helpen;)

Nieuwe collega nog niet gevonden...

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe collega in groep 5/6. Er worden allerlei leuke reels gemaakt en iedereen weet ervan, maar de droom kandidaat hebben we nog niet gevonden. We blijven stug doorgaan en ooit zullen we de nieuwe collega vinden, maar tot die tijd moeten we het zelf oplossen. Wij hebben een noodplan bedacht en wij zullen dat tijdig met jullie delen. In ieder geval voor het nieuwe schooljaar begint en dan maar hopen dat we het niet hoeven in te zetten!

Groep 1 en 2

Fien en Teun
Ondanks dat er dit jaar helaas te weinig ouders bereid waren om ons te helpen met het organiseren van ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest, hebben wij besloten dat we toch iets leuks voor de kinderen moesten doen. Daarom zijn wij op 15 mei naar Avonturenpark Molenwaard geweest. De weergoden waren ons goed gezind en het was daar niet druk. Bij aankomst werden we opgewacht door Fien en Teun en door samen met deze bewoners van het park af te tellen werd het park geopend. Wij hebben een heerlijke dag gehad en de kinderen hebben zich kostelijk vermaakt in het park. Er was veel te zien en te doen. Vooral het ponyrijden, het tractor-rijden en de boottocht waren voor velen favoriet. Bianca had heerlijke cupcakes gemaakt (aangepast aan het thema) en die gingen er wel in. Ook de lunch was uitgebreid en goed verzorgd. Elly, de pannenkoeken waren heerlijk! Na een intensieve dag nog een ijsje en toen huiswaarts. Sommige kinderen zijn zelfs in de auto in slaap gevallen! Emmeline, Elly, Tessa, Bianca, Oumy en Lois heel hartelijk bedankt voor jullie hulp!

En nu wij toch aan het bedanken zijn, Tessa bedankt voor het naaien van de leuke Fien- kleding en Bianca en Marius heel hartelijk bedankt voor het maken en sponsoren van onze melkkoe! Er wordt nog dagelijks gemolken en de kinderen genieten ervan!

Thema
Deze week en volgende week staan de boerderij en Fien en Teun nog centraal tijdens onze lessen. Op dinsdag 6 juni is het Peuterochtend en sluiten wij het thema af. Daarna sluiten wij het schooljaar af met een thema dat alles te maken heeft met de onderwaterwereld.

Lego gezocht..
We horen regelmatig dat ouders Lego wegdoen, denk dan eerst aan ons! Wij willen voor de kleuters lego gaan sparen. Naast dat de kinderen het leuk vinden om ermee te bouwen is Lego ook ontzettend goed voor de motoriek.  Bij voorbaat hartelijk dank!

De kleuterjuffen

Groep 3 en 4

Afgelopen weken
De afgelopen weken hebben we veel leuke (en nieuwe) dingen gedaan. Op punt 1 staat natuurlijk kamp. Wat hebben we het gezellig gehad! Veel gespeeld, gewandeld en een beetje geslapen. Trots op de kanjers van groep 3 en 4! In de klas hebben de kinderen hierover getekend.

Het lezen van groep 3 gaat nu als een trein. Het is een kwestie van doen, doen en nog meer doen. Ook thuis lekker veel lezen met de kinderen. In de klas lezen we op veel verschillende manieren. Bij de methode zitten ook leuke lees spelletjes. Fijn voor de afwisseling 😉
Via Cloudwise werken de kinderen ook regelmatig met Lijn 3. Dit kan ook thuis worden gedaan. We zitten nu in thema 10. Dit is een goede manier om het lezen te blijven ontwikkelen én het sluit prima aan bij de methode.

Veel kinderen hebben meegelopen met de avond4daagse. Knap gedaan. Veel medailles behaald en enkele blaren erbij. Denk nog even aan het inleveren van de shirtjes. 

De kinderen hebben kennis gemaakt met Kahoot! Dat is een quiz die je via het digibord speelt. De kinderen werkten in tweetallen, waarbij groep 3 en 4 gemengd waren. 
Het leuke van Kahoot! is dat je zelf de quiz kunt maken. Je kunt dit dus bij verschillende vakken inzetten. Wordt vervolgd…

In groep 4 zijn we druk bezig met de tafels. Ook thuis wordt er geoefend, fijn want dit is hard nodig! De tafels van 6 en 8 zijn aan de beurt geweest. Aankomend blok gaan we verder met de tafel van 7.
Ook in groep 3 zijn we gestart met de tafels van 2. Oefenen jullie thuis ook mee?

Aankomende weken
Vanaf maandag 5 juni hebben wij 4 maandagen achter elkaar een leuke workshop muziek. De workshop wordt gegeven door Carola Loeve, Muziekdocent Jacoba Cultuurhuis. Leuk om naar uit te kijken! 

Maandag 19 juni is het proefzwemmen. De kinderen die gaan afzwemmen, krijgen hier persoonlijk bericht over. Het afzwemmen is op maandag 26 juni. Ouders mogen komen kijken. Geef de juiste kleding mee bij het proefzwemmen/afzwemmen.

Maandagavond 19 juni is de schoonmaakavond. We starten om 19.00 en hopen om 20.00 klaar te zijn. Graag zelf schoonmaakspullen meenemen, dan regelen wij wat lekkers.

Alvast hartelijk dank!

Hartelijke groet van de juffen!

Groep 5 en 6

Meivakantie en afsluiting schooljaar
Na een heerlijke vakantie van wel 2 weken zijn we weer lekker begonnen aan de laatste paar weken van het schooljaar. Met nog 6 weken te gaan komt het einde alweer in zicht. Wekelijks hebben we nog spreekbeurten om van te genieten. Natuurlijk moet er nog hard gewerkt worden, maar tussendoor zijn er genoeg momenten voor de nodige gezelligheid. We willen het schooljaar met de klas op een gezellige manier afsluiten. Daarom organiseren we op donderdag 29 juni een juffenfeest met een gezellige high tea. Het is de bedoeling dat de kinderen overblijven die dag. 

Schoolkamp
Wat een magisch kamp hebben we gehad in Esbeek. Het weer zat mee en het programma zat vol gezellige activiteiten. Waaronder een groepsspel, nachtspel voor groep 5 t/m 8, speurtocht en een spellencircuit. Ook dit jaar heeft iedereen uit volle borst meegezongen bij het kampvuur. En als afsluiting  hadden we de bonte avond. Groep 5/6 heeft een geweldig optreden laten zien. We zijn heel trots op hoe ze de dans met elkaar hebben neergezet. 
Helaas was er ook minder prettig nieuws, want Winston heeft door een val zijn arm gebroken. Gelukkig was hij maandag met zijn arm in het gips alweer op school. Hieronder zien jullie een paar kreten van de kinderen over het kamp. 

Vossenjacht
Op de laatste dag  van het schooljaar sluiten we het schooljaar weer af met een vossenjacht. Hiervoor zijn we uiteraard weer op zoek naar begeleiders. Aanmelden kan bij juf Roos of juf Jetske. Ook komt er een mogelijkheid om dit via Parro door te geven. 
Alleen met uw hulp kunnen we dit schooljaar weer mooi afsluiten. De vossenjacht begint en eindigt in de vesting dus kinderen komen die dag niet meer op school. 

Schoolfotograaf
Op dinsdag 23 mei is de schoolfotograaf weer langs geweest. Alle kinderen zagen er weer piekfijn uit en de foto’s waren dan ook vlot genomen! Er zijn zowel portretten gemaakt als een gezellige groepsfoto buiten. Binnenkort krijgt u bericht als de foto’s besteld kunnen worden. 

Groep 7 en 8

IEP IEP HOERA!!

IKC Het Fluitschip Windvaan - Hoera! We hebben met de IEP toets fantastisch  gescoord. Het team is trots op alle leerlingen van groep 8. Gefeliciteerd!  | Facebook

Maandag na kamp hebben alle kinderen uit groep 8 hun uitslag van de IEP-Eindtoets gekregen. Altijd spannend, ook al doen ze net alsof dat niet zo is.
Wij zijn trots, ze hebben het echt goed gedaan! Vrijwel iedereen heeft gedaan wat wij van ze vroegen: hun stinkende best en met een trots en blij gevoel dit alles afronden. Dat is gelukt! Ook wij als school zijn blij, want het is voor ons ook wel belangrijk om een goed en representatief beeld te hebben van waar wij staan als wij kijken naar de prestaties van de kinderen. Dit nog los van de onderdelen waarvan wij zien dat wij daar wat harder aan moeten gaan trekken.
We hebben boven het landelijk IEP-gemiddelde gescoord en eigenlijk niemand onder 1F moeten laten gaan. Zij hebben in wezen de sprong die zij eind groep 7 hebben laten zien en vervolgens in midden 8 weer totaal niet, nu weer laten zien. Ze zijn allemaal gegroeid en hoe!
Gefeliciteerd allemaal!

Gesprekken Drempeltoets
Groep 7 ziet dit alles gebeuren en denkt: en wij dan? Nou geen zorgen, volgende week maandag hebben wij met hen de gesprekken over de resultaten van de Drempeltoets. Zij hebben rekenen, taalverzorging, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen opgaven gemaakt, die van een gemiddeld moeilijkheidsniveau zijn. Voor ieder vak komt een VO-niveau naar voren en op basis daarvan een mogelijk passend VO-advies gegeven. Wij lezen dit meer als een indicatie, we hebben nog even, en we zien waar we nog aan de slag moeten. Niets is nog in beton gegoten, maar het is een denkrichting en ook hier geldt dat zij eind groep 8 weer een enorme sprong kunnen laten zien.
Een eerste gesprek over het VO, altijd weer bijzonder!

Kamp
We hebben met elkaar weer prachtige dagen beleefd. Leuke spellen, een mooie en goede speurtocht, leuk spellencircuit op het grote veld, zingen rondom het kampvuur, het nachtspel, de bonte avond en voor het eerst dat groep 7 op de slaapzolder ging slapen. De juffen sliepen daar ook, maar dat mocht de pret niet drukken.
Groep 8 is van het vroeg, of in ieder geval op een redelijke tijd, gaan slapen, groep 7 had daar wat meer moeite mee. Dat wordt nog wat met de slaapfeestjes, waar wij dan gelukkig niet bij hoeven te zijn!
Ze hebben het als groep echt geweldig gedaan! Veel plezier met elkaar, zich gehouden aan afspraken en alles verliep soepel, gezellig en in pais en vree!
Voor groep 8 alweer de laatste keer, dus die moesten op dinsdagavond het spookbos in! Angst vooraf, veel te groot voor wat het uiteindelijk was, en na de bonte avond in groepjes van drie het bos in en aan het eind gingen de juffen als gillende keukenmeiden met twee leerlingen ook het bos in!
Er is veel gegild en gelachen en als beloning lagen er een boel lekkere hapjes op hen te wachten. Een klein feestje voor alleen groep 8!
Het was weer bijzonder allemaal en we kijken nu alweer uit naar volgend jaar!

Musical

Livestream Groep 8 musical - Audivio

We zijn begonnen en we moeten hard aan de slag om alles perfect te hebben op 4 juli! Dat vraagt nog best wat van ons, maar het gaat hoe dan ook goed komen. Juf Carina heeft het script en liedteksten geschreven, van Quasar hebben we weer de decordozen gekregen en die zijn al beschilderd, de attributen worden verzameld, de teksten zitten er al aardig in en zo zetten we mooie stappen richting DE avond! Dit betekent dat we echt wat lange dagen gaan maken, de gym niet altijd kan doorgaan, maar dat lijkt ons geen drama (om in de juiste bewoordingen te blijven).
De kinderen doen het goed en zijn echt serieus aan het werk en als ze er even uit moeten, komen ze heel fijn even in de klas zitten om wat anders te doen. Bijna voorbeeldig allemaal, of misschien stilte voor de storm? Nee, dat eerste!
Waar wij nog wel naar op zoek zijn, zijn de podiumdelenhalers. Het is best even een dingetje en er zijn echt twee man nodig, maar zonder podium kunnen we eigenlijk niets.
Dus wij smeken jullie om te kijken wat lukt en of jullie andere mensen kennen die zouden willen helpen. Wij horen het graag!

Avondvierdaagse
Bijna de hele klas liep mee en ook veel ouders, opa's en oma's en zo was er iedere avond een flinke groep op pad. Mooi om dit zo met elkaar te doen.
Ze hebben het ook heel goed gedaan. Waren er wel eens jaren dat kinderen toch alles anders wilden doen dan de rest of alternatieve routes bedachten, zo gezellig en goed ging het nu. In de klas vertelden ze ook dat het leuk was.
Fijn, we zijn trots op ze. Nu hebben ze een lekker lang Pinksterweekend kunnen bijkomen van die 40 kilometer die ze in de benen hadden.

Spreekbeurten
Groep 8 is al geweest, groep 7 is nu ook bijna klaar. Wat zijn er leuke spreekbeurten gehouden!!
Ook wij hebben weer veel geleerd. Zo eten we nu iedere dag een handje walnoten, want daar worden we slimmer van! Ook veel geleerd over Lego, de Watersnoodramp, hersenvliesontsteking, diamanten en zo nog veel meer. Wij genieten echt van wat er gepresenteerd wordt en van hoe zij zich hiervoor inzetten. We hebben er nog een paar te gaan, gelukkig maar.

Groep 7
Voor hen is het een wat rare tijd. Zij zien van alles om zich heen gebeuren en weten dat zij dit volgend jaar gaan meemaken, maar moeten nu ook nog goed aan het werk blijven. Over een week of twee gaan we weer de Citotoetsen maken en verder is er nog genoeg te doen.
Groep 8 is grotendeels uit de klas, ze zijn als groep 7 wat meer op elkaar aangewezen en dat is ook goed. Volgend jaar zijn zij de grootsten van de school en dat is het allerleukste als je het als groep goed hebt met elkaar.
Eind juni kunnen ze even proeven aan hun nieuwe rol: tijdens de doorschuifochtend zijn zij even alvast groep 8.
Wij zorgen ervoor dat wij met beide groepen nog een paar goede laatste weken hebben, ieder op een eigen manier.

Dagje plezier met elkaar!
Op 26 juni gaan we een dagje gezelligheid met elkaar hebben. 's Ochtends gaan wij naar het Gorcums museum en daar is veel leuks te doen!
https://www.gorcumsmuseum.nl/tentoonstelling/te-land-ter-zee-en-in-de-lucht/
Daarna gaan wij weer terug naar deze kant van het water en brengen we de middag aan het strandje door (Oudendijk) met allerlei lekkere hapjes die de kinderen gemaakt hebben.
Wij kijken uit naar een gezellige dag met deze weer unieke groep 7/8!

Jakobien, Roos en Carien

Nieuwsflits nr 9, 6 april 2023

Belangrijke data:
7 april: Goede Vrijdag, vrij;
10 april: Tweede Paasdag, vrij
20 april: Ochtend Koningsspelen
24 april t/m 5 mei: meivakantie
15 t/m 17 mei: schoolkamp groep 3 t/m 8
17 mei: kleuters vrij
19 mei: vrij
23 mei: begin avond vierdaagse

De laatste periode

De lenterapporten zijn geschreven en gelezen, de ouder-kind-leerkracht gesprekken naar aanleiding van de rapporten zijn gevoerd en dan gaan we de laatste schoolperiode in. De tijd vliegt en voor je het weet lopen we alweer de Vossenjacht door de Vesting!
Toch staat er nog heel wat op het programma voor ons en voor de kinderen! Denk aan schoolkamp en het alternatieve kleuterfeest, het afscheid van groep 8, de avondvierdaagse, alles bestellen voor komend schooljaar (deel het binnen jullie netwerk!), de schoonmaakavond, nog een ronde toetsen en rapporten schrijven, kijken of we de formatie rond krijgen, teamscholing, etc. etc. Naast dingen die eenvoudigweg moeten, heel veel leuke en gezellige dingen en daar gaan we van genieten!

Statutenwijziging

In de vorige Nieuwsflits hebben jullie kunnen lezen dat de ALV akkoord is gegaan met de voorgestelde statutenwijziging, inmiddels is alles officieel, de notariële akte is gepasseerd en de het nieuwe bestuur in een gewijzigde vorm is een feit. Toch een bijzonder moment want een proces waar twee jaar hard en intensief aan gewerkt is, hiermee afgerond. Dank aan iedereen die hier een steen of steentje aan bijgedragen heeft!

Groep 1 en 2

Voorjaar
De afgelopen weken stond het voorjaar centraal tijdens onze lessen. Zo hebben we o.a. de kringloop van het ei onder de loep genomen, het uitgebreid over de verschillende seizoenen gehad, zaadjes opgekweekt, onze eigen moestuin ontworpen enz. enz. Een thema met veel mogelijkheden, waar veel materiaal van dichtbij  voorhanden is … Bij het afspelen van de filmpjes van de geboorte van kuikentjes hoorde je oh ah wat schattig!! Ook het spelen in de graan- tafel was een groot succes. Na Pasen gaan we het thema uitbreiden met lesjes over de dieren op de boerderij. 

Gymmen
Na Pasen gymmen wij niet meer op woensdag, maar spelen wij op dat tijdstip buiten.

Welkom!
Groep 1-2 b is inmiddels uitgebreid met de komst van Jesper Juijn (broertje van Gitte 1-2a) en sinds deze week is Felan Zijlstra aan het wennen in groep 1-2 a. Jongens heel veel plezier op Basisschool Oudendijk toegewenst!!!

De kleuterjuffen

Groep 3 en 4

Verdere kennismaking.
Deze maand hebben we de kennismakingsgesprekken gehad. Wat fijn dat er zoveel ouders (én kinderen) op gesprek zijn geweest.
In de klas leren we elkaar ook steeds beter kennen. Welke regels passen bij ons, hoe gaan we op een positieve manier met elkaar om en hoe kunnen we elkaar op een prettige manier helpen. 

Dramalessen
Juf Sophie heeft deze maand ook weer 2 leuke dramalessen geven. Een les over het maken van een tabloid bij een sprookje, waarbij de kinderen moesten raden welk sprookje het was dat uitgebeeld werd, en een leuke les over het schilderen van paaseieren. Dit was niet met een kwast, het was schilderen met je hele lichaam. De kinderen moesten hun hele lijf gebruiken om dit uit beelden op muziek.

Lente in de klas
De zon is inmiddels al lekker gaan schijnen, de bloesem komt aan de bomen en de tulpen staan in bloei. Dus ook bij ons in de klas.


Fijn weekend!

Juf Melanie en alle andere juffen bij ons in de groep!

Groep 5 en 6

Tanzaniaanse proeverij in de klas
Tijdens de taalles kwam een aantal gerechten voorbij waar veel kinderen geen idee van hadden wat het nu precies was. Liam wist het wel. Het was namelijk boboti. Zo ontstond het idee om de kinderen wat te laten proeven. Uiteindelijk is het geen boboti geworden, maar een soort rijstepap. 
Liam zijn vader had een hele pan klaargemaakt voor ons, zodat wij allemaal konden proeven. Het was een warme pap met een zoete smaak. Na het proeven wilde één van de kinderen wel naar Tanzania voor dat lekkere eten 🙂
Bedankt Liam en Andrew!

Afval ruimen
Al eerder kregen wij een gastles van Teamschoon, waarin we uitleg kregen over het belang van afval opruimen en scheiden. Laatst hadden we met begrijpend lezen een tekst, waarin werd uitgelegd hoe onwijs belangrijk het is om onze oceanen schoon te houden. We leerden meer over de plastic soup, maar vooral over wat de oceanen en het zeeleven voor ons doen. De kinderen maakten hier in tweetallen mooie posters over. 

Rapportgesprekken 
Afgelopen periode hebben we weer gesprekken over de rapporten gevoerd. Met elkaar hebben we natuurlijk over het rapport gesproken, maar ook over Lefland (tegenhanger van Makkieland) en persoonlijke doelen voor de komende weken. Wat mooi om te zien hoe alle kinderen groeien in hun rol als gesprekspartner. Daar zijn we heel trots op! 

Begeleiding gezocht!
Op donderdag 20 april zijn de Koningsspelen. Dat belooft een feestelijke dag te worden! Met bussen vertrekken we om 08:45 uur naar het sportveld in Giessen. Om ongeveer 13:00 uur zullen wij weer terug zijn op school. We hebben al enkele begeleiders, maar zijn nog op zoek naar 2 begeleiders. 
Laat het ons even weten als je gezellig aansluit bij deze ochtend!

Juf Annelies & juf Jetske

Groep 7 en 8

IEP IEP en dan na twee dagen... HOERA!

Over twee weken maakt groep 8 de IEP-Eindtoets. Weer een mijlpaal en natuurlijk ook een spannend moment!
De kinderen hebben van ons gehoord waar wij hen nu in het VO zien en als ze twee ochtenden hun best doen en aan zichzelf en aan ons laten zien dat ook een toetsaanbieder het roerend met ons advies eens is, dan is het helemaal goed. Dus ja, echt nog even knallen en dan gaan we werken naar het afscheid van weer een groep 8. Maar, nu gaan we nog volop genieten van het feit dat ze hier nog lekker lopen te puberen!

We hebben al aan een normeringsonderzoek meegedaan, volgende week maken we nog een proeftoets, zodat ze weer in het vizier hebben hoe de toets er ook alweer uitziet en dat moet allemaal een goed gevoel geven!

Voetballen, soms is meedoen belangrijker dan winnen!
Verspreid over twee woensdagmiddagen hebben een meisjes- en jongensteam elk de eer van Oudendijk verdedigd.
Op de 22e waren de meisjes aan de beurt. Veel lol, swingen in de kleedkamer, inzet en verbazing op het veld, veel support, alles verliezen, de begeleiders Johan en Tessa en dan heb je alle ingrediënten voor een heerlijke middag ondanks de regen en kou.
Op de 29e waren de jongens aan de beurt. Omdat het team niet helemaal compleet was, hebben Winston en Finn uit groep 6 ons geholpen. Dank jullie wel! Twee wedstrijden winnen, veel strijd, spanning en sensatie, ook hier de nodige support, plezier met elkaar, de begeleiders Tobias en Patricia en dan hebben we ook voor dezer middag alles in huis voor een mooie middag!
Iedereen die begeleid, gesupporterd en wat al niet meer heeft: heel veel dank!

Rapportgesprekken
Vorige week hebben we de gesprekken gevoerd met de kinderen en ouders naar aanleiding van het lenterapport. Dit keer eigenlijk alleen voor de kinderen van groep 7. Groep 8 hadden we nog niet zo lang geleden op bezoek gehad en in die korte tijd zal er niet heel veel veranderd zijn.
Hoe leuk is het om te zien dat de kinderen steeds beter in staat zijn om zelf het gesprek met ons te voeren. De een bereidt het wat grondiger voor dan de ander, maar eigenlijk ieder kind weet heel goed wat goed gaat, wat beter kan en wat ze daarvoor nodig hebben. Mooi is ook dat het niet alleen om de cijfers gaat, maar om het totaalplaatje. De onzekerheden, het samenwerken, het gedrag in de klas, de voorkeuren, wie op welke manie kan helpen etc. Echt een feestje en zo leuk om de groei qua inhoud en gespreksvoering in deze gesprekken te zien. Wij zagen ook ouders met trotse blikken naar hun kind kijken en terecht!

Koningsspelen
Donderdagochtend 20 april gaan wij weer meedoen met de Koningsspelen. Allemaal met de bus richting sporthal de Jager en het Almbos. Dit jaar hebben wij geen ontbijt, want we moeten op tijd in de bus zitten en dan wordt het ofwel heel vroeg op school zijn ofwel rap rap, heel snel eten wat ook niet heel gezellig is.
Uiteraard hebben wij ook weer de nodige begeleiders nodig. De leerkrachten worden veelal bij de spelletjes ingedeeld en de groepjes hebben een helpende en sturende hand(en) nodig. We hebben nu drie ouders die zich hebben opgegeven, heel veel dank daarvoor, maar daarmee gaan we het niet redden.. We hebben er nog minimaal twee nodig, meer mag altijd, want met twee is begeleiden vaak leuker! Geven jullie je op via de agenda in Parro? Heel graag en alvast dank!

Lentekriebels

Veel commotie in het land, gelukkig bij ons niet! Voor de kinderen waardevolle lessen. Zij lijken vaak al zo vroegrijp en wijs, maar schijn bedriegt. Veel gegiebel, de slappe lach, blozen, kijken hoe anderen reageren, oudere broers of zusjes napraten, in feite allemaal heerlijk onschuldig.
Eerst mochten de kinderen alles zeggen over wat ze wisten van seks, het woord stond groot op het bord. Tien minuten hilariteit en toen dat dan een beetje voorbij was, konden we met het echte onderwerp aan de slag. De lichamelijke ontwikkeling en de veranderingen op deze leeftijd waar ze al volop mee te maken hebben, de puberteit, hoe geven we grenzen aan etc. Teveel voor een weekje per jaar, dus wij gaan nog wat lesjes geven. De kinderen hebben goed meegedaan en zijn hopelijk ook iets wijzer geworden. Het is in onze ogen belangrijk dat ze hierin onderwijs krijgen en met op hun leeftijd afgestemde lesstof met verwerking en ook passend taalgebruik, kan het alleen maar goed zijn!

Bezoek Kamp Vught
Ieder jaar gaat groep 8 naar Kamp Vught. Een indrukwekkend bezoek. In de klas zijn wij nu bezig met het thema 'wereldoorlogen en de holocaust' en daar sluit dit bezoek naadloos bij aan.
In de klas hebben we naar de film over Roosje gekeken, haar verhaal is de leidraad voor de rondleiding door het kamp. Daarna hebben ze opdrachten gemaakt in een werkboekje over enkele klasgenoten van Roosje. Iemand had een ouder die lid was van de NSB, weer een ander gezin hielp onderduikers/ zat in het verzet, er was een Duits jongetje in de klas en zo wordt aan de hand van echte verhalen over echte mensen alle ellende van de oorlog besproken. Dit maakt al enorme indruk op de kinderen.
Het bezoek zelf was indrukwekkend en ieder kind had een eigen bijzonder aspect dat bij zal blijven. Het kindermonument is iets waar je keer op keer lang bij stil kunt staan en ook de kinderen waren er helemaal stil van. Al die namen van al die kinderen en van werkelijk alle leeftijden. Onbegrijpelijk.
Zij kwamen soms nog in gedachten verzonken terug en het is ook goed om even stil te staan bij wat je daar nu gezien hebt.
Trots op de groep hoe zij dit gedaan hebben.


Verkeersexamen

Het goed doen bij de Verkeersquiz en dan een dip tijdens het verkeersexamen. Een heel groot deel van groep 7 ging op voor het herexamen en gelukkig is nu bijna iedereen geslaagd voor het theoretische deel van het verkeersexamen. Gefeliciteerd! Volgend jaar nieuwe kansen voor wie dat nodig is.
Er moet ook nog een praktijkgedeelte volgen, maar wanneer dat is en hoe dat geregeld gaat worden is ons nu nog niet duidelijk. We wachten het rustig af.

Bureau Halt
Juf Linsy van Bureau Halt startte de les met een herhaling van de taken van Bureau Halt. Wanneer kom je er mee in aanraking? Krijg je meteen een strafblad? Wanneer kom je dan bij de Officier van Justitie of de Kinderrechter terecht? Veel van deze informatie wisten de meeste kinderen te reproduceren van een vorige les van Bureau Halt. Na de introductie startten we met een thema wat uit twee moeilijk te onderscheiden woorden bestaat: Tolerantie en Respect. Na veel voorbeelden en een eigen voorbeeld van die ochtend, werd het verschil een beetje duidelijker. Een bestuurder van een auto die al toeterend de kinderen in de fietsrij vanaf de gymles inhaalde, zorgde voor schrik bij de kinderen maar ook een aantal gepaste én ongepaste reacties terug. Hoe had je anders kunnen reageren? Is het oké wat deze bestuurder deed? Zij deed zeer respectloos, is het dan prima om ongepast terug reageren? Is dat respectvol? Maar ook vragen als: Is het oké om te filmen als je een ongeluk ziet? Mag je iemand uitschelden als je verliest met een potje voetbal? Ze kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat respect gaat om het behandelen van anderen zoals je zelf behandelt wilt worden! Bij tolerantie gaat het meer over acceptatie van een (mening, geloof houding, kleding, gedrag, etc.) van een ander. Een moeilijke, maar leerzame les!

Fijn lang en hopelijk zonnig paasweekend!
Jakobien, Roos en Carien


Nieuwsflits nr 8, 16 maart 2023

Belangrijke data:
21 maart: rapporten mee naar huis
25 maart: klussenochtend van 9-12 uur
Week van 27 - 30 maart: rapport-/voortgangsgesprekken

Afscheid van juf Ria

In de vorige Nieuwsflits hebben wij al aandacht besteed aan het afscheid van juf Ria, maar nu kijken we nog even terug op de dag waarop het echte afscheid was.
Ria en haar man werden op school onthaald met een leuk lied en mocht op school plaatsnemen op een troon. Het thema van de dag was reizen. Zij en haar man houden daarvan en als het even kan, gaan zij met de camper op pad.
Zij is kort toegesproken en heeft van alle groepen een cadeau gekregen: een reisgids. Alle kinderen hebben een reis aanbevolen met foto's, eigen ervaringen, tips voor activiteiten en bezienswaardigheden etc. Er zaten echt heel mooie exemplaren tussen. Daarna heeft zij een feestje gevierd met haar eigen groep. Dat was haar laatste moment in de klas met alle kinderen en dat viel zowel haar als sommige kinderen best zwaar.
Vervolgens was het tijd om een route te rijden waarop onderweg allemaal gezellige en memory lane activiteiten te doen waren. Zij werd uitgezwaaid met een lied en iedereen had een wc-rol voor haar meegenomen, immers als je op reis gaat met een camper moet je dat wel bij je hebben!
Om een uur of twee was zij weer op school en toen hebben we haar nog in het zonnetje gezet met een mooi lied en een cadeau van ouders, kinderen en de school: een mooie reischeque waarmee ze hopelijk mooie reisjes kan maken!
De dag werd afgesloten met een moment waarop alle ouders, andere bekenden en al wie wilde komen, gedag konden komen zeggen.
Het was een heel gezellige en mooie dag en het allerbelangrijkste is dat Ria er enorm van genoten heeft!

Juf Ria gaat op reis en juf Melanie begint aan haar reis bij ons!

Maandag 6 maart begon juf Melanie voor groep 3/4. Dat is best even wennen, zeker halverwege een schooljaar waarin allerlei gewoonten zijn ingeslopen en je daar maar weer je weg in moet vinden.
We kunnen wel zeggen dat ze een vliegende en bijzondere start heeft gehad. De kinderen zijn blij met haar en dat is het mooiste begin! Natuurlijk krijgt zij nu alle tijd om zich alles van de school en de klas eigen te maken, er komt een boel op haar af. Over een boel op haar afkomen gesproken: op dag 2 kwam Omroep Brabant filmen, op dag 3 werd zij geïnterviewd door Rob & Wijnand van 3FM en het nieuws was vervolgens 's middags ook weer te horen op Q-music! Waar een actie met tekeningen van kinderen in een sollicitatieprocedure al niet toe kan leiden!

De formatie is nog niet helemaal rond. Voorlopig vullen wij de overige dagen in groep 3/4 op met juf Roos, juf Annelies en juf Willemien. Het is even niet ideaal, maar we doen ons best en alles is beter dan geen leerkracht voor de klas!
Het is de bedoeling dat juf Jetske de donderdag en vrijdag gaat invullen. Dit betekent dat wij nog op zoek zijn naar een nieuwe collega in groep 5/6. De vacature staat op de website en zal ook weer de nodige aandacht krijgen op diverse social media waarop de school actief is. Wij zijn heel blij als iedereen meedenkt en meezoekt!

Algemene ledenvergadering

Dinsdagavond was de tweede ALV, bij de eerste werd het quorum niet gehaald, over de aan de leden voorgelegde statutenwijziging die de grondslag vormt voor een nieuw bestuursmodel. Daarover is vorig jaar een informatieavond gehouden.
De aanwezige leden hebben unaniem voor de statutenwijziging gestemd en nadat de notaris deze in een notariële akte heeft opgenomen, zijn ze geldend voor de vereniging.
Ook is afscheid genomen van de aftredende en niet herkiesbare bestuursleden: Wilfred den Hartog, Mirjam Winterman en Chantal Korterik. Zij hebben veel vrije tijd in het besturen van de school gestopt en daar zijn wij hen heel dankbaar voor! Dinsdag een woordje van dank, een boompje als symbolisch cadeau en later volgt nog een gezellig etentje met elkaar.
Marry van Genderen is toegetreden als aspirant bestuurslid en Carien is van aspirant lid officieel bestuurslid/voorzitter geworden.
Het was een intensief, goed en belangrijk traject en het is mooi dat dit zo goed is afgerond.

Even voorstellen

Hallo! Mijn naam is Bieke en ik ben 21 jaar oud. In 2021 ben ik afgestudeerd als persoonlijk begeleidster specifieke doelgroepen, maatschappelijke zorg niveau 4. Waarbij ik stage heb gelopen bij diverse organisaties waar kinderen aangemeld worden die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Voor mijn nieuwe studie Pedagogiek loop ik op donderdag stage op basisschool Oudendijk. Tijdens mijn stage loop ik mee met Roos, de intern begeleidster, en werk ik aan mijn bekwaamheden. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en meer te leren over het vak!

Bieke

Afbeelding met persoon, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Studiemiddag

Dinsdagmiddag hebben wij als team een studiemiddag gehad en het centrale thema was kwaliteit. Dit ook met het oog op het nieuw te schrijven schoolplan. De kwaliteiten van elkaar, de kwaliteiten die nodig zijn voor ons vak, de kwaliteiten van de school, welke kwaliteiten worden van onze beroepshouding gevraagd, hoe kwaliteit verhoogd/versterkt kan/moet worden etc. Er zijn goede gesprekken gevoerd en daaruit kwamen weer goede leerpunten en afspraken. Het was een lange middag met een goede opbrengst! Fijn om met dat gevoel weer naar huis te gaan!

Groep 1 en 2

Bloemen en voorjaar
Ons nieuwe project staat geheel in het teken van bloemen en het voorjaar.
Welke bloemen kunnen er uit de bolletjes komen? Wat hebben bollen nodig om te groeien? Wat is zaaien? Wat is het uiterlijk verschil tussen een kip en een haan? Enz. enz.  Allemaal vragen die beantwoord worden tijdens onze lessen. Uiteraard wordt er weer het nodige geknutseld, voorgelezen, gezongen, gerekend en mogen ze verkleed als heuse boer of boerin spelen in onze jonge-dierenhoek of als bloemenverkoper in onze bloemenwinkel. In deze speelhoeken spelen de kinderen altijd graag! Ook hebben we dit jaar een graan tafel en daarin kunnen de kinderen aan de slag en ervaren dat in de verschillende formaat bekertjes een andere hoeveelheid graan past….. Wij hebben al één zak graan gekregen van de opa van Febe, mocht u nog een adresje weten voor meer graan, wij houden ons aanbevolen.

Welkom Thomas van Andel!
Thomas is deze maand 4 jaar geworden en gestart in groep 1-2b. Wij wensen hem een fijne tijd toe op onze school!

Helaas!!!
Ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest op 16 mei gaat dit jaar helaas niet door omdat wij, na 3 oproepen te hebben gedaan, slechts één aanmelding van een hulpouder hebben ontvangen. Wij zijn dus genoodzaakt om deze dag anders te gaan invullen. T.z.t ontvangt u hierover meer bericht.

Groep 3 en 4

Na de vakantie zijn we weer van start gegaan. Nu juf Ria afscheid heeft genomen, mag ik het stokje van haar overnemen. 
Ik zal me even kort voorstellen.
Mijn naam is Melanie Faber en ik woon in Sleeuwijk. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters van 11 en 14. In mijn vrije tijd hou ik er van om allerlei soorten soep te maken. Graag zo vers en onbekend mogelijk.
Lekker wandelen met een goede podcast of in een goed boek duiken, doe ik ook graag.
De afgelopen 16 jaar ben ik werkzaam geweest op verschillende scholen binnen 'De Stroming’. De dagen die ik nu voor deze groep heb gestaan, zijn goed bevallen. Ik zie veel enthousiasme, gezelligheid en behulpzaamheid in de groep, leuk!

We gaan er een fijn half jaar van maken!

Hartelijke groet,

Melanie

Groep 5 en 6

Gastles zwerfafval
Op woensdag 8 maart kregen we een gastles over zwerfafval van Team Schoon. Allereerst kregen we een stuk theorie over wat zwerfafval is, wat de oorzaak is en hoe we dit kunnen verminderen. Ook werd onze kennis getest met een leuke en interessante quiz. De intentie was om ook zelf afval te gaan ruimen, maar vanwege de sneeuw ging dat helaas niet door. In plaats daarvan hadden we een leuk afvalspel, waarbij onze kennis werd getest over in welke afvalbak verschillend afval hoort. 
Gelukkig deden we met de school ook mee aan de Landelijke Opschoondag en konden we daar ook onze bijdrage leveren aan weer een schonere omgeving!

Rapporten mee
Aanstaande dinsdag 22 maart gaan de rapporten weer mee voor alle kinderen. We zitten alweer over de helft van het jaar en de eerste cito toetsen zijn afgerond. Van maandag 27 maart t/m donderdag 30 maart zullen de gesprekken zijn en hopen we jullie daar weer te ontmoeten. Vorige keer waren bijna alle kinderen aanwezig bij het rapportgesprek. Dit gaf mooie en vooral waardevolle gesprekken, waarbij de kinderen zich echt meer verantwoordelijk voelden. Ze zijn tijdens deze gesprekken weer van harte welkom!

De spreekbeurten zijn gestart!
Enthousiasme, nieuwsgierigheid, zenuwen, spanning, plezier, we hebben het allemaal voorbij zien komen in de voorbereidingen en wellicht u thuis ook! We zijn namelijk na de voorjaarsvakantie gestart met de spreekbeurten en zullen hier tot aan de zomervakantie mee bezig zijn. Alle kinderen komen een keer aan de beurt. De kinderen van groep 6 weten al wat hen te wachten staat, maar voor de kinderen van groep 5 is dit nieuw. Onwijs leuk om te zien hoe veel kinderen al gemotiveerd aan de slag zijn gegaan. Wij ondersteunen de kinderen uiteraard en er is altijd ruimte voor vragen. Voor de hele klas is het altijd weer een feestje als we naar de verschillende spreekbeurten mogen luisteren!

Creatief
De afgelopen weken zijn we een aantal lessen bezig geweest met het bouwen van bruggen. De brug moest een afstand van ongeveer 25 cm kunnen overbruggen. Er was een duidelijk verschil te merken tussen de bruggen van lollystokjes die verlijmd zijn en de bruggen die gebouwd werd met kapla. Toch was het zeer goed gelukt om de bruggen voldoende stevig te bouwen dat er een klein autootje overheen kon rijden.  Hieronder zien jullie een aantal van deze bruggen.

Groet,

Juf Annelies & juf Jetske

Groep 7 en 8

Na een lekkere vakantieweek was het goed om iedereen weer vrolijk, uitgerust en vol vakantieverhalen terug te zien.
Inmiddels al weer lekker een week of twee flink aan het werk.
De analyses van de Citotoetsen zijn gemaakt, dus we weten hoe de kinderen ervoor staan en wat voor werk er aan de winkel is. Voor groep 8 is het nog maar een week of vijf en dan begint de IEP-eindtoets. Weer een mijlpaal! Daarna gaan we toch langzaam aan richting alles wat er bij hun afscheid komt kijken. Een drukke, maar gezellige en dierbare tijd! Groep 7 en 8 hebben deze keer voor de bijlage gezorgd, veel leesplezier!

Verkeersquiz
Voor de vakantie stond de vraag nog open over de finale van de verkeersquiz! Wij hebben de 4e plaats gehaald en daarmee is een bon van €200,- gewonnen. Wat een fantastische prijs! Dit mogen we besteden aan iets leuks wat dan ook nog een link met verkeer moet hebben. We zijn nog aan het broeden op een leuke activiteit of iets voor in de klas.
Gefeliciteerd kanjers!

EHBO
Maandag 20 maart is het dan zover: de kinderen in groep 8 gaan op voor hun EHBO-diploma. Zowel hun theoretische als praktische kennis wordt getoetst. Ze moeten dus nog wel wat leren en oefenen, misschien kunnen jullie je opwerpen als goede lotusslachtoffers? Wel een heel prettig idee dat jullie zo meteen goed opgeleide EHBO-ers in huis hebben!

Rapporten
Volgende week dinsdag gaan de rapporten weer mee naar huis, maar er is nog een behoorlijk aantal rapportmappen dat nog de weg van huis naar school moet maken. Er hangt een lijst op het bord, de kinderen weten er dus van, dus graag deze week de mappen even meegeven, zodat wij ze weer met een mooi rapport kunnen vullen!

Inschrijfdagen voor het VO.
Afgelopen week zijn de inschrijfdagen voor het VO geweest. Op zich geen spannend gebeuren, maar voor de kinderen wel een bijzonder moment: het vastleggen dat je volgend jaar naar een andere school gaat en dus onze school gaat verlaten.
Iedereen gaat naar de school van zijn of haar keuze en dat is mooi! Wij zullen nu alles in orde maken voor een goede overdracht, wat daar waar nodig ook kan bestaan uit een gesprek met de VO-school. Van de onderwijskundige rapporten ontvangen jullie een kopie op het moment dat die klaar zijn.

Spreekbeurten
Groep 8 heeft het spits afgebeten en we gaan weer beginnen aan een periode van luisteren naar mooie en goede spreekbeurten over allerlei verschillende onderwerpen. Wij verheugen ons hierop en de verwachtingen zijn hoog gespannen, want wij hebben de afgelopen jaren veel goeds voorbij zien komen.
Zij zullen vast willen oefenen met jullie als publiek, dus geef ze goede feedback waardoor ze vol vertrouwen voor de klas kunnen gaan staan!

Fijn weekend allemaal!

Jakobien, Roos en Carien


Nieuwsflits nr 7, 16 februari 2023

Belangrijke data:
16 februari: ALV over statutenwijziging i.v.m. nieuw bestuursmodel
23 februari: laatste werkdag en afscheid van juf Ria
24 februari: VRIJ, begin voorjaarsvakantie
14 maart: studiemiddag over schoolplan; kinderen vrij
16 maart: volgende Nieuwsflits

Afscheid nemen....

Wij weten het allemaal: mensen vinden soms een nieuwe werkkring, gaan met pensioen of gooien hun leven helemaal om. Ook wij ontkomen daar niet aan en nu is het juf Ria die na bijna 43 jaar hier werkzaam te zijn geweest, met pensioen gaat. Natuurlijk laten wij dat niet onopgemerkt voorbij gaan, op 23 februari zetten wij Ria in het zo welverdiende zonnetje!
Gisteren hebben wij met het team gezellig onder en met elkaar, Ria alvast uitgezwaaid. Ons eigen moment. Een lach, een moment van ontroering, herinneringen ophalen en vooral het dierbare koesteren van vele mooie momenten met elkaar.

Zoals gezegd gaan we volgende week donderdag nog een feestje vieren, maar wij kunnen nu alvast zeggen: heel veel dank voor alles wat je voor de kinderen, de collega's, de school, de ouders en alle projecten waar je aan verbonden was, hebt gedaan!! Allemaal met grote inzet en betrokkenheid en alleen al daarom van grote waarde voor allen. We gaan je allemaal missen!
Nu is het bijna tijd om te gaan genieten van tijd voor jezelf en samen met jouw man. Maak er een mooie tijd van, geniet van het feit dat de tijd er is om dat te doen wat je zo graag wil doen!
Uiteraard staan de deuren hier altijd voor je open! Het ga je goed!

Peuterochtend

Op woensdag 1 februari hebben wij een gezellige en goed bezochte peuterochtend gehad. Kinderen namen hun knuffels mee om te laten behandelen op de Eerste Hulp ruimte, anderen vonden het tijd voor een algehele check-up en zo werd het thema ziekenhuis een mooi speel- en leerproject.
Er was genoeg tijd om te spelen, te kijken, vragen te stellen aan de juffen en vooral ook om het gezellig te hebben met elkaar.
De inwendige mens werd ook feestelijk verzorgd, het zijn die kleine dingen die ertoe doen.
Dank je wel Marianne, Elly en iedereen binnen school die voor de gezellige ochtend hebben gezorgd.
Op 6 juni gaan wij de laatste peuterochtend van dit schooljaar houden!

Voorjaarsvakantie

Volgende week vrijdag begint de voorjaarsvakantie, de kinderen zijn dus die dag al vrij. Een aantal gaat heerlijk naar de sneeuw of naar de zon en kunnen vrijdag dan al op pad, dat is vaak handig en prettig. Anderen blijven lekker een weekje thuis en gaan wat gezellige dingen doen, logeerpartijtjes houden, dagtripjes etc.
Hoe dan ook, wij wensen jullie nu alvast een lekkere vakantieweek toe en tot 6 maart!

Groep 1 en 2

Project ziek zijn en beter worden

Deze week was de laatste week dat wij over dit onderwerp hebben gewerkt. Het was een leuk thema met heel veel mogelijkheden. Het bezoek van Rudolf (de vader van Sebas en Resa) met een echte ambulance was toch wel één van de hoogtepunten. Rudolf heeft ons al de apparatuur uit de ambulance laten zien, er uitleg bij gegeven en ook werd er bij enkele kinderen hun bloeddruk gemeten, hartslag gecontroleerd enz. enz. Allemaal heel indrukwekkend, erg leerzaam en spannend! Rudolf hartelijk dank voor deze leerzame ochtend, kinderen en de juffen hebben er veel van geleerd en ervan genoten!!

Voorstelling Sophie

Afgelopen maandag heeft Sophie een voorstelling gegeven n.a.v. het boek Maximiliaan Modderman. De kinderen hebben enorm genoten en leuk meegedaan. Sophie het was weer geweldig, hartelijk dank!!!

Muziek en beweging

De afgelopen 2 weken hebben de kinderen dansles gehad van juf Lennie (YEPFORKIDZ.NL). Dansen op verschillende soorten muziek met daarbij verschillende bewegingen. Heerlijk, de kinderen vonden het geweldig. Maandag gaan wij weer met haar dansen.

Kanjer

Volgende week wordt “kanjerweek” en dan zullen onze lessen dus in teken staan van Kanjer, onze sociaal emotionele lesmethode. We zullen weer de nodige lessen geven die als doel hebben goed met elkaar leren om te gaan, voor jezelf leren opkomen,  problemen leren oplossen enz. enz.

Welkom

Vorige week hebben wij James Zuiddam mogen verwelkomen in groep 1/2a. Wij wensen hem een fijne schooltijd toe op onze school!!!

Gevraagd

Na de voorjaarsvakantie wordt ons “ziekenhuis” omgetoverd tot bloemenwinkel. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar spulletjes om deze winkel in te richten. Dus hebben jullie oude bloempotjes, vaasjes, plastic bloemen enz. enz., wij hebben ze graag voor onze winkel!!!

Kleuterfeest

Dinsdag 16 mei vieren wij weer ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest. Om deze dag tot een succes te maken, zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen met de voorbereidingen en op de dag zelf. Dus heb je tijd en zin? Dan kun je dit aangeven door je naam in te vullen op de lijst in het kleutergebouw.

Prettig weekend, de kleuterjuffen,

Groep 3 en 4

Ik schrijf nu mijn laatste bericht in de Nieuwsflits.
Het zijn spannende dagen voor de kinderen. Ze weten dat ik wegga en dat Melanie komt, maar het is ook een onzekere tijd. Het zal zeker in het begin even wennen worden. Daarna zal het al snel vertrouwd aanvoelen, want kinderen zijn erg flexibel en ik heb alle vertrouwen in Melanie.

Het Land van Grijs.
Ieder jaar geef ik les over het Land van Grijs. In dat land is alles grijs en mogen de kinderen niets kiezen. In ons land wel. Daarom kan een kind een broek met bloemetjes aan hebben, die een ander kind niet mooi vindt. Dan zeggen we altijd “We leven niet in het Land van Grijs!” Zo ook met de keuze van het speelgoed of iemands kapsel. Wij mogen kiezen wat we mooi vinden en een ander hoeft dat niet mooi te vinden. De discussies die we daarbij hebben zijn altijd heel leerzaam.

Hucklebuck
Een oude juf, die veel van muziek houdt, gaat nu weg. Samen met de kinderen hebben we nog een oude dans geoefend namelijk de Hucklebuck. Het Brabants feest-fenomeen Benno van Vugt heeft deze dans dit jaar weer onder de aandacht gebracht. Het dansen in de maat en het onthouden van de volgorde van de pasjes valt niet voor iedereen mee, maar het is een gezellige activiteit.

Flieh, Flai
Tot slot wil ik nog de tekst van een liedje typen, dat ik vaak op het kamp, tijdens een wandeling of in de bus met de kinderen zong. Ik verwacht dat oud-leerlingen het ook nog kennen.
Flieh! Flai! Flieh, flai!
Flieh, flai, floh! Fiste!
Coumeladi, coumeladi, coumeladi, fiste!
O-ne-no-ne-no-ne fiste!
Ine mine dessamine oeha poea de mine!
Dessamine, salomine, oena poea!
Biblidiodedode, bobobedidedade, wadashedidedade, ts en toe.
Vooral die laatste zin was heel moeilijk om na te zeggen.
Iedereen bedankt voor het vertrouwen en het fijne contact.

Fijn weekend,
Juf Willemien en juf Ria

Groep 5 en 6

Poëziedagen/ Nationale Voorleesdagen

We zijn tijdens de poëziedagen in de klas veel bezig geweest met poëzie. Zo hebben we ons een voorstelling gemaakt van “de blauwbilgorgel”. Zowel op het platte vlak als gemaakt van klei. Zie ook de foto’s. 

We hebben ook een escaperoom gedaan, waarbij we in groepjes zo snel mogelijk vragen moesten beantwoorden over verschillende gedichten in de klas. 

Verder hebben we een poëzieles gehad met de vader van juf Annelies. Hij heeft de kinderen op verschillende manieren naar gedichten leren luisteren en kijken. Daarbij deden we soms verrassende ontdekkingen. Als eindopdracht heeft iedereen zelf een gedicht geschreven. De gedichten zijn erg leuk geworden en zijn als bijlage toegevoegd. We wensen jullie veel leesplezier. 

De blazersklas

Inmiddels zijn we weer een paar weken en blazers lessen verder. De kinderen hebben veel bijgeleerd en in die korte tijd hebben ze ook geleerd om met elkaar liedjes te spelen. Ze kunnen niet wachten om die ook aan jullie te laten horen. We hopen jullie allemaal morgen op vrijdag 17 februari te zien bij het afsluitende concert van 13:00 uur -13:45 uur. De kinderen kijken er naar uit! 

Cito’s

In de afgelopen weken hebben we heel wat toetsen gemaakt. Wij als leerkrachten hebben alle resultaten verwerkt en gaan aan de slag met het maken van nieuwe plannen. Voor sommige kinderen betekent dit wat extra ondersteuning en voor anderen juist wat meer uitdagend werk. Indien er een grote wijziging plaats vindt zullen we jullie natuurlijk op de hoogte stellen. 

Mindset

We zijn gestart met lessen in mindset. Hier zullen we de komende weken nog verder mee aan de slag gaan. De kinderen leren tijdens deze lessen alles over een growth mindset (growie) en een fixed mindset (fixie) en ze leren ook hoe hun eigen mindset is. We hebben het over de leerkuil, makkieland, jouw kwaliteiten/talenten en nog veel meer. Het doel hierbij is om inzicht te geven en te werken naar een groeimindset. Dit helpt bij kinderen (en volwassenen) om uitdagingen die je tegenkomt aan te kunnen gaan en draagt ook bij aan het zelfvertrouwen van de kinderen. 

juf Jetske en juf Annelies

Groep 7 en 8

De eerste stappen naar het VO worden gezet!

Vorige en deze week zijn de gesprekken geweest, waarin de kinderen hun definitieve schooladvies voor het VO hebben gekregen. Sommigen wisten het eigenlijk wel, anderen waren doodzenuwachtig en weer anderen moeten zich nog een beetje verdiepen in de richtingen die er allemaal zijn. Bij de gesprekken gebruikten we alleen al daarom een poster waarop alles duidelijk uitgelegd stond (was ook al eerder in de klas besproken), maar vooral ook dat er zoveel wegen zijn om te bewandelen naar datgene wat ze later willen gaan doen. Dit advies is geen eindpunt, maar juist een volgende stap naar en mooie toekomst. Zij moeten nu alle kansen grijpen en de bij hen passende weg zoeken, hoe mooi is het dat ze het voor een groot deel helemaal in eigen hand hebben!
Iedereen was blij met het advies, ze kunnen allemaal naar de school die ze uitgekozen hebben en hoe leuk is het voor ons om blije kinderen het lokaal uit zien lopen om een verplicht feestje te gaan vieren, want dat hadden ze verdiend!
Begin maart zijn de inschrijfdagen op de VO-scholen. Op school liggen wat inschrijfformulieren, maar ze zijn ook van de websites van de scholen te downloaden. Kijk goed naar wat meegenomen moet worden, naast het adviesformulier. Als wij nog wat moeten invullen, dan is dat uiteraard geen probleem.
Is het nu klaar? Nee, nee! Wij werken nog hard door om alle leerdoelen te bereiken en om goed voorbereid aan de IEP-toets te beginnen. Daar nog één keer knallen en bevestigen wat ze allemaal in hun mars hebben!
Daarna gaan we richting afscheid, maar dat is voor véél later...!

Cito's, cito's, cito's!
De middentoetsen zitten er weer op. Voor groep 8 de laatste keer, voor groep 7 nog even niet. Kinderen vinden het altijd weer spannend en wij eigenlijk ook. Heeft dat wat wij gedaan hebben een positief effect op het leren van de kinderen gehad? Welke doelen zijn wel of nog niet behaald? Hoe gaan wij er samen met de kinderen voor zorgen dat doelen worden behaald, wat gaan zij doen en hoe en wat gaan wij doen en hoe?
Wij hebben gelukkig veel groei gezien, hier en daar mag dat nog wat meer zijn, maar dat gesprek gaan wij met de kinderen voeren. Zij weten vaak zelf al heel goed wat goed ging en wat iets minder en waar dat dan aan ligt. Dat inzicht in product én proces is mooi en een goede basis om op verder te gaan.
Er is hard gewerkt en nu kunnen we zo langzaam aan weer overgaan op het normale ritme, ook wel weer fijn.

Voorleeswedstijd!

Na het winnen van de voorrondes op school, heeft Senne de school vertegenwoordigd bij de wedstrijd in de Bibliotheek waar 9 andere scholen ook aan deelnamen.
Het was een waar voorleesfeest! Er werd echt goed voorgelezen, de zaal zat vol met trotse ouders, vrienden, vriendinnen, klasgenoten, juffen en meesters. De trots was terecht!
Ook wij waren natuurlijk apetrots op Senne. Ze heeft het echt heel goed gedaan, onze topper!~Doodzenuwachtig voordat ze op moest, maar ineens stond ze er en las ze krachtig, leuk en goed voor. Wat knap!
De wedstrijd is gewonnen door een andere school, maar wij denken dat iedereen het daar mee eens was. Senne is gewoon tweede geworden met 8 andere kinderen. Prachtig resultaat.
Het was heel leuk dat veel klasgenoten erbij waren met aanmoedigingsposters en bloemetjes. Het was zo een gezellige avond met elkaar!

Eigenaarschap en motivatie

Kind kan zijn eigen leerproces versterken

Zoals jullie weten, werken wij als school aan dit thema. Hier gaan de teamtrainingen ook over.
Eigenaarschap en motivatie hebben onder andere te maken met het zelf vaststellen van kwaliteitsaspecten, waar moet iets aan voldoen wil het goed zijn en waardoor dus het leerdoel behaald kan worden. Wat vinden wij (de kinderen) daarvan? Zij gaan hierover met gemaakt werk met elkaar in gesprek. Dat is heel mooi om te zien: ze nemen het serieus en zijn betrokken.
Vanaf dat moment hebben zij vanuit het leerdoel een eigen meetlat vastgesteld in een rubric en weten wat ze moeten doen om bijvoorbeeld een som, een stelopdracht of wat dan ook, aan de normen te laten voldoen.
Het is zeker niet makkelijk en het vraagt oefening en van daaruit steeds weer een stapje zetten, maar dat het iets van henzelf is heeft al een positief effect op de leer- en werkhouding.
Wij hebben er nu eentje gemaakt voor een stelopdracht en een voor het maken van een taalles in het schrift.
In het begin een intensief iets, maar geweldig om te zien hoe ze dit oppakken!
Ook wij zijn nog lang niet uitgeleerd, gelukkig maar!

Verkeersquiz!
Wat een geweldige verrassing vorige week woensdag: de verkeersquiz gewonnen en door naar de finale! Tot op het laatste moment was het nog niet helemaal duidelijk, dus ze waren zelf ook een beetje beduusd.
Op school aangekomen, zagen wij bedrukte gezichten en zeiden ze dat ze laatste geworden waren. Nou zou dat wel heel jammer geweest zijn, maar op winst was op basis van eerder jaren eerlijk gezegd niet gerekend! Zo zie je maar: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! Het is er alleen maar beter op geworden.
Gisteren was de finale....

Alle rijders, heel veel dank voor jullie hulp, zonder jullie hadden wij daar niet eens gestaan

Valentijnsklassenlunch
Spreekbeurten

Houd je spreekbeurt over korfbal! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!  Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8? Houd dan je spreekbeurt over korfbal en  laat... | By ‎Korfbalvereniging DOT Oss‎ | Facebook

Vorige week hebben alle kinderen ingetekend op de spreekbeurtenlijst. Wij beginnen op de vrijdag na de vakantie. Eerst zijn alle leerlingen van groep 8 aan de beurt, zodat zij klaar zijn voordat alles rondom Eindtoetsen en afscheid gaat beginnen. Groep 7 kan dan ook even bekijken wat de bedoeling is.
In Classroom hangt de lijst en daar is ook een document met tips voor hoe je een spreekbeurt maakt te vinden
Het is de bedoeling dat de kinderen vertellen over een onderwerp waar ze zelf nog niet vanaf weten, maar wel nieuwsgierig naar zijn. Ze moeten dus op onderzoek en het resultaat daarvan gaan ze aan de klas vertellen. Houd het onderwerp overzichtelijk (niet te groot en niet te klein), zodat je wat dieper op iets in kunt gaan. Filmpjes mogen natuurlijk vertoond worden, maar ze mogen de spreekbeurt niet overnemen, iets wat wij steeds vaker zagen gebeuren in voorgaande jaren.
Wij zijn heel benieuwd naar alles wat zij ons gaan vertellen. Wij hebben vaak heel geboeid zitten luisteren en ook nog het nodige geleerd!
Succes!

Een heel goed weekend en alvast een heerlijke voorjaarsvakantie!

Jakobien, Roos en Carien

Nieuwsflits nr 6 26 januari 2023

Belangrijke data:
30 januari: laatste datum op je te kunnen opgeven voor de kampploeg
1 februari: Peuterochtend
16 februari: volgende Nieuwsflits
23 februari: Ria's laatste werkdag bij ons, feestelijke dag en gelegenheid om haar uit te zwaaien en te bedanken voor alle mooie jaren.
24 februari: vrij; begin voorjaarsvakantie

Een nieuw jaar, weer 365 kansen om er iets heel moois van te maken!

Na een lekkere twee vrije weken was het goed om iedereen weer terug te zien. Uitgerust, hier en daar ook weer gegroeid en klaar om weer vrolijk en goed door te gaan. De wekker op maandagochtend is na twee weken de tijd aan jezelf hebben geen feest, maar eenmaal weer op school met elkaar is het weer goed en gezellig!
Ook van 2023 gaan we een heel mooi en goed jaar maken met elkaar!

Nieuwe collega

De ouders van de kinderen in groep 3/4 hebben al bericht gehad, maar wij zijn heel blij om te kunnen vertellen dat wij per 1 maart een nieuwe collega in groep 3/4 krijgen. Melanie Faber komt op maandag, dinsdag en woensdag. Voor de donderdag zoeken we nog naar een oplossing tot het einde van het schooljaar, maar dat komt vast goed.
De komende weken zal Melanie met een zekere regelmaat hier te zien zijn om de kinderen te leren kennen en om na de vakantie goed voorbereid het stokje van Ria te kunnen overnemen.
Wij wensen haar een heel goede en leuke tijd toe!

Studiedag NOT (Nationale onderwijs tentoonstelling)

Gisteren zijn wij met het voltallige team naar de Jaarbeurs afgereisd om de NOT te bezoeken. Het was alweer een hele tijd geleden dat wij die bezocht hadden. Los van het feit dat het gezellig is om een dagje met elkaar op pad te zijn, is het heel leuk en boeiend om te zien wat men allemaal aan nieuwe dingen heeft ontwikkeld voor het onderwijs. Of het nou gaat om meubilair, leermiddelen, literatuur, meubilair, ICT, workshopaanbieders en zo nog meer, alles is daar te vinden. Het geeft een boel inspiratie en laat zien wat er allemaal mogelijk is. Altijd vinden wij wel wat wat wij kunnen toepassen in de school.
Het was een leuke en gezellige dag, 's avonds de voetjes omhoog want we hebben heel wat stappen gezet!

Peuterochtend

Peuters en hun ouders zijn woensdag 1 februari van 10.00 tot 11.30 uur welkom bij ons op de peuterochtend. Het thema is 'ziek zijn en beter worden’. Daarom mogen de peuters hun knuffel of pop meenemen om te verzorgen in het 'ziekenhuis'. Er wordt voorgelezen uit Dikkie Dik en de peuters mogen pleisters plakken en kleuren. Natuurlijk krijgen de ouders koffie en thee en, indien gewenst, een rondleiding door de school.
Drie keer per jaar
Kleuters stromen het hele jaar in bij de kleuterklassen. Daarom organiseren wij drie keer per jaar een peuterochtend. Elke keer staat een andere activiteit centraal, zodat de peuters met hun ouders meerdere keren per jaar kunnen komen.

Groep 1 en 2

Allemaal dokters en verplegers in spe? Het begint er wel op te lijken……
Het gekozen thema waar wij over werken, ziek zijn en beter worden, blijkt een groot succes te zijn.
Dagelijks wordt er druk behandeld in ”Oudendijkzicht” en kunnen de patiënten weer geheel hersteld naar huis keren. Uiteraard gaan ze voorafgaand aan de ziekenhuis opname eerst langs de huisarts die de diagnose stelt, doorverwijst en recepten uitschrijft. De medicijnen kunnen vervolgens opgehaald worden in onze goed bevoorrade apotheek. Natuurlijk zijn, net als bij de voorgaande thema’s, de andere lessen weer aangepast aan dit thema. Zo hebben ze medicijnpotjes gevuld, röntgenfoto’s versierd, een eigen ziekenhuisbed gemaakt, het spel Dr. Bibber gespeeld, gerekend met “pillen”, heel veel nieuwe woorden geleerd, enz. enz. 

Welkom!
Bij de kleuters hebben wij 3 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, het zijn Imme Jette (1/2a) zusje van Silke en Rivka, Joshua (1/2a) broertje van Dominic, Fenna en Senne en Emma (1/2b) zusje van Tom. Alle drie een fijne tijd op onze school toegewenst!

Sophie speelt n.a.v. het kleuterboek 'Coco kan het'…. 
Vorige week maandag hebben we genoten van een voorstelling gespeeld door Sophie onze drama-docente. De kleuters waren erg enthousiast en deden gezellig mee met het interactieve gedeelte van deze leuke voorstelling. Sophie wij hebben genoten!

Bloemenwinkel.
De komende weken werken wij nog over het ziekenhuis, maar over enkele weken willen wij ons “ziekenhuis” omtoveren tot een bloemenwinkel. Hiervoor zijn wij opzoek naar kunstbloemen, mandjes, oude vaasjes,  kleine bloempotten enz. enz. Hebben jullie nog wat overtollige spulletjes staan? Ons maken jullie er blij mee!

Fijn weekend!

Juf Ingrid, juf Willemien, Juf Petra en juf Sjanie

Groep 3 en 4

Voorstelling
Dinsdagmorgen hebben we gekeken naar een interactieve voorstelling van onze dramadocent Sophie. De voorstelling ging over het prentenboek “Coco kan het”. Het was een gezellige voorstelling waarbij de kinderen mee mochten doen en mee zingen. De voorstelling was zondag te zien in Kasteel Dussen. Bedankt Sophie, we kijken nu al uit naar je tweede voorstelling

Kroontjespen
Vroeger schreven de leerlingen met een kroontjespen, die je dan steeds moest indopen in een potje. Dit hebben wij ook gedaan. Eerst even geoefend en daarna een mooie tekening gemaakt.

Fantasieverhaal
In de bijlage van de e-mail aan jullie, zit de schoolkrant die wij deze keer geschreven hebben. De kinderen hebben een stripverhaal gemaakt van drie plaatjes. Ze begonnen in het middelste vakje met het bedenken van iets vreemds in de boom. Daarna de afloop en dan pas de oorzaak. We wensen jullie veel leesplezier!

Fijn weekend,

Juf Willemien en juf Ria.

Groep 5 en 6

Blazersklas
In de maanden januari en februari zullen we met de klas meedoen aan de blazersklas.In vijf lessen leren de leerlingen in orkestvorm een instrument te bespelen. In de eerste les kregen de leerlingen een uitgebreide uitleg over de verschillende koperblaasinstrumenten. Daarna mogen ze zelf het instrument kiezen waar ze de komende weken op gaan spelen. Onze beginnende muzikanten krijgen spelenderwijs algemene kennis van muziektheorie.
Er worden noten en ritmes aangeleerd met uitleg hoe ze gespeeld moeten worden, de belangrijkste begrippen uit de muziekwereld worden behandeld én deze lessen bieden een goede basistechniek voor het bespelen van een blaasinstrument. Tijdens de blazersklas worden er vooral popnummers gespeeld. De lessenreeks wordt na vijf lessen, afgesloten met een spetterend slotconcert
in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging! Dit slotconcert zal zijn op vrijdag 17 februari van 13:00-13:45. 

Gastles Unicef
Op 13 januari hebben we een gastles van Unicef gehad. De gastles informeerde over het werk van UNICEF en het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat inmiddels al meer dan 30 jaar geleden werd aangenomen door de Verenigde Naties. We leerden wat Unicef voor kinderen in nood kan betekenen en welke rechten kinderen hebben. 

Dramales Sophie
Op maandag 16 januari hadden we weer een gezellige dramales van Sophie waarbij we met emoties aan de slag zijn gegaan. Hoe beeld je een emotie uit en kan je deze steeds groter maken. Helaas moeten we nu weer een paar weken wachten op de volgende dramales. Gelukkig kunnen we in de klas tussen de  lessen door ook flink bewegen met bijvoorbeeld just dance. 

Studiedag NOT
Woensdag 25 januari zijn we met alle collega’s naar de NOT geweest. Deze staat beter bekend als de onderwijsbeurs. We hebben met elkaar de vele kraampjes afgestruind op zoek naar nieuwe, nuttige onderwijsmaterialen. Verder hadden we daar de mogelijkheid om verschillende workshops te volgen, al met al een leerzame en gezellige dag. 

Sneeuwpret
Yes, toch nog een pak sneeuw deze winter! Dat was een hele verrassing waar de kinderen volop van genoten hebben. Hier en daar waren er sneeuwballengevechten of werden er sneeuwpoppen of andere bouwwerken gemaakt. We hebben genoten met elkaar. 

groetjes juf Jetske en juf Annelies

Groep 7 en 8

Het is iedere keer weer verbazingwekkend hoe de kinderen gegroeid zijn na een vakantie! Zo ook dit keer. Fijn om te horen dat de vakantie goed en gezellig was geweest, fijn om te zien dat iedereen nog 10 vingers en twee ogen had en ook weer zin had in de dagen op school met al hun vrienden en vriendinnen.
Na anderhalve week weer lekker op gang komen, zijn wij begonnen aan de Midden Citotoetsen. Voor velen heel spannend, wat echt niet nodig is, maar dat is soms lastig over te brengen. Wij beginnen op het niveau waar ze geëindigd zijn en gaan door tot waar het niet meer lukt. Zo weten we waar ze staan, welke onderdelen, na de analyse, nog niet beheerst zijn en hoe ze gegroeid zijn. Het geeft ons ook inzicht in wat wij gedaan hebben om de kinderen vooruit te helpen. Is het gelukt en zo niet, wat hebben wij dan te doen en wat heeft het kind nog te doen.
Wij hopen eind volgende week klaar te zijn.

Groep 8 heeft meegedaan aan het normeringsonderzoek van de IEP. Dat is de eindtoets die wij afnemen. Het is fijn om aan dit onderzoek mee te doen, want de kinderen hebben nu gezien hoe hun Eindtoets eruit ziet, hoe ze moeten werken en hoe de vraagstelling is. Dat geeft altijd wat vertrouwen voor als ze in april voor het echie gaan!

Naast alle toetsdrukte is er ook nog genoeg tijd voor allerlei andere dingen. Zo hebben wij een gastles gehad over UNICEF. Een medewerkster kwam ons van alles vertellen over wat UNICEF doet en vertelde ook een boel over de kinderrechten. Vraag maar eens welke rechten zij hebben en hoeveel kinderrechten er eigenlijk zijn. Dat er naast rechten ook plichten zijn, was niet altijd wat ze wilden horen, maar wel heel goed om te weten!

Ook zijn we creatief bezig geweest. Een Chinese draak tekenen, alleen of in tweetallen. Heerlijk ontspannen en gezellig met kleurpotloden in de weer!

Ook zijn er wat Faqta opdrachten:
1. Houd eens een week bij wat je allemaal aan plastic voorwerpen en verpakkingen gebruikt/ziet. Dat is dus werkelijk ongelooflijk! Deze opdracht hield verband met aardolie als fossiele brandstof en hoe wij duurzamer zouden kunnen leven.
2. Silicon Valley werd ook behandeld in het kader van de globalisering. De kinderen gaan nu zelf een eigen website bouwen als echte IT-ers in spe.
Leuk dat we met deze methode zoveel dingen behandelen en er voor de kinderen zoveel bij te doen is!

Maatklas
Na lang zeuren hebben de kinderen het voor elkaar gekregen om toch te mogen starten met een bijzonder project: Start je eigen bedrijf! Aan de hand van een project van Faqta zijn de kinderen gestart met kennis vergaren over de opstart van een eigen bedrijf. En daar kwam toch meer bij kijken dan meteen beginnen met knutselen en geld verdienen...Hoe kom je op een goed idee? Gaan we een product of dienst verkopen? Hoe zorgen we voor naamsbekendheid? Wie is onze doelgroep? Zit de doelgroep wel op ons product of dienst te wachten? Dus een marktonderzoek is nodig! Maak een ontwerp van je product en test het uit. Maar ook allerlei nieuwe termen: winst - kosten - omzet - Kamer van Koophandel - handelsregister - ondernemingsplan.
Terwijl we deze stappen doorliepen, werd er ondertussen ook gewerkt aan allerlei executieve functies, zoals taakinitiatie, plannen, organiseren, flexibiliteit, timemanagement, doelgericht doorzettingsvermogen en metacognitie. Oef, dat bleek toch nog niet mee te vallen en dan ook nog met meerdere mensen samenwerken! Toch zijn er hele leuke bedrijfjes op de Oudendijk opgestart: Plants-to-go (leuke plantjes voor in huis), een Kaarsenbedrijf (rond de Kerst verkocht het goed en sommige keukens van blije ouders zaten nog weken onder het kaarsvet...), Pannenkoekenbedrijf (een lekkere lunch in de sneeuw op 't Rondeel) en de Zen-school (een Yoga-lesprogramma op woensdagmiddag met helaas te weinig aanmeldingen).
De meeste kinderen gingen een lening aan bij juf Carien/ ouders/ hun eigen spaarpot om een start te maken met hun bedrijf en hebben echt een goede winst gemaakt.
Op het gebied van executieve functies is ook veel geleerd: "Overleggen is toch wel belangrijk.", "Oeps, ik heb niet goed opgeschreven wat de kosten waren en ik weet ook niet meer wat ik aan wie verkocht hebt!", "Oh nee, nu moet ik aan iemand na gaan vragen of we voor de deur iets mogen verkopen!", "Mmm, moeten we ook echt een marktonderzoek doen, bah!", "Pfff, je moet toch wel hard werken, veel hetzelfde doen en dat voor een beetje geld... Wij stoppen ermee!" Kortom een heel leerzaam project op allerlei gebieden én een gevulde spaarpot!

Belangrijke data:
Verkeersquiz 8/2: wij gaan met groep 7 naar Nieuwendijk om mee te doen aan de verkeersquiz samen met andere scholen. Het is van 9 uur tot 11 uur. Uiteraard hebben wij een paar rijders nodig! Wij horen graag wie kan en wil!
Voorleeswedstrijd 8/2: Senne gaat onze school vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd in de bibliotheek. Niet iedereen kan komen aanmoedigen, maar er gaan toch hopelijk zeker een stel klasgenoten mee en dan wel vergezeld van een mooi spandoek! Het begint om 19.00 uur. Wij horen graag wie mee willen.

Fijn weekend!

Jakobien, Roos en Carien

Nieuwsflits nr 5, 22 december 2022

Belangrijke data:
23 december 12.00 uur start kerstvakantie
9 januari 2023: school begint weer
25 januari: studiedag
31 januari: ALV

En weer een jaar bijna voorbij...!

De tijd vliegt en zo zitten we alweer bijna in 2023! Gelukkig ziet alles er wel heel anders uit dan de voorgaande jaren: school is open, kerstdiner gaat weer door, we kunnen alle gezellige dingen weer samen doen. Heerlijk is dat!
Wij hopen dat jullie allemaal een paar mooie, gezellige en dierbare dagen zullen hebben met gezin, familie en vrienden, dat 2023 goed wordt ingeluid en dat het een heel mooi, gezond, vrolijk en bijzonder jaar mag worden!

Merry Christmas and Happy New Year 2023 with different winter elements.  Cute hand drawn illustration. 13830425 Vector Art at Vecteezy

Kerstdiner

Dinsdagavond hebben wij met elkaar genoten van een heel mooi kerstdiner. De kinderen zagen er prachtig uit, de optredens zijn altijd aandoenlijk en ook ergens wel ontroerend, de ouderraad heeft samen met de nodige helpende extra handen de hal omgetoverd tot een sprookjesachtig kerstrestaurant en een heerlijk diner gekookt. Wat was het genieten dat dit weer door kon gaan!
Ouderraad en iedereen die op welke manier dan ook meegeholpen heeft: heel veel dank voor alles wat jullie voor ons hebben willen doen!

De Sint en zijn Pieten zijn allang weer thuis, maar we zijn ze niet vergeten!

Op 2 december kwamen de Sint en zijn Pieten onze school bezoeken. Omdat er zo ongeveer in de hele omgeving aan de weg gewerkt wordt, was het nogal een uitdaging om überhaupt bij de school te komen!
Maar de Sint is niet voor één gat te vangen, hij kwam met de helikopter! Hij is iets van de route afgeweken en landde in het weiland van boer Vink en Tim was zo vriendelijk om het hele gezelschap op de trekker naar school te brengen.
Buiten was er een kort en gezellig programma met ouders en kinderen, daarna gingen we met de kinderen in de hal het feestje verder vieren. Hij is alle klassen langs geweest, heeft allerlei prachtige dansjes en kunstjes bewonderd en in de groepen 5 t/m 8 vele mooie surprises gezien.
De Sint wordt toch weer een dagje ouder en zo tegen 12.00 uur was het echt de hoogste tijd om te gaan. Hij had een middagdutje nodig om zich op te laden voor het drukke weekend.
Wij hebben een heel gezellige ochtend gehad en hopen dat hij volgend jaar weer bij ons wil komen!

Groep 1 en 2

December feestmaand!

Voor de kinderen was het weer een drukke maand met heel veel leuke activiteiten.

Eerst natuurlijk de activiteiten rond Sinterklaas. Verkleed als de Goedheiligman en de Pieten, zijn er pakjes ingepakt, hebben ze het paard verzorgd en is er weer het nodige geknutseld. Als heuse bakpieten hebben ze zelf kruidnootjes gemaakt en die mochten dit jaar wederom weer gebakken worden bij de AH in Sleeuwijk, fijn! Malika en Stella bedankt voor jullie hulp! Ook het bezoek van de Sint met zijn Pieten op school zorgde weer voor de nodige verhalen. Ja, de Sint wist over ieder kind iets te vertellen! Daarna volgde de gezellige periode rond kerst. Jouko heeft ervoor gezorgd dat de kinderen in een stal zich even in Bethlehem konden wanen. Jouko bedankt voor je timmerwerk, de kinderen hebben er heerlijk in gespeeld! Uiteraard is er ook dit jaar weer veel geoefend met de liedjes voor het kerstdiner. Nona heeft dit jaar het programmaboekje voor ons getypt. Nona heel hartelijk bedankt!!!

Fijne feestdagen, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

December is altijd een gezellige, maar ook een drukke maand. Er was een gesprek over het rapport, de sint kwam toch nog langs en we vierden het kerstfeest.
De lichtjes aan en gezellig samen liedjes zingen, heerlijk!!

Verkeersles buiten
Verkeer leer je het best door het te doen. Daarom geven wij regelmatig een verkeersles buiten. Deze keer was het georganiseerd door een paar kinderen van groep acht. Er was een zebrapad, een verkeerslicht en overal stonden verkeersborden. Hier en daar werd er wel door een agent een boete uitgedeeld.
Bedankt Karlijn, Louisa, Taym en Wessel!

Vakantiedip
Na twee weken vakantie kan je kind veel vergeten. Probeer dus in de vakantie elke dag een kwartier te lezen. Gebruik hierbij de leesbingo die ze hebben
gekregen.
De kinderen van groep 4 moeten de tafels van 0,1,2,5 en 10 door elkaar beheersen. Ook bij het opzeggen kun je de leesbingokaart gebruiken.

Prettige feestdagen.
Juf Willemien en juf Ria

Groep 5 en 6

Rapportgesprekken

Het eerste rapport is door alle kinderen ontvangen en ook de rapportgesprekken zitten er weer op. Wat was het fijn dat bijna alle kinderen bij de gesprekken aanwezig konden zijn! En wat kunnen ze zelf goed vertellen over hoe het gaat. Wat er al goed gaat en waar ze nog aan willen werken. We zien bij sommige kinderen dat ze hierdoor echt weer gemotiveerd zijn geraakt om aan hun zelfgekozen doel te werken, super!

Sinterklaasviering

Yes, vrijdag 2 december was het zo ver! En mochten we de beste man ontvangen bij ons op Basisschool Oudendijk. Door alle wegafsluitingen werd de Sint gedwongen om met het de helikopter te komen. Gelukkig kon hij op het weiland aan de Oudendijk landen en vervolgens onze school bezoeken. Alle kinderen hadden onwijs hun best gedaan op hun surprise. We hebben een heerlijk, gezellig en geslaagd Sinterklaasfeest gehad met elkaar!

Voorleeswedstrijd

Op maandag 5 december hebben we dan eindelijk de voorleeswedstrijd kunnen houden. Alle kampioenen van de groepen hadden zich goed voorbereid. Uit groep 5 en 6 waren Lise en Lauren degenen die het mochten opnemen tegen 2 kinderen uit groep 7/8. Beide dames waren best zenuwachtig, maar wat hebben ze het goed gedaan. Vol trots hebben we naar de meiden zitten luisteren. Om tot een winnaar te komen heb je natuurlijk ook voorrondes in de eigen klas nodig en iedereen heeft daar aan mee gedaan.  Bij deze willen we een compliment geven aan alle lezers die in de klassen hun voorlees kwaliteiten hebben laten horen. De winnaar, Senne uit groep 8,  gaat door naar een volgende ronde. We wensen haar veel succes. 

Circuit faqta 

Afgelopen periode zijn we bezig geweest met het thema Donder en Bliksem en daar hoort natuurlijk ook dingen ontdekken bij. Zo hebben we in de klas gekeken naar regen die uit wolken valt. Iedereen heeft een waterkringloop gemaakt. Helaas werkt deze niet zo goed als gehoopt, maar de zon werkt even niet mee. We hebben wolken spotters gemaakt. En zelfs een regenboog laten groeien. Wij genieten elke keer van de ontdekkingen die gedaan worden en het enthousiasme waarmee de kinderen aan de slag.

Kerstdiner

Het heeft even op zich laten wachten, maar dan mocht het dit jaar toch eindelijk weer doorgaan. Het jaarlijkse kerstdiner! De kinderen en de juffen hadden zich feestelijk aangekleed voor dit feestelijke diner. Met elkaar hebben we gezongen, geluisterd naar gedichten en hebben we verschillende optredens mogen bewonderen. En niet te vergeten, genoten van het heerlijke eten!

Wij wensen jullie allemaal goede feestdagen toe en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Juf Annelies & juf Jetske

Groep 7 en 8

Rapportgesprekken
Wij hebben leuke en goede gesprekken gehad met de kinderen. Ieder kind had na het gesprek een doel gesteld waaraan in ieder geval tot de kerstvakantie gewerkt zou worden. Wij gaan deze week kort met hen bespreken of het doel al dan niet behaald is en er ofwel voor een nieuw doel kan worden gekozen ofwel nog wat meer tijd nodig is om het doel te behalen.
Hopelijk is iedereen met een goed gevoel naar huis gegaan, met een tas vol met dingen die goed gaan en waar ze trots op moeten zijn en ook dingen waar nog wat aan gesleuteld moet worden.

Schoolfinale voorleeswedstrijd
Op maandag 12 december was de schoolfinale van de voorleeswedstrijd. Spannend!!
Alle vier hebben ze het heel goed gedaan, petje af, maar wij zijn natuurlijk supertrots dat Senne de school gaat vertegenwoordigen bij de volgende ronde in de bibliotheek! Zij heeft het hartstikke goed gedaan en is sowieso een winnaar!

Kerstsferen
Sinterklaas was het land nog niet uit (reportage van het leuke feest hebben jullie via Parro gekregen) of de boom stond alweer in de klas en er werden in alle klassen veel kerstliedjes gezongen en kerstknutsels gemaakt. Uiteraard bij ons niet anders!
Hoe men ieder jaar toch weer zoveel nieuwe kerstliedjes bedacht krijgt is ons soms een raadsel, maar wij doen gewoon mee alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Mariah Carrey blijft door de school galmen en wij zingen in ons hoofd heel stilletjes 'Stille nacht, heilige nacht'. Prachtig dit alles bij en door elkaar!
Groep 7/8 mag in deze dagen net iets meer: de hal versieren en de boom versieren en de kerststukjes maken.

Boom in de klas
Boom in de hal

Er is veel geknutseld en dat heeft ons soms wat extra grijze haren opgeleverd. Kleien is een vaardigheid die in coroantijd onderbelicht is gebleven. Met stokken keihard op de klei slaan en dan hopen dat er iets gebeurt, is een nieuwe manier die ons nog niet bekend was. Verder denken kinderen dat lijm een andere vorm van water is en gewoon met grote hoeveelheden door de gootsteen kan. Zwanenhalzen open etc., maar al het leed is geleden en we hebben vooral veel plezier gehad en er zijn leuke dingen gemaakt!

Kerstukjes maken is ook altijd heel leuk! Alles ruikt heerlijk naar dennengroen en er wordt met heel veel zorg en aandacht aan de mooiste stukjes gewerkt. Geweldig om te zien hoe verschillend creatief een ieder is.
Dinsdag hebben zij de tafels extra mooi gemaakt, nu mogen zij thuis op de kersttafel pronken!

Wij wensen jullie:

Jakobien, Roos en Carien

Nieuwsflits nr 4, 24 november 2022

Belangrijke data:
22 november: rapporten worden aan kinderen meegegeven
28, 29 en 1 december: rapport-/voortgangsgesprekken
2 december: Sinterklaas en zijn Pieten komen onze school bezoeken
20 december: kerstdiner, kinderen 's middags vrij.
23 december: kinderen 's middags vrij, start kerstvakantie

De laatste schoolweken van dit kalenderjaar

De gezellige en sfeervolle decembermaand komt er weer aan!
De onderbouw wacht vol spanning op de komst van de Sint, de midden- en bovenbouw kijken uit naar een gezellige surpriseochtend en wij kijken altijd met plezier hoe dit alles samengaat!
De goede man is het land nog niet uit of we moeten ons alweer voorbereiden voor het kerstfeest. Bomen versieren, lichtjes overal en het oefenen van liedjes voor tijdens het kerstdiner.
Een drukke tijd, er gebeurt van alles, maar altijd weer een bijzondere tijd om met de kinderen te vieren en hoe fijn is het dat we dit alles weer samen kunnen doen!

Cultuurproject

Wij hebben de week na de herfstvakantie het cultuurproject afgesloten met het bouwen van een verdieping in de Waanzinnige Boomhut. Alle kinderen hebben een kamer gemaakt en in de hal is een boom gebouwd, waarin de verdieping geplaatst kon worden.
Met schoenendozen, simpele materialen, veel samenwerking en een boel plezier is er aan dit project gewerkt en zeg nou zelf: wie wil hier niet gaan wonen!
Jullie hebben alles afgelopen week kunnen bewonderen, gecombineerd met een bezoekje aan de klassen van jullie kinderen. Dit laatste was voor sommigen even wennen, maar schroom een volgende keer niet om even het laatste kwartiertje binnen te lopen en een kijkje te komen nemen en misschien wat van een les mee te maken!
Vanaf de 28e gaat deze boom plaatsmaken voor de surprisetentoonstelling!

Kinder Meedenk Raad

Dit schooljaar is uit de groepen 5 t/m 8 weer een nieuwe KMR samengesteld. Zij leggen hun oren te luisteren bij de kinderen en bespreken de wensen, op- en aanmerkingen met de MR en dan gaan zij samen kijken wat te doen en wat ook aan het bestuur kan worden voorgelegd.
Er is al een keer met de MR vergaderd en en natuurlijk worden daar ook echte notulen van gemaakt.
De KMR bestaat dit jaar uit:
Quinten Rog: groep 5
Saar de Bel: groep 6
Lotte de Winter: groep 7
Karlijn de Lange: groep 8

Succes en veel plezier met deze belangrijke en mooie taak!

Verkeer

BVL
We zijn er trots op dat we al 10 jaar op een rij elk jaar het Brabants Verkeersveiligheids Label behalen. Dat zouden we niet kunnen zonder jullie hulp en medewerking. Fijn dat we er samen aan werken om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken.

Fietscontrole
Zoals elk jaar hebben we ook nu weer een fietscontrole gehouden. Ondanks het regenachtige weer waren er toch 35 kinderen op de fiets naar school gekomen. Martin, de opa van Finn, heeft hier en daar een kleine reparatie uitgevoerd of nieuwe batterijen geplaatst. Laura, Marijke en Martin, bedankt weer voor jullie hulp.

De verkeerscommissie.

Groep 1 en 2

Thema’s
Herfst, altijd een leuk thema om over te werken! Dit omdat erin het bos veel dieren leven, je er een variatie aan bomen aantreft en er een diversiteit aan paddenstoelen groeit. Natuurlijk met als favoriet de vliegenzwam en de eekhoorn. De nodige filmpjes over de dieren in het bos zijn dan ook weer bekeken. Ook stond in al onze afzonderlijke lessen de herfst centraal. Zo is er b.v. gerekend met o.a. kastanjes en eikels, gerijmd met woorden rond de herfst en hebben wij weer het nodige geknutseld. Ze waren dan ook super trots op hun herfstbakje voorzien van vliegenzwam, egel en zelf gevonden vruchten en bladeren. Marco, bedankt voor het zagen van alle kokers voor de paddenstoelen!
De parasol van onze speel paddenstoel heeft het helaas begeven, mocht u nog een oude over hebben, wij zijn er blij mee! Hij moet wel stevig zijn, maar de kleur is niet belangrijk.

Sint
Sinds vorige week is hij weer het gesprek van de dag! Ook bij dit thema wordt er weer flink uitgepakt! En zijn ook de lessen weer aangepast en zijn er diverse hoeken gecreëerd. Zo kunnen de kinderen het paard Ozosnel verzorgen, pakjes inpakken, de stoomboot bouwen en spelen met de stoomboot, die dit jaar zelfs gezonken is….. De nodige knutselwerkjes komen uiteraard, voor 5 december, weer richting huis………  Rianne, bedankt voor de grote hoeveelheid blikken, wij zijn er blij mee!

Verrassing!
Vorige week kwam Tryntsje, een moeder van 2 kinderen die vroeger bij ons op school hebben gezeten, ons 5 zelfgemaakte handpoppen brengen. Erg leuk, wij gaan ze zeker gebruiken! Zij maakt de poppen zelf en er zijn verschillende uitvoeringen. De poppen zijn via school bij haar te bestellen voor €10,-per stuk. 

Welkom!
Wij hebben weer 3 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, het zijn Kjeld Reijntjes in groep 1-2b en Imme Jetten en Joshua Roza in groep 1-2a. Alle drie een hele fijne schooltijd toegewenst!!!

Rommel!
Nadat wij j.l. dinsdag onze schoen hadden gezet, werden wij, naast de heerlijke traktatie, ook dit jaar weer “getrakteerd” met chaos in de kleuterklassen. De Pieten hadden zich blijkbaar weer goed vermaakt met het speelgoed in onze klassen….. Gelukkig was het ze snel vergeven en snapten de kinderen wel dat ze ons speelgoed waarschijnlijk erg leuk vonden om mee te spelen.

Groep 3 en 4

In deze periode staat alles in het teken van de Sint. De kachel brandt, de schoentjes zijn gemaakt, we oefenen het zingen en nu maar hopen dat hij de school gaat bezoeken.

Spraakwater ridders
Donderdagmiddag was er een bezoek van Oogpunt Spraakwater Ridders. Het is een educatief kunst- en natuurproject over water, milieu, riool en klimaatadaptatie speciaal ontwikkeld voor de groepen 3 en 4.
Het project duurde 2 uur en bestond uit een humoristische verteller in de klas (30 minuten), een actief Spraakwater Ridders toernooi in het speellokaal en als cadeau voor in de klas een verdiepend kwartetspel.
Leuke films, liedjes en verhalen over Koenibald & Aldibert staan op YouTube.

Fietscontrole
In onze groep waren er 5 kinderen , ondanks de regen, toch op de fiets naar school gekomen.
In kleine groepjes werd alles nauwkeurig gecontroleerd en afgevinkt. Hier en daar ontbrak een bel en
een lamp. Maar het stuur zat goed vast en de remmen deden het ook goed.

Fijn Sinterklaasfeest,

Juf Willemien en juf Ria

Groep 5 en 6

Schoolontbijt
Op donderdag 10 november hebben wij een heerlijk en gezellig schoolontbijt gehad. Dit in het kader van ‘de week van het Nationaal Schoolontbijt’, waarbij gezond ontbijten centraal staat. We werden voorzien van heerlijk eten en drinken. Dat was smullen en onwijs gezellig! 

Faqta
We zijn weer bezig met een nieuw thema en deze keer gaat het over donder en bliksem. In de klas kijken we filmpjes, bespreken we opdrachten en gaan we natuurlijk ook weer aan de slag op een creatieve manier. De eerste opdracht was teken jezelf onder een paraplu. De komende weken gaan we in circuitvorm aan de slag met wolken, de regenboog, regendruppels, enz. 

Fietscontrole
Op donderdag 17 november kregen alle kinderen  met een fiets een fietscontrole. De fietsen werden uitvoerig geïnspecteerd. Nu de donkere maanden er weer aan komen is het belangrijk dat iedereen veilig de weg op gaat en met werkende verlichting. Helaas zijn door het slechte weer niet alle fietsen gecontroleerd.

Een kijkje nemen in de klas
In de week van 14 t/m 18 november konden ouders onze waanzinnig grote boomhut in de gang bewonderen. Aansluitend konden ze worden rondgeleid door hun kind in de eigen klas. We hebben een flink aantal ouders, maar ook opa’s en oma’s gezien. Voor wie het gemist heeft, later in het schooljaar zijn jullie wederom van harte welkom voor een rondleiding in de klas. 

Sinterklaasviering
Op vrijdag 2 december zullen we met elkaar een gezellig Sinterklaasfeest vieren. De surprises mogen vanaf 28 nov mee naar school. Daar zullen we ze in de gang tentoonstellen. Bij het maken van een surprise en gedicht kunnen de kinderen meestal nog wel wat hulp van jullie gebruiken. We kijken weer uit naar alle prachtige creaties. 

Juf Jetske en juf Annelies

Groep 7 en 8

Cultuurproject
De afgelopen periode hebben we in het kader van het cultuurproject Literatuur, gewerkt aan een verdieping van de Waanzinnige boomhut en andere creatieve opdrachten die in verschillende klassen werden aangeboden. Het was een heel leuk en breed project, waarin wij ook weer het mooie van de mix van alle kinderen van klein naar groot samen zagen werken. Iedere keer weer een feest om te zien!
Bij ons in de klas hebben de kinderen vertelstenen gemaakt, waarmee ze in groepjes ook echt verhalen gingen maken. Met eenvoudige middelen je creativiteit en fantasie de vrije loop laten en dan gebeuren er mooie dingen.
Het werken aan de boomhut was per groep en daarin was naast creativiteit het samenwerken een belangrijk doel. Daarin hebben we mooie en goede dingen gezien!
Al met al een heel goed project waarin kinderen weer meer geleerd hebben dan ze zelf beseffen!

Mediamasters
Van 3 tot 11 november hebben we meegedaan aan Mediamasters. Aan het eind van de dag een klein uur bezig zijn met mediawijsheid en dat is meer nodig dan je zou denken. Altijd leuk om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan.
Het verhaal en de spelers waren dit jaar enorm leuk, ze gingen er helemaal in op en hadden een duidelijk favoriet voor de winst voor ogen! Riek de oma van Niek, het zegt jullie niets, was een geliefd personage. Zo'n oma die je graag zou willen hebben, maar je je ook voor doodschaamt en dan is het algauw leuk.
Het beantwoorden van de vragen ging soms heel soepel, soms ook niet. Begrijpend luisteren en lezen is ook een vak!
Ze hebben veel geleerd, zullen hopelijk tijdens vakanties de dieven geen informatie geven over vakanties, weten wat ze moeten doen als er online gepest wordt en hebben enige kennis over AI, VR, synthetische media etc.

Voorleeswedstrijd in de klas

De afgelopen dagen hebben we de voorronde van de voorleeswedstrijd gehouden. Iedere dag vier voorlezers en de kinderen gaven feedback. Wat ging heel goed en wat kan er nog verbeterd/geleerd/geoefend worden.
Iedereen moest meedoen, dus er was geen ontkomen aan! Ze leren hier veel van: technisch zo vloeiend mogelijk lezen (oefenen), gebruik van intonatie, je richten op het publiek, een goed fragment kiezen, pakkende en meteen de aandacht trekkende introductie van het boek/fragment en door dit alles de luisteraar boeien.
Morgen is de schoolfinale tussen de winnaars van de groepen 5 t/m 8. De schoolwinnaar gaat door naar de ronde waarin veel scholen uit Altena meedoen.
De winnaar van groep 7 is Fenne en de winnaar van groep 8 Senne. Gefeliciteerd en succes morgen!!

Rapporten en kindgesprekken volgende week.
Dinsdag zijn de rapporten uitgedeeld en daarbij hebben ze ook een formulier gekregen waarmee zij het rapportgesprek van volgende week kunnen voorbereiden. De gesprekken voeren wij met de kinderen, jullie als ouders zijn daar uiteraard bij en een goede voorbereiding van zowel hun als onze kant is belangrijk. Na het gesprek zullen zij op een doelenformulier een klein plannetje moeten maken, waarop staat hoe zij een gesteld doel/ doelen willen gaan behalen. Geen enorm grote plannen, maar iets wat in relatief korte tijd haalbaar is. Dat geeft vertrouwen en motiveert. Zelf een doel bepalen, bedenken hoe je dat wil gaan halen, ervoor gaan en dan kijken of het behaald is. Als dat het geval is, dan gaat een kind groeien en kunnen ze een volgend doel of doelen gaan aanpakken. Uiteraard helpen wij de kinderen hierbij, want het is nog iets wat voor velen vrij nieuw is.

Sinterklaas en Kerstmis

Het knutselen en dichten zal zo langzaam aan wel gaan beginnen en de voorpret alleen al is zo leuk! Vanaf de 28e kunnen de surprises mee naar school, wij hebben altijd een mooie surprisetentoonstelling. Wij kijken uit naar alles wat gemaakt en gedicht wordt en naar een heel gezellige ochtend met elkaar.
Vrij snel daarna gaan wij over naar de wat rustiger kerstsferen. De klas versieren, boom opzetten, liedjes oefenen etc. Wij hebben voor deze hele periode een opdrachtenposter waarop kinderen zelf opdrachten/knutselwerken kunnen kiezen. De variatie is groot, alles is gebaseerd op de taxonomie van Bloom en MI.
Ze hoeven zich geen moment te vervelen en zij vinden het vaak fijn als ze zelf iets mogen uitkiezen.
Wij verheugen ons op de drukke, maar oh zo gezellige tijd die komen gaat!

De kinderen in onze klas hebben dit keer de bijlage verzorgd. De meeste kinderen hebben een leuk stukje geschreven. Mediamasters viel blijkbaar heel erg in de smaak;)

Alvast een fijn weekend!
Roos, Jakobien en Carien

Nieuwsflits nr 4, 20 oktober 2022

Belangrijke data:
24 - 28 oktober: herfstvakantie
31 oktober: luizencontrole
17 november: fietsverlichtingscontrole
22 november: herfstrapport mee naar huis

Basisschool Oudendijk onderwerp van Max Bijt Hond!

Wat een onverwacht feestje vorige week dinsdag!
Zoals jullie weten hebben wij twee vacatures uitstaan en dat is nogal een uitdaging in deze tijden van enorme krapte op de onderwijsarbeidsmarkt. Samen met Marianne Sijberden die voor ons met haar bedrijf Perswinkel de PR vorm geeft, zijn we gekomen tot de ludieke actie dat kinderen de vacatures mochten schrijven. Het past ook bij onze school. De kinderen mogen over veel dingen meedenken en hebben heus ook wel eens een adviserende stem. Zij weten heel goed wat zij willen en ook nog wat goed voor hen is. Daarnaar luisteren en het gesprek aangaan is toch het mooiste wat er is?!
Er zijn zulke mooie, grappige, wijze en lieve vacatures gemaakt, teveel om nu allemaal te laten zien.

Een en ander is niet onopgemerkt gebleven en er verscheen een artikel in het AD en later ook in het Brabants Dagblad. Het Jeugdjournaal zou misschien komen, maar dat ging op het laatste moment niet door. Jammer, maar niet getreurd. Toen kwam het telefoontje van Max van Max Bijt Hond in het programma Khalid & Sophie. Zo leuk!
Zij waren met z'n drietjes en hebben een ruime ochtend van alles gefilmd met de kinderen samen (van groep 3 t/m 8), met een kind alleen etc. etc. Het was niet alleen geweldig dat zij dit opgepikt hadden als een leuk item voor hun programma, het was ook een echt feestje! Wij hebben veel plezier gehad en het filmpje laat dat ook duidelijk zien.
Hoeveel meer aandacht voor de vacatures én de school kun je wensen! Stiekem willen de kinderen eigenlijk heel graag een meester Max!
Mocht iemand het toch nog gemist hebben, hier nog een keer de link.

Kinderboekenweek Gi-ga-groen!

Wij zijn volop in de weer met de Kinderboekenweek. De week is geopend met een variant op de masked singer, namelijk de masked voorlezer. Iedere juf had een kort filmpje gemaakt waarop zij onherkenbaar een stukje voorlas uit een Boomhut verhaal.
Daarna werd in circuitvorm aan allerlei creatieve activiteiten gewerkt en ook maakt iedereen een kamer die samen allemaal een Waanzinnige Oudendijkse Boomhut zullen vormen.
Het creatieve circuit loopt nog, de bovenbouw heeft aan de onderbouw voorgelezen, we hebben weer de leesmarathon en de boekenmarkt gehad en daarnaast vult iedere klas op eigen manier de Kinderboekenweek in. We hoeven ons geen moment te vervelen!

Peuterochtend

Vorige week woensdag was onze eerste peuterochtend van dit schooljaar.
Het was een vrolijke, gezellige en ontspannen ochtend. Alle activiteiten en zelfs de pauzehap stonden in het teken van Gi-ga-groen. De kinderen hebben heerlijk geknutseld, geluisterd naar het verhaal over de Bever en in het zonnetje buiten gespeeld. In de tussentijd was er ruimte om aan ouders te school te laten zien, het nodige te vertellen en vragen te beantwoorden.
Elly dank weer voor al jouw hulp!
Binnenkort maken we de data bekend van de overige peuterochtenden/Lammetjesdag.

De dramalessen van Sophie zijn weer begonnen!

Maandag zijn de dramalessen van Sophie weer begonnen. Om de week is zij een hele dag op school en dan krijgen alle groepen een dramales!
Dit keer stond alles in het teken van Gi-ga-groen. Het begrip natuur stond centraal en er moesten dingen in de natuur uitgebeeld worden. Alles mocht en kon, maar de mens mocht niet meedoen!
Er werden wonderlijke creaties en situaties bedacht!
Wat heerlijk dat we hier weer mee begonnen zijn, het is zo waardevol voor kinderen.

Weer een wondertje om te bewonderen!

Juf Oumy en haar vrouw Annemiek zijn vorige week woensdag de trotse ouders geworden van hun prachtige zoontje Novi! Novi en zijn moeders maken het goed. Wij hebben namens de kinderen en het team een attentie gebracht en nu is het voor hen tijd om intens te gaan genieten van hun gezinnetje.
Wij wensen hen alle geluk van de wereld toe!

Dag van de leraar

Wat zijn wij ontroerend lief in het zonnetje gezet door ouders en kinderen. Allemaal fanmail en veel gezonds en lekkers voor tussendoor!
Heel veel dank allemaal, wij waren er allemaal heel blij mee!

Groep 1 en 2

Kinderboekenweek en herfst.
In verband met samenvallen van de Kinderboekenweek en het thema herfst hebben wij ervoor gekozen om enkele kinderboeken over de herfst centraal te stellen tijdens onze lessen. De speelhoeken zijn b.v. ook aangepast aan de thema’s van de boeken. Zo kunnen de kinderen het verhaal uit het boek; “Kleine bever en de echo”, uitspelen met bijbehorende attributen in onze boot. Ze kunnen in de jungle spelen met “wilde dieren” naar aanleiding van het kinderboek “Stimmy” en ze kunnen samen een huis verven en bijbehorende tuin knutselen uit het het boek ”Het huisje dat verhuisde”. Verder zijn we deze weken extra bezig geweest met rijmen en het oefenen van de de dagen van de week. Want met alleen het rijtje van de dagen opzeggen zijn we er natuurlijk nog niet! Welke dag is het nu? Welke dag was het gisteren? Is het morgen? enz. enz. Na de herfstvakantie gaan wij nog even door met het thema herfst. 

Dierendag
Om het voor de dieren echt dierendag te laten zijn, hebben de kinderen dit jaar knuffels meegenomen in plaats van echte dieren en die zijn door de ‘dierenartsen’ uitvoerig onderzocht, verbonden en geknuffeld. Het verschil in omgang met - en zorg voor-  een echt huisdier was nauwelijks te merken!

Water-dag
Dit jaar hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de landelijke dag van het water. Zo hebben wij, door verschillend fruit toe te voegen, ervaren dat het water nog lekkerder kan smaken. Het was voor sommige even wennen, maar viel wel goed in de smaak. Af en toe een beker water drinken in plaats van sap proberen wij wel te stimuleren.

Gymmen
Na de herfstvakantie gaan wij weer gymmen op woensdagochtend. Wij doen dit in de gymzaal in het hoofdgebouw. Oefenen jullie vast met het aan-en uitkleden en geef je ze makkelijke kleding aan? Wij gymmen gewoon op blote voeten en in een hemd en onderbroek.

Fijne herfstvakantie,

De kleuterjuffen

Groep 3 en 4

De laatste weken hebben we gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek en aan wat is literatuur. We hebben veel voorgelezen, verhaaltjes geschreven en gedichten gelezen. Elk jaar is het heel gezellig op de boekenmarkt.
Het thema werd geopend met het voorlezen van ''De waanzinnige boomhut''. Daarna kregen we de opdracht een kamer te maken die we kunnen toevoegen aan de boomhut. De kinderen zijn er enthousiast mee bezig, maar het is nog niet af. Na de vakantie gaan we nog even verder.

Gi-Ga-Groen schoolplein
Bij de bouw van de school (1981) en de inrichting van de tuin er omheen, had het bestuur een vooruitziende blik. Er werden 10 verschillende soorten bomen geplant. Inmiddels zijn er enkele gerooid, maar er zijn er nog genoeg over om regelmatig een bomenles te geven. In de herfst zijn er veel beukenootjes, kastanjes en eikels te vinden en leren de kinderen de bomen te herkennen aan hun bladeren.

Iedereen een fijne vakantie!

Juf Willemien en juf Ria

Groep 5 en 6

Marshmallow Challenge
Deze Challenge past erg bij onze groepsvormende activiteiten. De Challenge vraagt namelijk om een goede samenwerking en daagt uit tot het creatief denken van de kinderen. De opdracht was simpel. Bouw met 4 of 5 kinderen in 18 minuten een zo hoog mogelijke toren van spaghettistokjes, tape en touw. De voorwaarde was wel dat na 18 minuten bovenop de toren een marshmallow moet kunnen liggen. Iedereen ging reuze enthousiast aan de slag met zijn of haar taak en er werd knap samengewerkt!

Boekenmarkt
Op donderdag 13 oktober was onze jaarlijkse boekenmarkt aan de beurt. De kinderen ontpopten zich tot ware ondernemers en handelaars. Wat werden er een hoop boeken geruild, gekocht en soms zelf weggegeven. Heel veel leesplezier van alle nieuwe aanwinsten!

Leesmarathon
Een kinderboekenweek is geen kinderboekenweek zonder de Oudendijkse leesmarathon. Iets waar alle kinderen van groep 6 al onwijs naar uitgekeken hadden en wat voor de kinderen van groep 5 nog helemaal nieuw was. De hele ochtend werd er stil gelezen, nadat alle kinderen geïnstalleerd waren op hun zitzakken, matrassen of in hun zelfgebouwde hutten. Sommige kinderen hebben het zelf weten te presteren om ook de hele middag nog te lezen. Chapeau! 

Voorlezen aan groep 1/2 
Wat hebben we genoten van het voorlezen aan de kleuters! Elke leerling van groep 5/6 las voor aan één van de kleuters en sommige kinderen vormden een drietal. De kinderen vonden het heerlijk om voor te lezen aan soms bekende en soms nog onbekende kleuters. Er zijn heel wat prentenboeken doorheen gegaan. Het was een feestje!

Bijlage nieuwsflits
Tijdens de Kinderboekenweek mochten de kinderen ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van een kinderboekenillustrator. We kregen online les van Raku, een illustrator die alleen werkt met materiaal wat hij in de natuur vindt. Aan de hand hiervan hebben de kinderen een illustratie gemaakt bij een voorgelezen verhaal. De creaties laten zien hoe creatief en enthousiast de kinderen hiermee aan de slag zijn gegaan! 

We wensen jullie allemaal een fijne herfstvakantie. 

Groetjes juf Jetske en juf Annelies

Groep 7 en 8

You've got mail!
Wat zijn wij verwend met allemaal lieve, mooie, grappige, creatieve en ontroerende knutselwerkjes, kaartjes en wat al niet meer dat de kinderen hebben gemaakt voor hun juffen!
Wij hebben een heuse fanmailwand aangelegd, dat geeft iedere dag weer een heel lekker gevoel!

Gi-ga-groen
Zoals in het algemene gedeelte al staat vermeld, gebeurt er een heleboel in het kader van Gi-ga-groen.
Bij ons in de klas worden vertelstenen gemaakt, waarmee ze aan het eind van de les ook echt verhalen gaan vertellen. Dat is vaak dikke pret, maar ondertussen zijn ze enorm met taal, het verwoorden van gedachten, snel reageren op de ander, associëren en hun enorme fantasie bezig. Prachtig om naar te luisteren!
Daarnaast hebben ze kennis gemaakt met alliteratie. We kennen allemaal wel het versje 'Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan'. Nu mogen ze dit zelf doen over een dier en daar ook een illustratie bij maken. Klinkt heel eenvoudig, maar was voor velen oh zo moeilijk.
Ook zijn we kubistische herfstbomen aan het tekenen. Kleurrijk en heerlijk ontspannend.
De dramales van juf Sophie sloot ook aan op het thema: maak met elkaar een soort woordspin over het begrip natuur en ga vervolgens dingen in de natuur uitbeelden. De mens was even geen natuurobject.
De kinderen beeldden slootjes met vissen uit, kamelen, cactussen en bergje zand. Alles was mogelijk, onmogelijkheden bestonden ook niet!

Hoe voel je je vandaag?

Het antwoord op deze vraag is vrij wezenlijk. Het verklaart een boel aan gedrag, houding, inzet, reacties naar anderen etc. Wij nemen vaak maar aan dat alles wel goed zal zijn, maar daarin kunnen we soms de plank behoorlijk mis slaan.
Om een beter beeld te krijgen van hoe de kinderen de dag beginnen, hebben we een emotiemeter opgehangen. Ieder kind heeft een wasknijper en hangt deze bij binnenkomst op bij de juiste emotie. Sommige kinderen verhangen hun wasknijper gedurende de dag.
Het is niet de bedoeling dat wij bij het minste of geringste wat minder positieve gevoel enorm zware gesprekken gaan voeren, dat is ook niet wat de kinderen willen, maar als dit te vaak gebeurt, zegt ons dit wel iets en kinderen krijgen ook het signaal altijd bij ons terecht te kunnen.
Mooi om te zien hoe trouw zij hun wasknijper ophangen en ook interesse tonen in hoe de ander zich voelt.

Lev2Choose-it
Het is alweer even geleden, maar de kinderen hebben zich een hele vrijdag bezig gehouden met keuzes maken. Welke keuzes maak je en waarom? Wat zijn in jouw ogen goede en minder goede keuzes en waarom? Hoe groot zijn verleidingen en hoe sterk denk je te zijn? Wat zijn belangrijke waarden in jouw leven? Vragen waarop niet altijd zomaar een antwoord te geven is, voor volwassenen ook nog wel eens een gewetensvraag!
De juf zat achterin, ogenschijnlijk continu heel druk met ander werk, maar vaak ook heel goed luisterend naar wat er gebeurde.
Er was zeker wat ongemak hier en daar en daar werden kinderen wat onrustig van, duidelijk zijn over wat je zelf vindt is niet altijd makkelijk dat vraagt best wat moed.
Mooi was ook om vaak juist die kinderen te horen die normaal wat stiller en meer afwachtend zijn.
Op het oog hilarische uitdagingen, touwtje springen met echt een loodzwaar touw, leiden tot veel inzet en doelgerichtheid, ook daar weer mooie verrassingen.
Kaartjes leggen op volgorde van belangrijkheid leidde ook tot wonderbaarlijke rijtjes. Vaak vriendschap, gezondheid en familie bovenaan het rijtje maar soms ook scoorden roken en alcohol hoog. Nieuwsgierigheid daarna is kennelijk groot en spannend.
Het was een intensieve dag, maar wat is er hard gewerkt, veel gedaan, veel nagedacht en veel gezien. Of de kinderen zich daar volledig bewust van zijn doet er niet toe, bij navraag blijkt er heel veel te zijn blijven hangen! Heel waardevol!

Mediamasters

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 tot en met 11 november) besteden wij extra aandacht aan mediawijsheid, en het spelen van de serious game MediaMasters is daar onderdeel van. Door het spelen van de game bouwen leerlingen een basiskennis op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. 
Dit jaar heeft de campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online.
Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters worden leerlingen vijf speldagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor kunnen zij in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten over mediawijsheid. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen, en wint mooie prijzen. Iedere leerling ontvangt na afloop een MediaMasters-certificaat van deelname.
Kijk voor meer informatie op de website van MediaMasters: www.mediamasters.nl.
Family Factory organiseert: MediaMasters ouderavond
Omdat wij als school meedoen aan MediaMasters, mogen we je dit jaar een gratis digitale ouderavond aanbieden over mediaopvoeding op donderdag 10 november om 20:00 uur
Het webinar wordt gegeven door Ingeborg Dijkstra (trainer bij Family Factory, opvoedkundige en leerkracht in het basisonderwijs). Aan de hand van thema’s waar de kinderen in MediaMasters mee te maken krijgen, neemt ze jou als opvoeder op een laagdrempelige wijze mee. Hoe ga je als ouder aan de slag met mediaopvoeding? Hoe weet je welke media geschikt zijn voor je kind en hoe kom je met elkaar tot goede afspraken? En dat TikTok: wat is dat nou precies? Bij deze vragen en meer staan we stil tijdens het webinar.
Meld je hier gratis aan: https://familyfactory.nu/family-factory-organiseert-mediamasters-ouderavond/ 

Wij wensen jullie allemaal een heerlijke vakantie toe! Even opladen, gezellige dingen doen, misschien een reisje maken, kortom alles wat leuk is en dan zien wij elkaar op 31 oktober weer terug!

Roos, Jakobien en CarienNieuwsflits nr 2, 29 september 2022

Belangrijke data:

1 oktober: schoolfeest
4 oktober: start Kinderboekenweek Gi-ga-groen
10 oktober: leesmarathon groep 5 t/m 8
12 oktober: Lammetjesochtend/peuterochtend
13 oktober: boekenmarkt
17 oktober: start dramalessen van Sophie

Gezellige gezamenlijke aftrap van het nieuwe schooljaar

Zoals ieder schooljaar hebben wij ook dit jaar samen met het bestuur het nieuwe schooljaar afgetrapt. Het bestuur zorgde voor lekkere hapjes en een drankje en zo hebben wij met elkaar een gezellig einde van de dag/begin van de avond. Even stilstaan bij waar we nu zijn en waar we met elkaar heen gaan en daarna tijd voor informeel samen zijn en shoptalk zoveel mogelijk naast ons neer te leggen.
Weer een invulling dat we samen voor onze school staan en daar ook samen veel tijd en energie in willen stoppen. Iedere keer toch weer bijzonder!

Schoolfoto's

Wij kregen van de schoolfotograaf het bericht dat slechts 30% van de gemaakte foto's is besteld. Nu is dit natuurlijk geheel vrijwillig, maar omdat dit percentage zoveel lager is dan wij gewend zijn, wilden we dit toch nog even onder uw aandacht brengen.

Feest!

Zaterdag is het dan zover: ons jaarlijkse schoolfeest. Er wordt door de feestcommissie hard gewerkt om er weer iets moois van te maken. Glitter, glam, Hollywood, allemaal dingen waar je je fantasie op los kunt laten.
Wij hopen dat het weer een beetje werkt, beetje kou is kwestie van warme trui, regen is vaak toch wat vervelender.
Tot zaterdag en we gaan er hoe dan ook een mooie middag van maken!

Teamtrainingen

Afgelopen woensdag zijn we begonnen aan de teamtraining Eigenaarschap & Motivatie. Leren leren hebben wij afgerond, dat is de basis voor deze volgende stap.
Wij willen met de kinderen daar komen waar zij zich eigenaar voelen van hun leerproces en -product en dus ook zelf aan de slag gaan om dingen te verbeteren of te versterken. Daarvoor is motivatie nodig, maar het zal ook de motivatie vergroten. Zij moeten wel weten hoe ze dat allemaal moeten doen en daar was het leren leren voor nodig.
Hoofdvragen zijn:
1. Waar staan we nu?
2. Waar gaan we heen?
3. Hoe komen we verder?
Dit hele traject koppelen we aan het rekenonderwijs.
Wij hebben hiernaar gekeken vanuit verschillende invalshoeken en eerst gekeken naar wat goed gaat en wat dus zeker behouden moet blijven en daarna wat verbeterd moet worden en mogelijk een actiepunt voor nu kan zijn.
Duidelijk is dat het automatiseren sterker kan en moet.
Ook hebben we een begin gemaakt van een doelenposter rekenen voor het eerste half jaar. Alle cruciale doelen komen op papier te staan en hangen we in de klas op, zodat kinderen weten wat we de komende tijd gaan doen en waar ze eigenlijk naartoe werken.
Het was een heel goede en zinvolle middag. Goed om met elkaar over het vak te spreken en van elkaar te horen wat wel en niet lukt en waarom en dat we met elkaar zien waar een vrij acuut verbeterpunt ligt.
We gaan de komende tijd de doelenposter afmaken, invoeren in de klas en over zes weken hebben we de volgende trainingsmiddag.

Gisteren hadden we een training over de methode Rekensprint. Een methode die ingezet wordt om het automatiseren te oefenen, op zowel groeps- als individueel niveau. Er is een mooie koppeling met het Barekamuurtje, wat voor ons heel fijn en handig is.

Verantwoording | Bareka Online Rekentoetsen

Wij houden jullie op de hoogte van ons leerproces en misschien helpt het om wat te weten als kinderen met een verhaal thuis komen!

Groep 1 en 2

Vervoer
In de kleuterklassen werken wij deze week voor het laatst over vervoer. En zijn veel vervoersmiddelen uitgebreid besproken, maar we komen er natuurlijk niet aan toe om ze allemaal uitgebreid te behandelen. Van onze bus in de huishoek wordt nog steeds dagelijks gebruik gemaakt en daar worden de leukste uitjes mee gemaakt! Ook stonden deze weken de letter V van verkeer en de B van bus centraal, hebben wij extra gerijmd en hebben de begrippen groot- klein, dik- dun, hoog- laag, enz. extra aandacht gehad tijdens onze lessen.

Gi-ga-groen
Ook wij doen vanaf volgende week mee met de kinderboekenweek. Naast dat er nog meer voorgelezen gaat worden dan wij nu al doen, hebben wij voor dit project 4 boeken uitgekozen die aansluiten bij dit thema  en die staan de komende weken centraal tijdens onze lessen. Op Padlet kunnen jullie zien welke het geworden zijn. 
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hopen er voor de kinderen weer een bijzondere en leerzame tijd van te maken. Helaas is de door ons te leen gevraagde rubberen kano nog niet opgedoken….. Wij horen het graag! Verder mogen de kinderen voor dit project knuffels van dieren die in het oerwoud leven meenemen. 

Dierendag 4 oktober
Om het voor de dieren ook een feestdag te laten worden, hebben wij ervoor gekozen om geen levende dieren mee te laten brengen. Huisdieren-knuffels zijn op 4 oktober van harte welkom en zullen de nodige aandacht krijgen.

Fijn weekend,

De kleuterjuffen

Groep 3 en 4

Faqta
Nee het is geen scheldwoord, maar de naam van onze nieuwe methode wereldoriëntatie. De
kinderen vinden het wel een leuk vak. Vorige week hebben we gepraat over verschillende
gezinssamenstellingen en werd het duidelijk dat een stamboom niet hetzelfde is als een boomstam.
Misschien is het een leuk idee om jullie eigen stamboom eens te tekenen en uit te leggen aan je kind.
Deze kan het dan mee naar school nemen en het vertellen aan de klas.

Creatief
De afgelopen weken hebben we monsters en ijsjes getekend en leuke beweegbare poppetjes
gemaakt. Bij dit laatste was het een uitdaging om te leren hoe je stof moet knippen. Dit alles was niet
gekoppeld aan een thema.
De komende weken gaan we aan het cultuurproject literatuur & Kinderboekenweek werken. Het
thema is: Giga groen…
Voor een groepsopdracht hebben we schoenendozen nodig. Het formaat maakt niet uit.

Speeluurtje
Donderdagmiddag is ons speeluurtje. Ze mogen dan ook eigen speelgoed voor binnen of buiten
meenemen. Zoals je kunt zien was er vorige week een dansoptreden buiten op het podium. Slechts
een half uurtje geoefend en op creatieve wijze de danskleding aangepast.

Iedereen een fijn weekend,
Juf Willemien en juf Ria.

Groep 5 en 6

Open monumentendag
Wat een leuke en leerzame middag hebben we gehad!
Verhalen over het fort, de waterlinie, het leven van de soldaten, het eten dat ze kregen (Rats, Kuch en bonen, wat zou het zijn?!), een heel oud museumwaardig kanon bekijken, met pontje overvaren (daar moest je dan wel wat voor doen) en dit alles verteld en laten zien door een bevlogen en geestige gids! Alle rijders en begeleiders: héél veel dank!!

Informatieavond
Op 12 september hebben we de informatieavond gehad. We hadden een flinke opkomst, hoewel er nog wel wat plekjes over waren. Toen iedereen voorzien was van een kopje koffie of thee konden we van start. Ook alle ouders hebben mogen ervaren hoe het is om een samenwerkopdracht uit te voeren. We konden jullie vragen gelukkig allemaal beantwoorden. Mochten er in de tussentijd nog andere vragen zijn, kom gerust even na schooltijd langs.   

Automatiseren
Om goed mee te kunnen doen tijdens de lessen van rekenen is heel belangrijk om sommen geautomatiseerd of zelfs gememoriseerd te hebben. 

geautomatiseerdgememoriseerd
antwoord binnen 5 sec berekening in stappen wordt in het hoofd gemaaktantwoord direct geen berekening meer in het hoofd

De beste manier om ergens goed in te worden is oefenen, veel oefenen!!
Als het uiteindelijk niet meer nodig is om een som in het hoofd uit te rekenen, maar het antwoord zonder nadenken gegeven wordt, dan is de leerstof gememoriseerd. Het zit nu in het lange termijn geheugen, daardoor komt er ruimte vrij in het werkgeheugen voor andere zaken. De kennis kan op ieder moment snel worden opgehaald.

Een voorbeeld van een Gouden Weken activiteit:

ALLES over MIJ in een ZAK!

Op dinsdag 20 september hebben we elkaar alweer een beetje beter leren kennen. Iedereen had een zak gevuld met 4 dingen die bij hen horen. Vervolgens zijn we in de klas gaan raden welke zak bij wie hoorde. Dat bleek helemaal niet zo makkelijk te zijn, maar wat hadden we een lol. Hier zien jullie een paar foto’s. 

De Gouden Eeuw
In de klas werken we aan het thema ‘de Gouden Eeuw’. We hebben het onder andere over de handel, de VOC schepen en de kunstschilders van die tijd. Naast de klassikale lessen wordt er ook online samengewerkt. Om het thema nog meer tot leven te laten komen doen we ook allerlei knutselopdrachten die passen bij het thema. Zo hebben we de huizen van de rijke kooplieden getekend met houtskool, de VOC schepen naar eigen inzicht op papier gezet, maar ook heuse zelfportretten zijn er gemaakt. Hieronder ziet u een deel van onze kunstwerken en foto's van één van de doe opdrachten, waarbij de kinderen een proefje deden met ecoline en witte bloemen. 

Groep 7 en 8

Open Monumenten Klassendag
Twee weken geleden zijn wij met groep 5 t/m 8 naar Fort Giessen geweest in het kader van Open Monumenten Klassendag. Een flink gezelschap dat op stap ging! Ouders en kinderen werden in drie groepen verdeeld en iedere groep kreeg een eigen rondleiding. Wij zijn er al heel wat jaren geweest, maar ieder jaar is het weer mooi om te zien hoe enthousiast en gedreven de gidsen het doen en de kinderen weten mee te nemen in hun verhaal.
De oude en nieuwe Hollandse waterlinie, het onderkomen van de soldaten, wat ze te eten kregen, de kruitkelder, hoe blij vleermuizen nu zijn met de kelders, een heel oud en bijzonder kanon bewonderen, met pontje op menskracht overvaren en nog veel meer. Het was een heel gezellige en leerzame middag!
Ouders, veel dank voor rijden en begeleiden!

Informatieavond
Wij hadden een aardig bezochte informatieavond, al hadden we ergens een iets grotere opkomst verwacht. We hebben zo goed mogelijk verteld hoe de jaren in 7 en 8 eruit zien en wat wij van elkaar mogen verwachten.
De stap naar groep 7 is best groot. Veel nieuwe leerstof, wat meer huiswerk, meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren leren, allemaal stapjes richting het VO. Groep 8 werkt naar het eind: (voorlopig)advies, welke punten zullen we nog op de i zetten, veel dingen voor het laatst, al met al een heel enerverend jaar.
Wij hebben uiteraard het filmpje over de Leerkuil laten zien, iets waar wij allemaal iets in herkennen, wie heeft er nou niet in die kuil gezeten?!
Wij zagen dat enkele ouders iets herkenden en dat was mooi om te zien. Als je het zelf (h)erkent, dan kun je ook je kind helpen.
Mochten er vragen zijn dan weten jullie ons te vinden en wij jullie ook! Zoals gezegd, we doen het samen!

Voorlopig VO-advies

Siko - de Vlinder > De School > Onderwijs > Voortgezet Onderwijs

Vorige week hebben alle kinderen in groep 8 hun voorlopige VO-advies gekregen. Een spannend moment en de zenuwen waren volop voelbaar en zichtbaar! Het is en blijft ergens een heel abstract verhaal, voor veel kinderen is eigenlijk niet voor te stellen wat een advies of niveau inhoudt. Ze weten wel naar welk gebouw ze willen, maar hoe het er in het VO verder aan toegaat is nog heel theoretisch. Sommige kinderen weten al wel heel goed wat ze later zouden willen gaan doen en dan kunnen wij goed aangeven wat ze daarvoor nodig hebben, maar juist ook dat meerdere wegen naar Rome leiden! Soms is de weg wat langer, maar geen enkele weg is afgesloten en juist die boodschap willen wij meegeven. Daarnaast adviseren we op basis van wat wij nu zien op cognitief en sociaal-emotioneel vlak, hoe hun werkhouding is wat de heel sterke stimulerende mogelijk compenserende en belemmerende mogelijk remmende factoren zijn, maar wij hebben geen glazen bol waarin wij zien hoe zij zich verder gaan ontwikkelen. Puberteit, nieuwe vrienden, belang van school in hun leven etc. Dat is iets wat wij allemaal moeten afwachten. Kinderen kunnen nog gaan vliegen, maar ook de prioriteit elders leggen.
Voor nu mogen de kinderen heel trots zijn op waar ze nu staan, er kunnen zeker nog stappen gezet worden en dat hebben we ze ook meegegeven. In februari komt het definitieve advies en in april maken ze dan de IEP-toets die zeker nog een rol speelt.
We gaan er nog flink tegenaan met elkaar!

Kinderpostzegels

Woensdag zijn de kinderen op pad gegaan om Kinderpostzegels te verkopen.
Elk jaar zetten duizenden basisschoolkinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld! De actie is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Wisten jullie dit allemaal?
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd. Samen geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen. 
Paar praktische punten: de kinderen lopen nooit met geld over straat, het betalen gaat digitaal of per machtiging. Bestellingen gaan via een QR-code die op hun verkoopmap staat. Alle bestellingen worden per post afgeleverd, dus rondbrengen hoeft ook niet meer. Het is allemaal dus veilig, efficiënt en leuk om te doen.
5 oktober is de laatste verkoopdag, 6 oktober willen wij alle enveloppen binnen hebben!
Laten we gaan voor een mooie bijdrage voor dit goede doel!

Het geleerde in de praktijk brengen!
Voor de teamtraining moesten wij ook een hoofdstuk uit een boek over rekenonderwijs lezen, wat ons veel inzicht en inspiratie bood.
Automatiseren is iets waar wij flink mee in de weer zijn en wij proberen ook altijd te controleren of we het lesdoel behaald hebben, maar over dat laatste hebben we wel wat nieuws geleerd. Dus dat gaat natuurlijk meteen uitgeprobeerd worden! De kinderen zag je al denken: daar gaan we weer!
Drie sommetjes op een post-it beantwoorden en die bij het naar buiten lopen op de deur plakken en 's middags (eens per week) een rekendictee over de vorige lessen en een redactiesom. Het gaf ons heel veel informatie, maar de kinderen zagen ook veel bij zichzelf en dat was het mooiste.
Meteen een aanknopingspunt om door te gaan op daar waar we vorig jaar waren gebleven: stel een klein, haalbaar en passend doel op voor de komende week. Hoefde niet per se aan rekenen gekoppeld zijn, al kwamen daar ook mooie doelen naar voren, maar het moest iets raken wat zij anders of beter wilden doen. Wij zagen een leerlinge driftig oefenen met breuken, geheel op eigen houtje, helemaal geweldig!
Er is van alles opgeschreven en daar gaan we eind van de week op reflecteren.
Is allemaal weer even wennen, maar het feit dat kinderen al heel goed konden benoemen, ook na de controlevragen, waar ze nog meer mee moeten oefenen, was een feestje!
Stap voor stap en dan komen we (de kinderen en wij) er wel!

LEV2Choose

Stichting Chris en Voorkom!

Morgen krijgen de kinderen een dag geheel anders les. Vanuit de gemeente wordt aan scholen lessen weerbaarheid geboden die gegeven worden door Stichting Chris en Voorkom! Wij hebben natuurlijk onze Kanjerlessen, maar dit is een mooie aanvulling en het wordt eens op een andere manier door anderen aangeboden.
Wij doen al jaren mee en ervaren het als heel waardevol.
Tijdens LEV2Choose worden leerlingen uitgedaagd om na te denken over de invloed van gezonde en ongezonde gewoonten. LEV2Choose heeft als centrale boodschap: durf zelf te kiezen. De cultuur (met zijn gewoonten en tradities) waarbinnen jongeren opgroeien heeft een niet te onderschatten invloed op hun keuzes en hun verhouding tot risicogedrag als bijvoorbeeld alcoholgebruik. Tijdens de training worden leerlingen daarom uitgedaagd gewoontes in hun omgeving te herkennen en ontdekken ze dat ze een eigen keuze kunnen maken ten opzichte van deze gewoontes.
Wij zijn benieuwd naar wat de kinderen vertellen en hoe zij de dag ervaren.

Namen van de leerlinge in perspectief
Het leek zo makkelijk, maar wij hebben er toch wat mee zitten stoeien. Trek lijnen van de buitenste punten naar het perspectiefpunt. Wij zijn erachter gekomen dat het wel heel veel lijnen zijn en dat daarin dus een goede keuze gemaakt moest worden. Dan kom je erachter wie een goed ruimtelijk inzicht heeft en wie niet. Samenwerken en elkaar helpen, alles kwam ongepland aan bod, waardoor iedere kind een mooie tekening heeft kunnen maken. De instructie 'recht ophangen' is nog lastig, maar ook dat gaat ooit goedkomen!

Tot zaterdag en anders een heel fijn weekend!

Roos, Jakobien en Carien


Nieuwsflits nr 1, 8 september 2022

Belangrijke data:

12 en 13 september: informatieavonden
15 september: autoloze donderdag
28 september: start Kinderpostzegelactie (groep 7/8 om 12.00 uur uit)
1 oktober: schoolfeest

Nieuw schooljaar

We zijn weer vol enthousiasme en plezier begonnen aan een nieuw schooljaar! Dat de Oudendijkse feestweek ook gezellig meedeed, maakte de eerste week specialer en voor sommigen ook vermoeiender dan anders.
In de klassen is veel aandacht en tijd besteed, dat doen we nog, om elkaar te leren kennen, te werken aan een goede en gezellige groep en sfeer, de regels en afspraken duidelijk te maken en iedereen de tijd en de ruimte te geven om te kunnen wennen en er te zijn voor vragen en of dingen die net even mislopen. Wij zien mooie en goede dingen en het gaat weer een mooi sprankelend jaar worden!

Formatie
Het wordt voor het team ook een spannend jaar. Sommige ouders hebben in de wandelgangen aan het hek wellicht al wat gehoord, maar per 1 maart gaat juf Ria met pensioen na vele jaren met volle inzet en toewijding bij ons te hebben gewerkt. Daarnaast wil juf Jetske graag iets minder gaan werken, wat zij dan op donderdag en vrijdagochtend in groep 3/4 zal gaan doen. Dit gaat pas in als de vacature in groep 5/6 vervuld is. Juf Sjanie gaat dit jaar voor het laatst in de kleutergroep staan op donderdag en vrijdag, dus ook daar moeten we een oplossing voor bedenken. Voorlopig blijft alles zoals het is, maar wij gaan in feite op zoek naar twee nieuwe collega's voor groep 3/4 en groep 5/6 en iemand voor een dag bij de kleuters. Een puzzel en een enorme uitdaging in tijden waarin er een enorm tekort is aan leerkrachten.
In oktober zal een vacature tekst geplaatst worden die ook via social media gedeeld zal worden en natuurlijk vragen wij ook jullie om jullie netwerk aan te boren en ons te helpen daar waar mogelijk. Hoe dan ook, we zullen er wel uitkomen!
Wij houden jullie op de hoogte, maar vertrouw erop dat wij er alles aan zullen doen om het voor de kinderen zo rustig mogelijk te houden. Wij hebben al mogelijke noodscenario's aangestipt, dus er wordt geanticipeerd op de situatie dat het niet helemaal gaat zoals gehoopt.

Partytime!!

Naast al het gezellige in de klas en alles wat we doen om er een goede start van te maken (een goed begin is immers het halve werk) is het ook enorm belangrijk om de start van het schooljaar met elkaar te vieren. Elkaar weer even zien, nieuwe ouders welkom heten, een hapje, een drankje op een gezellig aangekleed schoolplein, wat wil een mens nog meer?!
Zet het in de agenda: 1 oktober houden wij ons schoolfeest!
Punt van aandacht: geef écht op of jullie komen en met hoeveel, want anders is het niet te doen om een passende boodschappenlijst te maken.

Waar zet de school zich dit jaar op in?

Wij gaan ons inzetten op de punten die wij hebben opgenomen in het NPO plan. Denk hierbij aan alles wat te maken heeft met het versterken van ons onderwijs in taal, rekenen en lezen, maar zeker ook aandacht voor de de sociale emotionele ontwikkeling (zo komt Sophie ook weer vanaf 17 oktober), alle randvoorwaarden die nodig zijn om de doelen te halen (denk aan ict, extra of andere leermiddelen en extra handen in de klas), de teamscholing in Eigenaarschap & Motivatie, het opbrengstgericht werken versterken, burgerschap schoolbreed in de vorm van projecten aanbieden, weer drie cultuurprojecten in een jaar, het versterken wat er nu staat of wat nog niet zo lang gestart is en zo is er nog veel meer op te noemen, maar dit geeft voor nu even een aardig beeld.
Voor vragen: jullie weten ons altijd te vinden!

Verkeerswerkgroep!

Woensdag 24 augustus hebben leden van de verkeerswerkgroep Oudendijk een folder uitgedeeld over onze parkeerafspraken. Voor wie het gemist heeft, hier nogmaals de folder. Samen proberen we de omgeving van de school zo veilig mogelijk te maken.

Donderdag 15 september is een autoloze schooldag in heel Altena. Er is weer een loopbus en we hopen weer veel kinderen te zien op de fiets, de step, rollerskates enz. Wees creatief.

De verkeerswerkgroep

Sommige bewoners aan de Oudendijk hebben hun stoep direct aan de weg liggen. Zij zouden graag zien dat ouders bij het halen en brengen de stoep niet als wegdek zien en er dus langs of omheen rijden.
Kleine moeite en blije bewoners!

Een nieuw gezicht!

Zoals jullie weten werken wij met onderwijsassistenten. Sommige uren zijn gekoppeld aan een arrangement, sommige uren bekostigen wij met werkdrukgelden en andere uren komen uit de NPO-gelden.
Juf Lisa loopt al heel lang bij ons rond, juf Willie is ook al bekend en vertrouwd en nu is juf Oumy erbij gekomen. Wij vinden het heel gezellig dat zij er is en hopen dat zij een goede tijd bij ons zal hebben!

Groep 1 en 2

Met welk vervoermiddel ga jij op stap?
Bij ons nieuwe thema staan de verschillende vervoermogelijkheden centraal. Welke zijn er? Welke geef jij de voorkeur en waarom? Waar stap je op de trein en wat moet je eerst kopen? Een uitgebreid thema met superveel mogelijkheden. Vorige week woensdag hebben we een ritje met de bus gemaakt. Voor velen was dit een hele belevenis, want ze waren nog nooit met de bus geweest. En… uiteraard hadden wij allemaal een ov chipkaart bij ons! Na de vraag of we ook een keer met het vliegtuig gaan, hebben wij ze naar jullie verwezen…. Uiteraard is er bij dit thema weer veel gespeeld, geknutseld, gezongen, gerekend enz. enz. Met als favoriet het spelen in onze bus in de huishoek. Marco en Anton, bedankt voor jullie hulp bij het uitzagen van de ramen van de bus. De komende weken werken wij nog verder over dit onderwerp.

Welkom!!
Dit schooljaar hebben wij 4 nieuwe klasgenootjes mogen verwelkomen, het zijn Jeppe Groefsema ( broertje van IJssel gr.3), Midas Verdoorn (broertje van Julie groep 1-2b), Eyah van der Kevie (zusje van Faye gr.1-2a) en Eliza Bruijne. Wij wensen ze alle 4 veel plezier op onze school!!

Gevraagd
Voor ons volgende project zijn wij opzoek naar een rubberboot (liefst kano model), die wij een paar weken zouden willen lenen. Hebben jullie er één, wij horen het graag.

Informatieavond
Maandag 12 september is onze informatieavond, hier willen wij jullie graag uitleg geven over het hoe en waarom we wat in de kleuterklassen doen. Jullie zijn welkom van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

Blinkende vloer!
In de vakantie is niet alleen het gebouw van buiten geschilderd, maar is binnen ook de vloer weer eens onder handen genomen. Die had zwaar te lijden gehad onder alle zanderige kleutervoetjes. Wat fijn dat Erica en Leonard dit hebben gedaan!
We kunnen er weer even tegenaan/

Vergeet niet onze bijlage te bekijken! Fijn weekend!

De kleuterjuffen!

Groep 3 en 4

Wat zijn we het schooljaar warm en druk begonnen dit jaar. Er was een gezellig feest op de Oudendijk en het was erg warm in de klas. Het is erg leuk om ieder jaar die verwachtingvolle gezichtjes te zien van de kinderen. Nu na 3 weken draait alles en zijn ze al aardig gewend. Het is fijn dat ze op onze school nog in de zandbak mogen spelen, daar zat je ’s morgens heerlijk in de schaduw.    

Infoavond
Zoals u weet is er maandag 12 september een infoavond. Enkele ouders kunnen niet komen, maar de regels, afspraken en schooltijden blijven bijna hetzelfde. Zo is ook in onze klas de woensdag waterdag , de donderdagmiddag speelgoeddag tot kerst en is het normaal dat het kind op tijd op school komt.  

We gaan er weer een gezellig schooljaar van maken.

Juf Willemien en juf Ria

Groep 5 en 6

De kop is eraf! 
We zijn dit schooljaar feestelijk en ook  warm begonnen. De eerste dag was weer even spannend, maar gelukkig went het ook weer snel. De eerste weken staan vooral in het teken van kennismaken, wennen, afspraken maken en vooral ook gezelligheid. 
Bij deze een aantal voorbeelden van activiteiten in de eerste periode: 

-Teken je persoonlijke grafiek. ( en ontdek vervolgens dat je echt allemaal anders bent)
-Kringactiviteit: ‘Ik neem mezelf mee en daar hoort bij…’ (We vulden hierbij iets in dat bij ons past en zo gingen we steeds verder de kring rond)
-Op een rij staan (zonder te praten met elkaar een rij vormen op lengte, leeftijd enz.)
-Bal zo snel mogelijk overgooien, waarbij iedereen aan de beurt moet komen.  

Open Monumentendag
We vallen met de neus in de boter om zo vroeg in het schooljaar al meteen een uitstapje te mogen maken. Samen met groep 7/8 zijn we uitgenodigd in Fort Giessen. Alvast dank aan alle ouders die willen rijden, zonder jullie had het niet door kunnen gaan. 


Gymlessen
De gymlessen worden dit jaar verzorgd door meester Remon. Tijdens de eerste gymles hebben we vooral gezellige samenwerk spellen gedaan. De kinderen zijn blij met deze vrolijke en enthousiaste meester!

Informatieavond
Op maandag 12 september nodigen we jullie allemaal graag om 19.00 uit voor de informatieavond van groep 5/6. Vooral bij de kinderen van groep 5, weten we dat dit best een overgang kan zijn. Huiswerk, langer gymmen dan ze gewend waren in groep 4, vrijdagmiddag ook naar school. We zullen op deze avond het een en ander toelichten en hopen jullie allemaal te ontmoeten. We zullen zorgen dat de koffie klaar staat.

Jetske en Annelies

Groep 7 en 8

Alle kinderen waarmee wij een heerlijk schooljaar mee gaan hebben!
Natuurlijk is het spannend! Groep 7 gaat een heleboel nieuwe stof, maar ook veel nieuwe vaardigheden leren; ze worden langzaam aan klaargestoomd voor het VO. Groep 8 is ondertussen al een heel eind op de weg naar het VO. Zij horen binnenkort hun voorlopige VO-advies, waar we nog even hard aan moeten trekken of waar wij juist iemand wat meer (zelf)vertrouwen moeten geven en daarna gaan ze gewoon hun stinkende best doen, net als alle vorige jaren en dan is het goed. Ook het jaar van 'alles voor het laatst' en afscheid nemen, dat maakt het jaar extra bijzonder. Groep 7 kijkt dan met grote ogen naar wat hen volgend jaar staat te gebeuren.

Wij hebben al veel gezellige dingen met elkaar gedaan om elkaar te leren kennen en een goede en gezellige sfeer te creëren, maar het allerbelangrijkste is toch altijd weer het maken van een recept voor een goed schooljaar. De basis van alles! Wat heb je daarvoor nodig en wat moeten we daarvoor doen? Het kost even tijd voordat het recept staat, maar dan heb je ook wat! Iedereen heeft het ondertekend, dus het is een stevige afspraak waar wij elkaar moeten en mogen houden.

Groep 7 moet echt even wennen en dat weten wij, het is ieder jaar hetzelfde, maar wij weten ook: het komt altijd goed!
Huiswerk, verplicht van alles oefenen, agenda's leren gebruiken, plannen, geen samenvattingen meer mee naar huis etc. etc. Tijdens de informatieavond die op dinsdag de 13e om 20.00 uur wordt gehouden, vertellen wij jullie daar veel meer over.

Gymmen
Jarenlang heeft meester Mark de lessen voor onze kinderen verzorgd, maar dat is dit jaar veranderd en nu staat meester Remon voor de groep. De kinderen zijn blij en enthousiast en dat zien wij ook bij meester Remon terug. Zo fijn dat de kinderen goede en enthousiaste gymlessen krijgen! Het wordt zeer zeker een mooi gymjaar!

HALT!
Invloed van de groep
Na jaren les te hebben gekregen van juf Lies van Stichting HALT kregen we vorige week les van juf Danique, die het stokje van haar heeft overgenomen. Dit schooljaar zal juf Danique nog een aantal onderwerpen met de klas komen bespreken, o.a. Gedrag online en Tolerantie en Respect.
Vorige week werd eerst uitgelegd wat Stichting HALT precies doet en wanneer je als jongere hiermee in aanraking kunt komen. Vervolgens kwam het thema "Invloed van de groep" aan bod. Groepsdruk ontstaat eigenlijk altijd als er meerdere mensen samen komen. Dat kan een positieve groepsdruk zijn, wanneer anderen iemand motiveren om iets te proberen wat hij eigenlijk heel spannend vindt, maar het meeste last heeft iedereen natuurlijk van negatieve groepsdruk. Hoe ga je daarmee om? Allerlei voorbeelden uit de praktijk kwamen naar voren: wat doe je als iemand vraagt of je ook een blikje Energydrank mee wil drinken, terwijl jij dat eigenlijk niet wilt? Hoe reageer je als een groep klasgenoten gaat spijbelen en jij eigenlijk gewoon naar de les wilt gaan, maar ook niet buiten de groep wil vallen? Jij hebt een keer geprobeerd om te vapen en je voelt je ontzettend rot, want je hebt het alleen geprobeerd omdat je je gedwongen voelde. Je wilde het eigenlijk niet eens proberen!
Er zijn 6 tips aangeleerd die je kunnen helpen in zo'n situatie:
1. Vraag je af: Waarom doe ik mee met de groep?
2. Doe alleen dingen waar je achter staat.
3. Durf 'nee' te zeggen!
4. Neem iemand in vertrouwen, praat met je ouders.
5. Zoek een medestander in de groep, help elkaar.
6. Verzin een smoes en loop weg.
De kinderen keken met grote verbazing naar de video: "Ook jij bent een kuddedier (ook al denk je van niet)" van het tv-programma Mindfuck. Ook volwassenen bleken grote moeite te hebben om met groepsdruk om te gaan. Zelfs als ze niet weten waarvoor ze in een rij staan!

Nieuwe methodes
Wij werken dit schooljaar met wat nieuwe methodes, die soms ook weer erg lijken op de oude. Waarom vernieuwen dan zou je denken? Taalverhaal.nu stopte met eigenlijk alle software, dus dan houdt het verhaal een beetje op. PIT, de opvolger, lijkt enorm op de oude methode, zit in een iets moderner jasje en heeft nog steeds dat wat wij goed vonden aan Taalverhaal.nu. Nog niet alles is binnen, dus antwoorden vinden en bekijken is nog een uitdaging zo nu en dan, maar het komt in orde.
Getal&Ruimte Junior Cloud. De oude digitale omgeving wordt vervangen door Junior Cloud en dat is even wennen, vooral voor de leerkrachten! Veel zoeken, sommige dingen lijken logisch, maar blijken toch anders te zijn, maar we denken maar dat het kinderziektes zijn en dat ook dit goed komt. Contact met de uitgeverij is zo gelegd als er vragen zijn.
Faqta: geen aparte boeken meer voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie/natuur(kunde), maar een methode die alles in zich heeft. Vorig jaar proef gedraaid en nu gaan we er echt mee werken. Veel mogelijkheden, ook hierin moeten we nog van alles gaan ontdekken, aansprekend voor de kinderen en keuze uit veel leerlijnen, losse thema's, leerstijlen, burgerschap, cultuur etc. Wij zijn enthousiast!

Maatklas
Vanaf maandag start de Maatklas weer. Een groep kinderen gaat dan met Jakobien aan de slag. Zij heeft al de nodige activiteiten en projecten voorbereid, alles is klaar voor een goed begin.

De eerste drie weken zijn voorbij, het allerspannendste is er een beetje af en wij vinden dat wij echt een heel gezellig en goed clubje hebben! Iedereen wil zijn of haar steentje bijdragen aan een mooi jaar, wat willen wij nog meer!
Alles in huis om er een geweldig mooi jaar van te maken met de kinderen, maar ook met jullie!

Fijn weekend!

Jakobien, Roos en Carien