Nieuwsflits nr 2, 14-10-2021

Nieuwsflits nr 2, 14-10-2021

Belangrijke data

18 oktober - 22 oktober: herfstvakantie
2 november: les over dode hoek
4 november - 12 november: week van de mediawijsheid
16 november: fietsverlichting controle
18 november: volgende nieuwsflits

Cultuurproject

Sinds vorige week zijn wij bezig met weer een cultuurproject. Door alle maatregelen is dat een tijdje niet mogelijk geweest. Dit keer staat de discipline drama centraal en daarbij dan nog extra aandacht voor het aspect samenwerken (21e eeuwse vaardigheid). Iedere groep vult dit project op eigen wijze in, waardoor er een grote variatie in eindproducten is, iets wat juist zo mooi om te zien is.
Het begin van het project viel samen met de start van de Kinderboekenweek en het thema daarvan 'Worden wat je wil' is natuurlijk heel makkelijk te combineren met wat leuke drama activiteiten.

Kinderboekenweek "Worden wat je wil''.

Zoals altijd worden er weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd, naast alle aandacht die er in de klassen aan deze week wordt gegeven.
De Kinderboekenweek is geopend door het duo Sjon en Don, die een spetterende show presenteerden. Gelukkig hadden zij hulp gekregen van alle groepen. Groep 1/2 verzorgde een leuke beroepen modeshow, groep 3/4 zong het Kinderboekenweeklied, groep 5/6 had een mooi decor geschilderd en groep 7/8 had vlogs gemaakt van hun interviews met familieleden, bekenden etc. over hun beroep.
Het was een leuke en gezellige opening van de Kinderboekenweek!

Dinsdag was dan de aloude leesmarathon. Zitzakken, matrassen, kussens, dekentjes, onesies aan, tassen vol boeken en heerlijk liggen en lezen (en een beetje indommelen!). Altijd een hele prestatie als ze het een hele dag volhouden!

Batterijen verzamelen

Vorige week bracht Diana weer een paar zakken lege batterijen. Ze bracht ook de batterijen van haar werk mee. Dit zien we steeds meer ouders doen. Daardoor hebben we vorig schooljaar €44,25 gekregen en dit kunnen we besteden aan leermateriaal voor de kinderen.

Sparen jullie dit jaar weer mee!! Bij voorbaat dank.

Kinder Meedenk Raad (KMR)

Er is een nieuwe KMR voor dit schooljaar. Na een pitch in de klas over wat zij voor de kinderen willen doen, zijn Finn (groep 5), Wout (groep 6), Fara (groep 8) en Mindy (groep 7) gekozen als nieuwe leden van de KMR.
Zij hebben hun eerste officiële vergadering met de ouders uit de 'grote' MR al gehad. Wat daar besproken is, zullen wij zeker nog horen!
Succes met jullie belangrijke taak dit jaar!

Na de herfstvakantie!

Groep 1 en 2

Cultuur
Vorige week hebben wij meegedaan met een pilot van Cultuurpunt Altena. Kunstenares Rosa Verloop heeft, nadat wij enkele voorbereidende lessen in de klas hebben gegeven, een les creatief met papier gegeven. Erg leuk, met verrassend resultaat!
Verder hebben wij de nodige lesjes gegeven waarbij drama centraal stond. Zo hebben wij diverse verhalen nagespeeld en ons zo verplaatst in de daarbij behorende figuren. Leuk, maar ook spannend!

Huisdieren
De afgelopen 3 weken hebben huisdieren centraal gestaan tijdens onze lessen. Wat zijn huisdieren? Welke ken je? Wat eten ze? In welk hok of kooi leven ze? Enz. enz.
Ook de werkjes waren aangepast aan dit thema, de nodige dierenliedjes zijn weer gezongen en we hebben gerekend met knuffeldieren. Welk dier is groter? Zoek evenveel knuffels, pak er één meer enz. enz.  De huishoek , die ingericht is als dierenwinkel, en de hoek waar de dierenarts zijn werk kon doen waren weer favoriet. Ja, want wie wil er geen knuffels verbinden met echt tape van de dierenarts?! En… we hebben echte dieren in de klas gehad! Roxy, de hond van Lars, en de kittens van Sebas hebben ons verblijd met een bezoekje.  Na de herfstvakantie staat het thema Herfst centraal. Verzamelen jullie spulletjes tijdens jullie boswandeling in de herfstvakantie?

Bedankt!!
Onze koptelefoons waren niet meer wat ze zouden moeten zijn!
Dankzij de sponsoring van het bedrijf TRUST hebben wij geen probleem meer!! Wouter hartelijk dank voor de prachtige koptelefoons, wij zijn er ontzettend blij mee!!!

Welkom juf Willemien!
Na de vakantie staat zij op maandag en dinsdag weer voor de groep. Petra blijft op de overige dagen.
Succes weer juf!

Fijne vakantie, Sjanie, Petra en Ingrid.

Groep 3 en 4

Ook wij hebben een begin gemaakt met het cultuurproject Drama. De eerste weken is het gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek. We hebben beroepen uitgebeeld en geraden. We zijn in de schoenen van een ander gaan staan door ons te verkleden. Donderdag konden we al naar een voorstelling kijken. Het is een gezellig onderwerp en de komende weken gaan we er nog mee door.

Schoolkrant
We hebben deze keer de schoolkrant gevuld. De kinderen van groep 3 hebben door een tekening laten zien wat ze later willen worden en groep 4 heeft een verhaaltje getypt. U zult zien dat het bouwen van een goede zin in je hoofd vanzelf gaat, maar het op papier zetten van die zin nog in ontwikkeling is. Enkele kinderen weten al hoe de spellingcontrole werkt. Er zitten echt leuke en aandoenlijke verhaaltjes bij en mooie tekeningen. Veel leesplezier.

Fijne vakantie,

Roos en Ria

Groep 5 en 6

Leren leren
Op woensdag 22 september hebben alle juffen een studiemiddag gehad waarbij we verder gingen met het onderdeel leren leren en eigenaarschap. In de klassen zal dit steeds meer zichtbaar worden voor kinderen, maar ook thuis hopen we dat er op doorgegaan wordt. Dagelijks zijn we bezig met dingen leren, maar waarom en wat leer je? Hoe ga je dat doen en wat heb je nodig. We hopen natuurlijk mooie stappen te kunnen gaan zetten. Zie de foto van het volgsysteem dat in de klas hangt. We steken hierbij in op eigenaarschap. Een mooi voorbeeld werd gegeven aan de hand van eten. Maken wij hun eten klaar en schotelen we hen deze prak voor of laten we dit aan hen over?
We gaan ze laten nadenken over:

Weektaak
We zijn de afgelopen week gestart met weektaken in groep 6, groep 5 zal snel volgen. Hierbij oefenen we dat kinderen zelf dingen inplannen, en welke doelen er bij de lessen horen. We hopen dat dit kinderen houvast biedt en zicht geeft op wat ze allemaal leren. 

Week tegen pesten 
Van 27 sept t/m 1 okt was het de Week tegen Pesten. In de klas hebben we aan de hand van een powerpoint presentatie gesproken over digitaal pesten. En ook wat je er tegen kan doen. BLOKKEER-MELDEN- VERWIJDEREN Kinderen hebben ervaringen uitgewisseld in kleine groepjes maar ook met elkaar. Zelfs de spellingles stond in het teken van de week tegen pesten. In tweetallen zochten ze verschillende woorden bij elkaar. Hier konden weer zinnen van gemaakt worden zoals: Een vriendelijke meester glimlacht. Het drukke klasgenootje lacht. 

Voorleeswedstrijd
In december wordt er altijd een regionale voorleeswedstrijd gehouden. Wij starten daarom al tijdens de Kinderboekenweek met de voorrondes zodat iedereen aan de beurt kan komen om een stukje te laten horen. Op school hebben we uiteindelijk een finale met de leerlingen van groep 5 t/m 8. Een mooi moment waarbij alle bovenbouwgroepen een leuke activiteit met elkaar hebben. 

Kinderboekenweek
Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek: “Worden wat je wil”. Tijdens de opening zijn we gestart met een geweldige TV Show. Gepresenteerd door en voor de kinderen. Daarin zaten verschillende onderdelen zoals: een modeshow door groep 1/2, meerdere interviews in de vorm van vlogs verzorgd door groep 7/8, de aankleding werd verzorgd door groep 5/6 en natuurlijk een geweldig muzikaal optreden door groep 3/4. 
Voor het geval u dit gemist heeft:  Als u tijdens deze periode een leuk kinderboek koopt bij de BRUNA, dan vragen we u om de bon op school in te leveren. Met deze bonnen kunnen wij weer met korting nieuwe boeken voor de school aanschaffen. Zie daarvoor de doos bij de ingang. 

Boekenmarkt
Op donderdag 14 oktober organiseren we weer een boekenmarkt. Net als vorig jaar zullen we dit zonder ouders in de school doen. De bedoeling is dat kinderen boeken meenemen die zij willen verkopen voor een bedrag tussen de 0,25 en 2,50. Ook mogen zij zelf bij andere kinderen boeken kopen. Wij zullen er als leerkrachten op toezien dat kinderen zowel kunnen kopen als verkopen. Dus meenemen voor donderdag: boeken en wat (wissel) geld.

Spreekbeurt TOS
Afgelopen week heeft Lotte een spreekbeurt gehouden over TOS. Dit had zij helemaal zelf voorbereid en voor de klas vertelt. Ze wilde hiermee aan haar klasgenootjes en haar juffen uitleggen wat het betekent als je TOS hebt, maar ook tegen welke problemen je soms aan loopt. Lotte dankjewel voor je duidelijke uitleg. 

Mad Science
Op donderdag 7 oktober was er een promo show van Mad Science. We werden verrast met allerlei spannende en spectaculaire proeven. Mocht je kind het leuk vinden om hieraan mee te doen? Opgeven kan via het formulier dat de kinderen mee naar huis hebben gekregen.

Groep 7 en 8

Cultuur

Net als alle andere groepen zijn wij gestart met het cultuurproject. Wij hebben ervoor gekozen om de kinderen een schimmenspel te laten maken van een sprookje. Klinkt makkelijk, is het niet! Eerst moet er een sprookje uitgezocht worden, daarna moet het verhaal in scènes verdeeld worden, vervolgens moet er een script geschreven worden en dan is het tijd om de poppen te maken en te gaan oefenen. Het vraagt veel van samenwerken, plannen en bedenken wat echt belangrijk is in het sprookje en wat verteld moet worden en wat korter of zelfs weggelaten kan worden. Er wordt dus een boel geleerd! Wij hebben hen een en ander verteld over het schimmenspel zelf: wat is het eigenlijk? waarom is het zo moeilijk en bijzonder? waar komt het spel vandaan? Hierover hebben wij ook wat filmpjes laten zien. Nu zijn zij in groepjes aan de slag gegaan en wij zijn heel benieuwd naar de eindresultaten!

Bezoek aan Visserijmuseum
Vorige week vrijdag hebben wij een bezoek gebracht aan het Visserijmuseum om de tentoonstelling 'Woudrichem voor-tijdens-en na WOII te zien. Frans Dansen had een mooie vragenlijst gemaakt, zodat de kinderen in groepjes langs de panelen konden lopen om de vragen te beantwoorden. Niet alleen feitjes om op te zoeken, maar ook vragen om zelf eens na te denken over wat je ergens van vindt of wat je zelf zou doen in een bepaalde situatie. Het was een leuke, goede en leerzame middag!

Chinees
Van schimmenspel, naar het Visserijmuseum en zo weer naar Chinees! Het gaat bij ons alle kanten op!
De kinderen in de Maatklas zijn volop met Chinees bezig en vooral het schrijven/tekenen van de karakters vinden ze erg leuk. Het huiswerk daarentegen is duidelijk minder favoriet.
Het ziet er prachtig uit en het is heus veel moeilijker dan het lijkt!

Leren leren
Als team zijn wij gestart met een teamtraining eigenaarschap en motivatie. Dit om een sterkere leercultuur te creëren. Door doelen te bespreken of samen met de kinderen op te stellen, de activiteiten die nodig zijn om de doelen te bereiken samen te bepalen en tussentijds samen met de leerlingen te reflecteren, leren zij om verantwoordelijk te zijn voor het leerproces en zo wordt het zelfregulerend vermogen van de kinderen gestimuleerd.
Wij vinden het belangrijk om dit een steviger plaats in ons onderwijs te geven.
Eerst was het nodig om de afspraken en doelen van het leren leren weer even op te halen en consequent toe te passen. Stoplichten, time timers, looproutes, doelen bespreken etc. Het was voor ons ook weer even wennen en voor sommigen voelde het soms zelfs wat onnatuurlijk aan. Maar het went snel, en wij zien vooral dat kinderen deze duidelijkheid en structuur heel prettig vinden en het is aandoenlijk hoe zij ons hierbij helpen, want ook wij kunnen niet alles meteen perfect, dat is inmiddels wel duidelijk. Samen met de kinderen leren, hoe leuk is dat!
In november hebben we de tweede studiemiddag, dan gaan we volgende stappen zetten!

Zwoegen, zweten, puffen..!
Het is even wennen in groep 7, maar zo langzaamaan zien wij dat kwartjes vallen, kinderen heel netjes het werk bijhouden en vervolgens merken dat het eigenlijk allemaal best meevalt. Sommigen hebben nog een bospaadje of snelweg af te leggen, maar ook dat komt goed.
Los van alle noeste arbeid is het leuk dat wij nu zoveel meer van de kinderen zien, wij oprecht veel plezier hebben, elkaar veel beter leren kennen en het eenvoudigweg gewoon heel gezellig is in de klas.

Voorleeswedstrijd in de klas
Na de herfstvakantie gaan wij beginnen met het voorlezen in de klas. De kinderen hebben ingetekend op een lijst en weten zelf wanneer ze aan de beurt zijn. De winnaar van groep 7 en die van groep 8 gaan door naar de schoolfinale.
Vaak is het een feest om naar het voorlezen te luisteren, dus wij hopen dat dat dit jaar weer het geval is. Oefenen maar!

Wij wensen jullie een lekkere vakantieweek!

Roos, Jakobien en Carien

Nieuwsflits nr 1, 23-09-2021

Nieuwsflits nr 1, 23-09-2021

Belangrijke data:
2 oktober: schoolfeest
6 oktober: start Kinderboekenweek
7 oktober: promoshow Mad Science

Nieuw schooljaar is begonnen!

De eerste vier weken van het nieuwe schooljaar zitten er bijna op! Het zijn goede weken geweest. Op school is het gezellig en het is heerlijk om alle kinderen weer druk in de weer te zien met van alles. Natuurlijk zijn er kinderen die echt even moesten wennen aan een nieuwe groep en nieuwe juffen, maar ook die zijn inmiddels alweer aardig gewend geraakt.
In deze korte tijd hebben we al heel wat gedaan, het lijkt alsof we alweer maanden bezig zijn!
Een goed begin is het halve werk, dus wat ons betreft belooft dit dan een heel mooi jaar te worden waarin wij samen met kinderen en ouders weer bijzondere momenten zullen (mee)maken!

Informatieavonden

Vorige week zijn in alle groepen de informatieavonden gehouden. Ouders hebben kunnen horen hoe er in de groep gewerkt wordt, wat er verwacht mag worden van hen en de kinderen en natuurlijk konden er vragen gesteld worden. Er was een goede opkomst en daar waren wij blij mee!
Wij hopen dat er voldoende informatie is gegeven, zodat er in ieder geval een aardig beeld is is geschetst en jullie begrijpen wat jullie kind thuis vertelt over de schooldag.
Uiteraard kunnen jullie altijd bij ons terecht voor vragen!

Verkeer

Door ons actieve verkeersbeleid hebben we het Brabants Verkeersveiligheids Label weer behaald. Alleen voor de onderdelen: verkeersveilige schoolomgeving en milieubewust en gezond naar school scoren we brons. Door het project Op Voeten en Fietsen naar School en door mee te doen aan de Autoloze Schooldag hopen we dit jaar ook op deze punten zilver te scoren. Fijn dat de Verkeers Werkgroep Oudendijk ons dit jaar gaat helpen.
De verkeerscommissie.

Autoloze schooldag
De autoloze schooldag vorige week donderdag werd groots gevierd! Apolonia die iedereen zingend verwelkomde, een met slingers en vlaggetjes versierd schoolplein en een heuse Loopbus vanaf het parkeerterrein bij de Groesplaat. Wat ontzettend fijn dat zovelen fietsend of lopend naar school zijn gekomen! Wij hopen dat iedereen dit in ieder geval vaker zal gaan doen en dat het project Op Voeten en Fietsen naar School een soort van gewoonte wordt!

Hier de link naar een bericht in Het Kontakt.

Dramalessen!

In het verleden hadden wij een dramadocent 'in huis', maar door allerlei omstandigheden, keuzes die gemaakt moesten worden etc. is dat gestopt. Dit laat onverlet dat wij altijd de meerwaarde hebben gezien en de hoop was er ook dat dit ooit weer terug zou kunnen komen. Het is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de creativiteit, het jezelf durven laten zien, het jezelf leren presenteren, het ontdekken van talenten en zo veel meer, zo belangrijk.
Na de afgelopen periode waarin het leven er wat anders uitzag dan anders, vinden wij het belangrijk om aan al deze aspecten weer wat extra aandacht te kunnen geven, zeker op sociaal vlak hebben de kinderen wat gemist. Dit is een van de dingen die wij met de NPO-gelden kunnen realiseren en dus starten we vanaf de herfstvakantie weer met dramalessen. Sophie Ruthven-Stuart komt iedere maandagochtend twee groepen dramalessen geven. Iedere groep komt dus om de week aan de beurt. Het was een puzzel om het in onze agenda's passend te krijgen, maar wat zijn wij blij dat het is gelukt!

Groep 1 en 2

WELKOM!!!
Er zijn kleuters vertrokken naar groep 3, maar gelukkig hebben we er weer nieuwe leerlingen bij!
In groep 1-2a zijn dit Geo Barabba, Nilan van Sluis, Gitte Juijn en Bink Lootens. en in groep 1-2b zijn het Lizzy de Joode en Lieve Lootens. Allemaal hartelijk welkom en heel veel plezier op school Oudendijk!!! Alle kleuters hebben een mooie tekening gemaakt, deze kunt u in de bijlage vinden.

Dit ben ik.
De eerste week van het nieuwe schooljaar zijn wij gestart met een kort project: Dit ben ik. Wie ben ik? Wat zit eraan mijn lijf? Waar dienen o.a. de ogen, de neus enz. voor? Jullie begrijpen vast wel dat dit thema hen bekend voorkwam. Vooral muziek maken met je ledematen was erg leuk. 
Daarna volgde er een project over afval. Wat is afval? Hoe scheiden we afval en waarom? Een erg interessant onderwerp waarover ieder kind wel iets wist te vertellen. Leren doe je door doen en daarom werd er tijdens de pauzes al het afval gescheiden. Ook in de huishoek zijn ze als heuse vuilnismannen bezig geweest met afval-scheiden. De jeugd heeft de toekomst, dus hopelijk blijft er veel info hangen en kunnen ook zij, hoe jong ze ook zijn, al meewerken aan een beter milieu. Fijn, om te zien dat ze er nu al zoveel over weten!!! Ook de filmpjes over hergebruik op YouTube hebben bijgedragen om inzicht te krijgen over hoe en waarom wij afval moeten scheiden en hoe het hergebruikt wordt. Vorige week woensdag hebben wij ook meegedaan met de World Cleanup Day. De kleuters hadden de taak alles op het plein en rond de school op te ruimen. Met behulp van handschoenen, een hesje, een vuilniszak en met een echte afvalgrijper is dit prima gelukt! Vooral de afvalgrijper vonden ze erg leuk! Uiteraard is er de afgelopen weken weer het nodige geknutseld, voorgelezen, gezongen en stonden ook de taal- en rekenactiviteiten in het teken van afval.
Volgende week staan de huisdieren centraal  tijdens onze lessen. Knuffels van huisdieren en boekjes  (voorzien van naam) zijn welkom.

Fijn weekend, Sjanie, Petra en Ingrid. 

Groep 3 en 4

Het waren actieve weken.
Veel kinderen kwamen vorige week op de fiets naar school en iedereen deed mee met de Autoloze Schooldag. Vorige week woensdag deden we ook mee met de World Cleanup Day. Ouders bedankt voor de begeleiding.

Zwemmen
Iedere eerste maandag van de maand oefenen de kinderen gekleed zwemmen. De certificaat kinderen oefenen iedere les gekleed zwemmen. Maandag 4 oktober dus kleding, zwemschoenen en een extra tasje voor de natte spullen meegeven.

Fijn weekend,
Roos en Ria

Groep 7 en 8

Alle ingrediënten voor een mooi schooljaar in huis!
Wij beginnen ieder schooljaar altijd met het bespreken van alle verwachtingen en wat wij van elkaar willen zien. Dat alles proberen we dan in een paar zinnen te verwoorden en alles bij elkaar vormen dit de ingrediënten voor een goed recept. Natuurlijk kunnen we in de loop van het jaar wat zout weghalen en wat meer peper toevoegen om het recept te verfijnen en er een eigen draai aan te geven, maar de basis staat! Uiteraard tekenen wij hiervoor!

Informatieavond
Wat fijn dat jullie met zovelen waren op onze informatieavond!
Wij weten dat onze groep voor zowel ouders als kinderen altijd heel spannend is: het VO komt nu wel heel dichtbij! Wij vragen in dat kader ook echt wel wat meer van de kinderen en ja, soms blijkt leren (leren) wel eens een beetje pijn te doen, maar wij weten ook dat het uiteindelijk allemaal went en goed komt. Het is wennen, soms even doorbijten en ook is er iets meer werk te doen. Wij hebben jullie daar uitgebreid over verteld, ouders met kinderen in groep 8 vulden ons gezellig aan en/of bevestigden dingen en zo ging iedereen na een dik uur met tuitende oren weer naar buiten! Als er vragen zijn stel ze vooral, zo zorgen we er samen voor dat het een mooi en bijzonder jaar gaat worden!

World Cleanup Day
Wat is er gezelliger dan met elkaar op een mooi zonnige middag in groepjes al gezellig kakelend de Groesplaat af te struinen op zoek naar afval dat opgeruimd moet worden?
Vorige week donderdag hadden wij het geluk zo'n middag te hebben. Het was heel gezellig en we hebben elkaar ook weer een beetje leren kennen. Sommige vuilrapers waren wel heel fanatiek en namen zelfs een grote ton of een dode paling mee. Die laatste hebben we nog wel even geroken...
De Groesplaat en het strandje zien er weer brandschoon uit!

Open monumenten klassendag
Op vrijdagmiddag 10 september gingen wij naar de Vesting in het kader van Open monumenten klassendag. Er was een heel leuk programma bedacht: spellen spelen in de kerktuin (variant op stadsplein), luisteren naar Hugo de Groot, die natuurlijk een boel te vertellen had, en de geschiedenis van de hervormde kerk zien en horen.
Het bleef lange tijd droog, maar op een gegeven moment was er geen houden meer aan: het begon echt te plenzen. Het programma werd in de kerk vervolgd, maar daarna moesten we toch op de fiets door de regenbui naar huis of school. Gelukkig was het niet koud en uiteindelijk is het maar water.
Wij hebben een heel gezellige en leerzame middag gehad, altijd leuk een uitje zo aan het begin van het schooljaar!

Bureau HALT
Ieder schooljaar komt Lies Havelaar, werkzaam bij HALT, voorlichtingslessen aan onze groep 7/8 geven over allerlei onderwerpen. Het zijn altijd hele leuke en goede lessen en het is mooi om te zien hoe goed de kinderen meedoen.
Dit keer stond het onderwerp 'Groepsdruk' centraal. Wij zullen allemaal kunnen (h)erkennen dat groepsdruk best een lastig ding is. Wanneer doe je mee en wanneer niet? Wat heeft dat voor gevolgen zowel voor mezelf als de ander? Hoe ga je om met negatieve groepsdruk? Belangrijke vragen, zeker zo richting de puberteit. Het was heel bijzonder om te zien en horen hoe open en eerlijk de kinderen waren. Juist dat maakt zo'n les nog waardevoller. Zij hebben allemaal een spiekbriefje meegekregen en daarop staan zes ogenschijnlijk heel simpele tips, maar de praktijk leert dat ze nog best wel heel moeilijk kunnen zijn.

Worden wat je wil!
Over twee weken begint de Kinderboekenweek weer en daarin staan beroepen centraal. Kinderen hebben vaak nog geen idee wat ze willen worden, wat ook niet zo gek is, maar zij weten ook heel vaak niet wat de verschillende beroepen inhouden. Of zij hebben een heel idealistisch en romantisch beeld, of ze denken dat ze 'zomaar' heel rijk worden (waar ze dan ook weer geen beeld van hebben), of ze denken dat het niet haalbaar is voor hen en zo is er nog heel veel te verhelderen!
Vraag van ons: welke ouders zouden het leuk vinden om iets te vertellen over hun beroep? Wij horen het graag! Stuur even een Parrobericht en dan hebben we het er even over!
Alvast dank!

Goed weekend!

Jakobien, Roos en Carien


Nieuwsflits 16-7-2021

Nieuwsflits nr 10, 16 juli 2021

Belangrijke data:
13 juli: eindmusical groep 8
14 juli: groep 8 door het poortje, 12.00 uur
17 juli: vossenjacht, 12.00 uur begin zomervakantie
30 augustus: school begint weer
13 en 14 september: informatieavonden
2 oktober: SCHOOLFEEST!

En weer een schooljaar voorbij!

Aan de ene kant voelt het alsof het jaar is voorbij gevlogen, aan de andere kant voelt het ook als een heel lang en ook wel hectisch jaar. Allemaal heel verklaarbaar.
Het zit er weer op en ondanks de schoolsluiting, maatregelen waar wij ons aan moesten houden en vele dingen die niet door konden gaan, kijken wij terug op een heel mooi en bijzonder jaar, waarin wij toch ook heel veel wel konden doen en waarin wij door alles wat het anders dan anders maakte, weer een boel van en met elkaar geleerd hebben.
Volgend schooljaar hopen wij weer een boel te leren, maar dan bij voorkeur onder iets andere omstandigheden, zodat wij de deuren weer flink open kunnen zetten en het elkaar ontmoeten weer een belangrijke rol kan gaan spelen.
Ook al kon er niet veel doorgaan, toch is er ook een heleboel wel gedaan en daar hebben jullie weer enorm bij geholpen, naast alles wat wij van jullie vragen voor de dingen in en rond de klas. Heel veel dank hiervoor, jullie zijn enorm belangrijk voor ons en wat zijn wij blij met al jullie hulp!
Nu is het tijd voor iedereen om even uit te puffen, de batterij weer op te laden en school even te laten voor wat het is, oftewel: we gaan vakantie vieren!
Wij wensen iedereen een heerlijke tijd toe, of het nou in Nederland, het buitenland of de achtertuin is. Geniet van het de boel de boel laten en heb het goed met elkaar!

Fijne vakantie!!
Team Oudendijk

Groep 8 neemt afscheid!

Ieder jaar weer een moment waar je niet aan wil denken, maar het komt toch: het afscheid van groep 8!
Het is ook goed, de kinderen zijn eraan toe en staan te trappelen om een nieuwe stap te zetten. Zo hoort het ook te zijn en wij weten allemaal wat voor leuke tijd zij tegemoet gaan.
Ondanks al deze waarheden en alle clichés, valt het ons altijd weer zwaar om hen te laten gaan. Na zoveel jaren hebben we hen goed leren kennen, is er een band ontstaan en dan is het een emotioneel moment als zij door het poortje gaan, rugzak op de rug en met stralende koppies de weer iets grotere wereld ingaan. Nu de grootsten, dan weer de mini's, maar dat mag de pret en de verwachtingen niet drukken.
Dinsdagavond genoten we van een spetterende eindmusical en gisteren was het echte afscheid door het poortje.
Lieve groep 8-ers, wij hebben van jullie genoten, lief en leed gedeeld en wij hopen dat jullie het goed hebben gehad bij ons. Heel veel plezier en succes in het VO, maak er iets heel moois van!
Wij zijn verwend met een heel leuk en origineel afscheidscadeau: een gevonden voorwerpenkist! Deze staat nu in de hal, het is een aanwinst! Dank allemaal!

Twee leerlingen, Nelleke en Nowi, blijven gezellig nog een jaartje bij ons. Dat afscheid mogen we dus gelukkig nog even uitstellen!

Uiteraard kunnen wij dit feestje niet zonder hulp van anderen vieren: Claire, Brian, Alexander, Rikkert en Arnout dank voor het halen/terugbrengen van de podiumdelen, ouderraad heel veel dank voor de feestelijke, gezellige en goed verzorgde 'afterparty' na de musical, Frans dank voor het maken van de groepsfoto en de foto's van de backflip en Wouter voor het verzorgen van de livestream van de musical!

Juf Apolonia bedankt!

Vanaf april heeft Apolonia het zwangerschapsverlof van Willemien vervangen, waar wij enorm blij mee zijn geweest. Iedere vrijdag, al waren er helaas ook een boel 'quarantainevrijdagen', trouw met de kinders in de weer, vele poppenkastmomenten, inzet voor filmpje met de kleuters etc.
Wij weten ook dat zij het naast dit alles enorm druk heeft met tienduizend andere dingen, het was best veel, ook al was het ook heel leuk!
Na de vakantie gaat Petra alle dagen werken en dan komt Willemien na de herfstvakantie voor twee dagen terug, de woensdag neemt zij ouderschapsverlof.
Apolonia, heel veel dank voor het vervangen van Willemien op de vrijdag, heel fijn dat wij zo vaak een beroep op jou (hebben) kunnen doen!

Van alles voor volgend schooljaar!

Verkeersveiligheid

Terugkoppeling enquête veilige schoolomgeving

In mei is een VVN-enquête uitgezet over de verkeersveiligheid rondom de basisschool. Hieraan hebben 41 ouders deelgenomen, waarvoor dank! Wij koppelen graag de belangrijkste bevindingen aan u terug.

Met deze resultaten gaan wij in het nieuwe schooljaar graag verder aan de slag. Voor nu alvast een heel fijne en verkeersveilige zomervakantie toegewenst!

De verkeersgroep BS Oudendijk en de werkgroep Verkeer Oudendijk (werkgroepverkeeroudendijk@gmail.com)

Doorschuifochtend

Vorige week donderdag was de doorschuifochtend. Een ochtend waarop kinderen vast kunnen kennismaken met hun nieuwe groep en juffen voor volgend schooljaar.
Vooral de overgangen naar de groepen 3, 5 en 7 worden als heel spannend ervaren. Dan lijkt alles echt heel nieuw en ook is het weer een sprong naar toch wel weer een andere fase. Zo moet in je groep 3 ineens op een stoel achter een tafel zitten, leer je van alles en wordt er echt wel iets minder gespeeld, maar gelukkig nog meer dan genoeg. In groep 5 worden kinderen geacht toch al meer zelfstandig te kunnen, een begin met huiswerk te maken, in schriftjes te werken en beginnen de kinderen zich langzaam aan bewust te worden van hun positie ten opzichte van de ander en worden zij zich veel meer bewust van zichzelf en zoeken ze naar een rol/positie die hen past. Dat gaat dan lekker door in groep 7, nog een scheutje erbij, een wereld die zwart-wit is en waarin grijs ontbreekt en de leeftijd waarin hormonen het soms van de kinderen overnemen. Daarbij moeten ze klaargestoomd worden van het VO, dus dat vraagt ook best wat.
Wij doen dit al zo lang en wij weten dat ondanks slapeloze nachten van de spanning en alles wat daarbij hoort, dat het altijd goedkomt!
Wij hebben het als gezellig ervaren en kijken uit naar het volgende schooljaar.
Deze keer hebben wij ook vijf nieuwe leerlingen mogen verwelkomen: één in groep 2, drie in groep 5/6 en één in groep 7. Zij hebben allemaal al een dagje meegedraaid en gelukkig vonden zij het leuk bij ons. Wij vinden het ook leuk dat zij bij ons op school komen en wensen hen een goede tijd bij ons toe!

Groep 1 en 2

Kleuterfeest
Op 29 juni hebben wij ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest gevierd. Dit jaar stond het feest geheel in het teken van de brandweer. Chantal en Tessa hebben heel wat uurtjes achter de naaimachine gezeten om voor ieder kind kleding te maken, voorzien van eigen naam. Achterop was te lezen tot welke brandweergroep zij behoren, namelijk “BRANDWEER OUDENDIJK”. De morgen begon met een feestelijk welkom op school en vervolgens zijn wij vertrokken naar de tuin van de familie de Bel. De tuin was feestelijk versierd door José en Rosan, en daar hebben wij het grootste deel van ons feest gevierd. Al snel na aankomst kwam Carolien, de vrouw van boer Jan Kolff, aangerend al schreeuwend dat er brand was…. Aan ons werd gevraagd of we a.u.b. wilden komen blussen. Spannend, maar het is ons gelukt om het vuur te blussen! Ook zijn wij op excursie geweest naar de brandweerkazerne. Brandweermannen Bob en Dirk hebben ons de kazerne laten zien, uitleg gegeven over het werk van de brandweer en de brandweerauto laten bewonderen. Ook mochten we ervaren hoe het is om in een echte brandweerauto te zitten. Een prachtige ervaring, met als hoogtepunt de gillende sirene!! De weergoden waren ons goed gezind, we hebben de spelletjes gewoon buiten kunnen doen en lekker zitten smikkelen van al het lekkers wat Corine en Tessa hadden gemaakt! Tot slot hebben we op school opgetreden voor alle ouders en andere bekenden. Aan het eind klonk een oorverdovend applaus als beloning voor al het oefenen…  Kleuters jullie waren fantastisch!!

We kunnen terugkijken op een geslaagd kleuterfeest!!! Alle foto’s kunnen de ouders van de kleuters terugzien op Padlet. De foto’s die u wilt bewaren kunnen jullie downloaden, de Padlet van het kleuterfeest blijft nog 2 maanden bestaan.

Rosan, José, Chantal, Corine en Tessa, heel hartelijk bedankt voor jullie geweldige hulp voor en tijdens dit feest!!!

Poppenkast kijken
De afgelopen vrijdagen hebben we genoten van de voorstellingen van juf Apolonia!!

High tea als afsluiting van het schooljaar
Donderdagmiddag 15 juli sluiten wij het schooljaar in de klas af met een high tea. Mariam is in de vakantie jarig en daarom worden de kinderen weer verwend met een overheerlijke taart gebakken door de moeder van Mariam. Dat wordt smullen……...

Tot ziens!!
Ruben, Hidde, Phileine, Rivka, Vera, Mariam, Esmee, Dominic, Ilse, Sven, Olivia, Resa en Nova, wij vonden het leuk jullie in de klas te hebben gehad, veel plezier in groep 3! Hopelijk waaien jullie nog eens aan! 

Fijne vakantie allemaal, geniet met en van elkaar!! De kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

De laatste weken van het schooljaar hebben we de laatste puntjes op de i gezet, kennis gemaakt met de nieuwe rekenmethode en natuurlijk veel gezellige dingen gedaan.
We hebben het EK voetbal op de voet gevolgd, juffendag gevierd op Slot Rijswijk, hutten gebouwd tijdens speeltijd, een zwemdiploma behaald, een doordraai ochtend gehad, naar de afscheidsmusical van groep 8 gekeken en we zijn samen gaan vissen op de Oudendijk. Wij kijken terug op een leuk en een gezellig schooljaar.

Iedereen een hele fijne vakantie!!

Juf Annelies en juf Ria.

Groep 5 en 6

Blink zomerlezen
Wat gebeurt er op jouw school als jij met vakantie bent?
Vraag jij je ook weleens af wat er op jouw school gebeurt in de zes weken dat iedereen met zomervakantie is? Je leest het in dit super spannende verhaal. Elke vakantieweek staat er een nieuw hoofdstuk voor je klaar. Lees jij ze alle zes, dan weet je aan het eind van de zomervakantie precies wat er allemaal gebeurd is op jouw school. Vrijdag verschijnt er een Parro met meer informatie en een link naar de verhalen. 

Insecten zoeken en tekenen
Insecten, er zijn er ontzettend veel van. Sommige insecten vinden we mooi, van andere blijven we het liefste ver uit de buurt. Wat weten we nu eigenlijk echt van de insecten? Hoe bewegen ze, hoe zien ze eruit en wat zijn hun kenmerken? Groep 5/6 ging op onderzoek uit, want zelfs op ons schoolplein zijn enorm veel insecten te vinden. We waren razend enthousiast en hebben daarna een tekening van één van de insecten gemaakt. 

Boek 'n Trip
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. 
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en wordt er lekker gelezen.
*Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
*10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
*Elk boek drie weken lenen
*Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
*Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
*Toegang tot duizenden jeugdtitels
*Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
*Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd
Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app!

Rapport
Dinsdag hebben jullie allemaal het rapport van uw kind(eren) gehad. In het rapport vindt u weer een Cito uitdraai. Dit zijn de uitslagen van de Cito toetsen door de jaren heen. Het begint dus meestal in groep 3 tot nu. Hier kan je met de zwarte lijn in de grafiek volgen of uw kind(eren) bovengemiddeld (groen en blauw), gemiddeld (oranje) of ondergemiddeld (rood) scoren. Daarnaast is het zeker zo belangrijk te zien of de kinderen vooruit gaan op hun eigen leerroute.
Onze tip voor zowel de aanstaande groep 6 als groep 7 is om in de vakantie lekker te blijven lezen (zie de tips in deze nieuwsflits). Daarnaast ook te blijven automatiseren met rekenen, dus de tafels goed blijven oefenen en de sommen tot 20 snel te kunnen produceren.

Juffendag
Wat hebben we een leuke dag gehad, waarbij we heel erg verwend zijn door de kinderen. We hebben gedanst, Bingo gespeeld, voorgelezen, pannenkoeken gegeten tot we rollend naar buiten moesten en heel veel lieve berichten en kadootjes van de kinderen gehad. Jullie ouders willen we ook nogmaals heel hartelijk bedanken voor alle attenties van deze dag en daarnaast ook voor jullie hulp gedurende het jaar. Wij hebben het gevoel gehad op jullie te kunnen rekenen en bouwen en dat is heel fijn!

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie en zien jullie in september weer lekker uitgerust terug!

Juf Jetske en juf Roos

Groep 7 en 8

So long, farewell, Auf Wiedersehen, adieu!
Afgelopen dinsdag en woensdag stonden in het teken van het afscheid van groep 8. Wat een geweldige musical en wat hebben wij genoten van alles rondom hun afscheid, alle ups en downs, en wat gaan wij hen missen! Nu klaar voor de stap naar het VO waar ze allemaal enorm naar uitkijken. Wij wensen hen een prachtige tijd toe en hopen dat ze nog eens aan komen waaien om te vertellen hoe leuk ze het hebben, wie de stomme leraren/leraressen zijn, wat voor cijfers ze halen en hoe het staat met de verliefdheden! Dus wij zeggen: tot gauw!

Groep 7 heeft kunnen zien wat hen te wachten staat en soms waren ze een beetje overweldigd. Zij moesten ook laten zien hoe zelfstandig ze zijn, want juffen kunnen veel, maar niet op twee plaatsten tegelijk zijn. Wij hebben gezien wie de verantwoordelijkheid al aankonden en wie echt niet of niet echt. Mooi en grappig om te zien hoe ze daarmee omgaan als groep.

Dagje uit en het weer...
Het leek een soort soap over buienradar te worden, maar uiteindelijk zijn wij op vrijdag 2 juli een dagje naar het strandje gegaan. Wij noemen het geen juffendag, die verjaardagen zijn zo belangrijk niet, maar meer een soort klassendag. Lekker aan het eind van het jaar een heerlijk dagje weg met elkaar met lekkere hapjes, veel speelplezier en gewoon ontspannen lol hebben. Cadeautjes geven mag, moet absoluut niet, want het gaat om het plezier met de hele groep.
Wij hebben een heerlijke dag gehad. Geen stralende zon, wel warm genoeg en iedereen vermaakte zich op zeer verschillende wijzen. Zo'n dag waarop je om drie uur denkt; we willen niet weg, we blijven nog even!
Dank allemaal voor een zo gezellige dag!

Gesprekken groep 7
Vorige week hebben wij gesprekken gevoerd met de kinderen in groep 7 en hun ouders over waar zij nu staan gezien de resultaten van de Cito toetsen en het Drempelonderzoek. Hier en daar hadden wij toch wat zorg en de werkhouding laat hier en daar ook te wensen over en dat heeft direct effect op de resultaten. Wij hebben in de klas ooit aangegeven dat dat wat wij aan ons vak zo leuk vinden, is om bij ieder kind eruit te halen wat erin zit. Dat kunnen wij echter nooit alleen en daarom hebben wij deze gesprekken ingelast. Wij hopen dat onze boodschap goed is over gekomen, dat kinderen hier in de vakantie over na gaan denken en de aan-knop weten te vinden en het vanaf 30 augustus iets anders gaan aanpakken! Sommige kinderen doen het prima, hebben op andere terreinen leerpunten en kunnen altijd verder groeien.
Even bijtanken in de vakantie en daarna met volle kracht vooruit!

Doorschuifochtend
Gespannen koppies voor de deur van groep 7. Durven ze nou wel of niet naar binnen te gaan? Vanaf de andere kant is dat ieder jaar weer heel geestig om te zien. Uiteindelijk hebben ze toch maar de sprong in het diepe gewaagd!
We begonnen met een tafel-/deeltafeltoets, heel ongezellig, maar het is zo enorm belangrijk om de (deel)tafels t/m 12 te kunnen dromen. Dat zijn dus 576 sommen. Lijkt heel veel, maar t/m 10 (400 sommen) moeten ze al kennen. Diegenen die de 80% goed niet hebben gehaald, hebben in de vakantie toch een klein beetje huiswerk..
Daarna een spel met groepjes bestaande uit leerlingen uit groep 6 en 7, en een mooie mix van jongens en meisjes. Dat was heel gezellig. Tot slot konden de kinderen uit groep 6 vragen stellen aan de kinderen in groep 7.
Sommige kinderen vielen wat stil, maar het is wel een feit dat wij ze moeten klaarstomen voor het VO. Dus ja, meer huiswerk, meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en wat meer 'volwassen' werkafspraken. In het begin even slikken, maar het went en komt goed.
Paar praktische punten:
Wat moeten ze meenemen op de eerste dag?
* Oortjes. Die bewaren ze in hun laatje;
* Een simpele rekenmachine;
* Een agenda.
* een vulpen als zij er geen meer hebben.
Gymlessen:
De kinderen gaan zelfstandig op de fiets naar de gymzaal waar zij vanaf 8.15 uur mogen zijn. Na de gymles fietsen zij samen terug en dan gaat juf Jakobien met hen mee.
Aan het begin van het schooljaar sturen wij nog een Parrobericht met alle informatie.

Wij hebben ook een nieuwe leerling mogen verwelkomen: Louisa. Zij komt in groep 7 en voor haar was het dus best spannend allemaal. De kinderen hebben haar wat vragen gesteld om haar een beetje te leren kennen en zij heeft gezellig met alles meegedaan.
Fijn dat je bij ons komt Louisa, wij gaan er een mooie tijd van maken!


De wonderdoekjes zijn ingewijd!

Vorige week maandag was het schoonmaakavond in onze klas. Dione, Apolonia en Amy hebben alles letterlijk en figuurlijk uit de kast gehaald om alles weer spic en span te krijgen. Ook hebben wij heerlijk weer van alles weggegooid. Wij zijn heel goed in het bewaren van alles, maar sinds de renovatie lukt weggooien ook heel goed!
Amy had haar nog nooit gebruikte wonderdoekjes meegenomen en die zijn dus bij ons ingewijd! Wat een eer!
Dank jullie wel voor alle goede en gezellige hulp!

Vakantie!!

Wij hebben een mooi, goed en bijzonder schooljaar met elkaar gehad! Dank voor al jullie hulp hierbij en hopelijk mogen wij volgend jaar weer op jullie rekenen.
Nu is het dan echt tijd om met vakantie te gaan, te ontspannen en de batterij weer op te laden.
Geniet van de komende weken en maak er een mooie tijd van!

Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Jakobien en Carien

Nieuwsflits 17 juni 20210

Nieuwsflits nr 10, 17 juni 2021

Belangrijke data:
29 juni: kleuterfeest;
8 juli doorschuifochtend, groep 8 's ochtends vrij;
13 juli afscheidsmusical groep 8;
14 juli 12.00 uur: groep 8 door het poortje;
16 juli: vossenjacht in de Vesting, middag start zomervakantie!

Alweer de een na laatste Nieuwsflits van dit schooljaar!
Nog 4 weken en dan gaan de deuren dicht en gaan we genieten van een heerlijke en welverdiende zomervakantie. Zoals het er nu uitziet zal er dan heel veel meer mogelijk zijn en de intense hoop op een gezellig en zo normaal mogelijk nieuw schooljaar, lijkt ook niet geheel onrealistisch.
Wij zijn nu al druk bezig met van alles voor het volgende schooljaar: nieuwe plannen en ideeën, de invulling van het NPO-plan (wordt binnenkort aan team voorgelegd en dan aan MR en bestuur), allerlei boekjes behorend bij de methodes kopiëren, de jaarbestelling uitpakken etc. ect. Een mooie mix van werken met het hoofd en werken met de handen, waar natuurlijk het hart altijd mee doet!

Alternatieve Lammetjesdag

Dit jaar anders dan anders, zoals zoveel anders dan anders is, maar in dit geval zeker heel erg leuk!
Een filmpje, liedjes, peutertasjes en nog veel meer! Lees hierover op de website en in dit persbericht.
Wij hebben dit alles natuurlijk niet zonder hulp kunnen doen. Marianne, Lieke, Ellie, Sybille en Marieke heel veel dank voor jullie geweldige hulp om er zoiets leuks van te maken!

Formatie volgend jaar

Soms is het een eenvoudige invuloefening, soms ook een breinkraker. Dat laatste was dit jaar aan de orde. Maar natuurlijk is deze puzzel ook weer gelegd.
Groep 1/2 Ingrid/Sjanie: ongewijzigd
Groep 1/2 Willemien, Petra: wie vanaf wanneer voor de groep staat is even afhankelijk van de duur van verloven. Wordt in de loop van deze weken duidelijk.
Groep 3/4: Ria: maandag t/m donderdag, Roos: vrijdagochtend.
Groep 5/6: Annelies: maandag en dinsdag, woensdag t/m vrijdag: Jetske
Groep 7/8: Roos: maandag, Jakobien: dinsdag en woensdag, Carien: donderdag en vrijdag.
IB: donderdag en nog enkele uren op nog te bepalen ochtend of middag. Hier zijn extra uren voor vrijgemaakt, iets wat nodig was om voldoende tijd voor alle taken te hebben.
RT: op donderdag door Annelies
Maatklas: Jakobien. Groep 6/7/8: maandagochtend, middag: plusintsructies voor de verschillende groepen, donderdagochtend tot 11.00 uur : groep 3/4/5 maatklas.
Directie: Maandag t/m woensdag: Carien

Tijdens de doorschuifochtend zullen alle kinderen in hun nieuwe groep met de nieuwe juffen komen. Altijd een gezellige en spannende ochtend!
Groep 8 is die ochtend even vrij. Zij kunnen dan even hun rust pakken in de hectische musicaltijd en dan weer opgeladen starten aan alle voorbereidingen voor hun echte afscheid!

Zon schijnt door weer blinkende ramen!

Dank aan elke ouder die op een zaterdagochtend de moeite en tijd heeft genomen om alle ramen te zemen! Heerlijk altijd als dat weer gedaan is! Wij zijn er altijd enorm blij mee, dus al zien jullie de blije gezichten niet, ze zijn er wel!
Dit jaar deed Wouter ook een beetje mee, toen hij allerlei dingen op daken en in dakgoten deed als bestuurslid huisvesting kreeg hij meteen een zeem en wisser in zijn handen gedrukt. Zoals jullie zien een portefeuille met diverse taken in zich ;).
Je ziet, je hoeft je hier werkelijk nooit te vervelen!

De tuin

Vorige week maandag hebben medewerkers/vrijwillgers van Brabants landschap de tuin eens goed onder handen genomen, zodat de basis weer goed is. Afgelopen maandag zijn er nog wat planten geplant en dat vraagt met deze temperaturen om consequent water geven.
Rest nog een draadje spannen in het haagje naast het voetbalveld, want die struikjes gaan kapot en kinderen krijgen het niet voor elkaar om langs het haagje te lopen. Heel bijzonder.
Wij zijn heel blij met deze hulp, want het groeide ons letterlijk een beetje boven ons hoofd.
Nu is het leuke dat wij een heuse tuinclub hebben. Erik Gouw (vader van Ruben en Tygo uit groep 1/2) heeft op mijn oproep gereageerd en een aantal mensen om zich heen verzameld die hier wat tijd en energie in willen stoppen. Dinsdagavond 22 juni gaan zij van start. Mochten meer ouders dit wel leuk vinden, meld je dan aan bij Erik!
Wij zijn hier enorm blij mee, want wij hebben hier hulp bij nodig.
Ramenzeemploeg, tuinclub, zulke goede voorbeelden van hoe wij samen voor de school zorgen en hier ook samen goed in optrekken. Mooi en bijzonder!

MQ-scan

Gisteren heeft de sportcoach in de gymzaal de MQ scan afgenomen bij de kinderen in groep 3 t/m 8. Bij de groepen 1 en 2 wordt deze op school afgenomen. De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling. De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal/speellokaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of ondergemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. Op basis van de resultaten kunnen de sportcoaches de kinderen en/of ouders van advies voorzien en ook de komende jaren deze kinderen blijven volgen.

MR

Wist u dat….van de MR?
* ...we tijdens de afgelopen ALV Pieter van Dijk (vader van Diede uit groep 1/2) als nieuw MR lid hebben mogen verwelkomen.
*...we op 15 juni een webinar hebben georganiseerd over “Hackshield”.
Wat is HackShield?
HackShield is een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Via deze game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar.
Door de levels te spelen leer je over veel belangrijke cyber security onderwerpen, en via de Quests kan je ook je vader, moeder, opa of oma uitdagen! Sinds kort kan je zelfs je eigen levels maken in de Level Maker. De levels die je hebt gemaakt kan je delen met je vrienden - dus maak het ze vooral niet te makkelijk…
HackShield werkt samen met veel gemeenten in Nederland. Gemeenten en politie zijn namelijk op zoek naar Cyber Agents die ervoor kunnen zorgen dat zijzelf en hun omgeving het internet veilig kunnen gebruiken. 
*...dat zowel ouders als leerkrachten erg enthousiast zijn over deze game? En dat we dit zeker willen oppakken in de bovenbouwgroepen.
*...we natuurlijk ook gevraagd hebben hoe we hier mee om kunnen gaan nu we juist ook bijziendheid willen voorkomen? (dit naar aanleiding van de vorige webinar door Amy Rijkers) Gelukkig wordt hier door de gamemakers rekening mee gehouden. 
*...we Arnout op deze manier nogmaals willen bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren. 

Groep 1 en 2

”Als ik later groot ben”, dat is het thema waar wij over werken. Wat is een beroep? Welke beroepen ken je en wat doen de mensen die dit beroep uitoefenen? Wat lijkt jou een leuk beroep en waarom? Allemaal zaken die ter sprake komen in de groepen. Een breed thema met heel veel mogelijkheden. In de klas kunnen de kinderen diverse beroepen uitproberen. In onze bouwhoek kunnen ze huizen metselen, dieren beter maken als dierenarts, brandweer spelen in de brandweerauto en als heuse kapper aan de slag in de kapsalon. Ons kleuterfeest van a.s. dinsdag staat geheel in het teken van de brandweer. Een groep ouders is al druk in de weer om er weer een leuk feest van te maken….

Kuikens in de klas
Deze week hebben wij de pasgeboren kuikentjes van de fam. Mewis mogen bewonderen. Altijd leuk, de kinderen vonden het prachtig!!

Hoera een broertje!!!
Vorige week is Stan geboren, het broertje van Diede. Hartelijk gefeliciteerd Fam. van Dijk en veel  plezier en gezelligheid met z’n vieren toegewenst.

Fijn weekend,

Ingrid, Petra, Sjanie

Groep 3 en 4

Ondanks de warmte zijn we vorige week begonnen met het afnemen van de cito toetsen. Dit doen we in de ochtend. Omdat in onze groep de toetsen voorgelezen worden, zou het fijn zijn dat de dokter en tandarts afspraken in de middag zijn. Ook volgende week nemen we nog toetsen af. Het maken van de toetsen is zeer vermoeiend voor de kinderen, daarom is het heerlijk om te ontspannen op de kussen buiten, lekker in de schaduw.

Schoolzwemmen
21 juni krijgen enkele kinderen een briefje om 28 juni proef te zwemmen. Als dit goed gaat, dan mogen ze 5 juli diplomazwemmen. Houden jullie er rekening mee dat er dit jaar veel zwemlessen uitgevallen zijn en dat er teleurgestelde kinderen (en ouders) zullen zijn? De kinderen die ook nog reguliere zwemlessen volgen, zwemmen daar af. Bij het schrijven van dit stukje is het nog niet duidelijk of ouders bij het diplomazwemmen aanwezig mogen zijn. De komende weken krijgen jullie nog bericht over hoe de zwemlessen financieel afgehandeld gaan worden.

Iedereen een fijn weekend,
Annelies en Ria

Groep 5 en 6

Picknicken, maar dan anders..
Wat hebben we een heerlijk weer de afgelopen tijd! Daar hebben wij eens lekker van genoten door onze boterham deze keer niet aan onze tafel op te eten, maar lekker buiten. Eerst hebben we gezellig zitten kletsen met elkaar en daarna heeft de juf ons nog voorgelezen. 

Juf Willemien en Nowi in de klas

Eindelijk was het zover… wij mochten kleine Nowi bewonderen! We konden al onze vragen stellen aan juf Willemien en zo weten we ook hoe ze aan de naam Nowi komt. Als groep 5/6 hebben wij een boek cadeau gegeven. Voor ons was er ook een kleinigheidje, waarvan we lekker hebben gesnoept.

Cito toetsen
Het zijn de laatste loodjes deze Citotoetsen. We zijn deze week weer begonnen. Maandag nog even niet, toen waren er nog veel voetbalfans opgebleven om Nederland naar de overwinning te juichen. Voor volgende week staan er ook weer toetsen op het programma dus we hopen op uitgeruste kinderen in de klas. Volgende week donderdag hebben we dan een pauzedagje vanwege onze juffendag.

Gym
We zijn niet alleen in de klas bezig met toetsen, maar ook tijdens de gymles werd er een test gedaan onder de kinderen. Dit was een motorische test. Deze test wordt gedaan in de gemeente Altena onder de kinderen om te kijken hoe het gesteld is met de motoriek. De kinderen waren erg gemotiveerd! 

Formatie volgend schooljaar
Zoals u in deze nieuwsflits kunt lezen zal er een verandering plaatsvinden in groep 5/6 volgend jaar. Juf Roos gaat uit deze groep en zal groep 6 volgend jaar op maandag in groep 7/8 terugzien. In groep 5/ 6 komt juf Annelies dan naast juf Jetske.

Deze keer hebben wij voor de bijlage gezorgd. Vergeet u niet onze kunstwerken te bewonderen? Fijn weekend,
Jetkse en Roos

Groep 7 en 8

Citotoetsen
Het lijkt nog met naar net geleden dat we de middentoetsen hebben afgenomen en nu maken de kinderen de eindtoetsen alweer. Ergens klopt het ook wel, want door de schoolsluiting hebben we de middentoetsen wat later afgenomen dan normaal. Groep 7 vindt het wel bijzonder zo zonder groep 8, het voelt allemaal anders.
Na de Citotoetsen gaan we ook het Drempelonderzoek afnemen. Een toets die normaal alleen in groep 8 kan worden afgenomen, maar waarvoor nu ook een versie voor groep 7 is ontwikkeld. Wij doen mee aan het adviesnormeringsonderzoek. Het geeft ons al wel een beeld van wat een mogelijk uitstroomniveau van de kinderen is. Wij hebben het daar met de kinderen ook al over gehad en bij sommigen van hen is het al vrij duidelijk, bij anderen vinden wij het lastig omdat dat wat wij denken dat mogelijk zou moeten zijn, nog niet zichtbaar is in dat wat zij doen. Er is nog werk aan de winkel!
Groep 8 is klaar met toetsen, zij zien hun resultaten bij het laatste rapport al zijn die bij sommigen al besproken bij het lenterapport.

Wat doet groep 8 zoal nu groep 8 in feite uit de klas is?
Dit is nou net wat groep 7/8 bijzonder maakt. Op een gegeven moment gaat groep 8 in de musicalmodus, kan groep 7 kijken naar wat hen volgend jaar te wachten staat, voelen zij zich eigenlijk al een beetje de oudsten al zijn ze dat formeel nog niet en eigenlijk vallen ze een beetje in een soort niemandsland. Voor ons het moment om hen gezellige aandacht te geven. Samen gaan we wat dingen klaar maken voor het nieuwe schooljaar, bereiden we de doorschuifochtend voor, knutselen we wat, ruimen we de klas op met de muziek aan, hebben we meer één op één kletspraatjes, mogen ze net iets meer dan anders en zo maken we er iets gezelligs en vrolijks van.

Dagje uit met de kinderen
Als de zon blijft schijnen en de temperaturen goed blijven, gaan wij maandag 28 juni een dagje naar het strand met de klas. Juffendag, los van het feit dat het geen leuk woord is, dekt de lading niet. Het is een Klassendag, want met elkaar gaan we er iets leuks van maken.
In een al eerder verstuurd Parrobericht hebben wij alle 'spelregels' uitgelegd. Mocht het pijpenstelen regenen en dikke truien de dresscode zijn, dan verzinnen we iets anders. Wij hebben er heel veel zin!

Musical

De perikelen rondom de podiumdelen zijn opgelost, gelukkig! Dank Brian, Claire, Rikkert en Arnout. Nu moeten we alleen nog een keer naar de stalling met een bus om de verlichting op te halen en nog wat spullen voor de Ouderraad. Ook hiervoor vinden wij vast een lieve ouder die wil helpen;)
Inmiddels zijn wij aardig op dreef, maar we zijn er nog niet! Carina is gelukkig geweest om weer even wat richting te geven en daar kunnen wij weer mee verder. Nu is het een kwestie van alles heel veel doen. Morgen spelen we zonder tekstboekjes, dus het zou heel fijn zijn als iedereen zijn/haar tekst kent.Bijzonder om te zien waar kinderen blokkeren, waar ze vastlopen met hun opdrachten, wie natuurtalenten blijken te zijn, wie al wel of niet hun tekst kennen (heel voorspelbaar overigens), wie lef hebben en wie zich doodschamen, wie het makkelijk volhouden en wie niet, wie heel creatief zijn en wie wat minder etc. Los van het feit dat er op 13 juli een spetterende musical moet staan, is het voor ons ook altijd een bijzonder schouwspel. Veel is verwacht en voorspelbaar, maar ook wij worden af en toe nog leuk verrast!
Ouders krijgen nog een officiële uitnodiging, maar ga vooralsnog uit van het gezin als genodigden (gemiddeld 5 genodigden per gezin) en er zal voor het thuisfront een livestream zijn.

Rapporten
De tijd van het schrijven van de rapporten breekt ook weer aan. Voor zover nog niet gedaan: geven jullie de rapporten mee naar school? Dan kunnen wij op tijd alles klaarmaken, scheelt een boel last minute werk in deze toch al drukke tijd!

Schoonmaakavond
Maandag 2 juli hebben wij onze schoonmaakavond. Kasten even leeghalen en schoonmaken, veel uitmesten en de klas algeheel even door de wasstraat halen. Tot nu toe heeft één ouder zich aangemeld, Amy gezellig dat je komt! Is er nog iemand die ons wil komen helpen, ook in het kader van vele handen maken licht werk? Jullie kunnen je opgeven via Parro waar een agenda-item is aangemaakt voor deze avond. Tot dan!

Nowi en Nowi
Vorige week kwam Willemien met Nowi op school, want iedereen was natuurlijk razend nieuwsgierig! Wat een schatje is het. Al die kinderen en iedereen die aan je friemelt, al die handen over het hoofdje of wangen, maar geen kik van ongenoegen.
Natuurlijk was het ook heel bijzonder voor naamgenootje Nowi, want daar zit ook een leuk verhaal achter.
Mooi moment om heel kleine Nowi met de wat grotere Nowi op de foto te zeten!

Geniet van een lekker weekend!
Jakobien en Carien
Nieuwsflits 27-5-2021

Nieuwsflits nr 9, 27 mei 2021

Belangrijke data:
1 juni: Algemene Ledenvergadering
29 juni: kleuterfeest
8 juli: doorschuifochtend (groep 8 ochtend vrij en om 13.00 uur weer op school)
13 juli: afscheid groep 8, musical
14 juli: groep 8 door het poortje
16 juli: Vossenjacht, vanaf 12.00 uur zomervakantie

Na de nodige vakanties en vrije dagen zo tussendoor zijn wij nu begonnen aan echt het laatste deel van het schooljaar. Nog zeven weken en dan begint de zomervakantie, het is bijna niet te geloven hoe zo'n jaar voorbij vliegt. Voor diegenen die willen weten wanneer de vakanties in het volgende schooljaar zijn: het vakantierooster staat op de website.
Helaas, maar ergens ook niet geheel onverwacht, konden wij niet op schoolkamp gaan. Wij rekenen er op dat wij volgend jaar alle schade dubbel en dwars goed kunnen gaan maken.
Gelukkig is er de komende tijd steeds weer iets meer mogelijk en dat is iets waar we nu toch echt wel naar uitkijken. De deuren weer open, activiteiten met en voor team, ouders en kinderen etc. Natuurlijk zullen wij ook dingen meenemen uit deze tijd, want wij hebben ook het nodige over onszelf geleerd en dat is alleen maar goed. Maar dit alles is met het oog op volgend schooljaar, nu gaan we ons richten op de laatste weken van dit schooljaar! Zoals eerder gezegd altijd een hectische tijd waarin heel veel moet gebeuren: afscheid groep 8, Cito-toetsen afnemen en analyseren, rapporten schrijven, plannen voor volgend jaar maken/schrijven, warme overdracht tussen groepen, doorschuifochtend, klassen opruimen, kleuterfeest, Vossenjacht etc. Wij hoeven ons niet te vervelen!

Jullie zullen al wel ooit ergens gehoord of gelezen hebben dat er een heleboel geld in het onderwijs wordt gestoken om opgelopen achterstanden weg te werken: het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Wij weten inmiddels waar wij op kunnen rekenen en er wordt hard gewerkt aan een plan om deze gelden goed te besteden. De korte termijn krijgt aandacht, maar nog meer de effecten op lange termijn van het verbeteren van kwaliteit en inzetten op doelen die wij ons al gesteld hadden (de basis versterken en een vervolgstap zetten). Als het plan rond is zal dit met MR en het bestuur besproken worden.

Groep 1 en 2

Nowi
Zoals jullie weten is juf Willemien moeder geworden van een prachtige dochter Nowi. Wij hebben met de kinderen een mooie slinger gemaakt en een leuk speeltentje versierd. Eerdaags komt zij naar school en kunnen wij Nowi bewonderen en haar nogmaals verwennen.

Kriebeldiertjes
Wormen, pissebedden, mieren enz enz, allemaal diertjes die wij besproken hebben, over gewerkt hebben en gezocht hebben. Een leuk divers thema. Buiten de kriebelbeestjes zoeken met een loep, ze in een insectenpotje doen. Dan naar de ontdekhoek, ze uitgebreid bekijken en natekenen vonden ze wel één van de leukste dingen om te doen. Met prachtige resultaten! Van Renzo mochten wij zijn wandelende takken een dagje in de klas hebben en ook de naaktslak die over een papiertje liep en een spoor achterliet was leuk om te observeren.

Lammetjesdag nieuwe style. 

Klop, klop, wie is daar?
Dit is de titel van een kleuterboek. Omdat wij dit jaar, i.v.m. corona, geen Lammetjesdag kunnen organiseren, hebben wij  ervoor gekozen om de ouders van toekomstige nieuwe leerlingen te bereiken door een verhaal na te spelen en deze te plaatsen op sociale media, om zo onze leuke school te laten zien! De ochtend van de opnames hebben wij er een gezellige ochtend van gemaakt in de tuin van juf Apolonia. Marieke is druk bezig om er een leuk geheel van te maken, wij zijn erg benieuwd!! Marieke, Sybille, Marianne, Elly en Lieke, hartelijk dank voor jullie bijdragen!

Kanjer
En mochten jullie je kind horen zingen; Ik en een kanjertijger”, wij zijn ook weer begonnen met het voorlezen van het kanjer-verhaal voor kleuters en doen ook weer de bijbehorende lesjes. Voor wie nog nooit van Kanjer heeft gehoord, Kanjer is een lesprogramma die gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. En wie wil dat nou niet?!

Nieuw thema
Volgende week starten wij met een nieuw project; als ik later groot ben…  Diverse beroepen zullen aan bod komen, met als afsluiting ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest. Dit vieren wij op dinsdag 29 juni. Een enthousiaste groep ouders is al druk met de voorbereidingen van dit feest. We houden jullie op de hoogte.

Nieuwe leerlingen
Wij hebben weer 2 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, het zijn Elvin van der Horst ( groep1/2a) en Juli Verdoorn ( groep 1/2b) Wij wensen hen allebei een hele fijne tijd toe op onze school!

Fijn weekend,

Ingrid, Petra en Sjanie

Groep 3 en 4

Er is een einde gekomen aan alle korte vakanties. We hebben ervan genoten, maar gaan nu de laatste weken stevig aan het werk. De nodige leerstof wordt nog aangeboden en de Cito-toetsen worden afgenomen. We werken vooral aan het automatiseren van de sommen en de tafels. Sommige kinderen moeten ook nog veel leeskilometers maken.

Van Gogh
Een aantal weken geleden hebben we aandacht besteed aan warme en koude kleuren. In het kader daarvan hebben we de schilderijen van Van Gogh bekeken. In zijn latere werk werkte hij veel met kleurcontrasten. De koele kleuren versterken de warme kleuren. Daarna hebben de kinderen hun eigen tekening ingekleurd of geverfd in warme en koude kleuren.

Schoolkrant
Zoals je gewend bent, staat de schoolkrant in de bijlage van de e-mail. Deze keer is die door ons gemaakt. We wensen jullie veel leesplezier.
Fijn weekend,
Annelies en Ria

Groep 5 en 6

Gymmen in de gymzaal
We mochten afgelopen woensdag voor het eerst weer binnen gymmen. We hadden er onwijs veel zin in! Meester Mark en meester Toon hebben er gelijk een feestje van gemaakt door veel verschillende onderdelen klaar te zetten, die buiten allemaal niet mogelijk waren.
Zo gingen we touwklimmen, klauteren, balanceren en nog veel meer. Het was weer genieten!

Powermove
Juf Jetske heeft een studiedag gevolgd over energiek lesgeven. Neuroloog Erik Scherder kwam onder andere spreken over de werking van het brein en het belang van bewegen. We proberen vaak tussen de lessen door ook even te bewegen. Dit doen we door te dansen, sportieve oefeningen, spelletjes oefenen met een bal enz. We hebben hier nu onze powermove aan toegevoegd. Even dansen op muziek en als de muziek stopt dan laat iedereen hun powermove zien. Dit geeft gelijk een energieke boost, waardoor lichaam en geest weer gelijk op een positieve manier worden geactiveerd. Op de foto ziet u onze powermove!

Rekenen
Zoals u eerder hebt gezien, zijn we in de klas actief bezig met het automatiseren bij rekenen. Dit geldt voor het automatiseren van de tafels, maar ook het optellen en aftrekken tot 20 en vervolgens tot 100. Deze basis is erg belangrijk. Fenne kwam met het idee om dit met een balspel te oefenen, waarbij de kinderen voor een klasgenoot een som bedenken. Dit is soms nog best een uitdaging, waarbij je en een som moet bedenken en de bal gooien. Goede activatie voor ons brein!

Dansles 
Sara van der Stelt is één van de kinderen die recent jarig is geweest. Als de kinderen in groep 5/6 jarig zijn, dan mogen zij een kaartje kiezen uit onze verjaardagskoffer. Hierin zijn allemaal leuke activiteiten te vinden die de jarige zelf of met de klas mag doen. Sara wilde graag dansen op een gezellig liedje met de hele klas. Vol enthousiasme heeft zij een dans uitgevoerd op muziek, die wij weer met elkaar konden volgen! 

Fijn weekend,

Jetske en Roos

Groep 7 en 8

IEPerdepiep...HOERA!
Dinsdagmiddag kregen de kinderen in groep 8 te horen hoe zij de IEP-toets hadden gemaakt. Voor hen enorm spannend, maar ieder jaar ook weer voor ons. Wij zijn trots op de kinderen! Zij hebben eigenlijk allemaal op het niveau van hun advies gepresteerd, de een ietsje hoger, de ander een beetje lager, maar het zijn resultaten waar wij op hoopten en eigenlijk ook mochten verwachten gezien de capaciteiten die de kinderen hebben. Wij zijn blij dat ze dat nu hebben laten zien! Mooi om te zien hoe blij en trots kinderen kunnen zijn voor zichzelf, maar zeer zeker ook voor de ander. Het is altijd weer een bijzonder en ergens ook een ontroerend moment, het loslaten en de de nieuwe stap richting het VO is echt begonnen.

Musical
Bij het eerdergenoemde loslaten hoort ook een spetterend en knallend afscheid van hun basisschooltijd en dus is groep 8 begonnen met het maken van de musical. Juf Carina, onze lieve steun en toeverlaat bij deze grote klus, heeft op basis van input van de kinderen een geweldig script geschreven en zij is dinsdag op school geweest om zaken door te nemen en te oefenen. Zij komt in totaal nog vier keer en dat betekent dat wij daarnaast zelf nog heel veel tijd met de kinderen in de weer zullen zijn. Voor groep 7 zal het zo nu en dan wat onrustiger zijn, maar ze kunnen al wel een beetje zien hoe het er voor hen volgend jaar aan toegaat.
Belangrijkste voor nu is dat de musicalartiesten hun tekst kunnen dromen. Stampen, oefenen en alles wat nodig is om de tekst goed in het hoofd te krijgen.
Het idee is vooralsnog om de musical als vanouds in de hal te laten opvoeren, wellicht met iets minder gasten per kind en rekening houdend met de basismaatregelen en een livestream voor mogelijke thuisblijvers. Zo kunnen we toch met elkaar het afscheid vieren, met mooi weer na afloop gezellig buiten borrelen en er mooie avond van maken!
Wij gaan er hoe dan iets bijzonders van maken!

Seks, verliefdheid, genderdiversiteit, menstruatie, condoom etc.
Redenen genoeg voor veel gegniffel, ongemak, foute grappen etc. Als dat eenmaal voorbij is, dan gaan we er het eens echt over hebben! Naast het gesprek hierover konden de kinderen aan de slag met een webpad, was er ruimte om vragen te stellen via de vragendoos (heel bijzonder af en toe) en verder gaan we nog lessen volgen van schooltelevisie, het seksganzenbord en natuurlijk mogen lessen en materialen van Dokter Corrie niet ontbreken.
Werkelijk alles is bespreekbaar en dat maakt het ontwapenend en bijzonder. De kinderen voelen zich gelukkig zo veilig dat zij ook echt heel persoonlijke vragen durven te stellen en dat zegt veel over de groep. Na deze lessen zijn de kinderen hopelijk goed voorgelicht en gaat dat verder dan alleen seks.

Gymlessen en tweedehands fietsenmarkt!
Wij mogen weer de gymzaal in en dus gymmen we nu weer binnen. Er zijn daar toch net iets meer mogelijkheden om te variëren in de lessen. Heerlijk om alle stoeiende en ravottende kinderen te zien.
Binnenkort nemen de sportcoaches een motorische scan af, zodat wij een goed beeld hebben van de motorische ontwikkeling van de kinderen en weten waar wellicht extra ondersteuning nodig is. De gegevens zijn van en blijven op school.
Bijzonder ook dat de tweedehandsmarkt in fietsen van de voetbalvelden is verplaatst naar het Rondeel! Dezelfde oplettende ouder zag dat van de 26 fietsen er 15 zo meegenomen konden worden. Nou wonen wij hier nog in een veilig durp, maar dat zal niet overal zo zijn... Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, toch even de stevige doe-je fiets-op-slot babbel?

Nieuwe rekenmethode
Volgend schooljaar starten wij met een nieuwe rekenmethode en daarom werkt groep 7 nu in een overstapboekjes. Daarin komen alleen onderwerpen aan bod die beheerst zouden moeten zijn om goed met het boek van groep 8 aan de slag te kunnen en raken ze meteen gewend aan de manier van werken in de nieuwe methode. Wij horen terug dat de kinderen het prettig vinden, alles heel overzichtelijk is, er niet teveel tegelijk wordt behandeld en de uitleg die in het boek staat als geheugensteuntje heel duidelijk is.
Dit alles betekent dat wij nu niet in onze eigen methode werken en dus ook de bijbehorende toetsen niet maken. We zullen er zeker nog wat in werken, maar meer als herhaling van stof en om de basis te versterken.

Geniet van het weekend!

Jakobien en CarienNieuwsflits 15-4-2021

Nieuwsflits 15 april 2021

Belangrijke data:
23 april: Koningsspelen op het plein
26 april - 7 mei: meivakantie
13 april - 14 april: hemelvaart

We gaan alweer de meivakantie in en daarna gaat het al heel snel richting het einde van het schooljaar! Altijd een drukte van belang, want op de een of andere manier moet er altijd nog héél veel gebeuren in de laatste maanden.
Nu ons maar even richten op wat er nu nog staat te gebeuren. Vrijdag 23 april gaan wij in aangepaste vorm de Koningsspelen houden. Iedere groep speelt buiten allerlei leuke spelletjes, natuurlijk in oranje tenue, en wij zorgen ervoor dat het ondanks alles toch feestelijk en gezellig is! Daarna begint de meivakantie en de grote vraag is of wij daarna wel of niet op kamp gaan?! Het is allemaal nog heel onzeker, maar wij zijn toch begonnen met de voorbereidingen. De kans is groot dat wij pas vrij laat horen of het licht op groen springt of toch rood blijft. Zodra er zekerheid komt, laten wij jullie dat direct weten en dat kan pas in de vakantie zijn. Wij kunnen hier ook niets anders van maken. Het kampboekje komt wel alvast jullie kant op en dan kunnen we alleen nog maar heel hard duimen!
Mocht het allemaal niet doorgaan, dan beginnen we 10 mei gewoon op school en dan hopen we later in het schooljaar nog iets leuks te doen met elkaar.

Wij wensen jullie nu alvast een fijne en goede meivakantie toe!

Verkeersveiligheid!

Een verkeersveilige schoolomgeving, dát is waar de werkgroep Verkeer Oudendijk, BS Oudendijk en Veilig Verkeer Nederland samen voor gaan! De werkgroep Verkeer Oudendijk is opgericht na een aantal bewonersbijeenkomsten die geïnitieerd waren vanuit de gemeente. Onze groepsleden zijn allen woonachtig in Oudendijk en in de meeste gevallen zijn wij ook ouder van kinderen die naar BS Oudendijk gaan. 

Uit de bewonersenquête die onze werkgroep heeft uitgezet in de gehele kern Oudendijk kwamen onder andere zorgen over de verkeerssituatie rondom school naar voren. Wij zijn benieuwd hoe jij de situatie tijdens het halen en brengen van de kinderen ervaart. Vul daarom alsjeblieft deze vragenlijst uiterlijk 30 april in. Het kost hooguit twee minuten van je tijd en kan ook op de telefoon worden ingevuld en is van grote waarde. Dankjewel!

Tot slot sturen wij jullie via de mail nog een flyer toe van Veilig Verkeer Nederland over een veilige schoolomgeving met interessante facts en figures, tips en oplossingen. Meedoen is makkelijk!

De werkgroep Verkeer Oudendijk,

Annemarie, José, Marco, Ruth, Corina, Diana en Esther

Veilig halen en brengen!

Bij onze school zijn afspraken gemaakt over het parkeren tijdens het halen en brengen van de kinderen. De regel is: er mag  ’s ochtends van 8.00 uur tot 8.45 uur en ‘s middags van 14.45 uur tot 15.15 uur niet geparkeerd of gestopt worden in het gebied van de rode strepen op de foto. Dus ook niet parkeren voor het OVO. (dit i.v.m. achteruit rijden bij weg rijden)
Dit geldt ook voor oma's, opa’s  en anderen die uw kind(eren) wel eens brengen of halen. Verder graag  parkeren aan de kant waar u vandaan komt, dus niet voorbij de school rijden om te kijken of daar nog een beter plekje is. De kans weer te moeten keren is groot, waardoor het voor de school drukker en onoverzichtelijker wordt.

De verkeerswerkgroep.

Oproep van de MR!

We zijn voor komend schooljaar op zoek naar een nieuw MR lid voor in onze oudergeleding

De MR bestaat uit 4 personen, dit zijn 2 ouders (Arnout Dekker en Wouter Jetten) en 2 leerkrachten (juf Ria en juf Annelies) Aan het einde van dit schooljaar gaat Arnout zijn zoon (Beer) naar de middelbare school en nemen we dus ook afscheid van Arnout in de MR. En daarom zijn we op zoek naar iemand die onze MR wil komen versterken. 
Taken van de MR zijn: 
De MR heeft binnen de school een adviserende stem dan wel instemmingsbevoegdheid. Zij behartigt de belangen van de ouders, hun kinderen en het onderwijzend personeel in onder andere de volgende zaken: het schoolplan, voorzieningen ten behoeve van leerlingen, taken van het personeel, organisatie van de school, besteding van middelen en regels op het gebied van gezondheid en veiligheid. 

We hopen van jullie te horen! 

Reacties kunnen naar: MR@bsoudendijk.nl

Resultaten vragenlijst oudertevredenheid

Enige tijd geleden hebben jullie een link naar de vragenlijst ontvangen met het verzoek de vragen in te vullen. Twee weken geleden was de deadline en hebben wij de resultaten met elkaar besproken. Wij hebben van jullie te horen gekregen dat wij veel successen mogen vieren, op een klein maar niet onbelangrijk punt een stapje mogen zetten en ook wij kregen een rapportcijfer: een mooie 8! Uiteraard zijn wij daar blij mee!

Groep 1 en 2

Pasen en voorjaar.
De afgelopen weken zijn  er allerlei zaken aan de orde geweest die hiermee te maken hebben. Zo hebben wij heerlijk gezongen over de lente en de paashaas, geknutseld  over Pasen, gespeeld in ons voorjaars-winkeltje en nieuwe bloemennamen geleerd, enz. enz. Een breed thema waarbij voor ieder kind wel iets nieuws en interessants te leren was. Het digitale tijdperk waarin wij leven is hierbij een grote aanvulling, de kinderen vonden de filmpjes over de geboorte van de kuikens en jonge dieren namelijk erg leuk. Omdat wij nog niet alles hebben behandeld staan de jonge dieren de komende 2 weken ook nog centraal tijdens onze lessen. En…. wij hebben kikkerdril! Wij gaan de metamorfose  van de kikker ook nog behandelen en uitvoerig volgen. Mocht u ook nog wat kikkerdril vinden, wij houden ons aanbevolen!

Eieren zoeken en high tea.
De laatste schooldag voor Pasen hebben er nog 2 leuke activiteiten plaatsgevonden. De paashaas had in de schooltuin namelijk eieren verstopt en wij waren de gelukkigen die ze vonden! Er waren zelfs 2 gouden eieren bij en Ilse en Ruben vonden ze! De geluksvogels  kregen een heuse chocolade paashaas. Ook de gezellige high tea, met de overheerlijke taart van Reem, was weer een groot succes! Reem hartelijk dank, de taart was mooi, groot en lekker!! 

Juf Willemien.
Deze week is het zwangerschapsverlof van juf Willemien officieel begonnen. Zij kwam nog even gezellig langs om ons te trakteren op een heerlijk ijsje en wij hebben haar wat leuke cadeautjes gegeven en een boek met prachtige tekeningen. Over enkele weken hopen wij haar weer te zien, maar dan met haar dochter! Juf Willemien tot gauw en geniet nog even van je rust!!

Fijn weekend,

de kleuterjuffen

Groep 3 en 4

De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken zijn afgerond, we zijn met goede moed begonnen aan het laatste kwartaal van het schooljaar. Behalve het elke dag lezen, schrijven, spellen en rekenen is er ook tijd voor andere vakken.

Boomwhackers
Behalve zingen, besteden wij op school ook aandacht aan toonladders en muzieknotatie. Dat doen we o.a. met behulp van boomwhackers. De tonen komen overeen met de witte toetsen van de piano. Winston speelde een toonladder van C naar C en wij speelden het na op de boomwhackers. We hebben ook hoge en lage tonen leren onderscheiden en verschillende ritmes. Het was erg leuk om te doen

Nationale Buitenlesdag 2021
Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom hebben we dinsdag 13 april meegedaan met de Nationale Buitendag. We hebben ervaren dat je ook buiten je woordrijtjes kunt lezen, de ei/ij woorden kunt oefenen, meervouden kunt zoeken en sommen kunt maken in een levend ganzenbordspel. De kinderen vonden het heerlijk.

Fijn weekend,

Annelies en Ria

Groep 5 en 6

Huiswerk
We zijn begonnen met het beloofde huiswerk met redactiesommen/ verhaaltjessommen! Veel kinderen vinden het lastig om de sommen uit de context van het verhaal te halen. Daarom voor thuis enkele tips:
TIP 1. Wat voor soort som is het?
1. Je kijkt samen met je kind wat voor soort som het is (optellen, minsommen, vermenigvuldigen, et cetera). Je doet dit eerst als ouder voor. Kijk hierbij ook goed naar de vraag die in het verhaaltje wordt gesteld. Op welke vraag moet ik antwoord geven? En welke informatie heb ik daarbij nodig? In verhaaltjessommen in hogere groepen zit ook vaak informatie die helemaal niet relevant is.
2. Schrijf de som op. Ook dit doe je als ouder de eerste keer (of keren) voor.
3. Reken de som uit. De som wordt uitgerekend net als bij gewone, kale sommen.
4. Controleer het antwoord. Controleer altijd het antwoord. Doe dit als ouder ook voor.

Al deze stappen doe je eerst als ouder hardop voor bij een aantal sommen. Daarna doe je dit samen met je kind. Je laat je kind dus ‘mee vertellen’ wat jullie doen. Daarna is het de beurt aan je kind. Hij of zij mag nu hardop de som oplossen door de stappen te doorlopen.
Als dit na een aantal keer (of na vele keren) goed gaat, dan ga je over op fluisteren. Je kind lost de sommen op en praat nu niet meer hardop, maar fluistert. De laatste stap is het ‘internaliseren’. Je kind lost de som op en doorloopt de stappen in zijn of haar hoofd.
TIP 2:
Je kind kan de verhaaltjessom ook tekenen om duidelijk te krijgen wat de som die in het verhaaltje verstopt zit nu precies is. Je kunt dit natuurlijk ook met echte voorwerpen doen. Denk aan legoblokjes, koffiebonen en munten.

Buitenles
Dinsdag was het Nationale buitenlesdag. Gelukkig waren er die dag geen sneeuwbuien meer, maar zelfs af en toe een lekker zonnetje. We hebben onze spellingsles lekker rennend buiten gedaan. En ook ‘s middags hebben we nog even buiten kunnen werken. Dat smaakte wat 5 / 6 betreft naar meer buitenlesdagen!

Tafels oefenen
In groep 4 is de basis gelegd voor het oefenen voor de tafelsommen, maar dit blijft in alle opvolgende groepen erg belangrijk. Het is bijvoorbeeld weer de basis voor het begrijpen van de deelsommen, dit weer voor cijferend delen en ga zo maar door. 
We oefenen dus volop! We bewegen er vaak lekker bij, zo zijn meteen de rechter en de linker hersenhelft actief en onthouden we de sommen beter! Oefenen jullie thuis ook al?
Dit kan bijvoorbeeld met een bal tegen de muur of door met elkaar over te gooien. Zo blijft het ook leuk!

Pasen
Donderdag 1 april lagen er voor ons eieren verstopt op het plein. We konden niet wachten om ze te gaan zoeken! De twee gouden paaseieren waren erg goed verstopt en werden, na een paar tips, gevonden door Zoë en Sarah. In de middag hebben we gezien hoe paaseitjes met de hand en met machines gemaakt worden. Daarna gingen we een nieuwe smaak paasei bedenken. Bananensmaak, marshmallow, hete pepers en nog veel meer

Fijn weekend!

Jetske en Roos

Groep 7 en 8

Alle rapporten zijn uitgedeeld en gelezen, de gesprekken hierover zijn gevoerd, afspraken zijn daar waar nodig gemaakt en zo gaan we op naar de laatste periode van dit schooljaar. Ook tijd om weer nieuwe plannen te maken naar aanleiding van de behaalde resultaten op de Citotoetsen. Zo hebben wij ons een hele dag verdiept in cijfertjes, grafieken, tabellen en wat al niet meer en zo hebben wij al een aardig beeld wat ons en de kinderen nog te doen staat.

Onze bijzondere ondernemers!
Hoewel ze niet bij de KVK staan ingeschreven zijn er op basisschool Oudendijk toch een flink aantal bedrijfjes opgericht! Via een stappenplan en met een klein startkapitaal geleend van de school -natuurlijk officieel vastgelegd en getekend door beide partijen- zijn de kinderen gestart. Het is de bedoeling dat de kinderen met een kleine lening een bedrijfje oprichten, een marktonderzoek houden, een winstinschatting maken, producten en reclame maken en natuurlijk een boekhouding gaan bijhouden. Na terugbetaling van de lening is de winst uiteraard voor de ondernemer.
In de IDEE-fase kwamen allerlei wilde en originele plannen voorbij en daarvan zijn deze ideeën het geworden: een Lunch-to-go (met loterij!) op 't Rondeel, een WOII-museum, een Kunst- en Koekjesfabriek en een Shop met handmade haaraccessoires. In de BOUW-fase is er al flink geflyerd en prototypes en heuse marktkraampjes gebouwd. Het is geweldig om te zien hoe bij veel kinderen het enthousiasme vanaf spat! Zij vinden de vrijheid van een open opdracht heerlijk en kunnen zichzelf goed aansturen om alle taken (ook de minder leuke!) uit te voeren. Sommige ondernemers lijken wat overmoedig en nemen hierdoor een makkelijke houding aan. Anderen vinden het erg moeilijk om een focus voor het bedrijf te kiezen, het geleende geld te beheren of taken uit te voeren die minder leuk zijn.
Tot de meivakantie zijn dit mooie uitdagingen om mee aan de slag te gaan. De komende twee weken starten de meeste bedrijven met verkopen, dus mochten jullie wat jonge ondernemers in Woudrichem aan het werk zien, dan kan er bij hen geshopt worden!

Nationale buitenlesdag
In een heerlijke lentezonnetje konden we genieten van een een les botanisch stoepkrijten. Na een instructiefilmpje in de klas zijn de kinderen naar buiten gegaan, gewapend met telefoons en stoepkrijt. Met de tientallen miljoenen foto's en intelligente beeldherkenningssoftware op de app Obsldentify, hebben de kinderen allerlei stoepplantjes op het schoolplein en op de Oudendijk een naam kunnen geven. Met stoepkrijt zijn de namen erbij gezet, dus mochten jullie een rondje wandelen over de Oudendijk: kijk dan eens naar de natuur onder jullie voeten! Natuurlijk was het ook erg grappig om een voorbij wandelende hond of een klasgenoot op de foto te zetten en die bleek dan toch een andere plantkundige naam te hebben 😉

IEP..OEPS!
Afgelopen maandag hebben de kinderen een oefenboekje gemaakt van de IEP-toets. Om een of andere vreemde reden hadden zij zich ingesteld op een soort appeltje-eitje. Nou, dat idee hebben ze nu wel laten varen, dus dat is mooi. Sommige vragen waren makkelijk, sommigen weer wat moeilijker en wat is het toch belangrijk om goed te lezen! We hebben alles nabesproken en toen waren ze wel wakker geworden en van onderschatting was geen sprake meer. Volgende week woensdag en donderdag gaan ze dan voor het echie! Zij blijven in de klas en groep 7 gaat in de hal werken.
De kinderen mogen wat lekkers meenemen voor tijdens de toets, maar bij voorkeur geen bakken vol snoepjes waarvan het eten enorm veel gekraak en geknaag te horen geeft, de kinderen stuiterballen worden of waar heerlijk krakende papiertjes omheen zitten. Gewoon met mate en iets waar anderen geen last van hebben. Na de meivakantie komen de resultaten binnen.

Musical
Allemaal op afstand, maar wij zijn begonnen met de musical! Groep 8 moet uiterlijk vrijdag een vragenlijst voor juf Carina (serieus en met aandacht) hebben ingevuld en dat alles wordt dan naar haar gemaild. Zij maakt dan een verhaallijn en zo langzaam ontstaat er een script. Het oefenen zal deels onder haar professionele en gezellige leiding gebeuren en deels onder onze minder professionele, maar zeker zo gezellige leiding plaatsvinden. Het gaat allemaal goed komen, dus dat is een mooie opsteker in deze tijd!

Kam
Of het nou doorgaat of niet, we laten ons bepaalde voorpret niet ontnemen! De spelletjes voor de groep worden voorbereid, er wordt driftig gedanst voor de kampdans (ze moeten thuis ook oefenen!) en het is heerlijk om de lol die ze dan hebben te zien. Met Jos en Dinant zijn ook afspraken gemaakt, die gaan allerlei leuke spellen bedenken etc. Sommige dingen kunnen we ook gewoon op school doen en de dans opvoeren kan altijd! Als het niet doorgaat zal de domper groot zijn voor ons allemaal, maar dan hebben we er op een of andere manier toch wat mee gedaan.

De Tweede Wereldoorlog, Anne Frank, 4 en 5 mei
In deze tijd is er altijd aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en altijd in projectvorm. Dit keer staat Anne Frank centraal. Eerst hebben we de tijdlijn van de oorlog doorgenomen, om een beeld te krijgen van het verloop van en de belangrijkste gebeurtenissen in deze oorlog. Anne Frank, het zo bijzondere meisje met het prachtige door haar geschreven dagboek, is daarna centraal gezet omdat haar verhaal voor kinderen zo aansprekend is (overigens niet alleen voor kinderen). Zij hebben haar videodagboek gekeken en zelden was de klas zo muisstil. Uiteraard hebben wij allerlei onderwerpen en vragen besproken en het was heel bijzonder hoe dit alles de kinderen echt raakte. Het is ook onmogelijk dat dit alles je onberoerd laat. Sommigen willen nu echt het dagboek gaan lezen en dat juichen wij alleen maar toe.
Volgend schooljaar mogen wij de bijeenkomst in de kerk voorafgaand aan de Dodenherdenking organiseren, iets waar wij al vroeg mee gaan beginnen.

Supersnelle auto
Vanochtend krijgen de kinderen een techniekles van een docent uit het VO. Wij hebben ook nog geen idee van wat ze allemaal voor moois gaan maken, maar wij weten wel dat kinderen het leuk vinden om met techniek bezig te zijn en hoe leuk is het dat de VO-scholen in Gorinchem veel leuke activiteiten voor het basisonderwijs organiseren!
Wij zullen jullie via Parro wat beeldmateriaal toesturen.

Fijn weekend en ook alvast een heerlijke meivakantie na volgende week vrijdag!
Jakobien en Carien

Nieuwsflits 18-3-2021

Nieuwsflits nr 7, 18-3-2012

Belangrijke data:
23 maart: lenterapporten mee naar huis;
29 maart- 1 april: week waarin de rapport-/voortgangsgesprekken worden gevoerd;
2 april: Goede Vrijdag, vrij;
20 en 21 april: IEP-toets groep 8;
23 april: aangepaste Koningsspelen op school;
26 april - t/m 7 mei: meivakantie.

Na een jaar waarin corona gelukkig buiten de schooldeuren bleef, hebben we vorige en afgelopen week toch enkele besmettingen gehad. Gelukkig was het leed ook snel weer geleden en zijn vrijwel alle kinderen weer op school. Laten we hopen dat het hierbij blijft, maar we weten ook dat wij het helaas niet voor het zeggen hebben.
Dank voor alle begrip voor en medewerking bij toch weer even wat ongemak voor ouders!

Activiteiten: gaan ze door of niet?

In het voorjaar zijn er altijd tal van activiteiten voor de kinderen. Denk aan schoolvoetbal, Koningsspelen, bezoek aan Kamp Vught voor groep 8, de avondvierdaagse, schoolkamp en zo nog meer.
Wij weten inmiddels dat het meeste niet doorgaat of dat er een aangepaste vorm gezocht wordt.
De Koningsspelen zullen anders zijn dan voorgaande jaren, wij zullen iets op of rond het schoolplein gaan doen en daar zullen we iets feestelijks van maken. Het ontbijt gaat niet door.
Het schoolkamp is nog even een twijfelgeval. Wij weten niet wat in mei wel of niet mag, dus wij tasten nog in het duister. Wel zullen wij binnenkort een keer -digitaal- bij elkaar komen, om toch aan de voorbereidingen te beginnen. Het kleuterfeest is verplaatst naar juni, dan zal hopelijk meer mogelijk zijn en de kans op mooi weer is weer net iets groter.
De andere activiteiten gaan definitief niet door. Heel jammer, maar laten we hopen dat volgend schooljaar alles weer gewoon georganiseerd kan worden. Laten wij ons nu maar richten op alles wat wel kan en daar iets leuks van maken!

Enquête oudertevredenheid

Een tijdje geleden heeft u inloggegevens gekregen voor de vragenlijst oudertevredenheid. Enkele ouders hebben deze al ingevuld, een groot deel nog niet. Denken jullie eraan om deze voor 29 maart in te vullen? Jullie input is belangrijk, want het geeft ons een beeld van welke successen wij mogen vieren en waar wij nog wat kunnen en moeten verbeteren.

Een lichtpuntje in donkere dagen

Wat een ontzettend lieve attentie kreeg het team vorige week!
Zelfgemaakte kaarsenhouders met een lief kaartje. Dank je wel Fieny!

Groep 1 en 2

Project Letters en het voorjaar.
De afgelopen weken stonden LETTERS centraal tijdens onze lessen. Welke letter ken je? Wat is de eerste letter van je naam? Wat is een woord en wat een zin? Wat rijmt op… enz. enz. Het boek “Het letterwinkeltje” hebben wij dan ook uitvoerig voorgelezen en behandeld. Verder hebben wij veel  gespeeld in ons letterwinkeltje en zijn er tijdens onze werklessen de nodige letters geknutseld met als hoogtepunt natuurlijk het bakken van letterkoekjes. Malika bedankt voor je hulp en natuurlijk ook Peter van AH in Sleeuwijk, die het wederom mogelijk heeft  gemaakt dat onze koekjes daar gebakken konden worden. Via de link naar Padlet, die de kleuterouders hebben ontvangen, kunt u de rest van de foto’s bekijken.

Deze week zijn wij gestart met een project Lentekriebels.  Voorjaarsbloemen, jonge dieren, maar ook de paashaas zullen uitgebreid aan bod komen. 
Deze week zijn we begonnen met de voorjaarsbloemen. Hoe groeien de bloemen? Komt de bloem uit een bol of uit een zaadje? We kijken naar de kleuren van de bloemen en de verschillende soorten.  We bespreken diverse begrippen zoals kort/ lang, veel/ weinig. Uiteraard wordt er weer veel geknutseld, gezongen en spelen we nu in onze voorjaarswinkel.

Fijn weekend, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Wat een rare week hebben we achter de rug. Paniek door de besmettingen, kinderen die verkouden zijn, in de klas en ook online lesgeven. En dan ook nog verschillende cito toetsen maken. Volgende week krijgen de kinderen hun rapport en is er tijd voor een gesprek. Nog niet iedereen heeft het rapport op school ingeleverd.

Zwemmen
Van de regering mogen we maandag weer gaan zwemmen. Fijn! We hopen dat er nog genoeg tijd is om dit schooljaar nog een diploma te halen.

Lentekriebels
Het was ook de week van de "Lentekriebels". We hebben gesproken over het verschil tussen meisjes en jongens en dat een jongen ook op een jongen verliefd kan worden en een meisje op een meisje. En op welke manier ze dan toch kinderen kunnen hebben. We hebben er over gezongen en een tekening gemaakt.

Opschoondag
Dinsdag was de landelijke opschoondag. Daar hebben wij aan mee gedaan. Twee vuilniszakken vol met afval was het resultaat. Jeanine bedankt voor de begeleiding.

Tanden
Omdat we in de klas lunchen en dit overzichtelijk is, zijn er regelmatig kinderen die na de lunch hun tandenpoetsen. Misschien een tip voor jullie?

Fijn weekend, Annelies en Ria

Groep 5 en 6

De eerste periode op school
Na de thuiswerk periode waren we wel weer toe aan gezellige activiteiten samen. Dat schreven we ook al in de vorige nieuwsflits.
We hebben weer veel gedaan samen, kanjerlessen en andere activiteiten die ons samen weer tot kanjergroep 5 en 6 maken. 
Een voorbeeld was een opdracht waarbij ze alle stoelen uit het lokaal moesten krijgen. Maar zonder praten, en zonder de vloer aan te raken. Dat was een heel gepuzzel maar door samen te werken kwamen ze er toch snel uit.

Door het thuiswerken hebben we minder kunnen doen aan de lessen wereldoriëntatie. Ook hebben we de eerste weken even extra ingezet op rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Vanaf nu zijn we weer volledig op stoom en draaien we ons gewone programma weer.

Spreekbeurt
Wat genieten we op maandag toch telkens weer van de spreekbeurten. We zijn al veel wijzer geworden over allerlei onderwerpen. Omdat we een paar weken geen spreekbeurten hebben kunnen geven door het thuiswerken hebben we nu zelfs even twee spreekbeurten op een dag. Ik werd erop gewezen dat de link in Classroom, waarin uitgelegd staat hoe je een spreekbeurt maakt, het niet meer deed. Als het goed is staat hij er nu weer goed in en kan hij weer gebruikt worden. Ook de data van de spreekbeurten staan erin.

Huiswerk
“Juf, wanneer krijgen we nou huiswerk?” Is een vraag die we regelmatig krijgen. De kinderen hebben er zin in dus we gaan er nu dan ook echt aan beginnen. Vanaf vrijdag krijgen de kinderen een blad met redactiesommen (verhaaltjessommen)  mee in een hoesje. Via Parro meer informatie.

Afvalwijzer
Deze week kregen we van de gemeente alles wat we nodig hebben om afval te gaan rapen. Aangezien wij het belangrijk vinden als groep dat alles netjes en schoon blijft, gingen wij dinsdagmiddag op missie. We hebben een deel van Oudendijk en de Middelvaart afvalvrij gemaakt. We hebben heel wat gevonden, wel drie zakken vol. Soms moesten we ook wat verder de sloot in om iets te kunnen grijpen. Gelukkig hebben we geen kinderen uit de sloot hoeven halen 🙂

Citotoetsen
We zijn weer begonnen met het toetsen in de klas. Ook dit verloopt een beetje anders dan anders. Doordat we de toetsen wat later afnemen dan we normaal gesproken gewend zijn, zullen in het rapport volgende week deze uitslagen nog niet meegenomen worden. Wel alle uitslagen tot nu toe. Wij gebruiken de informatie uit de Cito vooral om een analyse te maken van wat al goed gaat en waar we nog extra op in kunnen gaan zetten

Week van de Lentekriebels
Ook dit jaar neemt onze school weer deel aan de landelijke Week van de Lentekriebels. Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels “Seksuele en genderdiversiteit”. Lesgeven over seksuele diversiteit is sinds 2012 verplicht. Onderwijs over seksuele en gender diversiteit draagt bij aan een school en een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Groep 7 en 8

Daar sta je dan op maandag en dinsdag naar een klas zonder kinderen te kijken... Helaas moesten we even in quarantaine en maandag kon er getest worden. Weer even kort terug naar onderwijs op afstand. Woensdag was er gelukkig weer enige drukte in de klas. Niet iedereen was er nog, maar wij hopen dat volgende week de klas weer helemaal vol zit!
Testtaal en schooltaal kunnen elkaar wel eens kruisen en leiden tot heerlijke spraakverwarring:
"Mijn kind is negatief".
"Oh, ik zie niets aan hem/haar. Hij/Zij is vrolijk en gezellig en doet goed mee met de les".
Zo krijg je leuke gesprekken die volledig langs elkaar heen gaan!

Cito's en rapporten
De tijd van het afnemen van de Citotoetsen is weer aangebroken. Eigenlijk zou dit eind januari gebeuren, maar toen zaten we allemaal thuis. Wij hebben de kinderen na het weer op school komen en na de voorjaarsvakantie even de tijd gegeven om weer te wennen en op gang te komen en pas daarna deze toetsen af te nemen. Ze worden niet meegenomen bij het lenterapport - daar is de tijd te kort voor -, maar we kunnen de resultaten wel tijdens de rapportgesprekken bespreken.
Voor groep 8 is dit de laatste keer dat zij deze toetsen bij ons op school maken, de eerste van vele 'voor de laatste keer' dingen
De cijfers voor de spreekbeurten zetten we op het laatste rapport. Wij vinden het leuker om dit voor alle kinderen tegelijk te doen.
Volgende week dinsdag worden de lenterapporten meegegeven. Wij hebben nog niet alle rapportmapjes binnen, dus graag uiterlijk maandag meegeven! Er zitten pareltjes tussen hoor!

Overgang naar het VO
Zo ongeveer iedereen die volgend jaar naar het VO gaat, heeft een keuze gemaakt en zich ingeschreven. Op het laatste moment hier en daar nog een keuze voor een andere school, het is wikken en wegen. Spannend allemaal!
De komende tijd gaan wij zorgen voor de overdracht van gegevens naar de VO-scholen. Dit zal naast de NAW-gegevens bestaan uit een overzicht van belemmerende en stimulerende factoren op verschillende gebieden die wij bij de kinderen zien, de toetsresultaten, echt belangrijke notities over bijvoorbeeld RT of anderen begeleiding en dat was het dan wel. Onderzoeksverslagen sturen wij nooit mee, die zijn van jullie en het is dan ook aan jullie om die wel of niet te delen.
De resultaten van de IEP-toets (komen na de meivakantie), sturen wij later door naar de VO-scholen. Daarna is alles rond en zullen op een gegeven moment uitnodigingen komen om kennis te komen maken met de nieuwe klas en de mentor.

Tweede Kamerverkiezingen
De afgelopen weken hebben wij aandacht besteed aan de verkiezingen. Waar gaan we voor kiezen? Hoe komen we tot onze keuze? Waar kun je allemaal over/ voor kiezen? Hoe overtuigen politici ons?
We hebben een les gekeken naar heel moeilijke stellingen, die echt van politieke partijen komen en over de volgende onderwerpen gingen: alcohol, roken en drugs, sport en gezondheid, kinderrechten, klimaat, armoede, dierenwelzijn, discriminatie. Wat vind je ervan en waarom? Vooral dat laatste is heel lastig. Dat merken wij bij allerlei andere lessen ook. "Vind je dit goed/slecht?" "Ja/Nee". "Waarom?" "Nou, gewoon". Een volgende stap was om met elkaar een echt debat te voeren. Dat was helemaal ingewikkeld. Niet alleen je eigen argumenten bedenken, maar ook die van de andere partij kunnen inschatten en weten hoe je die weerlegt. Het was heel leuk om te zien wie dit al best een beetje konden en wie er ook stevig stonden. De veelzijdigheid aan argumenten was heel leuk en vaak ook heel geestig. Bijzonder hoe kinderen naar deze onderwerpen kijken. Het bleek toch wel een vak apart te zijn!

Week van de Lentekriebels

Deze week gaan wij in de middag na Citogeploeter een begin maken met aandacht voor de week van de Lentekriebels. Dit is een week waarin ieder jaar een thema over weerbaarheid, relaties en seksualiteit centraal staat. Dit keer is dat seksuele en gender diversiteit. Omdat wij hier maandag en dinsdag geen aandacht aan konden schenken, gaan wij hier volgende week nog even mee door.
Mochten de kinderen hier thuis vragen over stellen of het onderwerp bespreken, dan weten jullie waar het vandaan komt. Bij vragen kunnen jullie natuurlijk bij ons terecht.

Goed weekend!

Jakobien en CarienNieuwsflits 18-2-2021

Nieuwsflits nr 6, 18 februari 2021

Belangrijke data:
- vanaf vanmiddag na school start voorjaarsvakantie tot en met 26 februari
- 1 maart: weer naar school
- 2 april Goede Vrijdag: vrij

Van onderwijs op afstand naar weer onderwijs van heel dichtbij

Na 5 weken onderwijs op afstand, kunnen wij eindelijk weer het onderwijs van heel nabij aanbieden. Wij begrijpen heel goed dat het voor sommigen een pittige tijd is geweest waarin vele ballen in de lucht moesten worden gehouden, ook zijn er geluiden dat ouders het ook wel heel gezellig hebben gevonden. Hoe dan ook, wij hebben respect voor hoe jullie het hebben gedaan en het was heel fijn dat wij samen met jullie de kinderen onderwijs hebben kunnen blijven bieden. Dank voor alle hulp en mede-/samenwerking!
Nu zijn alle kinderen weer op school en dat voelt heel fijn. Natuurlijk hebben wij velen van hen alle weken gezien, omdat zij om welke reden dan ook gewoon op school waren, maar het is heerlijk om weer een volle klas voor je te hebben en te zien hoeveel plezier zij en wij weer met elkaar hebben.
Helemaal gewoon is het uiteraard niet, wij hebben ons allemaal aan de nodige maatregelen/dringende adviezen te houden en eigenlijk verloopt dat heel goed. Gelukkig maar.
De schooltijden zijn ook aangepast om spreiding van brengen en halen mogelijk te maken. Dit zal voorlopig wel zo blijven, maar wij hebben de tijden wel enigszins aangepast. Hierover wordt een e-mail en een Parrobericht gestuurd. Allemaal niet wereldschokkend, maar de dagen worden iets langer. Wij hebben kinderen de tijd gegeven om te wennen aan hele dagen op school en dan ook nog in een soort bubbel met hun juffen. Dat kan best vermoeiend zijn, dat bleek ook, en daar hebben we rekening mee willen houden.
Wij weten geen van allen hoe lang alle maatregelen in welke mate nog van kracht zullen zijn, dus voorlopig geldt het nieuwe rooster. Zodra het weer kan, stappen we over naar het oude rooster.
Wat betreft de maatregelen waarover wij jullie gemaild hebben: iedereen doet zijn best, maar wij merken toch de dat verleiding om naar de ingang van de school of naar binnen gaan groot blijft. Begrijpelijk, maar echt niet de bedoeling! Kinderen nog even naar de klas brengen, nog even een gesprekje met de juf, helaas maar nu even niet. Gesprekken gaan op afspraak met de leerkracht en dan veelal online en na schooltijd, iets wat altijd al gold. Uiteraard zijn wij altijd benaderbaar bij écht heel ernstige zaken die niet kunnen wachten tot later of die niet afgedaan kunnen worden met een Parrobericht. Voor al het overige graag de leerkracht berichten via Parro en een afspraak maken.

Het was voor ons allemaal even zoeken en kijken waar iedereen gebleven was, bij wie het thuiswerken goed of wat minder goed heeft uitgepakt etc.
Rond half maart zullen wij wat toetsen afnemen om een beeld te krijgen van ons nieuwe startpunt met de kinderen en welk aanbod daarbij past. De resultaten zullen wij met jullie bespreken tijdens de rapportgesprekken. Bewust kiezen wij hier voor de woorden 'een nieuw startpunt', want dat is het ook. Het moet een positieve benadering zijn, dat geeft kinderen vertrouwen, biedt een prettige, ambitieuze en motiverende leeromgeving en doet recht aan de ontwikkeling van kinderen die nooit lineair verloopt en verder reikt dan alleen cognitieve kennis. Zij hebben in het afgelopen jaar/ de afgelopen vijf weken echt heel veel dingen geleerd, weliswaar niet allemaal meetbaar, maar wel heel belangrijk! Een leven lang (veel) leren, dus we hebben allemaal nog een lange boeiende en mooie weg te gaan!


Bijzondere en mooie tijden op de roze wolk van juf Willemien

Willemien staat deze week voor het laatst echt voor de groep. In deze tijd krijgen aanstaande moeders de mogelijkheid om vanaf 28 weken niet meer voor de klas te staan en andere werkzaamheden te doen voor de school. Zolang het goed voelt en verantwoord is, zal zij op school mogelijk kleine groepjes kinderen begeleiden, cultuurprojecten voorbereiden etc. Als het niet meer goed en verantwoord voelt, zal veel werk thuis gedaan worden.
Zodra het echte verlof ingaat, is het tijd om school los te laten en zich te richten op voor haar nu zoveel belangrijker zaken in het leven!
Maar hoe moet het dan met de kleuters van juf Willemien?!
Gelukkig hebben wij goede en leuke vervanging kunnen vinden: Petra van Vliet (heeft al eens twee jaar ingevallen in groep 3/4) werkt van maandag tot en met donderdag en op vrijdagochtend komt Apolonia Gort in de klas. Wij zijn heel blij dat wij deze puzzel zo goed hebben kunnen oplossen!

Groep 1 en 2

Wat is er mooier, om na een paar weken thuis, elkaar weer te zien in winterse taferelen!!!
Ondanks het ongemak, dat wij als volwassenen ondervonden, hebben de kinderen genoten!!!

Thema rekenen/ winter
Aansluitend op het thema rekenen, waarvoor ideeën te vinden waren op Padlet en het tasje met thuiswerk, zijn wij op school ook nog met voorbereidend rekenen bezig geweest. Zo zijn wij met rekenspelletjes aan de slag gegaan, hebben we gepuzzeld, reeksvormingen gemaakt en ook de vele begrippen zijn aan bod gekomen (meer- minder, veel- weinig, hoog- laag enz. enz.).
Uiteraard hebben wij ook uitgebreid stilgestaan bij de winter met zijn leuke dingen en ook de ongemakken die erbij horen. En uiteraard hoorde daar een lesje over vriezen en dooien bij. Wat is smelten? Wanneer smelt ijs eerder, in warm of koud water? Wat gebeurt er met ijsblokjes als ze op de kachel staan? Enz. enz.

Taal
Na de vakantie staat taal, in de breedste zin van het woord, centraal tijdens onze lessen. Zo  gaan wij o.a. aan de slag met letters, klanken, kleuterboeken, gaan we rijmen en wordt er gespeeld in ons letterwinkeltje.

Nieuwe leerlingen en nieuwe juffen
Wij hebben weer nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Max Kudoja is na zijn vierde verjaardag gestart in groep 1/2B, Tygo Gouw went in groep 1/2B en ook Febe van der Stelt is al aan het wennen in groep 1/2A. Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school!
Ook heten wij juf Petra en juf Apolonia welkom, zij gaan het zwangerschapsverlof van juf Willemien invullen. Voor ons en de meeste kinderen zijn dit bekende gezichten. Juf Petra komt op maandag t/m donderdag en op vrijdagmorgen is juf Apolonia in groep 1/2B. Juf Willemien is nog niet helemaal uit beeld, maar krijgt de aankomende weken werkzaamheden buiten de groep.  Ze geeft daarnaast ook extra hulp aan kleuters en ondersteuning waar nodig, dit alles op veilige afstand i.v.m. corona. Wij zijn blij met de fantastische vervanging en wensen onze nieuwe kleuterjuffen een heel fijne tijd toe!

Kleuterfeest
Op dinsdag 11 mei hopen wij ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest te vieren. Uiteraard weten wij nog niet hoe het allemaal gaat lopen, maar hebben toch besloten om met de voorbereidingen te beginnen en hard te gaan duimen dat het door kan gaan!! Heeft u tijd en zin om ons te helpen op 11 mei en met de voorbereidingen? Laat het ons weten via Parro.

Fijne vakantie, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Het was heel fijn om weer met de kinderen te werken. De kinderen hebben in de lockdown weken het werk prima en serieus gemaakt. De laatste twee weken hebben we vooral toetsen afgenomen en we kunnen zeggen dat we heel tevreden zijn over het resultaat. De complimenten aan de kinderen en hun ouders. Om weer wat te wennen was er ook tijd om weer samen te spelen.

Project het heelal
Het thema van de leesmethode van groep 3 is deze weken: zon, maan en sterren. We hebben gezongen, geknutseld, de planeten geleerd en naar sterrenbeelden gekeken. Misschien kunnen jullie in de voorjaarsvakantie eens kijken naar het steelpannetje.

We wensen iedereen een fijne vakantie.
Annelies en Ria

Groep 5 en 6

Weer samen
Wat was het fijn na het thuiswerken elkaar weer in de klas te mogen ontmoeten. Weer even wennen aan het nieuwe ritme maar vooral weer genieten van het samenzijn. We willen jullie als ouders nogmaals heel hartelijk bedanken voor jullie steun en inzet, dat maakte het voor ons haalbaar om onze lessen online te kunnen geven. 

Sneeuwpret
Eindelijk…..sneeuw! Wat hebben een lol met elkaar gehad. Samen sleeën of sneeuwballengevechten tegen elkaar. Wat ons betreft mocht de sneeuw nog wel even blijven. Maar nu wordt de sneeuw wel heel nat en ijzig, dus laat het voorjaar maar komen.
Onder de sneeuw zitten de eerste voorjaarsbloemen al verborgen en we hebben in de klas prachtige sneeuwklokjes gemaakt. Het gedeeltelijke resultaat zien jullie hier.

Samenwerken
We hebben elkaar de afgelopen weken natuurlijk wel online gezien, maar weer met zijn allen in de klas is toch een stuk fijner. We konden nu weer eindelijk echt samenwerken met elkaar. Tussen het harde werken door hebben we gezellige spelletjes gedaan, waarbij we oefenden om heel goed samen te werken, konden bewegen en allebei onze hersenhelften aan het werk werden gezet. 
Ook hebben we een werkvorm 'zoek iemand die… 'gedaan. De vragen gingen over hoe de kinderen het thuiswerken hebben ervaren. We hebben zo ook van elkaar kunnen horen hoe de ander deze tijd heeft doorgebracht. 

Gymles
Gelukkig kunnen onze gymlessen gewoon doorgaan. Niet in de gymzaal, maar lekker buiten op het plein. Dan halen we gelijk nog even een frisse neus. We hebben dan veel plezier met elkaar en met onze gymcoach. 

Fijn weekend en een goede vakantie!
Roos en Jetske

Groep 7 en 8

Sneeuwpret en iglo's als nieuwe vakantiehuisjes!
Het begin van de school werd een dagje uitgesteld door besneeuwde wegen. De weg opgaan was geen feest. Voor veel kinderen een extra middag lekker in de sneeuw. Dinsdag was het dan zover, iedereen was weer op school. Net zoals na een zomervakantie vonden wij dat sommige kinderen een stuk gegroeid waren. Niet alleen qua lengte, maar ook in houding en uitdrukking. Ze worden zo langzaam aan echt groot!
Na het vertellen van verhalen en uitleg van wat aangepaste regels, kregen wij het leuke aanbod om bij Sjoerd in de tuin naar de zelfgebouwde iglo te komen kijken. Dat lieten wij ons geen twee keer zeggen! Wat een prachtig bouwwerk en ook nog heel groot. Sjoerd heeft er met Reinout geslapen, al hield het voor Sjoerd om half twee met een soort van bevroren neus wel weer op. Uiteraard wilde iedereen ook een iglo op school hebben. We zijn voortvarend gestart met de bouw, maar toen...ging het dooien.

Bubbel hier, bubbel daar!

Om zoveel mogelijk aan alle maatregelen en dringende adviezen te kunnen voldoen, hebben we wat aanpassingen in de klas gedaan.
De kinderen zitten in tweetallen en wij hebben combinaties gemaakt van kinderen die altijd al veel met elkaar (moeten) samenwerken, bijvoorbeeld omdat ze dezelfde leerstof hebben, samen RT krijgen, bij elkaar in de Maatklas zitten etc. Deze koppels blijven zoveel als mogelijk bij elkaar en er wordt zo min mogelijk door de klas gefladderd. Verder hebben wij onze eigen pauzes, eten wij met elkaar en hebben daarna ook ons eigen kwartiertje buiten en zo bubbelen wij met elkaar de dag door. Is dat even wennen? Jazeker en niet alleen voor de kinderen. Het eigen bubbelmomentje voor ons is er even niet meer en dat is ook even omschakelen. Gelukkig zijn de kinderen iets ouder en kunnen ze heus wel vijf minuten zonder ons!
De eerste dag kwam een aantal kinderen met een mondkapje voor de klas is. Ze vonden het ergens heel stoer en we moesten meerdere keren zeggen dat ze nu echt wel zonder mochten. Zo grappig: mondkapjes werden allemaal duizend keer aangeraakt, daarna lekker in het gezicht wrijven, kapje in de broekzak, uit de broekzak, er toch weer in etc. Van Dissel zou een hartverzakking krijgen!
Wij merken dat na een periode onderwijs op afstand het leren leren weer een boost nodig heeft. Daar gaan we dan ook weer volop mee aan de slag, want dat is het grote ding in onze groep, waar nog heel veel winst valt te halen!
De kinderen hebben allemaal een thuisonderwijsrapport ingevuld en mee naar huis genomen om ook in te laten vullen door ouders. Daarna moet het weer terug naar school! Wij zijn benieuwd of dat wat wij gezien en gemerkt hebben overeen komt met dat wat kinderen en hun ouders ervan vinden! Vul het dus snel in en geef het weer mee naar school. Dank!
De afgelopen weken hebben wij uiteraard veel aandacht gegeven aan al het schoolwerk, maar was er zeker ook de broodnodige tijd om weer even aan de groep als geheel te werken, het gezellig en goed met elkaar te hebben en weer te voelen wat zo leuk is aan de groep. De basis van alles tenslotte.

Gymlessen
Wat zijn wij blij met de sportcoaches! Tal van activiteiten tijdens de schoolsluiting, Wintergames die nog even doorgaan en op woensdag geven zij gymlessen op het schoolplein. Lekker even buiten bewegen met elkaar, goed voor alles!

Spreekbeurten
Wij zijn tijdens de lessen op afstand begonnen met de spreekbeurten. Heel stoer en knap hoe kinderen hun scherm deelden en echt een digitale presentatie hielden. Wij hebben al naar zoveel mooie, goede en bijzondere spreekbeurten mogen luisteren en de onderwerpen zijn vaak heel verrassend en zo zien wij weer heel andere kanten en talenten van kinderen. De lat ligt inmiddels al behoorlijk hoog! Wij verheugen ons op de rest.

Definitieve VO-adviezen

De gesprekken over het definitieve VO-advies dat wij de kinderen meegeven, zijn allemaal gevoerd. Altijd mooie gesprekken, dit keer digitaal, met enorm gespannen koppies in beeld en dan de ontlading als ze blij zijn met het advies. Wij willen altijd dat dit gezien wordt als een een eindpunt van de basisschooltijd en zeer zeker als een nieuw begin van een periode in het VO waarin kinderen weer verder bloeien en groeien. Wij zien zeer zeker dat kinderen nog heel wat in hun mars hebben, maar dat nog niet bij ons helemaal hebben kunnen laten zien. Geen probleem, nieuwe ronde met veel nieuwe en grote kansen!
Ieder gesprek moest een feestelijk einde hebben en dus tijd voor taart en wat al niet meer bij een feestje hoort. Wij hebben vrolijke en gezellige foto's gekregen.
We zijn nog niet klaar, er valt de komende maanden nog een boel te leren en we moeten er met elkaar een bijzondere laatste periode van maken!

Voorleeswedstrijd
Vorige week woensdagavond was de Nationale Voorleeswedstrijd. Mees vertegenwoordigde onze school. Ook deze avond was volledig digitaal, maar ergens had dat ook wel wat. De deelnemers hadden filmpjes ingestuurd van hun voorleeskwaliteiten, Lizzy van Pelt presenteerde de avond, iets wat zij altijd ongelooflijk leuk doet en de toehoorders/fanclubs konden in alle rust luisteren en kijken naar de filmpjes en eigenlijk met meer aandacht dan anders. Na ieder filmpje was er een gesprekje met de kandidaat en ook dat was leuk om naar te kijken en luisteren.
Mees heeft dan wel niet gewonnen, maar zij heeft het geweldig goed gedaan en wij zijn apetrots op haar! Knap hoor Mees!

't Louvre op de Oudendijk
Iedereen kent wel de Mona Lisa en sommigen hebben haar ook in het echt bewonderd. Maar niet getreurd als dat niet zo is, wij hebben ook enkele Leonardo da Vinci's 2.0 in huis. Mona enigszins bewerkt, maar nog steeds met haar mysterieuze glimlach. Een enkeling wilde liever zelf voor Mona Lisa doorgaan, dus dat levert ook nog heel bijzondere varianten op.

-> 'Gad nee, poëzie' zei ze op een dag <--
Afgelopen dinsdagmiddag kreeg groep 7/8 een les poëzie van een docent van het VO. Poezie? Bah!
Maar... de vieze gezichten verdwenen toen ze hoorden dat 'die docent' de zus van juf Jakobien is. Toen bleek het wel heel grappig om haar uit te horen over 'hoe irritant juf Jakobien in het echt is', maar ook vragen te stellen over het reilen en zeilen op een VO. En zelfs poëzie bleek niet zo saai als het in eerste instantie leek. Wat poëzie nu eigenlijk is werd uitgelegd aan de hand van verschillende gedichten, zoals het palindroomgedicht (zie titel). Via een website konden de kinderen vragen beantwoorden en die konden we dan op het digibord zien. Bij poëzie wordt gebruik gemaakt van: rijmen of juist niet, melodie, het weglaten van leestekens, lange en korte zinnen. Vooral de bladspiegel is een belangrijk onderdeel van poëzie, maar wat het nu precies is... is niet te omschrijven! "Juf dan krijgen we allemaal een goed cijfer, want dan is dus alles goed!" Na theorie gingen we natuurlijk ook zelf aan de slag met een gedicht in de stijl van het Dadaïsme: 
Neem een krant.
Neem een schaar.
Kies uit de krant een artikel dat ongeveer de lengte heeft die je aan het gedicht wilt geven.
Knip het artikel uit.
Knip vervolgens alle woorden uit die in het artikel staan en doe ze in een hoge hoed.
Schud voorzichtig.
Trek één voor één de knipsels uit de hoed.
Schrijf de woorden zorgvuldig over in de volgorde waarin ze uit de hoed gekomen zijn.
Het gedicht zal op u lijken
En u zult zien, u bent een ongelooflijk origineel schrijver met feeling, hoewel miskend door het volk….

Tristan Tzara (1896-1963)
Enkele kinderen voelden zich al heuse dichters en sprongen zelfs een gat in de lucht bij een mooie woordcombinatie! Poëzie saai? Echt niet!

Fijne vakantie, rust uit en tot 1 maart!
Jakobien en Carien

Nieuwsflits nr 5, 17 december 2020

Belangrijke data:
4 januari 2021: start onderwijs op afstand
18 januari: we gaan weer over op fysiek lesgeven (onder voorbehoud)
3 en 4 februari: inschrijfdagen VO voor groep 8 leerlingen

En daar gaan we weer..!

Er zat al iets aan te komen, maar ergens toch nog onverwacht gingen de basisscholen vanaf woensdag dicht. Na de vakantie nog twee weken en dan kunnen we hopelijk weer open. We kunnen hoog en laag springen, dit is wat het is, er moet landelijks iets gedaan worden gezien de beroerde cijfers en ook hier gaan we weer een goede draai aan geven!
Wij zijn intussen al druk aan het voorbereiden en hebben ook onze lessen geleerd uit de vorige periode en dat is wel heel fijn. Deze week en aan het einde van de vakantie zullen er van de verschillende leerkrachten berichten komen over hoe alles zal gaan verlopen. Uiteraard zijn wij voor en na de vakantie ook goed te bereiken via Parro en de mail voor allerlei vragen.
Ook verzorgen wij de noodopvang voor kinderen waarvan een ouder een cruciaal beroep heeft en het thuis echt niet op te vangen is. Mochten ouders hier gebruik van moeten maken, laat dit dan even weten via Parro aan Carien of via de mail (info@bsoudendijk.nl).
Het is allemaal best lastig, dat begrijpen wij heel goed, maar samen komen we hier ook goed doorheen!

Wij hebben helaas alle kerstversieringen sneller dan verwacht moeten opruimen, maar wij hebben gelukkig nog wel even kunnen genieten van een kerstsfeer in school. Opa van Tess en Bram, heel veel dank voor het schenken van de kerstbomen! Wat attent!
Ook dank aan de vader en opa van Puck en Finn voor het halen van een podiumdeel uit de stalling!

Ook het kerstdiner kon helaas niet doorgaan. Dit stond gepland voor vanavond. Zo jammer, want er zou echt een beetje uitgepakt worden om te vieren dat wij weer iets leuks met elkaar konden doen. Gelukkig worden er al alternatieve plannen bedacht en kan iedereen vanavond en zaterdag nog genieten van het kerstmenu dat Reem zou hebben klaargemaakt. Jullie hebben toch ook besteld?! Zie hiervoor het Parrobericht dat jullie hebben gekregen.

Klein maar fijn!

Alle feestdagen zullen in kleine kring gevierd moeten worden, maar hopelijk heel dierbaar en fijn.
Wij wensen jullie allemaal goede dagen, een heel goed 2021 en blijf vooral gezond!
In het nieuwe jaar zijn er weer allemaal kansen en mogelijkheden om met elkaar weer mooie dingen te doen en er een goed jaar van te maken!

Team Oudendijk!

Privacyvoorkeuren aangeven in Parro

Wij hebben rekening te houden met al jullie voorkeuren met betrekking tot het plaatsen en/of verspreiden van beeldmateriaal van jullie kinderen. Zo door het jaar heen komen er wat kinderen nieuw op school, maar ook zijn er nog ouders die hun voorkeuren niet hebben opgegeven.
Een mooi karweitje voor in de kerstvakantie! Voor ons is het echt belangrijk om dit te weten.
Een en ander kan makkelijk via Parro. De handleiding staat hier.

Webinar Amy Rijkers over bijziendheid bij kinderen

Gisterenavond hield Amy Rijkers een presentatie over bijziendheid bij kinderen. Al diegenen die geluisterd en gekeken hebben, hebben in korte tijd enorm veel informatie gekregen over iets waarvan wij de ernst totaal niet beseffen. 'De jonge bijzienden van nu, zijn de slechtzienden van morgen". Vijftig procent van de twintigers is bijziend en men verwacht dat in 2050 de helft van de wereldbevolking bijziend zal zijn. Bijziendheid die op jonge leeftijd begint en steeds wat erger wordt, kan echt voor grote problemen zorgen. Maar! Het kan geremd/voorkomen worden. Heel belangrijk is dat kinderen minstens twee uur buiten spelen en niet teveel op allerlei schermen kijken. Als ze dat al doen, dan de 20-20-20 regel toepassen (20 minuten, 20 seconden, 20 voet in de ruimte kijken (6 meter).
Op https://ikkijkverder.procornea.nl/ kun je kijken hoe de kinderogen ervoor staan.
Amy en MR dank voor het verzorgen van een leuke, boeiende en zeer leerzame presentatie! Voor diegenen die het niet hebben kunnen bijwonen: op Facebook is alles terug te zien.

Kerstmutsenloop Serious Request: The lifeline 2020

Gestart met een gastles in groep 7/8 en uiteindelijk een superactie geworden! Wat zijn wij trots op alle keihard rondrennende kerstvrouwtjes en -mannetjes, maar ook op iedereen die aan deze actie heeft gedoneerd! Het is zo leuk om te zien hoe iedere keer weer het bedrag hoger is geworden en dat je daarmee zoveel kunt betekenen voor vrijwilligers van het Rode Kruis in gebieden waar het allemaal veel moeilijker is dan bij ons!
De actie loopt nog tot 24 december, dus de link verspreiden en doneren kan nog steeds! https://kominactie.npo3fm.nl/actie/kerstmutsenloop
Bij het schrijven van deze Nieuwsflits was er al €1621,= gedoneerd en dan zijn alle bijeen gerende bedragen nog niet eens binnen! Super!! Waar een kleine school groot in kan zijn!

Groep 1 en 2

Sinterklaas
Wat een leuke tijd was dat weer in de klassen!!
De kinderen waren heel erg enthousiast. Ze hebben heerlijk kunnen spelen in de Sinterklaasboot, volop geknutseld en natuurlijk gezongen en gedanst. Het bezoekje van de Sint -en dan samen met de  Pieten dansen- was wel het hoogtepunt. Na dit bezoek hebben we genoten van een high tea met heel veel lekkers.  Reem, de moeder van Mariam, heeft  voor een overheerlijke taart gezorgd, die er ook nog eens prachtig uitzag!!!  Reem, hartelijk bedankt!!! Daarna was er nog een Sinterklaas Bingo met prijsjes. We kunnen terugkijken op een leuk feestje!!

Kerst
En van het ene feest rollen wij in het volgende feest….
Rust, veel zingen en genieten van het gezellige sfeertje in de klas.
Carina en Jeanine hebben  ervoor gezorgd dat de kinderen heerlijk kunnen spelen in een  kersthuisje.  Zij hebben dit huisje , in de aanloop naar Kerst, speciaal voor ons gemaakt.  Carina en Jeanine, hartelijk dank, wij genieten hier niet alleen dit jaar van, maar ook de komende jaren! Heel hartelijk bedankt!!!
Meer foto’s  van Sint en Kerst zijn, voor de ouders van de kleuters, te zien op Padlet. 

Sponsorloop
Ook de kleuters hebben natuurlijk meegedaan met de sponsorloop voor Serious Request! Aangemoedigd door de kinderen van de andere groepen, hebben ze echt laten zien dat ze ervoor gingen! Kleuters jullie waren geweldig!!!

Nieuwe leerlingen
Gezellig, groep 1-2a heeft er weer 2 nieuwe leerlingen bij! Het zijn Lars Mastenbroek ( broertje van Sven 1-2b) , Mees Kolen en Faye van der Kevie. Wij wensen hen alle 3 een fijne tijd toe op Basisschool Oudendijk!
Na de vakantie krijgt u bericht wanneer het tasje met thuiswerk opgehaald kan worden. Rinie hartelijk dank voor de tasjes!!!

Fijne kerstvakantie, de kleuterjuffen.

Groep 7 en 8

Kerststukjes maken!
Stichting Evenementen heeft een actie bedacht om basisschool leerlingen kerststukjes te laten maken voor de bewoners en personeel in de Lemmenskamp. Natuurlijk deden wij daaraan mee! Chantal Smits brachten bergen vol groene takken en allerlei leuke materialen om de stukjes mee te versieren en al zingend van en dansend op kersthits hebben wij een enorm gezellige middag gehad en zijn er 50 stukjes gemaakt. Samen met Thijmen en Isabeau hebben wij deze naar de Lemmenskamp gebracht. Hopelijk hebben wij een beetje kerstsfeer kunnen brengen. Chantal dank voor het goede idee, goede voorbereidingen en alle hulp! https://www.ad.nl/rivierenland/kerststukjes-voor-ouderen-in-woudrichem-zo-wordt-het-toch-nog-een-beetje-gezelliger~aa1d4be8/

Kerstengelen of -bomen gevouwen van boeken
De kerststukjes hadden we al gemaakt, dus dan maar iets anders maken voor op de kersttafels!
Heerlijk rustgevend vouwen en vervolgens subtiel bestrooien met glitter (dat was de opdracht). Dat laatste was een opgaaf en er werd met glitter gestrooid alsof er een dikke pannenkoek overvloedig met poedersuiker moest worden bestrooid!
De resultaten zijn wel erg leuk geworden en hopelijk hebben jullie er thuis plezier van.

Nieuwe leerlinge
Wij hebben in groep 7 Fara Stuij mogen verwelkomen. Wat gezellig! Na een periode vol allerlei nieuwe indrukken en veel informatie, zien wij dat zo langzaam aan haar draai begint te vinden en al vriendschappen aan het sluiten is. Heel leuk om te zien.
Nu moet ze gaan wennen aan ons onderwijs op afstand, maar ook dat zal goed komen.
Fara, wij wensen je een goede en leuke tijd bij ons! We gaan er iets moois van maken!
Onderwijs op afstand

Vandaag nog een toets Engels gedaan en er moet wat werk af zijn voordat de vakantie begint en dan gaan we op 4 januari over op onderwijs op afstand. Wij zijn al druk aan het voorbereiden, zodat we goed van start kunnen gaan. Wij willen zoveel mogelijk contact met de kinderen en onze werkwijze niet teveel veranderen. Weektaak, huiswerk, extra opdrachten, toetsen, spreekbeurten, alles gaat door. Wij willen jullie zoveel mogelijk ontlasten, dus alle lesgevende taken liggen bij ons, wij kunnen 's middags de verlengde instructies geven etc. Wij kunnen alleen niet goed zien wat er daadwerkelijk gebeurt en dat ligt dan toch bij het thuisfront.
Wij hopen morgen de weektaken en de brief voor de ouders te kunnen mailen en alles klaar te hebben staan in Classroom. De lijntjes houden we kort via Parro of mail en dan gaat het allemaal goed komen!

Rest ons jullie allemaal goede en fijne kerstdagen toe te wensen en dat 2021 maar een goed, mooi, vrolijk en gezond jaar mag zijn!

Jakobien en Carien


Nieuwsflits nr 4, 26 november 2020

Belangrijke data:
Week van 26 november - 3 december: rapport-/voortgangsgesprekken
4 december: sinterklaasviering op school
16 december: online ouderavond over bijziendheid, verzorgd door Amy Rijkers
17 december: kerstdiner, kinderen om 12.00 uur vrij
18 december: vanaf 12.00 uur kerstvakantie
4 januari 2021: school begint weer, luizencontrole

Eind van het jaar!

Wij gaan zo langzaam richting het einde van een bijzonder kalenderjaar, dat ook de nodige impact heeft gehad op het schoolse leven. Wij hebben veel leuke en gezellige dingen die wij met normaal gesproken met elkaar doen, niet door kunnen laten gaan, maar gelukkig kon er ook veel wel en daar moeten wij ons dan maar op richten! Zo gaan wij, zij het ook dit keer op andere wijze, gezellig met elkaar het Sinterklaas- en kerstfeest vieren. Op 4 december hebben wij een kort, maar leuk programmaatje op het plein, waar de Sint ook ons even komt bezoeken. Verder de ouderwetse gezelligheid in de klassen en hopelijk wordt het voor de kinderen een leuke ochtend.
Het kerstdiner gaat door zoals wij dat gewend zijn. Een sfeervol diner, kinderen mooi aangekleed, leuke optredens en gezellig met elkaar zijn. Wij zullen dit samen met de ouderraad doen, niet met nog meer ouders op de avond zelf, om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Op een later tijdstip volgt nog wat extra informatie.

Goed verlicht de weg op!

Vorige week vrijdag werden alle fietsen gecontroleerd op met name de verlichting. Er wordt veel meer in het donker gefietst, dus is het goed zichtbaar zijn enorm belangrijk!
Er zijn in totaal 65 fietsen gecontroleerd. Er werden meer fietsen dan vorig jaar meteen goedgekeurd, maar dat komt omdat er nu meer nieuwe fietsen waren. Er zijn heel veel nieuwe batterijen ingezet en een enkele fiets moest gerepareerd worden. Doordat er 6 ouders waren om te helpen, was het in een uurtje gedaan. Hartelijk dank voor jullie hulp. Onze kinderen kunnen weer veilig de winter door.
De Verkeerscommissie.

Rapport- en voortgangsgesprekken

Komende week worden alle rapport- en voortgangsgesprekken gevoerd. Dit keer is per groep een avond op school, dus ouders zullen iets vaker moeten komen dan anders. Dit zodat er zo min mogelijk ouders tegelijk in het gebouw zijn.
Wij hopen dat het goede gesprekken zullen zijn!

Wist je dat.... van de MR

- we ook dit schooljaar (online) met elkaar vergaderen
- we met het bestuur de jaarbegroting en de meerjarenbegroting hebben besproken
- we op woensdag 16 december een webinar voor je organiseren-het  thema van de avond is: bijziendheid bij kinderen
Uitnodiging
De MR nodigt je uit voor een webinar :"bijziendheid bij kinderen"op woensdag 16 december. Er zal een PowerPoint presentatie worden verzorgd door Amy Rijkers (moeder van Kate uit groep 7) Na deze presentatie is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Aanmelden kan via mr@bsoudendijk.nl  Wij zullen je dan een mail sturen met inloggegevens.

Groep 1 en 2

Sinterklaas!!
Er is geen thema te noemen waarbij de kinderen zo enthousiast zijn als bij Sinterklaas!!!
Maar zeg nou zelf, het is toch heerlijk om je als heuse Sint of Piet, in een stoomboot vol pakjes,  over de golven te deinen. Deze week hebben wij ook ervaren dat het werk van een bak-piet leuk is. Wij hebben namelijk weer een aardige hoeveelheid kruidnootjes  gemaakt. De ingrediënten zijn gesponsord door AH in Sleeuwijk en Malika heeft ervoor gezorgd dat ze daar ook dit jaar weer gebakken konden worden. Peter en Malika, hartelijk bedankt!!! Meer foto’s van deze gezellige momenten kunnen de ouders van de kleuters zien op Padlet. A.s maandag zetten de kinderen hun zelfgemaakte schoen op school. Om het paard te verwennen mogen de kinderen iets voor in de schoen meebrengen.

Fijn weekend, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Bingo
In alle lessen is er natuurlijk aandacht voor Sint en Piet. De knutselwerkjes, muziekles, rekenen met pepernoten, rijmen in de taalles, woordjes schrijven en gezelschapsspelletjes spelen. Ook volgen we het Sinterklaasjournaal. Het was even schrikken toen we het bingoblok dat de Sint verstopt had in de klas niet konden vinden. maar gelukkig zag Anne-Lene het boven op de kast liggen. Toen konden we samen met de sint bingo spelen.

Schoorsteen
Zoals u kunt zien op de foto, hebben Julian en Marcellina een leuke schoorsteen gemaakt. Bedankt , want nu kunnen we ook in de klas ons schoentje gaan zetten en bij de schoorsteen zingen.

Fietscontrole
Dinsdag werden de fietsen gecontroleerd op het schoolplein. Wij hebben de fiets van Finn ook in de klas gecontroleerd. Het licht, de rem, banden enz. waren allemaal goed.

Prettig weekend,

juf Annelies en juf Ria

Groep 5 en 6

Rapporten
Dinsdag hebben jullie zowel de rapporten als de uitnodiging voor de rapportgesprekken gekregen. We willen deze gesprekken graag met jullie en de kinderen samen voeren. Het is fijn als de rapporten dan ook door de kinderen zelf ook gelezen zijn en eventuele vragen of onduidelijkheden kunnen we dan meteen bespreken.
Baby Julia
Dit weekend kregen we deze foto van baby Julia op schoot bij grote zussen Reese en Ilse. Wat zijn ze trots op hun zusje! Ze lacht nog niet, maar het begin is er al volgens Reese. 

Van harte gefeliciteerd!

Sinterklaas
Het is alweer bijna zover, en dan gaan we gezellig het Sinterklaasfeest vieren. Het staat ook al op Parro maar voor de zekerheid hieronder nogmaals:
Het cadeautje mag €3,50 kosten.
Het gedicht heeft minimaal 8 regels
De surprises zijn uiterlijk dinsdag 2 december op school voor de surprise tentoonstelling. We kunnen dan nog even genieten van de mooie maaksels!

In de klas kijken we tijdens het fruit eten het Sinterklaasjournaal en zingen we al volop! We vertellen in de klas nog dat we Sinterklaas helpen met de Surprises, we doen geen uitspraak over het bestaan van de Sint. 

Fietscontrole
Omdat de dagen donkerder worden, hebben we onze jaarlijkse fietscontrole weer gehad. Gelukkig waren de meeste fietsen prima in orde. Wat niet in orde was, werd indien mogelijk ter plekke opgelost. Reparaties werden uitgevoerd en banden opgepompt. Er waren dan ook heel wat vrijwilligers aanwezig om te helpen. Super bedankt, ook namens 5 /6.
Voorleeswedstrijd
Vrijdag is onze voorleesfinale. Alle kinderen hebben voorgelezen in de klas. Dat was voor sommigen best wel een beetje spannend, maar na eenmaal voorgelezen te hebben bleek het erg mee te vallen en nog erg leuk ook! Voor groep 5 mag Lotte voorlezen en uit groep 6 mag Senne voorlezen.  Wie weet komen zij in de grote finale!
Batterijen
We kregen een mooie voorstelling aangeboden over de batterij. Wat hebben we genoten met vrolijke liedjes en grappige weetjes. Misschien hebben jullie ze thuis ook horen zingen?
Als cadeautje kregen alle kinderen een batterij doos mee naar huis waar de oude batterijen in kunnen voor ze in de grote ton op school gaan. 

Leren leren
In de klas zijn we druk bezig met leren leren. Elke dag van de week werken we aan doelen van een ander domein. 
Maandag: taakaanpak
Dinsdag: uitgestelde aandacht
Woensdag: zelfstandig werken
Donderdag: samenwerken
Vrijdag: reflectie op werk
Aan het einde van de dag kijken we terug naar de doelen en evalueren we dit samen met elkaar.  

Fijn weekend!
Roos en Jetske

Groep 7 en 8

Rapporten
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen hun eerste rapport van het schooljaar gekregen. Daarin konden zij vele tips en tops lezen, altijd goed om te weten wat goed gaat en wat nog wat aandacht verdient. Vandaag en maandag zijn de rapportgesprekken. Het is de bedoeling dat de kinderen meekomen, het is immers hun rapport! Wij snappen het ook als dit om een of andere reden niet lukt. Hopelijk overbodig verzoek: als een van jullie gezondheidsklachten heeft, blijf dan thuis. Wij plannen dan met elkaar een nieuwe (online)afspraak in.
De kinderen moeten het gesprek wel een beetje voorbereiden: wat vonden ze van het rapport, waar zijn ze trots op en wat kan beter? Wat wil ik verbeteren/veranderen, hoe wil ik dat doen en wat heb ik daarbij nodig? Het is hun leerproces en daar mogen ze zo nu en dan best even over nadenken.
Surprises: knutselen en dichten maar!
Op 4 december vieren wij Sinterklaas in de klas. Iedereen zorgt voor een leuke surprise, een klein cadeautje en een prachtig gedicht! Hierover is ook al een Parro gestuurd. Wij verwachten de surprises uiterlijk op dinsdag 1 december op school. Niet alleen leuk voor de surprisetentoonstelling, maar het is ook een 'maatregel' i.v.m. de veiligheid. Deze werd ook toegepast bij de Kinderpostzegels.

Techniekles op het Gilde
Vorige week hebben de kinderen een techniekles gehad op het Gilde. Spannend om op een VO-school, los van een open dag of doe-middag, rond te lopen. Eerst kregen de kinderen een rondleiding door het gebouw en daarna een les over de stroomkring. Tijd om het geleerde in praktijk te brengen: bibberbeestjes maken! Een wasknijper, een batterij, een stroomkring, ledlampje(s) en enge creativiteit en dan komen er de leukste bibberbeestjes tevoorschijn! De kinderen hebben een enorm leuke ochtend gehad. Alle haal- en brengouders, heel veel dank voor al jullie hulp!

Bureau Halt: les over vuurwerk
Zoals als ieder jaar bezocht Lies Havelaar ook dit jaar onze klas om de wetten en regels rondom vuurwerk te bespreken. Alleen zijn de regels dit jaar wat anders dan andere jaren. Vanwege de drukte in de zorg rondom Corona is er besloten een vuurwerkverbod in te stellen met de jaarwisseling. In de klas hebben we een stemming gehouden en het bleek dat 36% het vuurwerkverbod een goed idee vond, 56% vond het wel jammer en 8% vond de maatregelen belachelijk. Lies legde uit wat het betekent als je betrapt wordt met het afsteken van vuurwerk of met het in huis hebben van vuurwerk uit België of Polen. Na een quiz en een prettig en open gesprek hebben we samen leuke alternatieven voor Oudjaarsdag bedacht: categorie 1 vuurwerk afsteken (sterretjes, knalerwten, etc.), confetti laten knallen of gewoon gezellig met spelletjes en oliebollen aan de keukentafel. Ondanks de andere regels toch een hele fijne jaarwisseling gewe
Help de helpers!
Afgelopen maandagmiddag kregen wij een gastles van het Rode Kruis over de actie van 3FM: Serious Request The lifeline. Vorig jaar is er gestart met een wandeling waar iedereen bij kon aansluiten, dit jaar gaat dit niet lukken. De Dj's gaan in tweetallen in Lock down op vliegveld Twente en wisselen elkaar af met muziek draaien en wandelen op een loopband. Dit 7 dagen lang. Echt 24/7! Via een videoscherm is alles goed te volgen en is er interactie met de luisteraars. Dit alles om geld op te halen voor landen waar het coronavirus door allerlei omstandigheden de mensen harder treft dan elders. Dit geldt zal besteed worden aan mondkapjes, thermometers, desinfecterende middelen, medicijnen etc.
Wij hebben besloten om mee te doen aan deze actie. Vrijdag gaan wij bedenken wat een leuke schoolactie zou kunnen zijn, maar daarnaast kan iedereen een kleine eigen actie doen en/of kan mens 'gewoon' doneren. Hierover volgt later meer. Wij willen na Sinterklaas beginnen en dan voor de kerstvakantie het eindbedrag bekend kunnen maken. Voor deze actie is een aparte pagina voor de school aangemaakt, waarop tegen die tijd hopelijk allerlei activiteiten te zien zullen zijn. Bedenk dus thuis ook een leuke creatieve of sportieve actie, geeft die door aan ons, wij zetten 'm op de pagina en zo ontstaat er iets moois. Alles is welkom.

Weven
In het begin werd best een beetje gezucht en gesteund: weven! Wat moet je ermee?! Na enkele kinderen over drempels van verschillende hoogtes getrokken te hebben, was iedereen heel enthousiast. Een heerlijke rustige en ontspannende bezigheid waarbij je gezellig kunt praten met elkaar en dan komt er eigenlijk al snel een leuk resultaat. Het worden uiteindelijk uiltjes en de eerste resultaten hangen al!

Bijlage Nieuwsflits
Dit keer is groep 7/8 aan de beurt om de bijlage bij de Nieuwsflits te schrijven. Deze wordt apart via de mail toegestuurd. Veel leesplezier!

Goed weekend!
Jakobien en Carien