Nieuwsflits nr 2, 29 september 2022

Belangrijke data:

1 oktober: schoolfeest
4 oktober: start Kinderboekenweek Gi-ga-groen
10 oktober: leesmarathon groep 5 t/m 8
12 oktober: Lammetjesochtend/peuterochtend
13 oktober: boekenmarkt
17 oktober: start dramalessen van Sophie

Gezellige gezamenlijke aftrap van het nieuwe schooljaar

Zoals ieder schooljaar hebben wij ook dit jaar samen met het bestuur het nieuwe schooljaar afgetrapt. Het bestuur zorgde voor lekkere hapjes en een drankje en zo hebben wij met elkaar een gezellig einde van de dag/begin van de avond. Even stilstaan bij waar we nu zijn en waar we met elkaar heen gaan en daarna tijd voor informeel samen zijn en shoptalk zoveel mogelijk naast ons neer te leggen.
Weer een invulling dat we samen voor onze school staan en daar ook samen veel tijd en energie in willen stoppen. Iedere keer toch weer bijzonder!

Schoolfoto's

Wij kregen van de schoolfotograaf het bericht dat slechts 30% van de gemaakte foto's is besteld. Nu is dit natuurlijk geheel vrijwillig, maar omdat dit percentage zoveel lager is dan wij gewend zijn, wilden we dit toch nog even onder uw aandacht brengen.

Feest!

Zaterdag is het dan zover: ons jaarlijkse schoolfeest. Er wordt door de feestcommissie hard gewerkt om er weer iets moois van te maken. Glitter, glam, Hollywood, allemaal dingen waar je je fantasie op los kunt laten.
Wij hopen dat het weer een beetje werkt, beetje kou is kwestie van warme trui, regen is vaak toch wat vervelender.
Tot zaterdag en we gaan er hoe dan ook een mooie middag van maken!

Teamtrainingen

Afgelopen woensdag zijn we begonnen aan de teamtraining Eigenaarschap & Motivatie. Leren leren hebben wij afgerond, dat is de basis voor deze volgende stap.
Wij willen met de kinderen daar komen waar zij zich eigenaar voelen van hun leerproces en -product en dus ook zelf aan de slag gaan om dingen te verbeteren of te versterken. Daarvoor is motivatie nodig, maar het zal ook de motivatie vergroten. Zij moeten wel weten hoe ze dat allemaal moeten doen en daar was het leren leren voor nodig.
Hoofdvragen zijn:
1. Waar staan we nu?
2. Waar gaan we heen?
3. Hoe komen we verder?
Dit hele traject koppelen we aan het rekenonderwijs.
Wij hebben hiernaar gekeken vanuit verschillende invalshoeken en eerst gekeken naar wat goed gaat en wat dus zeker behouden moet blijven en daarna wat verbeterd moet worden en mogelijk een actiepunt voor nu kan zijn.
Duidelijk is dat het automatiseren sterker kan en moet.
Ook hebben we een begin gemaakt van een doelenposter rekenen voor het eerste half jaar. Alle cruciale doelen komen op papier te staan en hangen we in de klas op, zodat kinderen weten wat we de komende tijd gaan doen en waar ze eigenlijk naartoe werken.
Het was een heel goede en zinvolle middag. Goed om met elkaar over het vak te spreken en van elkaar te horen wat wel en niet lukt en waarom en dat we met elkaar zien waar een vrij acuut verbeterpunt ligt.
We gaan de komende tijd de doelenposter afmaken, invoeren in de klas en over zes weken hebben we de volgende trainingsmiddag.

Gisteren hadden we een training over de methode Rekensprint. Een methode die ingezet wordt om het automatiseren te oefenen, op zowel groeps- als individueel niveau. Er is een mooie koppeling met het Barekamuurtje, wat voor ons heel fijn en handig is.

Verantwoording | Bareka Online Rekentoetsen

Wij houden jullie op de hoogte van ons leerproces en misschien helpt het om wat te weten als kinderen met een verhaal thuis komen!

Groep 1 en 2

Vervoer
In de kleuterklassen werken wij deze week voor het laatst over vervoer. En zijn veel vervoersmiddelen uitgebreid besproken, maar we komen er natuurlijk niet aan toe om ze allemaal uitgebreid te behandelen. Van onze bus in de huishoek wordt nog steeds dagelijks gebruik gemaakt en daar worden de leukste uitjes mee gemaakt! Ook stonden deze weken de letter V van verkeer en de B van bus centraal, hebben wij extra gerijmd en hebben de begrippen groot- klein, dik- dun, hoog- laag, enz. extra aandacht gehad tijdens onze lessen.

Gi-ga-groen
Ook wij doen vanaf volgende week mee met de kinderboekenweek. Naast dat er nog meer voorgelezen gaat worden dan wij nu al doen, hebben wij voor dit project 4 boeken uitgekozen die aansluiten bij dit thema  en die staan de komende weken centraal tijdens onze lessen. Op Padlet kunnen jullie zien welke het geworden zijn. 
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hopen er voor de kinderen weer een bijzondere en leerzame tijd van te maken. Helaas is de door ons te leen gevraagde rubberen kano nog niet opgedoken….. Wij horen het graag! Verder mogen de kinderen voor dit project knuffels van dieren die in het oerwoud leven meenemen. 

Dierendag 4 oktober
Om het voor de dieren ook een feestdag te laten worden, hebben wij ervoor gekozen om geen levende dieren mee te laten brengen. Huisdieren-knuffels zijn op 4 oktober van harte welkom en zullen de nodige aandacht krijgen.

Fijn weekend,

De kleuterjuffen

Groep 3 en 4

Faqta
Nee het is geen scheldwoord, maar de naam van onze nieuwe methode wereldoriëntatie. De
kinderen vinden het wel een leuk vak. Vorige week hebben we gepraat over verschillende
gezinssamenstellingen en werd het duidelijk dat een stamboom niet hetzelfde is als een boomstam.
Misschien is het een leuk idee om jullie eigen stamboom eens te tekenen en uit te leggen aan je kind.
Deze kan het dan mee naar school nemen en het vertellen aan de klas.

Creatief
De afgelopen weken hebben we monsters en ijsjes getekend en leuke beweegbare poppetjes
gemaakt. Bij dit laatste was het een uitdaging om te leren hoe je stof moet knippen. Dit alles was niet
gekoppeld aan een thema.
De komende weken gaan we aan het cultuurproject literatuur & Kinderboekenweek werken. Het
thema is: Giga groen…
Voor een groepsopdracht hebben we schoenendozen nodig. Het formaat maakt niet uit.

Speeluurtje
Donderdagmiddag is ons speeluurtje. Ze mogen dan ook eigen speelgoed voor binnen of buiten
meenemen. Zoals je kunt zien was er vorige week een dansoptreden buiten op het podium. Slechts
een half uurtje geoefend en op creatieve wijze de danskleding aangepast.

Iedereen een fijn weekend,
Juf Willemien en juf Ria.

Groep 5 en 6

Open monumentendag
Wat een leuke en leerzame middag hebben we gehad!
Verhalen over het fort, de waterlinie, het leven van de soldaten, het eten dat ze kregen (Rats, Kuch en bonen, wat zou het zijn?!), een heel oud museumwaardig kanon bekijken, met pontje overvaren (daar moest je dan wel wat voor doen) en dit alles verteld en laten zien door een bevlogen en geestige gids! Alle rijders en begeleiders: héél veel dank!!

Informatieavond
Op 12 september hebben we de informatieavond gehad. We hadden een flinke opkomst, hoewel er nog wel wat plekjes over waren. Toen iedereen voorzien was van een kopje koffie of thee konden we van start. Ook alle ouders hebben mogen ervaren hoe het is om een samenwerkopdracht uit te voeren. We konden jullie vragen gelukkig allemaal beantwoorden. Mochten er in de tussentijd nog andere vragen zijn, kom gerust even na schooltijd langs.   

Automatiseren
Om goed mee te kunnen doen tijdens de lessen van rekenen is heel belangrijk om sommen geautomatiseerd of zelfs gememoriseerd te hebben. 

geautomatiseerdgememoriseerd
antwoord binnen 5 sec berekening in stappen wordt in het hoofd gemaaktantwoord direct geen berekening meer in het hoofd

De beste manier om ergens goed in te worden is oefenen, veel oefenen!!
Als het uiteindelijk niet meer nodig is om een som in het hoofd uit te rekenen, maar het antwoord zonder nadenken gegeven wordt, dan is de leerstof gememoriseerd. Het zit nu in het lange termijn geheugen, daardoor komt er ruimte vrij in het werkgeheugen voor andere zaken. De kennis kan op ieder moment snel worden opgehaald.

Een voorbeeld van een Gouden Weken activiteit:

ALLES over MIJ in een ZAK!

Op dinsdag 20 september hebben we elkaar alweer een beetje beter leren kennen. Iedereen had een zak gevuld met 4 dingen die bij hen horen. Vervolgens zijn we in de klas gaan raden welke zak bij wie hoorde. Dat bleek helemaal niet zo makkelijk te zijn, maar wat hadden we een lol. Hier zien jullie een paar foto’s. 

De Gouden Eeuw
In de klas werken we aan het thema ‘de Gouden Eeuw’. We hebben het onder andere over de handel, de VOC schepen en de kunstschilders van die tijd. Naast de klassikale lessen wordt er ook online samengewerkt. Om het thema nog meer tot leven te laten komen doen we ook allerlei knutselopdrachten die passen bij het thema. Zo hebben we de huizen van de rijke kooplieden getekend met houtskool, de VOC schepen naar eigen inzicht op papier gezet, maar ook heuse zelfportretten zijn er gemaakt. Hieronder ziet u een deel van onze kunstwerken en foto's van één van de doe opdrachten, waarbij de kinderen een proefje deden met ecoline en witte bloemen. 

Groep 7 en 8

Open Monumenten Klassendag
Twee weken geleden zijn wij met groep 5 t/m 8 naar Fort Giessen geweest in het kader van Open Monumenten Klassendag. Een flink gezelschap dat op stap ging! Ouders en kinderen werden in drie groepen verdeeld en iedere groep kreeg een eigen rondleiding. Wij zijn er al heel wat jaren geweest, maar ieder jaar is het weer mooi om te zien hoe enthousiast en gedreven de gidsen het doen en de kinderen weten mee te nemen in hun verhaal.
De oude en nieuwe Hollandse waterlinie, het onderkomen van de soldaten, wat ze te eten kregen, de kruitkelder, hoe blij vleermuizen nu zijn met de kelders, een heel oud en bijzonder kanon bewonderen, met pontje op menskracht overvaren en nog veel meer. Het was een heel gezellige en leerzame middag!
Ouders, veel dank voor rijden en begeleiden!

Informatieavond
Wij hadden een aardig bezochte informatieavond, al hadden we ergens een iets grotere opkomst verwacht. We hebben zo goed mogelijk verteld hoe de jaren in 7 en 8 eruit zien en wat wij van elkaar mogen verwachten.
De stap naar groep 7 is best groot. Veel nieuwe leerstof, wat meer huiswerk, meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren leren, allemaal stapjes richting het VO. Groep 8 werkt naar het eind: (voorlopig)advies, welke punten zullen we nog op de i zetten, veel dingen voor het laatst, al met al een heel enerverend jaar.
Wij hebben uiteraard het filmpje over de Leerkuil laten zien, iets waar wij allemaal iets in herkennen, wie heeft er nou niet in die kuil gezeten?!
Wij zagen dat enkele ouders iets herkenden en dat was mooi om te zien. Als je het zelf (h)erkent, dan kun je ook je kind helpen.
Mochten er vragen zijn dan weten jullie ons te vinden en wij jullie ook! Zoals gezegd, we doen het samen!

Voorlopig VO-advies

Siko - de Vlinder > De School > Onderwijs > Voortgezet Onderwijs

Vorige week hebben alle kinderen in groep 8 hun voorlopige VO-advies gekregen. Een spannend moment en de zenuwen waren volop voelbaar en zichtbaar! Het is en blijft ergens een heel abstract verhaal, voor veel kinderen is eigenlijk niet voor te stellen wat een advies of niveau inhoudt. Ze weten wel naar welk gebouw ze willen, maar hoe het er in het VO verder aan toegaat is nog heel theoretisch. Sommige kinderen weten al wel heel goed wat ze later zouden willen gaan doen en dan kunnen wij goed aangeven wat ze daarvoor nodig hebben, maar juist ook dat meerdere wegen naar Rome leiden! Soms is de weg wat langer, maar geen enkele weg is afgesloten en juist die boodschap willen wij meegeven. Daarnaast adviseren we op basis van wat wij nu zien op cognitief en sociaal-emotioneel vlak, hoe hun werkhouding is wat de heel sterke stimulerende mogelijk compenserende en belemmerende mogelijk remmende factoren zijn, maar wij hebben geen glazen bol waarin wij zien hoe zij zich verder gaan ontwikkelen. Puberteit, nieuwe vrienden, belang van school in hun leven etc. Dat is iets wat wij allemaal moeten afwachten. Kinderen kunnen nog gaan vliegen, maar ook de prioriteit elders leggen.
Voor nu mogen de kinderen heel trots zijn op waar ze nu staan, er kunnen zeker nog stappen gezet worden en dat hebben we ze ook meegegeven. In februari komt het definitieve advies en in april maken ze dan de IEP-toets die zeker nog een rol speelt.
We gaan er nog flink tegenaan met elkaar!

Kinderpostzegels

Woensdag zijn de kinderen op pad gegaan om Kinderpostzegels te verkopen.
Elk jaar zetten duizenden basisschoolkinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld! De actie is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Wisten jullie dit allemaal?
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd. Samen geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen. 
Paar praktische punten: de kinderen lopen nooit met geld over straat, het betalen gaat digitaal of per machtiging. Bestellingen gaan via een QR-code die op hun verkoopmap staat. Alle bestellingen worden per post afgeleverd, dus rondbrengen hoeft ook niet meer. Het is allemaal dus veilig, efficiënt en leuk om te doen.
5 oktober is de laatste verkoopdag, 6 oktober willen wij alle enveloppen binnen hebben!
Laten we gaan voor een mooie bijdrage voor dit goede doel!

Het geleerde in de praktijk brengen!
Voor de teamtraining moesten wij ook een hoofdstuk uit een boek over rekenonderwijs lezen, wat ons veel inzicht en inspiratie bood.
Automatiseren is iets waar wij flink mee in de weer zijn en wij proberen ook altijd te controleren of we het lesdoel behaald hebben, maar over dat laatste hebben we wel wat nieuws geleerd. Dus dat gaat natuurlijk meteen uitgeprobeerd worden! De kinderen zag je al denken: daar gaan we weer!
Drie sommetjes op een post-it beantwoorden en die bij het naar buiten lopen op de deur plakken en 's middags (eens per week) een rekendictee over de vorige lessen en een redactiesom. Het gaf ons heel veel informatie, maar de kinderen zagen ook veel bij zichzelf en dat was het mooiste.
Meteen een aanknopingspunt om door te gaan op daar waar we vorig jaar waren gebleven: stel een klein, haalbaar en passend doel op voor de komende week. Hoefde niet per se aan rekenen gekoppeld zijn, al kwamen daar ook mooie doelen naar voren, maar het moest iets raken wat zij anders of beter wilden doen. Wij zagen een leerlinge driftig oefenen met breuken, geheel op eigen houtje, helemaal geweldig!
Er is van alles opgeschreven en daar gaan we eind van de week op reflecteren.
Is allemaal weer even wennen, maar het feit dat kinderen al heel goed konden benoemen, ook na de controlevragen, waar ze nog meer mee moeten oefenen, was een feestje!
Stap voor stap en dan komen we (de kinderen en wij) er wel!

LEV2Choose

Stichting Chris en Voorkom!

Morgen krijgen de kinderen een dag geheel anders les. Vanuit de gemeente wordt aan scholen lessen weerbaarheid geboden die gegeven worden door Stichting Chris en Voorkom! Wij hebben natuurlijk onze Kanjerlessen, maar dit is een mooie aanvulling en het wordt eens op een andere manier door anderen aangeboden.
Wij doen al jaren mee en ervaren het als heel waardevol.
Tijdens LEV2Choose worden leerlingen uitgedaagd om na te denken over de invloed van gezonde en ongezonde gewoonten. LEV2Choose heeft als centrale boodschap: durf zelf te kiezen. De cultuur (met zijn gewoonten en tradities) waarbinnen jongeren opgroeien heeft een niet te onderschatten invloed op hun keuzes en hun verhouding tot risicogedrag als bijvoorbeeld alcoholgebruik. Tijdens de training worden leerlingen daarom uitgedaagd gewoontes in hun omgeving te herkennen en ontdekken ze dat ze een eigen keuze kunnen maken ten opzichte van deze gewoontes.
Wij zijn benieuwd naar wat de kinderen vertellen en hoe zij de dag ervaren.

Namen van de leerlinge in perspectief
Het leek zo makkelijk, maar wij hebben er toch wat mee zitten stoeien. Trek lijnen van de buitenste punten naar het perspectiefpunt. Wij zijn erachter gekomen dat het wel heel veel lijnen zijn en dat daarin dus een goede keuze gemaakt moest worden. Dan kom je erachter wie een goed ruimtelijk inzicht heeft en wie niet. Samenwerken en elkaar helpen, alles kwam ongepland aan bod, waardoor iedere kind een mooie tekening heeft kunnen maken. De instructie 'recht ophangen' is nog lastig, maar ook dat gaat ooit goedkomen!

Tot zaterdag en anders een heel fijn weekend!

Roos, Jakobien en Carien


Nieuwsflits nr 1, 8 september 2022

Belangrijke data:

12 en 13 september: informatieavonden
15 september: autoloze donderdag
28 september: start Kinderpostzegelactie (groep 7/8 om 12.00 uur uit)
1 oktober: schoolfeest

Nieuw schooljaar

We zijn weer vol enthousiasme en plezier begonnen aan een nieuw schooljaar! Dat de Oudendijkse feestweek ook gezellig meedeed, maakte de eerste week specialer en voor sommigen ook vermoeiender dan anders.
In de klassen is veel aandacht en tijd besteed, dat doen we nog, om elkaar te leren kennen, te werken aan een goede en gezellige groep en sfeer, de regels en afspraken duidelijk te maken en iedereen de tijd en de ruimte te geven om te kunnen wennen en er te zijn voor vragen en of dingen die net even mislopen. Wij zien mooie en goede dingen en het gaat weer een mooi sprankelend jaar worden!

Formatie
Het wordt voor het team ook een spannend jaar. Sommige ouders hebben in de wandelgangen aan het hek wellicht al wat gehoord, maar per 1 maart gaat juf Ria met pensioen na vele jaren met volle inzet en toewijding bij ons te hebben gewerkt. Daarnaast wil juf Jetske graag iets minder gaan werken, wat zij dan op donderdag en vrijdagochtend in groep 3/4 zal gaan doen. Dit gaat pas in als de vacature in groep 5/6 vervuld is. Juf Sjanie gaat dit jaar voor het laatst in de kleutergroep staan op donderdag en vrijdag, dus ook daar moeten we een oplossing voor bedenken. Voorlopig blijft alles zoals het is, maar wij gaan in feite op zoek naar twee nieuwe collega's voor groep 3/4 en groep 5/6 en iemand voor een dag bij de kleuters. Een puzzel en een enorme uitdaging in tijden waarin er een enorm tekort is aan leerkrachten.
In oktober zal een vacature tekst geplaatst worden die ook via social media gedeeld zal worden en natuurlijk vragen wij ook jullie om jullie netwerk aan te boren en ons te helpen daar waar mogelijk. Hoe dan ook, we zullen er wel uitkomen!
Wij houden jullie op de hoogte, maar vertrouw erop dat wij er alles aan zullen doen om het voor de kinderen zo rustig mogelijk te houden. Wij hebben al mogelijke noodscenario's aangestipt, dus er wordt geanticipeerd op de situatie dat het niet helemaal gaat zoals gehoopt.

Partytime!!

Naast al het gezellige in de klas en alles wat we doen om er een goede start van te maken (een goed begin is immers het halve werk) is het ook enorm belangrijk om de start van het schooljaar met elkaar te vieren. Elkaar weer even zien, nieuwe ouders welkom heten, een hapje, een drankje op een gezellig aangekleed schoolplein, wat wil een mens nog meer?!
Zet het in de agenda: 1 oktober houden wij ons schoolfeest!
Punt van aandacht: geef écht op of jullie komen en met hoeveel, want anders is het niet te doen om een passende boodschappenlijst te maken.

Waar zet de school zich dit jaar op in?

Wij gaan ons inzetten op de punten die wij hebben opgenomen in het NPO plan. Denk hierbij aan alles wat te maken heeft met het versterken van ons onderwijs in taal, rekenen en lezen, maar zeker ook aandacht voor de de sociale emotionele ontwikkeling (zo komt Sophie ook weer vanaf 17 oktober), alle randvoorwaarden die nodig zijn om de doelen te halen (denk aan ict, extra of andere leermiddelen en extra handen in de klas), de teamscholing in Eigenaarschap & Motivatie, het opbrengstgericht werken versterken, burgerschap schoolbreed in de vorm van projecten aanbieden, weer drie cultuurprojecten in een jaar, het versterken wat er nu staat of wat nog niet zo lang gestart is en zo is er nog veel meer op te noemen, maar dit geeft voor nu even een aardig beeld.
Voor vragen: jullie weten ons altijd te vinden!

Verkeerswerkgroep!

Woensdag 24 augustus hebben leden van de verkeerswerkgroep Oudendijk een folder uitgedeeld over onze parkeerafspraken. Voor wie het gemist heeft, hier nogmaals de folder. Samen proberen we de omgeving van de school zo veilig mogelijk te maken.

Donderdag 15 september is een autoloze schooldag in heel Altena. Er is weer een loopbus en we hopen weer veel kinderen te zien op de fiets, de step, rollerskates enz. Wees creatief.

De verkeerswerkgroep

Sommige bewoners aan de Oudendijk hebben hun stoep direct aan de weg liggen. Zij zouden graag zien dat ouders bij het halen en brengen de stoep niet als wegdek zien en er dus langs of omheen rijden.
Kleine moeite en blije bewoners!

Een nieuw gezicht!

Zoals jullie weten werken wij met onderwijsassistenten. Sommige uren zijn gekoppeld aan een arrangement, sommige uren bekostigen wij met werkdrukgelden en andere uren komen uit de NPO-gelden.
Juf Lisa loopt al heel lang bij ons rond, juf Willie is ook al bekend en vertrouwd en nu is juf Oumy erbij gekomen. Wij vinden het heel gezellig dat zij er is en hopen dat zij een goede tijd bij ons zal hebben!

Groep 1 en 2

Met welk vervoermiddel ga jij op stap?
Bij ons nieuwe thema staan de verschillende vervoermogelijkheden centraal. Welke zijn er? Welke geef jij de voorkeur en waarom? Waar stap je op de trein en wat moet je eerst kopen? Een uitgebreid thema met superveel mogelijkheden. Vorige week woensdag hebben we een ritje met de bus gemaakt. Voor velen was dit een hele belevenis, want ze waren nog nooit met de bus geweest. En… uiteraard hadden wij allemaal een ov chipkaart bij ons! Na de vraag of we ook een keer met het vliegtuig gaan, hebben wij ze naar jullie verwezen…. Uiteraard is er bij dit thema weer veel gespeeld, geknutseld, gezongen, gerekend enz. enz. Met als favoriet het spelen in onze bus in de huishoek. Marco en Anton, bedankt voor jullie hulp bij het uitzagen van de ramen van de bus. De komende weken werken wij nog verder over dit onderwerp.

Welkom!!
Dit schooljaar hebben wij 4 nieuwe klasgenootjes mogen verwelkomen, het zijn Jeppe Groefsema ( broertje van IJssel gr.3), Midas Verdoorn (broertje van Julie groep 1-2b), Eyah van der Kevie (zusje van Faye gr.1-2a) en Eliza Bruijne. Wij wensen ze alle 4 veel plezier op onze school!!

Gevraagd
Voor ons volgende project zijn wij opzoek naar een rubberboot (liefst kano model), die wij een paar weken zouden willen lenen. Hebben jullie er één, wij horen het graag.

Informatieavond
Maandag 12 september is onze informatieavond, hier willen wij jullie graag uitleg geven over het hoe en waarom we wat in de kleuterklassen doen. Jullie zijn welkom van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

Blinkende vloer!
In de vakantie is niet alleen het gebouw van buiten geschilderd, maar is binnen ook de vloer weer eens onder handen genomen. Die had zwaar te lijden gehad onder alle zanderige kleutervoetjes. Wat fijn dat Erica en Leonard dit hebben gedaan!
We kunnen er weer even tegenaan/

Vergeet niet onze bijlage te bekijken! Fijn weekend!

De kleuterjuffen!

Groep 3 en 4

Wat zijn we het schooljaar warm en druk begonnen dit jaar. Er was een gezellig feest op de Oudendijk en het was erg warm in de klas. Het is erg leuk om ieder jaar die verwachtingvolle gezichtjes te zien van de kinderen. Nu na 3 weken draait alles en zijn ze al aardig gewend. Het is fijn dat ze op onze school nog in de zandbak mogen spelen, daar zat je ’s morgens heerlijk in de schaduw.    

Infoavond
Zoals u weet is er maandag 12 september een infoavond. Enkele ouders kunnen niet komen, maar de regels, afspraken en schooltijden blijven bijna hetzelfde. Zo is ook in onze klas de woensdag waterdag , de donderdagmiddag speelgoeddag tot kerst en is het normaal dat het kind op tijd op school komt.  

We gaan er weer een gezellig schooljaar van maken.

Juf Willemien en juf Ria

Groep 5 en 6

De kop is eraf! 
We zijn dit schooljaar feestelijk en ook  warm begonnen. De eerste dag was weer even spannend, maar gelukkig went het ook weer snel. De eerste weken staan vooral in het teken van kennismaken, wennen, afspraken maken en vooral ook gezelligheid. 
Bij deze een aantal voorbeelden van activiteiten in de eerste periode: 

-Teken je persoonlijke grafiek. ( en ontdek vervolgens dat je echt allemaal anders bent)
-Kringactiviteit: ‘Ik neem mezelf mee en daar hoort bij…’ (We vulden hierbij iets in dat bij ons past en zo gingen we steeds verder de kring rond)
-Op een rij staan (zonder te praten met elkaar een rij vormen op lengte, leeftijd enz.)
-Bal zo snel mogelijk overgooien, waarbij iedereen aan de beurt moet komen.  

Open Monumentendag
We vallen met de neus in de boter om zo vroeg in het schooljaar al meteen een uitstapje te mogen maken. Samen met groep 7/8 zijn we uitgenodigd in Fort Giessen. Alvast dank aan alle ouders die willen rijden, zonder jullie had het niet door kunnen gaan. 


Gymlessen
De gymlessen worden dit jaar verzorgd door meester Remon. Tijdens de eerste gymles hebben we vooral gezellige samenwerk spellen gedaan. De kinderen zijn blij met deze vrolijke en enthousiaste meester!

Informatieavond
Op maandag 12 september nodigen we jullie allemaal graag om 19.00 uit voor de informatieavond van groep 5/6. Vooral bij de kinderen van groep 5, weten we dat dit best een overgang kan zijn. Huiswerk, langer gymmen dan ze gewend waren in groep 4, vrijdagmiddag ook naar school. We zullen op deze avond het een en ander toelichten en hopen jullie allemaal te ontmoeten. We zullen zorgen dat de koffie klaar staat.

Jetske en Annelies

Groep 7 en 8

Alle kinderen waarmee wij een heerlijk schooljaar mee gaan hebben!
Natuurlijk is het spannend! Groep 7 gaat een heleboel nieuwe stof, maar ook veel nieuwe vaardigheden leren; ze worden langzaam aan klaargestoomd voor het VO. Groep 8 is ondertussen al een heel eind op de weg naar het VO. Zij horen binnenkort hun voorlopige VO-advies, waar we nog even hard aan moeten trekken of waar wij juist iemand wat meer (zelf)vertrouwen moeten geven en daarna gaan ze gewoon hun stinkende best doen, net als alle vorige jaren en dan is het goed. Ook het jaar van 'alles voor het laatst' en afscheid nemen, dat maakt het jaar extra bijzonder. Groep 7 kijkt dan met grote ogen naar wat hen volgend jaar staat te gebeuren.

Wij hebben al veel gezellige dingen met elkaar gedaan om elkaar te leren kennen en een goede en gezellige sfeer te creëren, maar het allerbelangrijkste is toch altijd weer het maken van een recept voor een goed schooljaar. De basis van alles! Wat heb je daarvoor nodig en wat moeten we daarvoor doen? Het kost even tijd voordat het recept staat, maar dan heb je ook wat! Iedereen heeft het ondertekend, dus het is een stevige afspraak waar wij elkaar moeten en mogen houden.

Groep 7 moet echt even wennen en dat weten wij, het is ieder jaar hetzelfde, maar wij weten ook: het komt altijd goed!
Huiswerk, verplicht van alles oefenen, agenda's leren gebruiken, plannen, geen samenvattingen meer mee naar huis etc. etc. Tijdens de informatieavond die op dinsdag de 13e om 20.00 uur wordt gehouden, vertellen wij jullie daar veel meer over.

Gymmen
Jarenlang heeft meester Mark de lessen voor onze kinderen verzorgd, maar dat is dit jaar veranderd en nu staat meester Remon voor de groep. De kinderen zijn blij en enthousiast en dat zien wij ook bij meester Remon terug. Zo fijn dat de kinderen goede en enthousiaste gymlessen krijgen! Het wordt zeer zeker een mooi gymjaar!

HALT!
Invloed van de groep
Na jaren les te hebben gekregen van juf Lies van Stichting HALT kregen we vorige week les van juf Danique, die het stokje van haar heeft overgenomen. Dit schooljaar zal juf Danique nog een aantal onderwerpen met de klas komen bespreken, o.a. Gedrag online en Tolerantie en Respect.
Vorige week werd eerst uitgelegd wat Stichting HALT precies doet en wanneer je als jongere hiermee in aanraking kunt komen. Vervolgens kwam het thema "Invloed van de groep" aan bod. Groepsdruk ontstaat eigenlijk altijd als er meerdere mensen samen komen. Dat kan een positieve groepsdruk zijn, wanneer anderen iemand motiveren om iets te proberen wat hij eigenlijk heel spannend vindt, maar het meeste last heeft iedereen natuurlijk van negatieve groepsdruk. Hoe ga je daarmee om? Allerlei voorbeelden uit de praktijk kwamen naar voren: wat doe je als iemand vraagt of je ook een blikje Energydrank mee wil drinken, terwijl jij dat eigenlijk niet wilt? Hoe reageer je als een groep klasgenoten gaat spijbelen en jij eigenlijk gewoon naar de les wilt gaan, maar ook niet buiten de groep wil vallen? Jij hebt een keer geprobeerd om te vapen en je voelt je ontzettend rot, want je hebt het alleen geprobeerd omdat je je gedwongen voelde. Je wilde het eigenlijk niet eens proberen!
Er zijn 6 tips aangeleerd die je kunnen helpen in zo'n situatie:
1. Vraag je af: Waarom doe ik mee met de groep?
2. Doe alleen dingen waar je achter staat.
3. Durf 'nee' te zeggen!
4. Neem iemand in vertrouwen, praat met je ouders.
5. Zoek een medestander in de groep, help elkaar.
6. Verzin een smoes en loop weg.
De kinderen keken met grote verbazing naar de video: "Ook jij bent een kuddedier (ook al denk je van niet)" van het tv-programma Mindfuck. Ook volwassenen bleken grote moeite te hebben om met groepsdruk om te gaan. Zelfs als ze niet weten waarvoor ze in een rij staan!

Nieuwe methodes
Wij werken dit schooljaar met wat nieuwe methodes, die soms ook weer erg lijken op de oude. Waarom vernieuwen dan zou je denken? Taalverhaal.nu stopte met eigenlijk alle software, dus dan houdt het verhaal een beetje op. PIT, de opvolger, lijkt enorm op de oude methode, zit in een iets moderner jasje en heeft nog steeds dat wat wij goed vonden aan Taalverhaal.nu. Nog niet alles is binnen, dus antwoorden vinden en bekijken is nog een uitdaging zo nu en dan, maar het komt in orde.
Getal&Ruimte Junior Cloud. De oude digitale omgeving wordt vervangen door Junior Cloud en dat is even wennen, vooral voor de leerkrachten! Veel zoeken, sommige dingen lijken logisch, maar blijken toch anders te zijn, maar we denken maar dat het kinderziektes zijn en dat ook dit goed komt. Contact met de uitgeverij is zo gelegd als er vragen zijn.
Faqta: geen aparte boeken meer voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie/natuur(kunde), maar een methode die alles in zich heeft. Vorig jaar proef gedraaid en nu gaan we er echt mee werken. Veel mogelijkheden, ook hierin moeten we nog van alles gaan ontdekken, aansprekend voor de kinderen en keuze uit veel leerlijnen, losse thema's, leerstijlen, burgerschap, cultuur etc. Wij zijn enthousiast!

Maatklas
Vanaf maandag start de Maatklas weer. Een groep kinderen gaat dan met Jakobien aan de slag. Zij heeft al de nodige activiteiten en projecten voorbereid, alles is klaar voor een goed begin.

De eerste drie weken zijn voorbij, het allerspannendste is er een beetje af en wij vinden dat wij echt een heel gezellig en goed clubje hebben! Iedereen wil zijn of haar steentje bijdragen aan een mooi jaar, wat willen wij nog meer!
Alles in huis om er een geweldig mooi jaar van te maken met de kinderen, maar ook met jullie!

Fijn weekend!

Jakobien, Roos en Carien

Nieuwsflits nr 10, 7 juli 2022

Belangrijke data:
8 juli; Vossenjacht en om 12.00 uur aftellen naar de zomervakantie
22 augustus: start nieuwe schooljaar.

Alweer de laatste Nieuwsflits van het schooljaar, de tijd vliegt!
Nog een paar laatste punten op de i en dan kunnen we allemaal gaan genieten van een heerlijke zomervakantie. Uitrusten, niet geleefd worden door van alles, plezier hebben met elkaar en nog veel meer goeds, zodat we fris en fruitig, vol energie en heel veel zin weer kunnen beginnen aan een nieuw schooljaar.
Wij willen alle ouders en iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan dit mooie schooljaar heel hartelijk bedanken voor alle hulp en inzet. Wij hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.

Voor nu wensen wij jullie vooral een fantastische zomer toe! Geniet met volle teugen!

Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland

Groene vingers die zich inzetten voor onze tuin/schoolplein!

Op maandagavond 20 juni heeft een viertal ouders zich ingespannen om woekerende planten en onkruid weer een beetje in het gareel te brengen. Nog niet alles is gedaan, maar met alles wat wel is gedaan zijn wij al heel blij.
In september wordt een vervolgmoment ingepland. Heeft iemand zin en tijd om zich bij de tuinclub aan te sluiten, laat dat dan vooral weten. Een paar keer per jaar een paar uurtjes wroeten in de aarde of aan de slag met snoeischaar en het resultaat is vaak al snel zichtbaar. Tijd gaat in overleg en we gaan mensen zeker niet overvragen. Denk er eens over na en dan horen wij het graag!
Erik, Albert-Jan, Miriam en Amy dank voor jullie hulp op de 20e!

Buurtgezinnen

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. We kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin is of een kind extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt de emmer dan over te lopen. Voor die gezinnen bestaat er in Altena een mooi initiatief: Buurtgezinnen! 

Buurtgezinnen zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun gericht op de kinderen. Buurtgezinnen wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden onder de gezinsproblemen. De steun varieert van een dagdeel per 2 weken tot twee weekenden per maand en alles ertussenin. Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun geven? Kijk op www.buurtgezinnen.nl. Buurtgezinnen Altena kun je ook volgen via https://www.facebook.com/Buurtgezinnen.in.Altena op Facebook. Leuk als je volgt! 

Verkeerswerkgroep

Na 5 jaar nemen we afscheid van Chantal Korterik. We danken haar voor haar inzet en voor het meedenken over  het verbeteren van de verkeerssituatie rond de school. We zijn blij dat Jeanine de Winter haar taak over gaat nemen. We blijven werken aan een veilige schoolomgeving.
De verkeerswerkgroep.

Afscheid nemen...

Het hoort er ieder jaar weer bij, het uitzwaaien van groep 8, maar dat maakt het nog steeds niet heel leuk voor ons.. Een groep kinderen waar je lange tijd heel veel mee hebt mogen beleven, goed hebt mogen leren kennen, enorm veel plezier mee hebt gehad, hebt mogen zien ontwikkelen tot het moment dat zij klaar zijn om hun basisschooltijd af te sluiten. Prachtig als je ze vol vertrouwen kunt laten gaan en je ze ziet trappelen van ongeduld om een volgende stap te zetten, al zagen wij ook dat de laatste weken de kinderen het best lastig vonden om gedag te moeten zeggen, maar wat een moment om ze te zien gaan. Blijdschap en trots, maar ook wat weemoed en hen 'nu al missen'.
Zij hebben afscheid genomen met het spelen van de door hen zelf bedachte musical "The Big Show"! Nou en een show was het! Wat hebben wij genoten van spel, dans en zang en vooral het enorme plezier dat zij samen hadden. Geweldig om te zien en wij waren echt apetrots op hen!
Daarna gezelligheid op het plein met heerlijke hapjes en drankjes, proosten op een mooie toekomst voor de kinderen!
Gisteren zijn zij door het poortje gegaan en dat was het dan! Zij gingen verder hun eigen feestje vieren. Vrijdag zien we ze gelukkig weer terug bij de Vossenjacht en hopelijk komen ze volgend jaar ook nog regelmatig even gezellig aanwaaien!

Ouderraad dank voor de goede verzorging van de borrel na afloop van de musical. Marry, Wouter en Wil voor het halen van en terugbrengen van de podiumdelen, Wouter van Hiele voor al zijn hulp met licht, geluid en alles wat maar technisch kan zijn, Connor voor zijn hulp bij het geluid en natuurlijk Carina voor het schrijven van het script. Door verdrietige privéomstandigheden kon zij dit jaar niet bij ons zijn, maar wij waren in gedachten zeer zeker bij haar.

Wij hebben een geweldig afscheidscadeau gekregen: een nieuwe schoolvlag met huidige logo en kleuren en voorzien van alle namen van de kinderen van de groep.
De vlag is meteen gehesen en blijft altijd gezellig wapperen. Wij zijn er echt enorm blij mee!! Dank jullie wel.

Groep 1 en 2

Project; waar ga ik winkelen…..
De afgelopen weken stonden de diverse winkels centraal tijdens onze lessen, wat is een winkelstraat? Wat betekent afrekenen en hoe doe je dat? Welke afdelingen kent de supermarkt? Enz. enz. Allemaal dingen die aan de orde zijn geweest. Eén van de hoogtepunten was een bezoek aan Altena Optiek en de Boon’s Markt. Voorzien van een boodschappenlijstje, tas en geld, hebben de kinderen zelf hun boodschappen gedaan. En Amy (moeder van Kate gr.8) van Altena Optiek, heeft er samen met haar collega voor gezorgd dat wij weer meer te weten zijn gekomen over oogmetingen, het slijpen van glazen enz. enz. Erg leuk en leerzaam. Amy en collega, hartelijk dank! Ook de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd en hebben geholpen, hartelijk dank! 

Langs deze weg willen wij ook Tessa nog hartelijk bedanken voor het naaien van alle hesjes van het kleuterfeest!!! Erg dom van ons om haar in de vorige nieuwsflits vergeten te noemen! Want juist zij was degene die uren heeft zitten naaien om de kleuters er zo leuk uit te laten zien tijdens het kleuterfeest!!!

Juffendag  
Vorige week woensdag hebben wij een gezellig feestje gevierd met de kleuters. Velen waren prachtig verkleed, dus een heuse modeshow mocht niet ontbreken. Ook de high tea en de bingo, met supermarkt mini’s, waren lekker en gezellig! Wij zijn heel erg verwend en willen jullie allemaal bedanken voor de lekkere en leuke cadeautjes voorzien van de lieve briefjes en kaartjes!
Meer foto’s kunnen jullie zien op Padlet. Deze kunnen jullie downloaden en na 3 maanden verdwijnen ze.

Schoonmaakouders, jullie waren top!!
Ondanks de toch tegenvallende opkomst van kleuterouders voor de schoonmaak, zijn wij blij dat het meeste weer schoon is!! Graag willen wij Ingrid, Tessa, Plonie, Mirjam en Bianca, heel hartelijk bedanken voor jullie hulp. Er is met een klein groepje veel werk verzet! Stella, Vroni en José, fijn dat jullie de was voor jullie rekening hebben genomen.

Tot ziens!!!
Renzo, Elvin, Marvel, Bink, Geo, Luuk, Zen, Lennart, IJssel, Juul, Sebas, Solveig, Ahmad en Mees, veel plezier in groep 3! Waaien jullie nog eens aan?

Ouders en kinderen, fijne vakantie toegewenst, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Zwemdiploma
Een grote groep kinderen mocht maandag zwemmen voor een diploma. Ze zijn allemaal geslaagd. Gefeliciteerd!

Juffendag/ excursie
Het was heel gezellig! Na het uitpakken van de leuke, lekkere of grappige cadeautjes hebben we spelletjes gedaan en disco gedanst. 's Middags gingen we naar 't slot Rijswijk. Na het bekijken van het huis, hebben we ook daar spelletjes gedaan, maar dan in de natuur. Ouders bedankt voor de cadeautjes, we zijn echt verwend en bedankt voor het vervoeren van de kinderen.

Laatste week
Maandag nemen we nog afscheid van juf Iris. Zij is een klassenassistent en was 2 dagen in onze klas. We zijn blij dat zij besloten heeft om ook juf te worden en naar de PABO te gaan.
Dinsdag gaan we vissen met een schepnet. We hebben er 16 op school, maar dat is niet genoeg voor ieder kind. 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie.
Juf Roos en juf Ria

Groep 5 en 6

Juffendag
Donderdag 30 juni hebben we juffendag gevierd. We zijn de dag gestart met bingo. Iedereen zat klaar met zijn pen/stift om de nummers af te strepen. Er werden flink wat Bingo’s gehaald. Uiteindelijk bleef er niemand met lege handen over. Daarna gingen we door naar de doorschuifochtend. Daarna moest er nog het een en ander worden verwarmd en klaar gezet voor een geweldige high tea….. Wat had iedereen zijn best gedaan!!! We hebben enorm genoten van alle lekkere hapjes. Daarna zijn wij als juffen ook nog eens flink in de watten gelegd. Hartelijk dank allemaal! De middag hebben we met gezellige spelletjes afgesloten. Het was een feestje!

Doorschuiven
Afgelopen donderdag heeft iedereen kennis kunnen maken met zijn of haar nieuwe groep. Onze groep 6 ging naar 7 en onze groep 5 werd alvast groep 6. Ze hebben de kinderen van de aanstaande groep 5 wegwijs gemaakt in hun nieuwe klas. Wat voor nieuwe dingen ga je leren?/Hoe werkt het met huiswerk? Wanneer mag je in de cocon? Maar ook: naar welke wc ga je? We hebben ook alvast een begin gemaakt van een mooie verjaardagskalender voor het nieuwe jaar. We hebben er zin, maar eerst vakantie! 🏖😎

Schoonmaakavond
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp bij het poetsen. Alles ruikt weer lekker fris en de kasten zijn weer gevuld met nieuwe leerboeken. Nogmaals dank 🙏 

Afscheid Julian
Helaas moeten we na dit schooljaar afscheid nemen van Julian Korremans. We wensen hem heel veel plezier op zijn nieuwe school. 

Laatste schooldag
Vossenjacht door de vesting met een extraatje. Op vrijdag 8 juli gaat juf Lisa namelijk trouwen. In de ochtend zal ze foto’s gaan maken in de vesting. We hopen haar daar te kunnen verrassen…❤️❤️💕

We wensen jullie allemaal een heerlijke ontspannen vakantie en zien jullie graag gezond en wel terug op maandag 22 augustus. 

Juf Jetske en juf Annelies

Groep 7 en 8

Terwijl groep 8 het druk had met de musical zat groep 7 te zwoegen en te zweten op alle Citotoetsen. Nou, wij kunnen wel zeggen dat al het zwoegen en zweten zijn vruchten heeft afgeworpen, want de groep heeft een geweldige groei laten zien en hoe leuk is het om een schooljaar zo af te sluiten!
Jullie hebben alle mooie resultaten in de de grafieken en tabellen kunnen zien, iets om trots op te zijn!

Voor groep 7 waren de afgelopen weken best een bijzondere tijd. Cito's maken, in de middag veel zelfstandig werken, omdat er ook weer iemand met groep 8 aan de slag moest en dit alles vraagt best wat van de kinderen. Wat mooi om te zien dat zij dit heel goed kunnen en daarin zo betrouwbaar zijn. Ook hebben zij gezien wat hen volgend jaar te wachten staat en dat maakt het ook wel spannend.

Verjaardagen vieren!
Wij vieren onze verjaardagen altijd aan het einde van het schooljaar samen met de kinderen. Niet zozeer een juffendag, maar een we-hebben-het-samen-heel-gezellig-dag!
We beginnen altijd met wat rondjes Bingo. De één heeft geluk, de ander wat minder, maar dat mag de pret niet drukken. Daarna feliciteren de kinderen ons, met cadeautjes, een stevige hand, een lief kaartje, alles is lief en dierbaar. Wij zijn ongelooflijk verwend, wat heeft iedereen er veel zorg en aandacht aan besteed. Intens lief!
Vervolgens bepakt en bezakt richting het strandje. Allemaal ingesmeerd, reserve smeersel mee in de tas, speelgoed, allerlei lekkere hapjes, flesjes water, pakjes sap en blikjes frisdrank, genoeg om er een feestje van te maken. Het was heerlijk toeven, er werd gesmikkeld en gesmuld, er was heel veel speelplezier en dan heb je eigenlijk alles waar je zo'n dag op mag hopen!
Veel kinderen zijn nog lang op het strandje gebleven, wij gingen tegen drie uur weer richting school met een paar andere kinderen.
Een geweldige dag met elkaar!

Poetsen, poetsen en veel ruimen!
Vorige week maandag hebben wij de klas even binnenstebuiten gekeerd! Alle kasten en laatjes zijn schoongemaakt, er is weer heel veel troep weggegooid, maar ook oude methodes want er wordt komend jaar een en ander vervangen: Faqta voor de zaakvakken en PIT voor Taal (opvolger van de methode waar wij al mee werkten).
Heerlijk als alles weer fris ruikt en er opgeruimd uitziet! Het is dat de kinderen nog wel naar school moeten, het liefst hadden we de klas lekker zo gelaten:)
Amy, Tessa en Patricia, veel dank voor al jullie hulp!

Laatste Maatklasles!

De kinderen in de bovenbouw van de maatklas hebben hun laatste leerdoel geëvalueerd; leerdoelen als: ik maak van niet-helpende gedachten, helpende gedachten of Ik oefen de sommen van de tempotoets (+, -, x, 🙂 en cijferen. Vaak was er bij deze kinderen een mooie groei op de doelenladder te zien en dus ook een trotse glimlach op hun gezicht. Zeker bij deze persoonlijke leerdoelen op het gebied van leren denken/ leren leren/ leren leven, is het echt lastig om daarin je gedrag te veranderen; dus een extra reden om te glunderen van trots! Als echte scheikundigen hebben alle kinderen van de maatklas het schooljaar afgesloten! Gelukkig waren er geen ontploffingen, maar we hebben allerlei schoonheidsproducten gemaakt: roze haargel (met helaas wat klontjes), enorm geurend badzout (iets te veel druppeltjes geurolie) en groengekleurde shampoo in een tandpastatube. Gelukkig bleken de zelfgemaakte producten nog te werken ook en weinig tot geen kleur af te geven... oef! Eigenlijk hadden we kunnen weten dat die tandpastatube voor problemen ging zorgen... Een groep 8-leerling die zijn tanden aan het poetsen was, was even vergeten dat hijzelf geen tandpasta in de tube had gedaan maar groene shampoo...Een mooi einde van een fijn schooljaar! Geniet van een heerlijke zomervakantie en tot volgend schooljaar!


Doorschuifochtend
Vorige week kwam groep 6 een kijkje nemen in onze groep en mocht groep 7 even ervaren hoe het was om een groep achter te zijn!
Het was heel gezellig. We begonnen zoals ieder jaar met de tafeltoets, want het is echt nodig dat ze de tafels t/m 12 kunnen dromen. Genoeg kinderen beheersten ze prima, een paar hebben nog wat huiswerk te doen (de een wat meer dan de ander). Daarna hebben wij wat vragen beantwoord, hebben de kinderen van 'groep 8' ook wat dingen verteld en zo kregen ze beetje een beeld van hoe het er volgend jaar aan toe gaat. Veel is gericht op het klaarstomen voor het VO. We hebben de kinderen gezegd dat ze zelf een agenda, oortjes (simpel) en rekenmachientje( ook eenvoudig) moeten kopen en in augustus mee naar school moeten nemen. Verder alleen heel veel zin in een mooi nieuw schooljaar!
We hebben ook een spel gespeeld in groepjes bestaande uit een mix van 7 en 8 en daarna mochten ze aan mooi kunstwerk over hun hoofd beginnen. Het hoofd zit vol met van alles wat bij hen past en daar moesten ze plaatjes van zoeken en als ze daar voldoende van hebben dan mooi opplakken. Zo leren wij hen in beeld kennen. Zover zijn ze nog lang niet, volgend schooljaar maken we alles af.
Het was een gezellige, voor sommigen misschien ook spannende, ochtend en wij gaan er over een paar weken weer een mooie tijd van maken met elkaar!

Afscheid groep 8!
Er is in het algemene deel al het nodige gezegd over het afscheid van groep 8, maar uiteraard besteden wij er hier ook aandacht aan!

Wij hebben een geweldig mooie tijd gehad met een groep prachtige kinderen met en van wie wij veel geleerd hebben! Lief en leed is gedeeld, het vertrouwen in elkaar was groot en zo hebben wij twee onvergetelijke jaren met elkaar beleefd.
Wij wensen hen alle goeds en moois voor de volgende stap, het VO. Maak er iets fantastisch van en laat ons zo nu en dan een beetje meekijken!
Het ga jullie heel erg goed!

Wij wensen jullie een heerlijke zomer toe! Geniet van al het leuke, mooie en gezellige, rust lekker uit en dan zien wij elkaar weer op 22 augustus om met veel zin en energie aan weer een prachtig schooljaar te beginnen!

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Jakobien, Roos en CarienNieuwsflits nr 9, 9 juni 2022

Belangrijke data:
27 juni: schoonmaakavond groep 1 t/m 8
30 juni: doorschuifochtend
5 juli: musical groep 8
7 juli: laatste Nieuwsflits
8 juli: Vossenjacht, 12.00 uur start zomervakantie

De tijd vliegt, dit is alweer de een na laatste Nieuwsflits van dit schooljaar! Er is nog genoeg te doen voor het schooljaar ten einde is, dus de vakantiestemming is nog heel ver weg.
De afgelopen periode hebben we ook niet bepaald stil gezeten en na twee jaar hebben we alle leuke en bijzondere dingen weer op kunnen pakken.

Avondvierdaagse

Van 17 tot 20 mei hebben alle kinderen hun beste beentje voorgezet door vier avonden aan de wandel te gaan. De afstanden liepen op van 2,5 km naar 10 km. Iedere afstand was een prestatie!
Dank aan Martine en Lieke voor het inschrijven van de kinderen en het regelen van alles met de organisatie.
Ouders dank voor de begeleiding, iets wat heel belangrijk is voor een ordelijk verloop van de wandeling naast de nodige gezelligheid.

Schoolkamp en kleuterfeest

Van maandag 23 mei tot woensdag 25 mei zijn de groepen 3 t/m 8 eindelijk weer op schoolkamp geweest en op 24 mei hebben de groepen 1/2 hun grootste kleuterfeest gevierd.
Wat hebben wij allemaal genoten van het goed en gezellig samen zijn met ouders, kinderen en team. Bij beide festijnen is de enorme hulp van ouders onontbeerlijk. Heel bijzonder dat jullie dit voor ons hebben willen doen.
Het is altijd fijn dat een lang hemelvaartweekend volgt, want een beetje bijkomen van alles is best lekker!
Op het kamp hebben wij helaas afscheid moeten nemen van vier kampploegleden die al vele jaren zich enorm ingezet hebben om er een feestje van te maken. Wij hebben jullie al goed uitgezwaaid, maar Dinant, Kees, Arie Jan en Amy heel veel dank voor alles wat jullie gedaan hebben!
Het kleuterfeest was zeker zo geweldig. Alles stond in het teken van de jungle, en dan wordt er ook aan alles gedacht: aankleding school, verkleden van de kinderen, spelletjes, liedjes en nog veel meer. Het is zeker niet zomaar een 'makkelijk' feestje! Ook hier weer veel dank voor iedereen die hier aan meegeholpen heeft!
Alle foto's volgen nog via Padlet of Wetransfer, nog even nagenieten van alles.

Inspectiebezoek

Wij hebben jullie al enkele keren geïnformeerd over het bezoek van de inspectie in april.
Vorige week hebben wij het eindevaluatie gehad en wij zijn heel blij om te kunnen zeggen dat het bestuur op alle drie de onderdelen een voldoende heeft behaald.
Dit waren de hoofdvragen van het onderzoek:
•Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de school?
•Is er sprake van deugdelijk financieel beheer?
•Heeft het bestuur doelen en ambities gericht op de verdere ontwikkeling van BS Oudendijk en dragen die bij aan de kernfuncties van het onderwijs?
En dit was het eindoordeel.

Wij hebben met vertrouwen enkele herstelopdrachten gekregen, waarvan één de schoolgids betreft. Deze laatste is al opgelost. De overgebleven twee stonden al op de planning. 'Met vertrouwen' betekent dat de inspectie er vertrouwen in heeft dat wij dit netjes gaan doen en dat er dus geen vervolgonderzoek komt.
Al met al zijn wij heel blij en tevreden en is er een goede basis om weer goede volgende stappen te zetten, want ambities zijn er genoeg.
Nu gaat het bestuur het rapport secuur bekijken en na terugkoppeling aan de inspectie zal het rapport openbaar gemaakt worden. Hier gaan nog wel enkele weken overheen.

Vakantierooster

Het verlossende woord is er, de vakanties blijven ongewijzigd. Op de website is het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 te vinden. Fijn dat deze onzekerheid voorbij is!

Schoonmaakavond

ONTnieuws woensdag 29 januari 2020 - ONT

Op 27 juni houden wij weer onze jaarlijkse schoonmaakavond om het jaar fris af te sluiten en zo ook weer het nieuwe schooljaar in te gaan. Kasten uitmesten en uitsoppen, meubilair schoonmaken, speelgoed bij de kleuters en zo nog een boel meer. Dit van ongeveer 19.00 uur tot rond 21.00 uur, het kan per klas verschillen.
We doen dit altijd met een ploeg ouders en tussendoor drinken we gezellig thee/koffie met een koekje. Wie kan daar nou nee tegen zeggen?! Geef bij de leerkracht van jullie kind aan of je mee wil helpen. Alvast veel dank!

Ramen lappen

Na alle stormen en overwaaiend Sahara zand was het heel hard nodig dat de ramen weer eens gelapt werden. Wat is het fijn om weer door schone ramen naar buiten te kunnen kijken! Mirjam, Nelleke, Corina, Mentina en Marry; hartelijk bedankt!

Groep 1 en 2

Kleuterfeest
Dinsdag 24 mei hebben wij weer een fantastisch feest gevierd. Een groep enthousiaste ouders hebben er ook dit jaar weer voor gezorgd dat het voor de kleuters een onvergetelijke dag is geworden. Er is veel werk voor verzet, zo hebben Brian en Claire een heuse safari-jeep gemaakt, Stella en Freek een safari-boot, Jouko een loopbrug en een waterval, Krystle een grotingang en de versiering en hebben Jose en Claire de catering verzorgd . Daarnaast hebben Daniël en Emmeline de nodige hand en spandiensten verleend. Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie fantastische hulp!! En we zeggen het nog maar een keer:  zonder de hulp van ouders zou het nooit zo leuk  geworden zijn! 

Waar gaan we winkelen?
Dat is het thema van ons nieuwe project. Een leuk thema met veel mogelijkheden.
Zo worden er o.a. voeten opgemeten en schoenen verkocht en gekocht  in onze schoenenwinkel en ogen opgemeten en brillen gekocht  en verkocht bij onze opticien. Uiteraard zijn de rest van onze lessen aangepast aan dit thema. Op Padlet kun je de foto’s van het kleuterfeest en ons nieuwe project zien. Deze foto’s staan er zo’n 2 maanden op en je kunt ze downloaden.

Excursie
Op donderdag 23 juni gaan wij op excursie naar de opticien en de supermarkt. Hiervoor zoeken wij nog ouders die willen rijden. We vertrekken om 8.45 uur en denken rond 10.45 uur weer terug te zijn. Hebben jullie tijd en zin? Dan horen wij dit graag ….

Groepssamenstelling volgend schooljaar
De nieuwe groepssamenstelling hangen wij in de één na laatste week voor de schoolvakantie op in het kleutergebouw.

Juffendag
Op woensdagochtend 29 juni vieren wij onze verjaardagen met de kinderen. Zij mogen deze dag verkleed naar school komen. Voor  eten en drinken zorgen wij. 

Schoonmaakavond
Op maandagavond 27 juni moet er weer het nodige schoongemaakt worden in de kleuterklassen. Dit is altijd veel werk, maar met elkaar moet het vast weer lukken! Wij zouden het daarom erg fijn vinden als er veel ouders komen! Ook al kun je maar een uurtje, alle hulp is welkom!

Fijn weekend,

Ingrid, Willemien, Petra en Sjanie

Groep 3 en 4

Het einde van het schooljaar nadert. De komende weken nemen we de citotoetsen af en wordt het overgangsrapport geschreven. Je hoeft je geen zorgen te maken, want in onze groep zijn geen zittenblijvers. Wij en de kinderen hebben het hele jaar hard en goed gewerkt. Uit de afgenomen toetsen kunnen wij veel informatie halen en de leerstof goed afstellen op het kind.

Onderwijs op maat.
Zoals je weet betekent onderwijs op maat dat we passende leerstof aanbieden zodat de leerling zich op een prettige manier en gemotiveerd kan ontwikkelen. Daarvoor hebben we de maatklas, maar dit gebeurt ook in de klas.
In april zijn we gestart met een cursus schaken, die verzorgd wordt door een vader (Wim) en in de klas kunnen ze een cursus programmeren volgen. Zoals je op de foto kunt zien laten Ruben en Olivia trots hun diploma zien.

Buiten werken
Onderzoek toont al jaren aan dat buiten leren positieve effecten heeft. Door de combinatie van daglicht en frisse buitenlucht kunnen kinderen zich beter concentreren en presteren ze beter op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en overige vakken. De meeste kinderen doen het graag.

Iedereen een fijn weekend,

Roos en Ria

Groep 5 en 6

Spreekbeurten
Na de meivakantie zijn we gestart met de spreekbeurten. En we hebben er inmiddels al behoorlijk wat gehad. Wat is het geweldig om te zien hoeveel werk iedereen er van maakt. We zien mooie presentaties, er komen leuke spullen mee, af en toe een dier of zelfs een grote tractor. Aan het einde van de spreekbeurt is er gelegenheid voor het stellen van vragen en geven de kinderen elkaar tips en tops. We sluiten af met het geven van een cijfer. Na de spreekbeurt krijgen de kinderen hun beoordelingsformulier mee naar huis zodat ze kunnen inzien op welke punten ze het al goed doen en waar ze evt nog wat kunnen verbeteren. 
We gaan ook de komende weken nog gewoon door met de spreekbeurten, dus we genieten gewoon nog even door. 

Brandoefening
Op donderdag hebben we met de hele school een brandoefening gedaan. We waren al buiten aan het spelen dus dat leek niet zo moeilijk. Toch moet je dan wel op de vaste plek verzamelen en op tijd reageren als je je eigen naam hoort bij de namen controle. Gelukkig hielpen de kinderen elkaar. Helaas kregen we 's middags ineens een heel ander vervelend bericht over een blikseminslag in het huis van Resa. Daar kon geen brandslang tegenop en het huis brandde volledig af.  We wensen Resa, Sebas, haar ouders en oma veel sterkte de komende tijd. 

Schoolkamp
Na 2 jaar was het dan eindelijk weer zover…we konden op kamp!! Voor groep 5 de eerste keer. In de klas hebben we van tevoren uitgebreid naar site van kamphuis de Kievit gekeken zodat iedereen een beetje een idee had van de locatie en wat er te doen zou zijn. Van tevoren was er nog even wat spanning over het slapen, want eigenlijk wilde iedereen wel heel graag een eigen privé kamer, maar gelukkig was het slapen in een grote slaapzaal  reuze gezellig. Tussen de activiteiten door had iedereen voldoende vrije tijd om lekker zélf te spelen, buiten of binnen, het kon allebei. Zo af en toe werden we verrast door een flinke regenbui, maar dan is voetballen ook leuk. We werden door de kookploeg bij het ontbijt heerlijk verwend met een vers gekookt eitje en een croissantje en 's avonds konden we genieten van fijne maaltijden. Tijdens de bonte avond hebben we genoten van alle optredens, heel wat kinderen van groep 5 en 6 hadden een dansje ingestudeerd. Op woensdag was het alweer tijd om naar huis te vertrekken. We konden lekker bijkomen tijdens een lang weekend. 

Schoolfotograaf

Afgelopen 30 mei kwam de schoolfotograaf weer langs en zijn er weer een heleboel mooie plaatjes van jullie kinderen gemaakt. Bij onze groep liep het wat uit, maar ja wat wil je als meerdere poses gefotografeerd worden. We zijn heel benieuwd naar de resultaten. We wachten het af… 
Verjaardag vieren
Op donderdag 30 juni willen wij onze verjaardagen vieren! In de ochtend zal de doorschuifochtend zijn. Alle kinderen mogen overblijven in de klas. We willen als lunch een high tea doen met elkaar. Het is de bedoeling dat alle kinderen een thee kopje meenemen en wat lekkers maken.  Vanaf 13 juni hebben wij een lijst in de klas, waarop alle kinderen kunnen aangeven wat zij graag zouden willen maken. We kijken er naar uit! 

juf Jetske en juf Annelies

Groep 7 en 8

Deze laatste periode is altijd een bijzondere tijd in groep 7/8. Groep 8 gaat aan de slag met de musical, wat veel van de zelfstandigheid van groep 7 vraagt als de juffen even daarbij moeten zijn. Ook zien wij groep 7 al groeien naar de status 'grootsten' van de school en dat leidt tot heel leuke, bijzondere, gezellige en vrolijke momenten en gesprekken. Zo leuk om deze verandering in de groep te zien.
Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen tijd?

IEP, IEP....HOERA!
Na lang wachten, konden we dan eindelijk de eindrapporten downloaden. Spanning alom, want ook voor ons is het best spannend en belangrijk.
Wat waren wij blij dat de kinderen het zo goed gedaan hadden! Iedereen kwam op of boven het advies uit en bij twee kinderen hebben we het advies herzien. De kinderen waren ook trots en blij, nu was echt alles klaar! Tijd voor alle dingen rondom hun afscheid!
Wij hebben als school net boven het landelijk gemiddelde gescoord. Onze ambitie ligt hoger, maar het belangrijkste is dat de kinderen op hun niveau hebben gepresteerd en zij hun maximale best gedaan hebben.
Gefeliciteerd allemaal!

4-mei herdenking

Na veel oefenen en vele punten op de i zetten, was het dan eindelijk zover: wij mochten alles ten gehore brengen.
Wat was het mooi en ontroerend. Hier en daar is menig traantje weggepinkt. Soms ging er even iets mis, een kleinigheidje, maar dat hoorde bij ons en bracht ook wat lucht in alles. Wij waren echt apetrots op de kinderen en daarin waren wij niet de enigen. Veel lovende reacties van ouders en bekenden, maar ook van voor ons totaal onbekenden. Dat doet goed.
Wij hebben dit niet alleen gedaan dus wij gaan op 24 juni met een klassenborrel Frans Dansen (die prachtig gesproken heeft), Sybille van Gammeren (heeft de zanglessen op dinsdag en vrijdag gegeven), Ilias Ververis (heeft alle liedjes begeleid op de piano) en Peter Ververis (vader van, meedenken met programmakeuze en heeft van alles geregeld) in het zonnetje zetten en bedanken voor al hun hulp.
Hier een mooi fragment van Kate en Daan die Imagine zingen.

EHBO-diploma
Na veel vrijdagochtenden les krijgen van Stijn, iets wat ze bepaald geen straf vonden, was het op woensdag 18 mei examendag. Zowel de theoretische als de praktische kennis werd getoetst en ze hebben alles gehaald. Dus geen zorgen, de kleine ongelukjes zijn in prima handen bij jullie thuis-EHBO-er! Dat moet een geruststellende gevoel zijn!

Koningsspelen
Gelukkig gingen deze ook dit jaar weer door. Nu heerlijk dichtbij huis, dus geen gedoe met bussen, maar heerlijk met de benenwagen heen en terug. Natuurlijk begonnen we de dag weer met een Koningsontbijt. Ouderraad heel veel dank voor al jullie hulp hierbij.
's Ochtends gingen de groepen 3 t/m 5 sportief aan de slag op de voetbalvelden, groep 1/2 gezellig op het kleuterplein en groep 6 t/m 8 was 's middags aan de beurt. De ochtend was bedoeld om van alles op te ruimen, want direct na de spelen begon de meivakantie. Er hangt dan dus al een vrolijke en gezellige sfeer.
De spelen waren ook leuk en goed georganiseerd. Het weer had een iets positievere bijdrage mogen leveren, maar het was in ieder geval droog.
Dank aan alle sportcoaches om er weer zo'n groot feest voor de kinderen van te maken!

Spreekbeurten
Alle spreekbeurten zijn klaar! Wij hebben veel mooie, bijzondere en goede spreekbeurten gezien. Leuke onderwerpen en wij hebben veel geleerd. Ook kinderen hebben veel geleerd over de opbouw, de manier van presenteren, het belang van écht weten wat je vertelt. Lengte van de spreekbeurt, plannen zodat alles op tijd af is, hoe belangrijk het is om goed na te denken over het onderwerp en zoveel meer.
Alle zenuwen kunnen nu weer de kast in, volgend jaar mag groep 8 weer aan de bak, maar met veel meer wijsheid, tips ervaring dan deze keer!

Musical groep 8
Groep 8 is volop bezig aan de musical en wat doen ze dat goed! De decors zijn bijna af (Quasar dank voor de dozen!), teksten kennen zo goed als uit hun hoofd en nu moet er heel vaak gespeeld worden, want het is nog maar vier weken..We komen er wel, maar zijn er nog niet, dus vol aan de bak.
Geweldig om te zien hoe vlot ze dingen oppakken, hun taken serieus nemen en ze er samen echt iets goeds van willen maken. Er zijn al wat acteertalentjes gespot en dat is voor ons vaak zo verrassend en mooi.
Rest natuurlijk alleen nog het podium... Er is al een Parro over gestuurd. Het is echt heel belangrijk, zonder kunnen we niet, dus hopelijk gaan we dit met elkaar oplossen. Ja toch?!
Geven jullie aan de kinderen door met hoeveel gasten jullie komen? We zullen ook dit jaar weer voor een livestream zorgen voor iedereen die thuisblijft.

Schoolkamp. JAAAA, we mochten weer!
Twee jaar De Kievit moeten missen, maar nu mochten we dan eindelijk weer!
Voor beide groepen spannend, want veel van het programma was voor hen voor het eerst, zo ook de slaapplaats (eigen gebouw boven de stallen).
's Ochtends eerst naar het speelbos in Gilze, waar kinderen heerlijk hun gang kunnen gaan. Lekker vrij en buiten zijn.
Eenmaal bij het kamphuis was het lunchen, slaapzalen inrichten, spel van groep 3/4 spelen om de groepjes te vormen, de spelletjes van groep 8 spelen, vrije tijd, eten en dan het nachtspel van groep 5/6 en dan ergens een keer onder de wol.
De volgende dag speurtocht en Kamp van Koningsbrugge spellen spelen, lekker wat vrije tijd, eten, bonte avond, disco en als iedereen plat ligt, gaat groep 8 nog het nachtspel spelen.
De volgende dag opruimen en weer richting huis.
Een vol programma, met gelukkig genoeg vrije tijd, zodat iedereen een beetje op adem kan komen.
Wat hebben wij genoten van deze dagen en wat heeft de groep het goed gedaan! Het was echt weer heel bijzonder om dit weer met elkaar te doen!
Dinant was al een tijd gekoppeld aan groep 8, maar helaas was dit voor hem de laatste keer. Dank je wel voor alles!!
Ook Kees die zich twee jaar enorm ingezet heeft voor de keukenploeg, moest helaas ook afscheid nemen. Ook jij heel veel dank voor alle goede culinaire zorgen!
Nu een jaar teren op herinneringen en dan gaan we volgend jaar weer!

Er zijn er drie jarig hoera, hoera...
Dinsdag 28 juni vieren wij gezellig onze verjaardagen met de klas. 's Ochtends hebben we even een spelletje in de klas en daarna gaan wij naar het Oudendijkse strandje om daar de rest van de dag heerlijk met zand, water en wat ze nog meer vinden in de weer te zijn.
Ter vergroting van de feestvreugde zorgen wij voor een soort hapjesfestijn op het strand. Alle kinderen maken voor ongeveer acht personen een hapje (hartig, zoet, ertussenin, alles is goed, maar let wel op houdbaarheid buiten de ijskast) en dat nemen we mee. Wij zorgen voor iets te drinken. Zo komen we de dag wel door!

Wat doet groep 7 deze laatste periode?
Zij zijn hard aan het werk om met een zo goed mogelijke basis naar groep 8 te gaan. Zo langzaam aan gaan we al een beetje nadenken over het VO. Sommigen hebben echt nog geen enkel idee en roepen gewoon een gebouw, zonder enige gedachte wat ze daar dan gaan doen. Zo grappig. Wij bespreken dit nog uitgebreid met hen. Globaal is dat al gedaan en zo hebben ze al een idee of ze nog flink aan de bak moeten of dat ze al aardig op koers liggen.
Daarnaast maken wij over twee weken de eindcito's, dan zien wij hoe zij het de laatste periode gedaan hebben en waar er nog geschaafd moet worden.
Al met al hebben zij het best druk, maar is het ook wel lekker rustig zo met 14 kinders in een lokaal. Dat heeft ook wel z'n charmes en voordelen.
Natuurlijk maken wij er ook voor hen iets bijzonders van. Groep 8 slokt veel van onze aandacht op, maar groep 7 wordt absoluut niet vergeten!

We maken er met elkaar nog een mooie eindspurt van!
Voor nu wensen wij jullie een goed weekend,

Jakobien, Roos en Carien

Nieuwsflits nr 8, 21 april 2022

Belangrijke data:
25 april t/m 6 mei: mei vakantie
17 t/m 20 mei: avondvierdaagse
23 t/m 25 mei: schoolkamp
24 mei: kleuterfeest
31 mei: Algemene Ledenvergadering

Inspectiebezoek

Zoals in de vorige Nieuwsflits stond, is de inspectie drie dagen/dagdelen bij ons op school geweest. Er zijn goede gesprekken gevoerd met het bestuur, de Raad van Toezicht, de MR, Willemien met haar taak als cultuurcoördinator en het team. Daarnaast heeft ook de KMR wat kunnen vertellen over hun werk en is een kort bezoekje aan alle klassen gebracht om de sfeer en iets van ons cultuuraanbod te proeven. Helaas was het vorige project net klaar, maar toch hebben we iets kunnen laten zien over onze manier van werken.
Het waren prettige en open gesprekken. Wij hebben al wat feedback mogen ontvangen en daar kunnen/moeten wij zeker ons voordeel mee doen.
Het toezicht richt zich vooral op het bestuur en dat is anders dan voorheen, toen het vooral een onderzoek op schoolniveau betrof. Allemaal nieuw en spannend dus!
Op 30 mei is het eindgesprek en volgt het eindrapport.

Koningsspelen

Thema 2022

Morgen zijn de Koningsspelen, waarna een lekkere meivakantie begint.
De school is om 8.00 uur open, om 8.15 uur begint het ontbijt. Daarna wandelen de groepen 3 t/m 5 naar de sportvelden. Om 11.30 uur zijn zij klaar en wandelen dan gezellig weer terug naar school. Shirtjes inleveren, spulletjes pakken, nog even samen in de klas en dan begint om 12.00 uur voor hen de vakantie.
De groepen 6 t/m 8 starten om 12.00 met de spelen. Zij eten dus iets vroeger en allemaal op school (verplichte overblijf). Voor hen zijn de spelen om 14.00 uur klaar en gaan we allemaal terug naar school. Ook hier shirtjes inleveren, spulletjes pakken en nog even met elkaar in de klas waarna dan ook voor hen de vakantie begint.
Wij hopen op gezellige, vrolijke en zonnige spelen!
Bij voorbaat alvast heel veel dank voor de ouderraad voor het voor dag en dauw klaarzetten van het ontbijt en ook voor alle ouders die willen begeleiden bij de spelen!

Het jaar vliegt voorbij!

Na de meivakantie beginnen we alweer aan de laatste periode van het schooljaar. In niet al teveel weken staat een boel op het programma: schoolkamp (kampboekje en paklijst komen na de meivakantie), kleuterfeest, avondvierdaagse, begin met de musical van groep 8, Citotoetsen, eindrapport en zo nog veel meer.
Meestal komt rond deze tijd ook het nieuwe vakantierooster op de website. Nu gaat de minister onderzoek doen naar mogelijk een andere vakantie-indeling en dus zijn de data voor de kerstvakantie en zomervakantie nog niet zeker. Er waren ook nog andere opties die het onderzoeken waard waren, dus we tasten nog een beetje in het duister. In juni hopen we het verlossende woord te horen en het definitieve en volledig juiste rooster op de website te plaatsen.

Lammetjesdag

Vorige week woensdag hadden wij weer een 'ouderwetse' Lammetjesdag! Heerlijk! Ouders konden samen met hun kinderen een gezellige ochtend bij de kleuters doorbrengen, een kijkje in de school nemen waar genoeg mensen waren om iets te vertellen en vragen te beantwoorden. Inge was er om de kinderen te schminken, er waren heerlijke lammetjeskoekjes voor iedereen, de kinderen hebben een lekkere pauzehap gemaakt en zo was het een heel gezellige ochtend met elkaar! Vermoeid na de vele indrukken, gingen de kinderen met hun ouders weer naar huis met een gezellige tasje met leuke hebbedingetjes. Sommige ouders waren al zo enthousiast dat ze ter plekke besloten hun kind in te schrijven. Welkom!
Klapstuk was natuurlijk dat we weer echte lammetjes hadden!
Dank aan Sjanie, Marianne, Lieke, Elly en de kinderen uit groep 5/6 (Lotte, Sarah Loopstra, Sil, Saar, Sam en Dex de Ridder) voor alle hulp om er een mooie ochtend van te maken!

Stroopwafelactie

Alle kinderen hebben echt enorm hun best gedaan, wat is er veel verkocht. Ook zijn er een boel lieve mensen geweest die nog wat extra's hebben gegeven voor het goede doel. Dank daarvoor. De bakker, die de hele nacht heeft staan bakken, kwam alles brengen en het leek wel of er geen eind aan kwam. 1400 pakjes, dat is echt een heleboel!
Wij hebben nu bijna al het geld binnen, binnenkort wordt alles geteld, betaald, gestort etc. en zodra wij het eindbedrag weten, laten wij het jullie weten!
Hier staat nog een geweldig voorbeeld hoe je stroopwafels kunt verkopen. Dat kun je niet weigeren toch?! Goed gedaan IJssel!

Bedankt voor 177 kg lege batterijen!

In de afgelopen drie jaar heeft BS Oudendijk 177 kg lege batterijen ingezameld. Daar zijn we heel blij mee, want lege batterijen zitten nog vol pluspunten. Ingezamelde batterijen leveren waardevolle metalen op, zoals ijzer, lood, zink en mangaan. Daar maken we weer nieuwe producten van zoals: fietsen, brilmonturen, pannen, bestek, leidingen of dakgoten... en nog veel meer.
Als school spaar je € 0,25 per ingezamelde kilo lege batterijen. Dat betekent dat BS Oudendijk 44,25 heeft gespaard. Van dat geld hebben we o.a. een digitale klok gekocht.

Groep 1 en 2

Hoera, het is lente!!!
Lammetjes worden geboren, bloembolletjes komen uit de grond, de bomen krijgen weer blad enz. enz.
Heerlijk, allemaal leuke onderwerpen waar wij het de afgelopen weken in onze groepen over hebben gesproken en gewerkt. Het bezoek van Brownie, het konijn van Geo, en zijn kippen Sparkle, Lola en maakte het heel aanschouwelijk.  Al was dat voor sommige kinderen wel even een momentje om op hun stoel te klimmen. Ook de nodige filmpjes van kuikentjes die uit het ei kwamen en de geboorte van lammetjes sprak de kinderen erg aan. Uiteraard stonden ook de andere lessen in teken van de lente en Pasen.


Afval scheiden.
Deze week is een medewerker van De Bries bij ons in de klassen geweest hij heeft ons het een en ander over afval-scheiden verteld en de kinderen mochten zelf helpen met het scheiden. Een gezellige les, waarvan de kinderen weer het nodige hebben geleerd.


Kleuterfeest
Zoals jullie allemaal al weten staat ons kleuterfeest dit jaar in teken van de Jungle. Een enthousiaste groep is al druk in de weer en het beloofd weer een gezellig feest voor de kinderen te worden. Hebben jullie 24 mei 14.30 uur al in jullie agenda staan? Iedereen is dan welkom om deze dag af te sluiten met een optreden van de kleuters.

Hebben jullie “ jungle-knuffels” en plastic opblaas-krokodillen? Wij willen ze graag lenen. Graag voorzien van naam.

Fijne vakantie en moeders alvast een gezellige moederdag toegewenst.

Groep 3 en 4

Cultuurproject
De afgelopen weken hebben we aandacht besteed aan een dans project.
Via de app van het Nationale Dans Theater kunnen we kijken naar de voorstelling De Parade. Het is een workshop met 6 lessen speciaal gemaakt voor groep 3 en 4. In elke les kijken, spelen en dansen we. In de eerste les dansten we met een plastic bekertje. Het is erg leuk en de kinderen doen enthousiast mee. Na de vakantie gaan we hier mee door.
Naar aanleiding van bovenstaande lessen gaan we ook zelf een dans bedenken. En natuurlijk hebben we ook de Koningsdans geoefend.


Workshop muziek in groep 3 en 4
Op vrijdag 8 april hebben we de hele ochtend genoten van een muziekles van juf Irene.
We hebben daarvoor alle instrumenten uit de kast gehaald en nog wat instrumenten van juf Irene daaraan toegevoegd.
Juf Irene liet ons nog hele bijzondere instrumenten zien die ze gekregen heeft van de Indianen. Met onze ogen dicht hebben we geluisterd naar het geluid van de zee, op een instrument zelf gemaakt door juf Irene.


Samen vormden we een mooi orkest en koor waarin we bovenstaand lied telkens gespeeld en gezongen hebben. Het is een oud Indiaans lied over het water. Na de pauze hebben we instrumenten gemaakt van twee grote kiezelstenen. Deze stenen hebben we prachtig versierd en daarna gebruikt om tikkend het ritme mee aan te geven.
De kinderen hebben allemaal geweldig goed meegedaan en het resultaat was dan ook erg leuk, we hopen dat het lied thuis ook nog eens voorbij komt :-). Wij zijn erg trots op onze muzikale kinderen.

We wensen iedereen een fijne vakantie,

Roos en Ria

Groep 5 en 6

Pasen
Vlak voor het Paasweekend hebben we met de klas naar paaseieren gezocht op het plein. Het was al behoorlijk warm buiten dus er was snelheid geboden. iedereen ging snel van start. De meeste eieren waren snel gevonden. De gouden eieren bleken wel wat meer moeite te kosten, maar gelukkig lukte het toch en vonden Dex v.D. en Lotte de gouden eieren.  Dit leverde hen een lekkere chocolade paashaas op. 


Lammetje in de klas
Op dinsdag 12 april hadden we bezoek in groep 5/6. We hadden de vader van juf Jetske zo ver gekregen om de klas te bezoeken met een leblam. Dit is een lam wat melk uit de fles krijgt, omdat hij geen melk van zijn moeder kan krijgen. Deze lammetjes denken dat degene die hen de fles geeft ook automatisch de moeder is. Wij hebben van alles geleerd over lammetjes en schapen en sommigen mochten even de fles geven. Als het aan de kinderen lag, zouden we best nog een plekje hebben voor zo een lief lammetje. 


Spreekbeurten
In de afgelopen weken hebben we een begin gemaakt aan de spreekbeurten. Na de meivakantie zullen de eerste kinderen hun spreekbeurt al voor de klas gaan houden. In de klas hangt de lijst met daarop de afgesproken data. Alle kinderen hebben een overzicht met een stappenplan voor de spreekbeurt mee naar huis gekregen. We zijn heel benieuwd naar alle presentaties. Via cloudwise kunnen de kinderen van tevoren hun spreekbeurt met ons delen waardoor we ze online ook kunnen begeleiden. 

Cultuurproject DANS
We zijn op maandag 4 april gestart met het cultuurproject dans. We zijn deze maandag met een knal van start gegaan met een dansles van Lotte van de dansschool Dance for days. Lotte heeft ons een aantal danspasjes aangeleerd en we mochten de dans aanvullen met wat zelfbedachte passen. Het vervolg hiervan maken we de komende periode af in de klas. Tijdens het kamp hopen we deze dans zo goed ingestudeerd te hebben dat iedereen ervan kan meegenieten. Het was genieten om zo met elkaar in beweging te zijn en iets samen te creëren. Zelfs voor de kinderen die in eerste instantie misschien niet zo stonden te ‘springen’ van het onderwerp dans.

Koningsspelen
Morgen vieren we de Koningsspelen met elkaar. Groep 3/4/5 gaat in de ochtend richting de sportvelden om daar deel te nemen aan allerlei leuke spelen. In de middag zijn groep 3/4/5 vrij. De groepen 6/7/8 gaan dan richting het sportveld om daar deel te nemen aan de spelen. We kijken er enorm naar uit!

Kamp
Eind mei is het dan eindelijk weer zover. De voorbereidingen achter de schermen zijn alweer in volle gang. In klas gaan we na de meivakantie lekker aan de slag met verdere voorbereidingen. 

Voor nu wensen we iedereen een heerlijke, ontspannen mei-vakantie toe.

Jetske, Annelies, Lisa

Groep 7 en 8

4 mei viering

Veel van onze tijd wordt besteed aan de 4 mei viering. Er wordt veel gezongen en kinderen oefenen ook hun solo's en voordrachts- en dichtkunsten. Wij denken dat wij een mooi programma hebben gemaakt, passend bij het thema 'Vrijheid in verbondenheid' en passend bij hoe de school hieraan vorm wil geven. Wij gaan in de vakantie nog een keertje in de kerk oefenen, zodat wij weten hoe alles gaat klinken met de akoestiek aldaar.
Onze oud-leerling Ilias Ververis begeleidt ons op de piano, Sybille van Gammeren heeft ons geholpen bij het aanleren van de liedjes en onze oud-directeur Frans Dansen spreekt namens de school. Ook dit is een staaltje verbondenheid en daar zijn wij enorm blij mee!

Bezoek aan kamp Vught
Ieder jaar brengt groep 8 een bezoek aan Kamp Vught. Gelukkig was dit dit jaar weer mogelijk. Wij bereiden dit bezoek met de kinderen voor door de film te bekijken over Roosje, het meisje dat in het kamp heeft gezeten en daarna naar Auschwitz is overgebracht waar zij is overleden. Een aangrijpend verhaal. Er zit een werkschrift bij, zodat kinderen samen over alles wat zij gezien hebben opdrachtjes kunnen maken en ook meer informatie kunnen opdoen.
Wij hadden een gids die goed vertelde en de kinderen veel heeft uitgelegd over het kamp.
Op de terugweg is iedereen altijd een beetje stiller door alles wat zij gezien en gehoord hebben. Een paar kinderen gaan tijdens de 4 mei herdenking aan de hand van foto's gemaakt door 'meester' Frans, vertellen wat zij daar gezien hebben.

Vraag de kinderen naar het verhaal achter dit lepeltje

Theater Dussen, Toen Tommy drie werd

De dag dat Tommy drie werd

Wij zijn op donderdag 7 april in kasteel Dussen naar de voorstelling geweest "De dag dat Tommy drie werd'. In de klas was het verhaal voorgelezen, het maakte op velen indruk, waarna zij met verschillende opdrachten konden werken aan het thema vrijheid.
In kasteel Dussen hebben twee acteurs dit verhaal prachtig gespeeld voor ons. In het kort gaat het om een gezin dat in Theresienstadt gevangen zit en een vader die alles wat hij zijn zoontje toewenst voor zijn derde verjaardag (en de rest van zijn leven) in tekeningen vastlegt. Prachtige, ontroerende en grappige tekeningen. Na de oorlog, de ouders hebben het niet overleefd, krijgt de inmiddels achttien jarige Tommy de tekeningen van zijn pleegouders, die bevriend waren met zijn ouders en ook in het kamp zaten. Een ongelooflijk verhaal met zowel de ontroering van wat een ouder voor zijn kind doet als de ontzetting over de gruwelen van de oorlog.
Wij zijn heel blij dat wij deze voorstelling hebben mogen zien.
Dank aan alle ouders die ons hebben willen halen en brengen!

OOGPUNT Spraakwaterrap
Afgelopen vrijdag konden wij alsnog aan de slag met dit project. Hoe leuk was dat!
Het project begint met de interactieve cabareteske Spraakwater Quiz in de klas over verschillende kanten van water, afval, goed rioolgebruik en klimaatadaptatie. Heel groot: van H2O tot blauwe planeet, van tsunami’s tot waterschaarste.
Maar ook dichtbij: 'draai je kraan goed aan', 'gooi je afval niet op straat' en 'maak je schoolplein en je tuin meer groen'.
Aansluitend gingen de kinderen in groepen van 10 hun eigen Spraakwater Rap videoclip maken.
De leerlingen dachten samen na over hun onderwerp, schreven hun eigen rap, werkten aan hun performance en werden daarna door OOGPUNT gefilmd.
Het geluid werd ook nog apart opgenomen in een échte geluidsstudio op school! Uiteindelijk heeft de klas een eigen duurzame, verantwoorde, doordachte, rapvideoclip gemaakt over water, milieu, klimaat en duurzaamheid! 'Met hiphop als de voertaal. De beat als de basis. En drama & dans om het geheel lekker te laten flowen!' Het flowen is niet goed te zien op de foto's, maar het was er zeker onder leiding van een heel enthousiaste filmer. Aanmoedigingen bij een stevige bootcamp waren er niets bij!
Nu is het wachten tot het editen klaar is en de videoclip openbaar wordt gemaakt op You Tube.

Hier valt nog een boel te ontdekken: https://www.youtube.com/user/OOGPUNT

Schoolvoetbal meisjes
Vorige week woensdag mocht ons meisjesteam de halve finales spelen. Wat waren ze trots en wat hadden ze er een zin in.
Dit keer was het thema 'meedoen is belangrijker dan winnen' op zijn plaats. Maar, dat mag de pret niet drukken. Ze hebben een gezellige en leuke middag gehad en dat is de grootste winst!
Helaas konden wij niet komen kijken, de agenda zat vol, maar er is uiteraard wel voor ze geduimd!
Rikkert dank je wel voor het coachen en Lisa dank je wel voor het trainen van de meisjes!

Van schijnbaar niets, naar een heel mooi iets!

We hebben het over hirameki! Nee, geen nieuw Japans gerecht, maar een heuse kunstvorm!
Twee internationaal gerenommeerde kunstenaars, Peng en Hu, ontdekten bij toeval een nieuwe kunstvorm op de vloer, tegen de muren en op hun kleren toen ze in hun atelier aan het werk waren. Ze doopten het fenomeen ‘hirameki’ en ontwikkelden het verder. Kleine kloddertjes verf openbaren hun poëtische natuur simpelweg door hier en daar een puntje of een streepje toe te voegen. In hun werk maken ze inzichtelijk voor groot en klein hoe je van een aquarelvlek in een handomdraai een tijger of een mens kunt maken. 
Hier hebben de kinderen een les in gehad en de doelen die daarbij aan bod kwamen zijn: het creatief denken stimuleren en het kunnen accepteren van fouten. Er kan namelijk iets niet perfect zijn, het lukt niet bij een kloddertje en zo nog meer.
Er zitten echt ware kunstwerken tussen en de kinderen vonden het leuk om eraan te werken.


IEP-toets

Bij het schrijven van deze Nieuwsflits zijn de kinderen van groep 8 nog druk bezig met het maken van deel 2 van de IEP-toets. Er valt nog niet veel over te zeggen. Na de meivakantie komen de resultaten binnen. Wij zullen die met de kinderen bespreken en ook kijken wij of wij hier en daar een advies gaan aanpassen als de score dat toelaat en wij dat ook de juiste beslissing vinden.
Daarna beginnen wij ook met de voorbereidingen voor de musical. De verhaallijn staat en het script komt eraan. We hebben niet heel veel tijd, dus teksten moet vlot geleerd worden, decors moeten snel geschilderd worden, dit alles zodat we zo snel mogelijk kunnen gaan spelen. Daar waar mogelijk zal Carina ons helpen, maar zij heeft een moeilijke tijd en haar daarvoor de tijd en ruimte geven is het allerbelangrijkste!
We gaan er hoe dan ook iets goeds van maken!

Voor de toets...
Tijdens de toets...
Oranje-vraagteken - Dio Ugchelen
Na de toets.... even wachten nog!

Wij wensen iedereen een heerlijke twee weken met veel zon, gezellige dingen om te doen, maar ook lekker luieren en bijtanken!

Jakobien, Roos en Carien

Nieuwsflits nr 7, 24 maart 2022

Belangrijke data:
Volgende week: rapport-/voortgangsgesprekken
13 april Lammetjesochtend 10.00- 12.00 uur

Stroopwafelactie

Ook wij willen als school een steentje bijdragen aan de hulp voor de mensen die de oorlog ontvluchten. Alle kinderen weten wat er aan de hand is, sommige kinderen zijn zelf al in actie gekomen en op school wordt er in de klas ook aandacht aan besteed. Ofwel doordat kinderen vragen stellen, ofwel door een les Nieuwsbegrip.
De actie bestaat uit het verkopen van pakjes stroopwafels en het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs gaat naar Giro 555. Het gaat om heerlijke wafels die kort voor bezorging zijn gebakken.
Er zijn kinderen die na de eerste dag al een nieuw bestelformulier kwamen halen!
Laten we hopen dat we een mooi bedrag ophalen, waarmee we wellicht voor iemand iets kunnen betekenen.

Inspectiebezoek

Eens in de vier jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen.  Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt en daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Met het vierjaarlijks onderzoek wil de inspectie duidelijk krijgen of de (be)sturing door het bestuur op de kwaliteit van de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs. Het startgesprek is op 6 april en dan volgen nog wat dagen met verificatieonderzoeken. Een spannend, maar ook goed proces. Het is altijd goed om een critical friend te hebben die met een andere blik naar de school kijkt en ons een gezonde spiegel voorhoudt. Wij hopen dat het ons veel positieve input oplevert, waar wij dan met goede energie mee aan de slag of verder kunnen.

Groep 1 en 2

Rekenen
De afgelopen weken zijn wij extra met het vak rekenen bezig geweest en alle zaken die ervoor zorgen dat de voortgang van het rekenen nog beter verloopt. Zo hebben we o.a. extra gepuzzeld, reeksen gevormd, gezelschapsspelletjes gespeeld, bloemen in onze bloemenwinkel verkocht, enz. enz. Vooral het verkopen van de bloemen was een succes, welke kleur?, hoeveel?, wat kosten ze?, hoeveel € is dat bij elkaar? enz. enz. En….. 10 kinderen hebben bij elkaar 100 tenen!!! Natuurlijk stonden de muzieklessen, werklessen en andere lessen ook in teken van rekenen.

Volgende week starten wij met het thema voorjaar en zal uiteraard Pasen ook aan bod komen.

Kleuterfeest
Het thema van ons kleuterfeest is de JUNGLE!!!
Een leuk thema met veel mogelijkheden! Een groep enthousiaste ouders is al druk met de voorbereidingen om deze dag net als vorige jaren tot een groot succes te maken. Het feest wordt gehouden op dinsdag 24 mei en wij sluiten deze feestdag af om 14.30 uur. Iedereen, ouders, buren, oma’s, opa’s enz., zijn hierbij uitgenodigd!! Fijn als wij t.z.t nog een beroep op jullie mogen doen om allerlei materialen, zoals b.v. een opblaaskrokodil, te kunnen lenen. Wij houden jullie op de hoogte.

Brownie
Vandaag is Brownie, het konijn van Geo in de klas geweest, wat een leuke verrassing! De kinderen en de juffen hebben ervan genoten!!! 

Fijn weekend,

De kleuterjuffen

Groep 3 en 4

Cultuurproject
Dinsdag hebben we ons cultuurproject afgesloten met een presentatie van de kunstwerken en het
geven van feedback aan elkaar. Dat was best leuk, maar soms ook moeilijk.
Het op een creatieve manier veranderen van een kleurplaat was voor sommigen moeilijk en voor
anderen juist simpel.
Ze waren het wel met elkaar eens dat het een leuk project was.

Diploma’s
Door de Corona was er in januari geen afzwemmen gepland. Doordat een aantal kinderen alle
onderdelen beheersten, besloten ze deze toch voor een diploma te laten zwemmen. Nu kunnen ze
weer verder leren. Aan het einde van het schooljaar is er weer een afzwemmoment.
Fabian en Julian willen graag aan iedereen hun Bouwdiploma laten zien!
Allemaal gefeliciteerd!!


Prettig weekend,
Roos en Ria

Groep 5 en 6

Bezoek woon-werkboerderij Kraaiveld
Op donderdag 10 maart was het dan eindelijk zo ver… we bezochten boerderij Kraaiveld. We hadden fantastisch weer en met het zonnetje op onze bol zijn we er naartoe gefietst. Eenmaal daar aangekomen gingen we in twee groepen over het terrein. De ene groep bezocht de stal en de andere groep bezocht de tuin en de kassen. We hadden het geluk dat er de avond voor ons bezoek een kalfje geboren was, dat wij daar mochten bewonderen. We kregen uitleg over het werken in de stal, de koeien, hoe ze alles verwarmen en het voeren. Wie het aandurfde, mocht zelf ook de koeien voeren.

Op de tuin kregen we uitleg over wat er verbouwd wordt en op welke manier dat gedaan wordt. In de kassen konden we ook een kijkje nemen bij alle plantjes en gewassen die daar stonden. En als (tuin)kers op de taart mochten we zelf ook zaadjes in onze eigen potjes planten en kregen we heerlijk perensap van eigen peren. We hebben genoten!

Leren reflecteren (schrijfles)
De kinderen in groep 5 en 6 zijn actief bezig met het opschrijven van hun leerdoelen per vak op hun weektaak. Wekelijks reflecteren wij op de leerdoelen. Heb ik het doel van deze les begrepen? Wat heb ik geleerd? Heb ik nog extra uitleg nodig?
Een voorbeeld is tijdens deze schrijfles, waarbij we elkaars werk gingen nakijken aan de hand van de doelen van die schrijfles. Bijvoorbeeld zijn alle ophalen goed geschreven. De kinderen gingen hier serieus mee aan de slag. 

Bijlage door groep 5 en 6
In de bijlage kunnen jullie alle stripverhalen lezen die de kinderen bedacht hebben. In de verhalen treffen we een monster op een het strand dat in contact komt met  het  gerecyclede dier/ ding wat de kinderen tijdens het project gemaakt hebben. Uiteindelijk zien we dat het verhaal weer goed afloopt. 

Fijn weekend,

Jetske en Annelies

Groep 7 en 8

Data: 
Hoera, alles kan weer doorgaan, maar dat betekent vaak ook dat wij weer, zij het op gelukkig een andere manier dan bij thuisonderwijs, af en toe een beroep op jullie hulp zullen moeten doen Hopelijk doen jullie gezellig mee!
29/3: theoretisch vekeersexamen 
5/04: bezoek kamp Vught met groep 8 van 12.50 -16.10 uur. Wij zijn dus na 15.00 uur op school. Groep 7 is gewone tijd uit.
07/04: theatervoorstelling Tommy in kasteel Dussen. Tijd is nog onbekend, rijders zijn zeer gewenst!
20 en 21 april: IEP-toets groep 8
22/04: Koningsontbijt en -spelen. Wij zijn nog naarstig op zoek naar begeleiders!
4/05: 4 mei viering verzorgd door groep 7/8

Maatklas
Afgelopen maandagen  kwamen de kinderen van de maatklas van groep 7/8 met boodschappentassen vol met 'Space'spullen. Het was de afsluiting van het project 'het Heelal', waarbij de groepjes leerlingen hun bevindingen ging presenteren. Na het formuleren van drie te onderzoeken leervragen (oef…moeilijk!) hebben de kinderen creatieve manieren bedacht om de antwoorden op die leervragen te presenteren. Er zijn bordspellen ontwikkeld, Kahoots, kijkdozen en ruimtevoedsel gemaakt en zelfs een heuse escaperoom in het technieklokaal! In groepjes klommen we van Mars naar Pluto op zoek naar puzzels en opdrachten om op te lossen. Maar we moesten wel heel stil zijn, want anders werd je door groen geklede aliens in het zwarte gat gestopt!
Wat hebben we tot nu toe mooie en bijzondere presentaties gezien, knap hoor! Een paar kinderen moeten nog presenteren en dan starten we aan het volgende blok.

HALT-les: veilig online

Lies Havelaar gaf na de voorjaarsvakantie haar laatste les bij ons, zij gaat genieten van haar pensioen. Wat jammer voor ons, want zij gaf altijd enorm leuke lessen en wist kinderen te boeien, maar wij wensen haar natuurlijk heel veel plezier in het leven na werken!
De laatste les ging over het veilig online zijn. Het klinkt zo simpel, maar is het vaak niet. Een paar eenvoudige zo voor zichzelf sprekende tips: denk na over wat je wel of niet deelt, accepteer niet alle ‘vrienden’, houd wachtwoorden geheim, stuur niet klakkeloos van alles door. Zeker in de puberteit kunnen kinderen op basis van gevoel dingen doen die het verstand ze afraadt. Ook kunnen kinderen dan vrij hard en zwart-wit reageren en dat maakt het er allemaal niet veiliger op. Uiteraard kwam sexting of het krijgen van andere vreemde naaktfoto’s ook aan bod en dat levert enige zenuwachtige hilariteit op. Het merkwaardige hier is dat het slachtoffer vaak wordt aangepakt als dader en de dader wel stoer en grappig is. Hoe onterecht is dat! 
Belangrijkste van alles is dat je goed nadenkt wat je wel of niet wil doen, zorg dat je als er problemen zijn door iets op internet altijd bij iemand terecht kunt, een volwassene, om je te helpen.
Opvallend was dat kinderen in groep 8 dit soms best een spannend onderwerp vonden, maar zich eigenlijk niet goed een houding wisten te geven en dat het voor groep 7 nog een beetje een ver van mijn bed show was. Gelukkig maar toch?

Vrijdagmiddag nieuws
Vorige week vrijdag was een eerste jubileum en daarom had de redactie een taart gebakken voor de hele klas! Heel feestelijk.
Het was een wat rommelige uitzending door de feestelijkheden, er was een klein missertje maar gelukkig opgelost en van geleerd, maar het blijft leuk om te zien met hoeveel plezier er aan gewerkt wordt.
Morgen weer een nieuwe uitzending!

Cultuurproject
Afgelopen vrijdag hebben wij het cultuurproject afgerond. Aan het eind van de middag hebben wij elkaars kunstwerken bekeken, naar de boodschap gezocht en elkaar feedback gegeven. Het was erg leuk om te zien en er zijn mooie en bijzondere dingen gemaakt. Denk aan een zeehond die het overduidelijk moeilijk heeft met al het plastic, koraalriffen, een vis die zijn buik vol heeft van plastic, een rok met topje gemaakt van afval en zo nog veel meer, teveel om op te noemen. De kinderen gaven aan dat het ze het best een lastige opdracht vonden: vrije materiaalkeuze en een vrij open opdracht met slechts een paar eisen. De een kon daar duidelijk beter mee overweg dan de ander. Dat hebben zij nu zelf ook ervaren. Wij hopen er een volgende keer weer een echte tentoonstelling van te kunnen maken.

Klassenlunch
Wat een geweldige klassenlunch hadden wij vorige week! De klas was omgetoverd tot een echt restaurant: tafels gedekt, menukaart waarop men voorkeuren kon opgeven, een knapperend haardvuur op het bord, heerlijke jazzy muziek uit de speakers en ongelooflijk vriendelijke en verzorgde mensen in de bediening. Petje af hoor!
Restaurant de Chique sterren gaat voor de Michelin ster!

Digitale IEP-proeftoets
Wij hebben vorige week meegedaan aan een proeftoets voor de digitale versie van de IEP-Eindtoets. Voor ons leuk om te zien hoe kinderen dit ervaren en bovendien hebben ze een mooie extra oefening, want het was een volledige toets. De kinderen hebben aangegeven dat zij het een prettige toets vonden, soms moeilijke en soms makkelijke vragen, een fijne vormgeving en al met al hadden zij er een goed gevoel bij. Op dag 1 kregen zij de teksten van begrijpend lezen op papier erbij, op dag 2 niet. Zij moesten aangeven wat zij het prettigst vonden en dat was toch echt de teksten op papier hebben.
In de week van 4 april krijgen zij te horen hoeveel procent van de vragen zij goed hebben beantwoord.
We gaan ook nog een kortere schriftelijke versie oefenen, dan moeten ze toch goed voorbereid zijn op 20 en 21 april!
n de klas gaan we er nog met volle kracht tegenaan, want er valt zeker nog een boel (haalbare) winst te behalen. Spannende tijden toch allemaal en groep 7 kijkt toe naar wat hen volgend jaar te wachten staat.

Rapportgesprekken
Komende maandag en dinsdag worden de rapportgesprekken weer gehouden. Voor groep 8 misschien wat veel van het goede, nu wij elkaar kort gelden nog gesproken hebben. Bij de rapporten zat ook een overzicht van de behaalde Citoresultaten en een leeswijzer om te begrijpen wat er staat. Wij kunnen ons voorstellen dan FN,DL, DLE, LR en VS voor jullie idiote afkortingen zijn waar jullie niet mee kunnen. Hopelijk helpt de leeswijzer iets en kunnen jullie zo beter zien waar jullie kind nu staat en dat afzetten tegen de toetsen van de vorige periode.
Zoals inmiddels gewoon is, moeten de kinderen het gesprek voorbereiden, zodat we samen weer mooie doelen kunnen stellen voor de komende periode!

Schoolvoetbal
Na twee jaar mochten de voetballers de wei weer in!
Wat een uitgelezen dag om de hele middag buiten zijn. De jongens hadden wel wat pech met afzeggingen door ziekte, dus die waren iedere wedstrijd met iets te weinig spelers. Wereldkampioen zijn ze niet geworden, maar er was genoeg plezier en daar doen we het voor!
De meisjes hadden meer dan genoeg speelsters, dus die de reservebank zat goed vol. Ze zijn tweede geworden in de poule en gaan door naar de volgende ronde!
Gefeliciteerd!
Alle rijders, begeleiders, train(st)ers en supporters: dank jullie wel!!

De weergoden blijven ons nog steeds heel gunstig gezind, dus wij wensen jullie een goed en zonnig weekend!

Jakobien, Roos en CarienNieuwsflits nr 6, 24 februari 2022

Belangrijke data:
Vrijdag 25 februari: start voorjaarsvakantie
Maandag 7 maart: school begint weer; luizencontrole
Week 12: Week van de lentekriebels
22 maart: lenterapport mee naar huis
Week 13: rapport-/voortgangsgesprekken
23 maart: ouderavond leren leren

De maatregelen zijn weer verder versoepeld waardoor weer veel meer mogelijk is en daar zijn wij blij mee. Er kunnen weer plannen gemaakt worden voor allerlei activiteiten die het schooljaar zo leuk en bijzonder maken. Denk aan het schoolkamp en kleuterfeest!
Voor het schoolkamp hebben we al een goede en leuke ploeg samengesteld en wij komen op 8 maart voor een eerste overleg bij elkaar. Heerlijk om weer naar al dit soort dingen te kunnen uitkijken!

Leren leren

Vorige week is er een Parro-bericht gestuurd over de ouderavond leren leren op woensdag 23 maart. Wij hebben met de NPO-gelden naast allerlei andere dingen, ingezet op leren leren en daarop aansluitend eigenaarschap & motivatie. Belangrijke zaken die verder gaan dan alleen het schoolse leven. Wij merkten dat de kinderen hier nog een slag konden maken, om verder te komen zal je toch moeten weten hoe je moet leren, maar ook dat ouders het lastig vinden om in te schatten wat nu wel of niet van hun kroost gevraagd kan, mag en moet worden. Dit jaar pakken we de basis aan, het leren leren, om daarna door te gaan met eigenaarschap en motivatie. Wij worden hierin getraind door het CED.
Omdat wij dit een belangrijk onderwerp vinden en dit nu al zicht- en voelbaar is binnen de school, is het goed om ouders hierin mee te nemen. Wij hopen echt van harte dat zoveel mogelijk ouders komen van groep 1 tot en met 8!

Vakantie

Na een wat rustiger tijd dan voor de vakantie, was het toch nog allesbehalve als vanouds. Wij merken dat het vele schakelen, kinderen die thuis zijn et. etc. ons allemaal toch meer vermoeit dan gedacht. Voor ouders zal dit niet minder zijn. Heerlijk dat we nu weer een weekje vrij hebben om de batterij weer een beetje op te laden. Hopelijk gaat de zon iets meer schijnen en razen de stormen voorbij ons land.
Wij wensen jullie allemaal een heerlijke week, thuis, op de latten, in de zon, maakt niet uit waar, als het maar goed is! Geniet!

Kindcentrum Valkenhorst

Groep 1 en 2

En toen vond ik een monster……
De afgelopen weken  stonden monsters en dinosaurussen centraal tijdens onze lessen.
En hoe kun je kinderen gemotiveerd krijgen? Door ze zelf het thema te laten kiezen…. Zelfs de juffen konden er nog het nodige over leren. De kinderen gaven ons de tip om de dinosaurusnamen maar op te schrijven, omdat wij ze toch niet konden onthouden!! Ja, juffen weten ook niet alles!!! Ons tentje met bed, nachtkastje, griezelboek -en met monsters beplakt-  was een groot succes en daar hebben de kinderen veel in gespeeld. Het namaken van dinosaurussen op het kralenplankje was ook net even anders dan anders en spelen met de dinosaurussen sloeg ook aan. En natuurlijk is er ook weer het nodige geknutseld, zo hebben ze o.a. per groepje één groot monster gemaakt. Daar was het nodige overleg voor nodig. Welke kleuren nemen we? Liggend of staand? Enz. enz. Uiteraard zijn er weer de nodige kleuterboeken over monsters en dinosaurussen voorgelezen. 
En ondanks dat de kinderen weten dat monsters niet bestaan, konden zij ze heéél goed uitbeelden…… Achter een laken, met het licht van een bouwlamp erop gingen ze helemaal los. Tot slot hebben alle kinderen, verkleed als echte paleontoloog, een versteend dino-ei mogen openen. Dat was het allerleukste! De rest van de foto’s kunnen de ouders van de kleuters weer vinden op Padlet.

Kleuterfeest
Op dinsdag 24 mei vieren wij ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest. Om dit feest wederom tot een groot succes te maken zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen met de voorbereidingen en op de dag zelf. Heeft u tijd en zin? We horen het graag. 

Nieuwe leerling
Niek de Haas wordt bijna 4 jaar en is momenteel aan het wennen in groep 1-2a. Voor Niek is de school niet helemaal nieuw, want zijn grote zussen (Lise groep 4 en Fenne groep 6) zitten al bij ons op school. Wij wensen hem een fijne tijd toe op Basisschool Oudendijk!

Fijne vakantie, Willemien, Petra, Sjanie en Ingrid

Groep 3 en 4

Project
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het project 'beeldende vorming en duurzaamheid'. We hebben kennis gemaakt met het werk van beeldhouwster en schilder Niki de Saint Phalle. Haar kleurrijke, uitbundige en vrolijke figuren spraken de kinderen erg aan. Van papier uit de papierversnipperaar hebben we nieuw papier geschept en klei gemaakt. Deze werkstukken gaan we de komende week nog schilderen op de manier van Niki.

Bouw
Om kinderen effectief te ondersteunen bij het leesproces, gebruiken wij het online programma Bouw. Indien nodig, kunnen kinderen van groep 2 t/m 4 hiermee werken thuis en op school. Dit is voor ouders en kind heel intensief. Het is een programma voor echte doorzetters! Jinthe is zo’n doorzetter. Ze is erg blij met haar Bouwdiploma en met haar cito uitslag voor lezen.
Gefeliciteerd, Jinthe!

Schoolkrant
In de bijlage zitten deze week onze verhaaltjes. De kinderen zijn een dier kwijt en willen het graag terug. Ze hebben een oproep geschreven die ze huis-aan-huis zouden kunnen verspreiden.

Veel leesplezier!

Fijne vakantie.

Roos en Ria

Groep 5 en 6

Cultuurproject Beeldende Vorming in het teken van duurzaamheid en klimaat
We hebben tijdens de lessen uitgebreid gesproken over plastic soep. Gedurende deze periode hebben we ‘schoon’ plastic verzameld en daar vervolgens weer wat nieuws van gemaakt. Met de plastic creaties heeft iedereen vervolgens een stripverhaal bedacht. En zo gebruiken we het plastic dus nog een keer. Verder hebben we geleerd over groente en fruit uit Nederland en groente en fruit uit andere landen en zijn we ons ervan bewust geworden wat voor weg deze producten afleggen voor ze op ons bord komen. 

Bezoek woon-werkboerderij Kraaiveld
Op dinsdag 22 februari zouden wij een bezoek brengen aan boerderij Kraaiveld. Dit uitje is in het kader van het cultuurproject over klimaat en duurzaamheid en over het zelf verbouwen van voeding en het eten van streekproducten. Helaas is ook deze keer ons uitstapje uitgesteld. Door stormschade op landgoed Kraaiveld was het erg lastig om ons te ontvangen. Na de voorjaarsvakantie op 10 maart doen we een nieuwe poging. 

Valentijnsdag
In de groep bleef het op maandag best rustig met briefjes en dergelijke. Maar een dag later hadden we "Valentijns" dag. In tweetallen gingen de kinderen aan de slag met het oplossen van verschillende rebussen. Alle puzzels hadden te maken met Valentijnsdag. Gezellig om op een andere manier met spelling bezig te zijn. Tijdens de nabespreking bleek dat iedereen behoorlijk goed gepuzzeld had en best wel veel wist over deze speciale dag. 

Boekendoos
Alle boekendozen zijn deze week ingeleverd en wat zijn de kinderen creatief aan de slag gegaan! Er is thuis hard gewerkt en de resultaten zijn geweldig. Met spanning wordt er al weken uitgekeken naar het moment dat ze bij elkaar kunnen gaan horen en zien welk boek ze gelezen hebben en of ze het zelf ook willen gaan lezen. Na de vakantie zullen we alle boekendozen nog een tijdje tentoonstellen in de gang. 

Cito toetsen
De afgelopen maand hebben we weer flink wat toetsen afgenomen. Alle resultaten hebben we tijdens de studiedag naast elkaar gelegd en geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan zullen er eventueel aanpassingen worden gedaan in het aanbod van lesstof aan uw kind. Bij grote veranderingen nemen we snel contact met jullie op. Tijdens de volgende rapportgesprekken lichten we graag het een en ander toe.  Wist u dat kinderen tijdens het rapportgesprek aanwezig mogen zijn?  

Dramalessen
Om de twee weken op maandag hebben we dramales. Deze lessen worden verzorgd door Sophie. Met elkaar doen de kinderen allerlei bewegingsoefeningen, maar ook samenwerkopdrachten. De laatste paar keer werkten de kinderen samen aan een toneelstukje over het lelijke kleine eendje. Vandaag hadden we een leuke balansoefening.  Dat was in het begin best lastig maar toen het duidelijk was stond er ineens een geweldige groep kinderen in een heus spiegelbeeld. voor ons.

Voor nu wensen we jullie een hele fijne voorjaarsvakantie. 

juf Jetske en juf Annelies

Groep 7 en 8

Studiedag
Vorige week hebben wij een studiedag gehad. Tijd om de Citoresultaten van de kinderen te analyseren: waar vallen ze op uit? Groeien ze voldoende of juist niet? Wat beteken dit alles voor het aanbod en de aanpak in de komende periode? Natuurlijk zien en weten wij al heel veel van de kinderen, maar het is ook goed om te kijken naar wat de kille cijfers ons zeggen. Natuurlijk zullen wij ook met de kinderen om de tafel gaan zitten, zodat zij weten wat goed gaan en wat minder en wat ze zelf en wij samen daaraan kunnen doen. Eerst moet ons werk helemaal klaar zijn, dus de gesprekken zullen na de vakantie zijn. De welbekende grafieken worden met het rapport meegegeven.

VO-adviezen

Afgelopen week hebben de kinderen in groep 8 hun definitieve schooladvies gekregen. Een spannend en ook feestelijk moment. Toch weer een mijlpaal waar we bij stil moeten staan.
Wij hebben ons best gedaan om iedereen een passend advies te geven, wat soms nog best even lastig was,
Hoe dan ook, het is geen eindoordeel, maar juist kinderen op de juiste tree van de ladder zetten die zij verder zelf gaan beklimmen. Hoe hoog ze komen? Dat ligt nog allemaal open!
In april maken ze de Eindtoets en dan is het in sommige gevallen nog mogelijk om het advies naar boven bij te stellen. Daar moeten we in ieder geval wel naar kijken.
Wij zijn trots op de kinderen, we zien dat ieder zo zijn of haar geheel eigen route heeft en wij hebben er alle vertrouwen in dat ze die ladder goed gaan beklimmen.
Volgende maand kunnen zij zich gaan inschrijven op de VO-school van hun keuze. Op de sites van de scholen staat wanneer de inschrijfdagen zijn en wat ze mee moeten nemen.
Zijn we nu dan klaar? Nee, zeer zeker niet! Er valt richting Eindtoets nog het nodige te doen, zo blijkt ook uit de analyses. We gaan er nog even flink tegenaan een daarna kunnen we gaan werken aan een geweldig afscheid!

Cultuurproject
Na een inleidende les over wat duurzaamheid is en wat wij daar zelf aan/mee kunnen doen, hebben we ook gekeken naar werk van verschillende kunstenaars. Alles is gemaakt met afval. Er zitten echt juweeltjes tussen. Eén daarvan is Angela Pozzi.

Theme: Aquatic Life Artist: Angela Haseltine Pozzi / Washed Ashore Project  https://washedashore.org/

Na dit alles moesten de kinderen in tweetallen een collage maken met afbeeldingen van wat wel duurzaam is en wat niet. Sommige koppels zagen overal van alles, andere kwamen hadden er toch wat meer moeite mee. Na de collage moest er een ontwerp gemaakt worden van het door hen te maken kunstwerk: wat gaan we maken en wat hebben we daardoor nodig? Het kunstwerk moet een boodschap in zich hebben die later ook op creatieve wijze in taal wordt weergegeven als een soort onderschrift. Er zijn heel veel verschillende ideeën en wij zijn enorm benieuwd naar de eindresultaten!

Een eigen nieuwsrubriek
Sinds afgelopen vrijdag hebben wij een heuse nieuwsrubriek. Iedere vrijdag wordt de week doorgenomen met nieuwtjes over de groep en/of de hele school. De redacteurs mevrouw RTL Boulevard en mevrouw Dit was het nieuws, hebben er iets heel leuks van gemaakt. Input kan door alle kinderen worden aangeleverd en dan maken zij de keuze om het wel of niet te gebruiken.
Een leuke afsluiting van de schoolweek!

4-mei herdenking

4-Mei comité zoekt Lopster militairen – Lopsternijs


Zoals in een eerder Parro-bericht aangegeven is het dit jaar onze beurt om het programma van de 4-mei herdenking in te vullen. Deze herdenking is in de Hervormde kerk in Woudrichem. Wij zijn al druk bezig met het maken van een mooie opzet en als alles rond is, gaan wij met de kinderen liedjes oefenen, dichten etc. etc. Wij hopen dat een flink aantal kinderen aanwezig kan zijn, ook al is het vakantie. Zij spelen een essentiële rol. Binnenkort zullen wij inventariseren wie aanwezig kan zijn.

Spreekbeurten
Vanaf maandag 14 maart beginnen wij weer met de spreekbeurten. Eerst iedereen van groep 8 en dan de kinderen van groep 7. In Classroom is de lijst van wie wanneer aan de beurt is te vinden als ook een handreiking voor hoe je een spreekbeurt kunt opbouwen.
Het is de bedoeling dat kinderen een onderwerp kiezen waar ze meer over te weten willen komen, dus waar ze zelf wat van leren. De fase van de kat als huisdier en hoe je die verzorgt zijn we voorbij, hoe aandoenlijk ook.
Ze moeten goede informatie zoeken, dit alles ordenen tot een logisch verhaal en presentatie en dat alles dan weer goed vertellen aan de klas. Er gaat dus wel wat werk en oefening in zitten!
Wij kijken ernaar uit!

Geniet van een lekkere vakantieweek!

Jakobien, Roos en CarienNieuwsflits nr 5, 27 januari 2022

Belangrijke data:
31 januari: start nieuwe cultuurproject;
25 februari: start voorjaarsvakantie;
7 maart: school begint weer.

We zijn weer begonnen!

Na een wat roerig einde van het vorige jaar met een vervroegde kerstvakantie en veel besmettingen in de school, hebben we allemaal drie weken kunnen bijtanken en zijn we weer met veel plezier en goede moed begonnen.
De overheid versoepelt wat (zie eerder Parro bericht), we hebben zin in het voorjaar en maken allerlei plannen om onszelf te verbeteren en het met de kinderen heel goed en gezellig te hebben. Dat zijn voor ons ook een soort boosters, het geeft veel energie! We gaan er weer vol voor.

Nieuw cultuurproject

Volgende week maandag starten we met een nieuw cultuurproject. Het thema is klimaat/duurzaamheid en wij stellen de discipline beeldende vorming centraal, naast onderdelen van de 21st Century Skill sociale en culturele vaardigheden. Iedere groep vliegt dit thema op eigen wijze aan en wij hopen dat er weer een moment komt waarop wij de resultaten aan jullie kunnen laten zien!
Mocht er een ouder zijn die ons over het gekozen thema wat kan vertellen, dan horen wij dat heel graag!
Wij zijn heel benieuwd naar alle duurzame creatieve uitspattingen!

Groep 1 en 2

Br…. wat is het koud!
De afgelopen weken heeft de winter en vooral het leven van de Inuits centraal gestaan tijdens onze lessen. Er zijn veel dingen aan de orde geweest; waarom smelt ijs binnen eerder dan buiten? Wat is het verschil tussen een want en een handschoen? Welke kleding dragen we in de winter? Waar leven de Inuits? Waar leven zij van? En zo nog veel meer.  Een leuk thema, waar ieder kind wel iets over wist te vertellen. Uiteraard waren de werkjes, liedjes en lessen hierop aangepast. Verkleed als Inuit en in een “ iglo” waanden zij zich op de noordpool….. Ook konden ze vissen in een wak naast de iglo. 

Van 26 januari t/m 5 februari zijn de Nationale voorleesdagen
“Maar eerst ving ik een monster”  van Tjibbe Veldkamp is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2022. Om hierop aan te haken hebben wij het thema; monsters en dino’s gekozen voor ons volgende project. Deze week ronden wij ons winter project af en daarna gaan wij griezelen!!!!
Uiteraard zal er extra voorgelezen worden en hopen wij dat dit thuis ook gebeurt…. Lezen is gezellig, schept rust, zorgt voor een uitgebreidere woordenschat en is goed voor de algemene taalontwikkeling.

Nieuwe leerling
Ahmad Albarho is er in groep 1/2 b bijgekomen. Wij wensen hem een fijne tijd toe op onze school!!

Fijn weekend, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

De drukke decembermaand is weer voorbij en we hebben 3 weken heerlijk kunnen werken en veel leuke dingen gedaan. De dagelijkse vakken worden nu ingevuld op een taakkaart. Ze schrijven ook het doel van de les op, zodat ze weten wat ze eigenlijk leren. Als ze klaar zijn dan mogen ze nog een taak kiezen. Het ziet er ongeveer uit als de taakkaart die ze bij het thuiswerken hebben gebruikt. Ook wij zijn begonnen met het maken van de cito toetsen. Daar zijn we de komende week ook nog mee bezig.

Kanjer
We hebben veel kanjerlessen gedaan. Het gaat over Max en de vogel. Deze vogel is niet zichzelf en wil zich steeds aanpassen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zichzelf kunnen zijn op onze school. Een samenwerkings- en vertrouwensoefening is het samen optillen van iemand. Op de foto tillen ze samen juf Lisa op. Ook hebben ze geleerd dat ze keuzes mogen maken. Ze leven niet in het Land van Grijs. Iedereen kan iets anders kiezen of mooi vinden.

Schoolplein
De familie Westerlaken heeft een basketbalnet op het schoolplein geplaatst. De kinderen hebben er dankbaar gebruik van gemaakt.

Iedereen een fijn weekend,
Roos en Ria

Groep 5 en 6

Huiswerk
Na de kerstvakantie zijn wij gestart met huiswerk. De kinderen maken hierbij huiswerk voor zowel spelling als rekenen. De eerste week was zeker even wennen. Want waar laat je je huiswerk als je het mee naar huis neemt? Hoe zorg je ervoor dat je het niet kwijt raakt? En wanneer lever je het in? Het is naast de extra oefening, dus ook een mooi leerproces. Daarnaast is het een opstapje naar het huiswerk wat in de komende groepen en straks op de middelbare school steeds een beetje meer gaat worden. Het leert kinderen om te gaan plannen en om te gaan met verantwoordelijkheden. 

Boekendoos
In de periode tot aan de voorjaarsvakantie gaan we aan de slag met het maken van een boekendoos. Dit is een andere manier van een boekverslag maken. In de klas hebben we uitgebreid voorbeelden bekeken en besproken.

Les over gedichten door Lizzy van Pelt 
Op donderdag 20 januari kregen we een online les over gedichten van Lizzy van Pelt. Daarbij leerden de kinderen wat een ABBA of ABAB gedicht is. We startten met een leuke echo oefening waarbij de kinderen de echo mochten roepen, die tevens het begin van een volgende zin werd. Daarna deden we nog veel meer leuke oefeningen met rijmen. Aan het einde van de les had iedereen 2 gedichtjes geschreven. Daarvan mocht iedereen er 1 uitkiezen om die in het net te schrijven samen met een omslag net als bij een echt boek of gedichtenbundel. Deze werken zullen te zien zijn in de bibliotheek aan de werf. Hier volgt alvast een klein voorproefje.

Knutselen
We zijn in januari weer fijn aan de slag gegaanmet allerlei winterse knutsels. Zo hebben we geweldige sneeuwballen gemaakt. Maar ook aan andere winterse activiteiten is gedacht. Zo hopen we dat de klas binnenkort vol hangt met vrolijke schaatsers.

Cito toetsen 


We zijn weer gestart met de Cito-toetsen. Rond deze tijd is er altijd weer een afnameperiode voor de toetsen. Als alle toetsen straks afgerond zijn, zullen wij als leerkrachten alle toetsen gaan bekijken en naar aanleiding hiervan plannen opstellen om te kijken wat de behoefte is van de groep en om te kijken wat sommige leerlingen individueel nodig hebben.

Cultuurproject 
Op maandag 31 januari gaan we starten met een nieuw cultuurproject. Deze keer gaan we aan de slag met beeldende vorming met als bijkomende skill: sociale en culturele vaardigheden.

Fijn weekend,

Jetske en Annelies

Groep 7 en 8

Hier en daar nog een quarantaine en/of een zieke, maar gelukkig zijn we toch veel meer compleet dan eerst. We leren leven met een komen en gaan van kinderen en juffen en dat gaat best. Gelukkig is niemand ernstig ziek, dat is het belangrijkste!
Nu in de Cito periode is het iets lastiger, maar goed daar komen we ook wel weer uit.
We toetsen ons suf, maar wel op de goede en vaak ook motiverende manier. Beginnen op het niveau waarop ze geëindigd zijn en dan iedere keer kijken of een stapje hoger ook nog lukt. Wat zijn ze trots als ze dat kunnen gaan doen!
Corona en alle onrust die dit met zich meebrengt heeft zeker invloed (gehad) op prestaties, maar wij zien nu ook de nodige groei en dat is mooi. Kinderen gaan ook ervaren dat oefenen (met aandacht) goed helpt en dingen voor je uitschuiven en tenslotte helemaal wegschuiven helemaal niet helpt. En zo zijn wij de hele dag lerende! Hoera!
Nog een weekje en dan zijn we klaar. Dan gaan we alles analyseren op groeps- en leerlingniveau, bespreken we de resultaten met de kinderen en gaan we ook met hen plannen maken voor het komende half jaar. Voor groep 8 is dat half jaar iets korter, maar we gaan nog vol aan de slag tot de Eindtoets!
Na een ochtend zwoegen en zweten, rondjes rennen voor de broodnodige beweging om beter te kunnen werken, is het laatste deel van de middag tijd voor gezelligheid met elkaar.

VO-adviezen groep 8
In februari krijgen de kinderen van groep 8 hun definitieve VO-advies. De uitnodigingen volgen als wij alle informatie compleet hebben. Altijd een spannend en bijzonder moment!
Na dit advies is hun schooltijd allerminst afgelopen, we gaan tot de Eindtoets gewoon nog hard aan de slag om de punten op de i te zetten en nog net dat ene kleine stapje te zetten.
Het advies is, ieder jaar zeggen en benadrukken wij dit weer, geen eindpunt, maar een nieuw startpunt van waaruit weer heel mooie dingen gaan gebeuren!
We maken er een feestje van, zo moet het ook zijn!

Popart
Wie kent de Campbell soepblikjes en de zeefdrukken van Marilyn Monroe door Andy Warhol niet? Hij is één van de bekende popart kunstenaars.
Wat zijn de kenmerken van deze stroming?
* Thema’s die komen uit stripverhalen en stripfiguren en televisiereclames, televisie en kranten;
* Het in beeld brengen alledaagse en commerciële voorwerpen;
* Het afbeelden van pop- en filmsterren en pin-ups in de popart stijl.
In groep 7/8 barst het van de popart kunstenaars!
Op allerlei verschillende manieren gingen zij aan de slag met verf en stiften en de resultaten mogen er zijn!

Poëzie les van Lizzy van Pelt
Rond de Poëzieweek konden wij via de Bibliotheek Cultuurpunt Altena een les aanvragen van Lizzy van Pelt. Rijmen met een echoput, woorden opschrijven rondom een onderwerp en daarmee gaan rijmen en zo heb je ineens een gedichtje. Rijmschema's ABBA en ABAB toepassen, ervaren dat gedichten een ritme hebben, spelen met taal en ook luisteren naar de zo leuke gedichten die Lizzy heeft geschreven.
De slotopdracht bestond uit het maken van een boekomslag passend bij ofwel je gedicht ofwel een ander boek.
Heerlijk uurtje op een andere manier met taal bezig zijn en voor ons leuk om te zien welke dichttalenten we in de klas hebben. Dank je wel Lizzy!

Klassenchallenge
Het thema van de Kinderpostzegelactie was 'Geef meer kracht'. Alle deelnemende scholen kregen het boek 'Superkrachten voor je hoofd' en de bijbehorende Superkrachten-klassenchallenge met klassenposter. Leerlingen trainen en ontdekken op eigen wijze hun superkrachten, bijvoorbeeld vaardigheden die de kinderen helpen bij het ‘temmen’ van de drukte in hun hoofd en het bewust ‘richten’ van positieve aandacht. 
Na de Cito tijd gaan we hiermee aan de slag. De kinderen zijn nu al de beloning aan het bedenken voor als ze de challenge gehaald hebben. Van alle ideeën hebben we er ook een paar geschrapt, anders raken de superkrachten in ons hoofd compleet overspannen! Er blijft genoeg leuks over waaruit we met elkaar een keuze kunnen maken.

Eigen laptops!!
Vorige week vrijdag kwam een lading nieuwe Chromebooks binnen. Wij merken dat kinderen ze steeds vaker gebruiken voor het digitaal oefenen van van alles, het werken aan verhalen en projecten, waardoor er wel eens een tekort was.
Nu rijden wij iedere ochtend 'onze eigen kar' naar de klas waardoor ieder kind een 'eigen' laptopje heeft waar het dan ook heel goed voor moet zorgen. Door nummering weten wij precies wie voor welke laptop verantwoordelijk is.
De verleiding voor sommige kinderen om de hele dag achter het scherm te kruipen is groot, maar daar letten wij op en ook kijken wij wel eens mee om te zien waar ze mee bezig zijn.
Wij zijn er erg blij, het is zo handig!
Niet alleen wij zijn verwend, ook voor de andere groepen is er een flinke aanvulling gekomen. Voorlopig hebben we even genoeg en dat is heel fijn.

Cultuurproject
Volgende week maandag starten we met het nieuwe cultuurproject. Wij hebben in een Parrobericht een oproep gedaan om wat "knustelbaar" afval mee te laten nemen. Tot nu toe hebben wij een week lang een tas bij de jassen zien staan, waar de eigenaar zich dood voor schaamde 'want het was te veel' en een andere leerling die met uitgestrekte arm heel vies kijkend een vuilniszakje mee naar binnen nam (zat niets vies in :)). Wij hopen dat er de komende week wat meer de klas in komt, anders hebben wij een totaal andere superkracht in ons hoofd aan het werk te zetten!

Fijn weekend!
Jakobien, Roos en Carien
Nieuwsflits nr 4, 21 december 2021

Belangrijke data:
10 januari: school begint weer, luizenpluizen;
31 januari: start cultuurproject

Wat een tijden toch weer!

Het leek toch allemaal een tijd goed te gaan en daar waren we allemaal maar wat blij mee! Maar zo langzaam aan begonnen de besmettingen op te lopen, gingen groepen in quarantaine, was het heel wat kunst- en vliegwerk zo nu en dan om alles draaiende te houden, gingen de geruchten al over een vervroegde kerstvakantie en dus moest er aardig wat geschakeld worden.
In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen, leerkrachten en ouders de meeste hinder ondervonden van de besmettingen, gelukkig is het de onderbouw zo goed als helemaal bespaard gebleven.
Het kerstdiner stond voor donderdagavond de 23e gepland, wat misschien sowieso al niet zo'n handige dag was, gezien het feit dat het de dag erna al kerstavond is en men dan wel genoeg aan het hoofd heeft. Het besluit om het een week eerder te houden was dus al snel genomen. Toch leek ook dit niet goed uitvoerbaar door alle besmettingen en maatregelen, dus heeft de ouderraad voor een kerst high tea gezorgd! Geweldig idee! In kerstsferen, in klassenbubbel en toch samen Kerstmis vieren. Helaas zat ook een aantal kinderen in quarantaine of was ziek, maar ook zij kregen een tasje vol lekkers en konden online meedoen. Wat een succes was dit en wat heeft iedereen genoten! Dank voor al het werk om toch nog met de kinderen Kerstmis te kunnen vieren!

Kerstwens

Wij wensen jullie allemaal heel fijne, vrolijke, gezellige en mooie dagen toe met jullie dierbaren. Klein maar fijn krijgt extra betekenis. Voor het nieuwe jaar wensen wij jullie alle geluk, veel vrolijkheid, een goede gezondheid en veel momenten waarop mooie herinneringen gemaakt kunnen worden!

Sinterklaas op school

De kerstman roept al vrolijk "Ho, Ho, Ho", waardoor we bijna zouden vergeten dat Sinterklaas ook nog een bezoekje aan de school heeft gebracht! Ook dit weer in iets aangepaste vorm, maar daardoor niet minder leuk en spannend voor de kinderen. Helaas was groep 7/8 thuis, maar die heeft op een later moment het feestje alsnog gevierd.
Wat fijn Sinterklaas, dat u ook dit jaar toch nog de weg naar onze school wist te vinden en er voor de kinderen een mooi feest van heeft weten te maken! De kinderen hebben gedanst en gezongen en gingen allemaal met een leuk cadeautje naar huis!

Verkeer

De verkeerswerkgroep van de school en van de Oudendijk bedankte deze week alle ouders voor hun
betrokkenheid bij een veilig verkeersbeleid. De ouders kregen een lichtje en de kinderen een
reflecterende band, zodat ook zij goed zichtbaar zijn.

Klussenochtend

Op zaterdag 28 november hebben wij met aantal ouders een boel klussen aangepakt! Whiteboards zijn opgehangen, het kamertje in het kleutergebouw heeft een werktafel tegen de muur, naar het zoldertje is een vlizotrap geplaatst, de wielen onder 'de tribunekastjes' zijn vervangen, deurlijst ie vervangen, dak is bladvrij gemaakt en dan zijn we er nog lang niet. Tegelijkertijd was de ramenzeemploeg in de weer, dus aan inzet voor de school geen gebrek!
Nog niet alles is gelukt, maar wij zijn heel blij met alle hulp die we hebben gekregen. Hopelijk een goede stap om de klussenochtenden weer wat nieuw leven in te blazen. Naast al het klussen was het ook heel gezellig met elkaar! Dank voor alles!

Groep 1 en 2

December feestmaand!!!!

Ook dit jaar bezochten Sint en Piet onze school en wat was het leuk! Sint wist over ieder kind wat te vertellen en Piet deelde lekkers en cadeautjes uit. We hebben voor hen gezongen en laten zien wat we allemaal gemaakt en gebouwd hadden. Het was een feestelijke en vrolijke ochtend met elkaar!

Na de gezellige tijd rond Sinterklaas staat de kerst alweer voor de deur. Lichten uit, kaarsjes aan en fijn liedjes zingen bij de kerstboom. Naast het maken van verschillende kerstwerkjes en het bouwen van Duplo kerstbomen zijn de kinderen ook druk in de weer geweest met het dekken van een heuse kersttafel. En natuurlijk hebben ze daar ook aan ‘gegeten’, de lekkerste gerechten werden ‘gekookt’ in de huishoek. 

Tessa van Asselt is onlangs 4 jaar geworden en zit in groep 1-2A bij juf Ingrid en juf Sjanie. We wensen Tessa een fijne en leerzame tijd toe op onze school!

Groeten van de kleuterjuffen

Groep 3 en 4

December is altijd een gezellige, maar ook drukke tijd. De kinderen kregen hun rapport, gelukkig
kwam Sinterklaas toch nog op bezoek en vierden we kerst met een high tea. Ondanks de corona kon
dit allemaal door gaan.
De lichtjes aan en gezellig liedjes zingen, hoort ook bij de kerst. Dit doen we met boomwhackers. Dat
zijn melodische slaginstrumenten waarmee we ons zelf kunnen begeleiden. Dit is erg leuk om te
doen

Zoals je al op Parro zag, was er donderdag een gezellige kerst high tea. We hebben heerlijk gesmuld
en naar een paar optredens gekeken.

Nu gaan we allemaal genieten van een fijne vakantie en zien we jullie weer in 2022.
Juf Roos en Ria.

Groep 7 en 8

Goedverlicht de donkere dagen door
Op donderdagmiddag 18 november zijn de fietsen van de kinderen gecontroleerd op verlichting. Daar waar mogelijk werd het ter plekke gerepareerd. Wij weten allemaal hoe belangrijk het is dat de fietsverlichting goed werkt. Iedereen herkent wel het momentje 'oh jee, totaal net gezien, waar kwam die ineens vandaan?!' Blijf dus ook los van deze controles, er goed op letten dat de kinderen in de donkere uren goed zichtbaar zijn in het verkeer!

Kinderkrant Altena
Een initiatief van De Perswinkel en de Bibliotheek Cultuurpunt Altena: een heuse kinderkrant in de vorm van een pagina met artikelen die door kinderen van de basisschool geschreven zijn.
Op donderdagmiddag 25 november kregen we een gastles van Marianne Sijberden over mediawijsheid. Kijk eens goed naar artikelen. Past de foto bij de inhoud van het artikel? Is echt nieuws altijd zo makkelijk van nepnieuws te onderscheiden? Hoe zie je of een filmpje nep is of niet? Wij werden zeker zo nu en dan verrast. Blijf altijd zelf goed nadenken als je iets leest of ziet.
Daarna hebben we het gehad over de 'regels' om te bepalen welke inhoud bruikbaar is voor een goed artikel gelet op de doelgroep waar je voor schrijft.. Hiervoor wordt in journalistenland de ladder van CABABA gebruikt. Vraag maar eens na of ze nog weten waar de letters voor staan;) Daarnaast zijn er natuurlijk de nodige schrijfregels om tot een goed artikel te komen.
Ook is ingegaan op welke soorten artikelen er allemaal zijn en kregen we de tip mee dat bij een interview de belangrijkste laatste vraag is: 'Ben ik nog iets vergeten?"
Uiteindelijk moesten de kinderen zelf aan de slag: maak een mindmap van een onderwerp waar je artikel over wil schrijven. Dat was op zich al een lastige opdracht en dan moest er ook nog nagedacht worden over hoe je bijvoorbeeld 'klimaat' vertaalt naar een artikel interessant voor de inwoners van Altena. Bij de een was dit een moeizaam proces, bij de ander vlogen de woorden over het papier. Geweldig om te zien!
Een enorm leuke les, dank je wel Marianne!, en de artikelen zijn enorm leuk geworden! Nu vol spanning afwachten welke artikelen echt in de krant komen!

En na dit alles werd het bij ons een wat bijzondere wereld! Besmettingen liepen hard op, juf was ook geveld en al snel moest de groep in quarantaine. Ergens een geluk dat het schakelen naar onderwijs op afstand al redelijk in onze vingers zit, want dat ging vrij makkelijk en snel. Dit uiteraard ook dankzij de goede inzet van kinderen en ouders! Het sinterklaasfeest hebben we helaas moeten missen, maar dat hebben we op 13 december gezellig met elkaar ingehaald. Nog een paar kinderen waren helaas thuis, maar die kregen de surprise thuisbezorgd. Eerst met elkaar een film kijken met wat Sint en Kerst lekkers en daarna tijd voor het sinterklaasfeest. Mooie surprises, leuke gedichten en vooral heel veel plezier met elkaar en daar gaat dit alles tenslotte om!

High tea
Afgelopen donderdag hebben de kinderen genoten en gesmuld van een gezellige en heerlijke kerst high tea. Wat was dit een geweldig leuk idee!
Bij alle thuiszitters werd een tasje met lekkers afgeleverd en zo konden we echt allemaal mee doen, thuis of op school! Een mooie, gezellige en dierbare afsluiting van een wat roerige tijd!

Thuis doen we ook gezellig mee!

Rapporten
Deze zijn al in november uitgedeeld, maar de gesprekken lieten even zich op zich wachten, omdat tante Corona onze afspraken continu dwarsboomde. Gisteren en vanmiddag zijn deze dan eindelijk gevoerd en hopelijk heeft dat jullie wat inzichten opgeleverd. Zoals jullie merken, zetten wij het kind centraal in deze gesprekken; zij moeten het gaan doen en dus ook zelf gaan ontdekken wat aandacht vraagt en wat zij daaraan willen gaan doen en wat ze daarvoor nodig hebben. Vandaar de gesprekken met de kinderen en niet over hen waar zij dan een soort van toehoorder zijn. Dat is namelijk best raar!
Wij vonden het enorm leuke gesprekken en het was heel bijzonder dat de kinderen die het gesprek hadden voorbereid aan de hand van het formulier, heel goed konden aangeven waar hun sterktes en zwaktes liggen, waar zij trots op mogen zijn en waar nog wat te leren valt en wie of wat ze daar dan voor nodig hebben. Dit zowel op het vlak van leren leren als vakinhoudelijk. Ze weten het allemaal best! Er zijn de nodige afspraken gemaakt en daar starten we na de vakantie mee.
Natuurlijk zijn er altijd afspraken te maken met jullie alleen, want wij snappen ook dat dat dat soms handig en prettig kan zijn.
Hopelijk zijn in maart de rapportgesprekken weer fysiek en niet vanachter een scherm!
Planning hier en daar wat in de war!
Nou zijn we zo goed met leren leren en zelfstandig werken bezig, krijgen we dit weer! We konden toch echt niet verwachten dat ouders gezellig startrondes, vragenrondes en evaluatierondes zouden gaan lopen, stoplichten gingen bedienen en dat allemaal onder de dwingende blik van een timer en dan vervolgens evalueren en/of reflecteren, kijken of planningen kloppen en de juiste prioriteiten zijn gesteld etc. We gaan hier na de vakantie weer met volle energie mee verder, want wij zien en ervaren nu met elkaar de enorme meerwaarde van dit hele traject.
Projecten lopen ook wat anders en ook de Maatklas is een paar keer niet door kunnen gaan. Allemaal heel vervelend, maar wij kunnen hier niets aan doen, behalve vrolijk weer verder gaan wanneer het weer kan.
De presentaties van het geschiedenisproject zijn uitgesteld naar 14 januari. Voor sommige groepjes misschien best even fijn;)

Wij bedanken jullie voor alle begrip en medewerking in de afgelopen periode en wij wensen jullie heel gezellige, mooie en dierbare dagen en dat 2022 maar een heel bijzonder, gelukkig en gezond jaar mag worden!

Jakobien, Roos en Carien

Nieuwsflits nr 3, 18 november 20222

Belangrijke data:
23 november: rapporten 3 t/m 8 worden meegegeven
27 november: klussenochtend (opgeven via info@bsoudendijk.nl)
week 48: rapport-/voortgangsgesprekken
3 december: Sint bezoekt de school!

Alles wordt weer ietsje strenger!

De maatregelen in het land zijn weer verscherpt naar aanleiding van de hoeveelheid besmettingen. Voor scholen verandert er niet heel veel, maar wij willen wel onze verantwoordelijkheid nemen om elkaar te beschermen. Zo hebben wij ouders gevraagd om alleen in dringende gevallen of op afspraak de school nog binnen te lopen, zullen bij bepaalde activiteiten die wij met de kinderen vieren geen ouders aanwezig zijn, lijkt het ons niet verstandig om de kerstborrel door te laten gaan etc. Even vervelend, maar het belangrijkste is dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan en dat voor hen alles 'gewoon' doorgaat!

Dramalessen door Sophie!

Wat een feest is het toch! De kinderen hebben om de week een dramales van Sophie. In de pers staat een leuk bericht over de meerwaarde die zowel Sophie als wij hieraan verbinden. Kinderen gaan vol enthousiasme aan de slag en leren enorm veel. Wij merken in het begin nog wat onwennig- en onhandigheid, wat ergens ook aangeeft dat ze dit heel goed kunnen gebruiken, maar je ziet de kinderen ook genieten en plezier hebben. Wij zijn heel blij dat dit nu weer kan en zeker om de kinderen die toch wat gemist hebben de afgelopen tijd, weer wat extra bagage in hun rugzak te kunnen stoppen.

Teamtraject Leren leren/Eigenaarschap en motivatie

Vorige week woensdag hadden wij onze tweede studiemiddag. Wij zijn de punten van leren leren heel stevig op de i aan het zetten, dan pas kan de stap naar eigenaarschap en motivatie gezet worden. Wij hebben het gehad over de inzet van het doelenbord leren leren en dat ook bij elkaar bekeken en besproken, tweegesprekjes gedaan over wat goed gaat en wat nog moeilijk is, een doorgaande lijn voor zelfstandig (door)werken en taakaanpak gemaakt en het gehad over een lesplanning met alle onderdelen van goed klassenmanagement waardoor kinderen goed zelfstandig door kunnen werken, maar ook allemaal gezien worden. Het was weer een inspirerende middag en wij zijn weer vol enthousiasme het nieuwe geleerde in de klas aan het inzetten. De kinderen weten soms niet wat hen overkomt!
Voor de volgende bijeenkomst wordt een kijkwijzer en een kwaliteitskaart gemaakt door de stuurgroep. Het is natuurlijk wel zaak dat dit verankerd wordt in ons lesgeven, maar dan zal dat ook regelmatig bekeken moeten worden in de klassen.
Wij zien nu al positieve effecten in de klassen: kinderen vinden de duidelijke structuur prettig, er is meer rust in de klas om goed door te kunnen werken en kinderen zijn bewuster bezig met wat leren leren voor hen betekent en wat voor stappen ze nog moeten/kunnen zetten.
Wij zijn er nog niet, het is een tweejarig traject, maar er worden al mooie stappen gezet!

Peutertjes komen gezellig op bezoek

Afgelopen dinsdag hebben wij weer een Lammetjesochtend gehouden. Dit keer was een leuk spelletjescircuit gemaakt volledig in het kader van het sinterklaas feest. Wat zag alles er vrolijk en gezellig uit!
Een aantal kinderen van groep 7/8 begeleidde de kinderen bij de spelletjes. Ook voor hen heel leuk om te doen en zo passend bij de school: groot en klein samen!
Het was een gezellige ochtend! In het voorjaar organiseren we weer wat voor de peuters.

Klussenochtend

Zaterdag 27 november houden wij sinds heel lange tijd weer een klussenochtend. In de loop van de tijd lopen wij toch tegen enkele dingen aan die gedaan moeten worden en waarbij wij ook wat hulp nodig hebben. Het zijn geen enorme klussen, de lijst is via Parro verstuurd.
Uiteraard zorgen wij ervoor dat alles zo veilig mogelijk verloopt. Hopelijk kunnen wij de 27e op een paar klussende extra handen rekenen!

Groep 1 en 2

Zie je de kastanjes aan de bomen………
De afgelopen 3 weken stond de herfst centraal tijdens onze lessen. Een onderwerp met veel mogelijkheden. Zo hebben we het o.a. gehad over de bomen met hun vruchten, over de verschillende soorten paddenstoelen, de eekhoorn, de spin, enz. enz.  Uiteraard waren onze lessen ook weer in herfstsferen, zo hebben we gerekend met kastanjes, woorden over de herfst gestempeld, met plastic zakken als vlieger ervaren wat de wind doet…..  en natuurlijk spinnen gezocht. Op onze Padlet Herfst kunt u de overige foto’s zien. 

Sint
Dit is uiteraard het nieuwe thema!  Al voordat de goedheiligman één voet op Nederlandse bodem had gezet, hebben wij op school het Sinterklaasjournaal gekeken en dat blijven wij doen tot de Sint op school komt. Er gebeuren ook spannende dingen op school……. Wie zou daarachter zitten??

Peuterochtend
Afgelopen dinsdag was er een peuterochtend op school. Deze ochtend was bedoeld om nieuwe peuters en hun ouders de gelegenheid te geven om kennis te maken met onze school.  Samen met de kleuters en begeleid door groep 7/ 8, konden zij spelletjes doen die in teken van Sinterklaas stonden. Het was een gezellige ochtend voor de peuters en kleuters! Kinderen uit groep 7/8 bedankt voor jullie geweldige hulp!

Fijn weekend, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Drama
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de cultuurdiscipline drama. Eerst hebben we geoefend met rollenspel, verkleden, duidelijk spreken en durven presenteren. Daarna een verhaal verteld over een tijdmachine gevolgd door een knutselopdracht. Waar is je tijdmachine geland? Wie kwam je daar tegen? Wat gebeurde er? Hoe liep het af? In groepjes zijn de kinderen aan de slag gegaan. Het resulteerde in leuke en vaak grappige toneelstukjes. Ze vonden het wel moeilijk om het te laten eindigen. Het was een leuk project.

Groen schoolplein
Zoals u weet hebben wij een groen schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur. Ze kunnen er klimmen en klauteren en opzoek gaan naar beestjes. Deze week ontdekten de kinderen prachtige paddenstoelen.

Fijn weekend, Roos en Ria

Groep 5 en 6

Cultuurproject DRAMA
Gelukkig kunnen we nu weer met elkaar werken aan cultuurprojecten. Deze keer zijn we gestart met Drama. Daarnaast maken we gebruik van de skill ‘samenwerken’ wat natuurlijk heel goed kan bij drama. De kinderen zijn druk in de weer geweest met het bedenken en schrijven van toneelstukjes aan de hand van het gegeven: Wie?, Wat? en Waar? 
Natuurlijk is een toneelstukje ook een geweldig iets om je bij te verkleden, de een ging helemaal 'los’ op de verkleedkleren terwijl anderen voldoende hadden aan zichzelf. Samenwerking was ook heel belangrijk bij het overleg en maken van een stripverhaal over het toneelstukje. We hebben genoten van de uiteindelijke presentaties. 

Brandoefening
Eind oktober hebben we met de hele school een brandoefening gedaan. Dit was een oefening die van tevoren was aangekondigd.  De hele groep liep keurig, rustig en zonder paniek naar buiten. Buiten aangekomen was het wel even lastig om op de goede verzamelplek te blijven. We doen deze oefening met enige regelmaat, zodat kinderen goed voorbereid zijn op het moment dat er echt iets aan de hand zou zijn. In de klas hebben we alles nog eens goed doorgesproken, zodat iedereen goed op de hoogte is van alle afspraken rondom ieders veiligheid. 

Dode hoekles
Vanuit de verkeerswerkgroep was er een lesmoment georganiseerd over de dode hoek bij vrachtwagens, bussen, enz. Deze keer kwam meester Harrie een les geven met behulp van een speciale vuilniswagen. Twee heel belangrijke vuistregels zijn: 1. Blijf altijd rechts en ruim achter een vrachtauto! 2. Houd altijd minimaal 3 meter afstand van en vrachtauto!

Schoolontbijt.
Op donderdag 4 november hadden we het jaarlijkse schoolontbijt. Met de wanden open zaten we toch een beetje met de hele school bij elkaar te ontbijten. We hebben met elkaar heerlijk kunnen genieten van alle lekkere broodjes, het fruit en een gekookt eitje. Zo mooi om te zien hoe kinderen genieten van met elkaar eten en ook de hoeveelheid die ze ineens op kunnen. 

Dramalessen
Op 8 november hadden we onze eerste dramales van gastdocente ‘Sophie’. Met de hele groep kregen we verschillende soorten oefeningen aangeboden en zijn we gezellig met elkaar en bewegen bezig geweest. De lessen zullen 1 keer in de 2 weken plaatsvinden en duren een uur. 

Week van Respect. 

8 t/m 14 november was het de week van respect. In de klas hebben we daar aandacht aan besteed met behulp van de themales: ECHT? Met elkaar gaven we antwoord op de vraag: wat is nou eigenlijk echt? Want hoe gek het ook klinkt, wat voor jou echt is, is dat niet automatisch voor de ander. De les hebben we afgesloten met het ECHT- spel, waarbij de leerlingen nadachten over onderwerpen en de ‘echtheid’ van die onderwerpen hebben besproken. 

Onderwijsassistente

Aangezien juf Lisa voorlopig even is uitgeschakeld door een knieoperatie hebben we nu een andere onderwijsassistente in de groep. Hierbij stelt zij zichzelf aan u voor. Mijn naam is Iris van Vliet en ik ben 19 jaar. Ik woon met mijn ouders, broers en een beestenboel in Woudrichem. Vorig jaar heb ik mijn diploma behaald als onderwijsassistent. Sinds kort heb ik een baan bij het samenwerkingsverband De Driegang. Heel fijn dat ik meteen aan het werk kon op basisschool Oudendijk waar mijn moeder ook werkt.  Met  veel enthousiasme en plezier ben ik aan de slag gegaan met jullie kinderen.  Echt genieten!

We heten Iris van harte welkom in de groep en op onze school!

De bijlage van onze groep wordt naar jullie gemaild. Veel leesplezier.

Jetske en Annelies

Groep 7 en 8

Veel gebeurd en gedaan de afgelopen tijd!
Er is veel gedaan, maar daarover is al het nodige via Parro gecommuniceerd!
- Schoolontbijt


-Dode hoek les met Harrie


- Aanzetten van de snelheidsthermometer

Rapporten

Dinsdag worden de eerste rapporten van dit schooljaar mee naar huis gegeven. Altijd weer een spannend moment. Er staan tips en tops in en daar gaan we het met elkaar ook nog over hebben. In de week van 29 november houden wij maandagmiddag en -avond en woensdag de rapportgesprekken, de uitnodiging volgt volgende week woensdag. Het is de bedoeling dat de kinderen meekomen, want het is hun rapport en hun leerproces en daar kunnen ze best wat over vertellen of over vragen. Wij helpen hen wel even op weg met wat vragen waar zij over na kunnen denken om het gesprek voor te bereiden!

Cultuurproject drama
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het cultuurproject drama. Dit keer moesten de kinderen een schimmenspel maken. Kies een sprookje uit, bedenk hoe je het kunt inkorten en schrijf vervolgens een script. Maak de schimmen en ga oefenen hoe je het best met de schaduwen kunt werken. Voor dat laatste was helaas iets te weinig tijd.
Afgelopen maandag was het technieklokaal even omgedoopt tot een schimmenspeltheater en hebben we alle sprookjes in soms verrassende varianten voorbij zien komen. Dat het werken met schaduwen niet altijd even makkelijk is, hebben ze ook ervaren.
Het was heel leuk om te zien wat de resultaten waren en daarnaast was het heel gezellig zo met elkaar.

Mediamasters

Vorige week hebben wij in spelvorm aan mediawijsheid gewerkt. Iedere dag hebben we een missie gespeeld en vrijdag was de finale.
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en gamen? Leerlingen gaan in de klas én thuis de mediawijze uitdagingen aan en bundelen hun krachten om MediaMissies te volbrengen.
Bijzonder om welke redenen zij een e-mail als nep beoordelen: als er staat 'groet van team Oudendijk' dan is het hartstikke nep, want dat kan toch niet en de aanhef 'Hee, Klaas!' is nog nepper dan nep. Nou dan worden we met elkaar toch met enorme regelmaat genept!
Het is een leuk spel, we hebben het over van alles wat we tegenkomen en zo leren zij al spelend een heleboel.

LEV2Live
Op maandag 29 en dinsdag 30 november krijgen de kinderen twee hele schooldagen een LEV2Live training. Wij hebben dit twee jaar geleden ook gedaan en het was heel waardevol en goed voor de kinderen. Het is een weerbaarheidstraining waarin het gaat over te weten waar je voor staat, wat je wel of niet wil, keuzes maken en hoe je met jezelf en de ander omgaat. Gezien het feit dat de hormonen beginnen te razen en het leven op het VO in zicht komt, is het heel goed om het hierover te hebben.
Omdat het ons heel logisch lijkt dat jullie heel graag willen weten wat de training inhoudt, wat er gedaan is en dat jullie daarnaast vragen hebben, is er op dinsdagavond (30 november) een ouderavond verzorgd door de trainer van de twee dagen. Wij beginnen om 20.00 uur en het duurt een kleine twee uur. Wij hebben altijd een grote opkomst gehad en gezien de maatregelen, wordt alles in de hal gehouden, waar wij afstand ven elkaar kunnen houden en de ventilatie goed is. Wij hebben hier uiteraard met de trainer over overlegd. Mocht het anders worden, dan horen jullie dat tijdig. Zet de datum in ieder geval in de agenda!
Jullie ontvangen nog een uitnodiging.

De kwartjes zijn bij bijna iedereen gevallen en het loopt lekker!
Na een onwennige eerste periode en een best grote overgang van groep 6 naar groep 7 te hebben ervaren, zien wij dat de kwartjes zijn gevallen en het bij de meesten eigenlijk heel lekker loopt! Fijn is dat. Natuurlijk heeft de een wat meer hulp en aandacht nodig dan de ander en gaat er heus hier en daar wat mis in de planning, maar dat hoort er gewoon bij. Wij denken ook dat de hernieuwde inzet op leren leren ook een steentje bijdraagt aan het hele proces.
Wij zijn blij dat het nu zo loopt en wij zeggen vaak tegen elkaar dat het een heerlijk en gezellig stel is! Wat willen wij nog meer!

Voorleeswedstrijd
Iedere dag lezen één of twee kinderen een fragment voor uit een boek dat zij leuk vinden. Een winnaar uit groep 7 en een uit groep 8 gaan door naar de schoolfinale. Spannend wie dat gaan worden!
Wij hebben van alles voorbij horen komen: voorbereid of niet, allerlei soorten fragmenten (grappig, spannend, beschrijvend, etc.) en ook de voorleesstijlen zijn heel divers. Het moeilijkste blijkt toch wel het gebruik van de stem om het verhaal levendiger te maken. We hebben nog een stel te gaan en hebben nog geen idee wie het gaat winnen!

Project wereldgodsdiensten

Om hoofstukken van geschiedenis en aardijkskunde samen te behandelen, werken de kinderen tijdens de geschiedenisles aan het project wereldgodsdiensten. Ieder groepje heeft een godsdienst/religie om dieper te onderzoeken. Dit doen zij aan de hand van vooraf aangegeven vragen. Alles over het project staat in Classroom. Op 10 december moeten zij hun resultaten presenteren en dan zo origineel, creatief en pakkend mogelijk. Zij krijgen een tafel in de hal en kunnen daar alles laten zien en vertellen en de 'kijkers' kunnen kijken of alle vragen beantwoord zijn/kunnen worden.
Ze moeten niet alleen hun eigen godsdienst goed kennen, maar van de anderen ook wat kennis opdoen tijdens het kijken, luisteren en vragen. Over alles komt ook nog een schriftelijke toets, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met het feit dat zij geen boek voor hun neus hebben gehad.
Het hele project vraagt plannen, samenwerken, ideeën bedenken, informatie vinden, samenvatten en zo veel meer!
Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten!

Fijn weekend,
Jakobien, Roos en Carien