Nieuwsflits 15-4-2021

Nieuwsflits 15 april 2021

Belangrijke data:
23 april: Koningsspelen op het plein
26 april - 7 mei: meivakantie
13 april - 14 april: hemelvaart

We gaan alweer de meivakantie in en daarna gaat het al heel snel richting het einde van het schooljaar! Altijd een drukte van belang, want op de een of andere manier moet er altijd nog héél veel gebeuren in de laatste maanden.
Nu ons maar even richten op wat er nu nog staat te gebeuren. Vrijdag 23 april gaan wij in aangepaste vorm de Koningsspelen houden. Iedere groep speelt buiten allerlei leuke spelletjes, natuurlijk in oranje tenue, en wij zorgen ervoor dat het ondanks alles toch feestelijk en gezellig is! Daarna begint de meivakantie en de grote vraag is of wij daarna wel of niet op kamp gaan?! Het is allemaal nog heel onzeker, maar wij zijn toch begonnen met de voorbereidingen. De kans is groot dat wij pas vrij laat horen of het licht op groen springt of toch rood blijft. Zodra er zekerheid komt, laten wij jullie dat direct weten en dat kan pas in de vakantie zijn. Wij kunnen hier ook niets anders van maken. Het kampboekje komt wel alvast jullie kant op en dan kunnen we alleen nog maar heel hard duimen!
Mocht het allemaal niet doorgaan, dan beginnen we 10 mei gewoon op school en dan hopen we later in het schooljaar nog iets leuks te doen met elkaar.

Wij wensen jullie nu alvast een fijne en goede meivakantie toe!

Verkeersveiligheid!

Een verkeersveilige schoolomgeving, dát is waar de werkgroep Verkeer Oudendijk, BS Oudendijk en Veilig Verkeer Nederland samen voor gaan! De werkgroep Verkeer Oudendijk is opgericht na een aantal bewonersbijeenkomsten die geïnitieerd waren vanuit de gemeente. Onze groepsleden zijn allen woonachtig in Oudendijk en in de meeste gevallen zijn wij ook ouder van kinderen die naar BS Oudendijk gaan. 

Uit de bewonersenquête die onze werkgroep heeft uitgezet in de gehele kern Oudendijk kwamen onder andere zorgen over de verkeerssituatie rondom school naar voren. Wij zijn benieuwd hoe jij de situatie tijdens het halen en brengen van de kinderen ervaart. Vul daarom alsjeblieft deze vragenlijst uiterlijk 30 april in. Het kost hooguit twee minuten van je tijd en kan ook op de telefoon worden ingevuld en is van grote waarde. Dankjewel!

Tot slot sturen wij jullie via de mail nog een flyer toe van Veilig Verkeer Nederland over een veilige schoolomgeving met interessante facts en figures, tips en oplossingen. Meedoen is makkelijk!

De werkgroep Verkeer Oudendijk,

Annemarie, José, Marco, Ruth, Corina, Diana en Esther

Veilig halen en brengen!

Bij onze school zijn afspraken gemaakt over het parkeren tijdens het halen en brengen van de kinderen. De regel is: er mag  ’s ochtends van 8.00 uur tot 8.45 uur en ‘s middags van 14.45 uur tot 15.15 uur niet geparkeerd of gestopt worden in het gebied van de rode strepen op de foto. Dus ook niet parkeren voor het OVO. (dit i.v.m. achteruit rijden bij weg rijden)
Dit geldt ook voor oma's, opa’s  en anderen die uw kind(eren) wel eens brengen of halen. Verder graag  parkeren aan de kant waar u vandaan komt, dus niet voorbij de school rijden om te kijken of daar nog een beter plekje is. De kans weer te moeten keren is groot, waardoor het voor de school drukker en onoverzichtelijker wordt.

De verkeerswerkgroep.

Oproep van de MR!

We zijn voor komend schooljaar op zoek naar een nieuw MR lid voor in onze oudergeleding

De MR bestaat uit 4 personen, dit zijn 2 ouders (Arnout Dekker en Wouter Jetten) en 2 leerkrachten (juf Ria en juf Annelies) Aan het einde van dit schooljaar gaat Arnout zijn zoon (Beer) naar de middelbare school en nemen we dus ook afscheid van Arnout in de MR. En daarom zijn we op zoek naar iemand die onze MR wil komen versterken. 
Taken van de MR zijn: 
De MR heeft binnen de school een adviserende stem dan wel instemmingsbevoegdheid. Zij behartigt de belangen van de ouders, hun kinderen en het onderwijzend personeel in onder andere de volgende zaken: het schoolplan, voorzieningen ten behoeve van leerlingen, taken van het personeel, organisatie van de school, besteding van middelen en regels op het gebied van gezondheid en veiligheid. 

We hopen van jullie te horen! 

Reacties kunnen naar: MR@bsoudendijk.nl

Resultaten vragenlijst oudertevredenheid

Enige tijd geleden hebben jullie een link naar de vragenlijst ontvangen met het verzoek de vragen in te vullen. Twee weken geleden was de deadline en hebben wij de resultaten met elkaar besproken. Wij hebben van jullie te horen gekregen dat wij veel successen mogen vieren, op een klein maar niet onbelangrijk punt een stapje mogen zetten en ook wij kregen een rapportcijfer: een mooie 8! Uiteraard zijn wij daar blij mee!

Groep 1 en 2

Pasen en voorjaar.
De afgelopen weken zijn  er allerlei zaken aan de orde geweest die hiermee te maken hebben. Zo hebben wij heerlijk gezongen over de lente en de paashaas, geknutseld  over Pasen, gespeeld in ons voorjaars-winkeltje en nieuwe bloemennamen geleerd, enz. enz. Een breed thema waarbij voor ieder kind wel iets nieuws en interessants te leren was. Het digitale tijdperk waarin wij leven is hierbij een grote aanvulling, de kinderen vonden de filmpjes over de geboorte van de kuikens en jonge dieren namelijk erg leuk. Omdat wij nog niet alles hebben behandeld staan de jonge dieren de komende 2 weken ook nog centraal tijdens onze lessen. En…. wij hebben kikkerdril! Wij gaan de metamorfose  van de kikker ook nog behandelen en uitvoerig volgen. Mocht u ook nog wat kikkerdril vinden, wij houden ons aanbevolen!

Eieren zoeken en high tea.
De laatste schooldag voor Pasen hebben er nog 2 leuke activiteiten plaatsgevonden. De paashaas had in de schooltuin namelijk eieren verstopt en wij waren de gelukkigen die ze vonden! Er waren zelfs 2 gouden eieren bij en Ilse en Ruben vonden ze! De geluksvogels  kregen een heuse chocolade paashaas. Ook de gezellige high tea, met de overheerlijke taart van Reem, was weer een groot succes! Reem hartelijk dank, de taart was mooi, groot en lekker!! 

Juf Willemien.
Deze week is het zwangerschapsverlof van juf Willemien officieel begonnen. Zij kwam nog even gezellig langs om ons te trakteren op een heerlijk ijsje en wij hebben haar wat leuke cadeautjes gegeven en een boek met prachtige tekeningen. Over enkele weken hopen wij haar weer te zien, maar dan met haar dochter! Juf Willemien tot gauw en geniet nog even van je rust!!

Fijn weekend,

de kleuterjuffen

Groep 3 en 4

De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken zijn afgerond, we zijn met goede moed begonnen aan het laatste kwartaal van het schooljaar. Behalve het elke dag lezen, schrijven, spellen en rekenen is er ook tijd voor andere vakken.

Boomwhackers
Behalve zingen, besteden wij op school ook aandacht aan toonladders en muzieknotatie. Dat doen we o.a. met behulp van boomwhackers. De tonen komen overeen met de witte toetsen van de piano. Winston speelde een toonladder van C naar C en wij speelden het na op de boomwhackers. We hebben ook hoge en lage tonen leren onderscheiden en verschillende ritmes. Het was erg leuk om te doen

Nationale Buitenlesdag 2021
Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom hebben we dinsdag 13 april meegedaan met de Nationale Buitendag. We hebben ervaren dat je ook buiten je woordrijtjes kunt lezen, de ei/ij woorden kunt oefenen, meervouden kunt zoeken en sommen kunt maken in een levend ganzenbordspel. De kinderen vonden het heerlijk.

Fijn weekend,

Annelies en Ria

Groep 5 en 6

Huiswerk
We zijn begonnen met het beloofde huiswerk met redactiesommen/ verhaaltjessommen! Veel kinderen vinden het lastig om de sommen uit de context van het verhaal te halen. Daarom voor thuis enkele tips:
TIP 1. Wat voor soort som is het?
1. Je kijkt samen met je kind wat voor soort som het is (optellen, minsommen, vermenigvuldigen, et cetera). Je doet dit eerst als ouder voor. Kijk hierbij ook goed naar de vraag die in het verhaaltje wordt gesteld. Op welke vraag moet ik antwoord geven? En welke informatie heb ik daarbij nodig? In verhaaltjessommen in hogere groepen zit ook vaak informatie die helemaal niet relevant is.
2. Schrijf de som op. Ook dit doe je als ouder de eerste keer (of keren) voor.
3. Reken de som uit. De som wordt uitgerekend net als bij gewone, kale sommen.
4. Controleer het antwoord. Controleer altijd het antwoord. Doe dit als ouder ook voor.

Al deze stappen doe je eerst als ouder hardop voor bij een aantal sommen. Daarna doe je dit samen met je kind. Je laat je kind dus ‘mee vertellen’ wat jullie doen. Daarna is het de beurt aan je kind. Hij of zij mag nu hardop de som oplossen door de stappen te doorlopen.
Als dit na een aantal keer (of na vele keren) goed gaat, dan ga je over op fluisteren. Je kind lost de sommen op en praat nu niet meer hardop, maar fluistert. De laatste stap is het ‘internaliseren’. Je kind lost de som op en doorloopt de stappen in zijn of haar hoofd.
TIP 2:
Je kind kan de verhaaltjessom ook tekenen om duidelijk te krijgen wat de som die in het verhaaltje verstopt zit nu precies is. Je kunt dit natuurlijk ook met echte voorwerpen doen. Denk aan legoblokjes, koffiebonen en munten.

Buitenles
Dinsdag was het Nationale buitenlesdag. Gelukkig waren er die dag geen sneeuwbuien meer, maar zelfs af en toe een lekker zonnetje. We hebben onze spellingsles lekker rennend buiten gedaan. En ook ‘s middags hebben we nog even buiten kunnen werken. Dat smaakte wat 5 / 6 betreft naar meer buitenlesdagen!

Tafels oefenen
In groep 4 is de basis gelegd voor het oefenen voor de tafelsommen, maar dit blijft in alle opvolgende groepen erg belangrijk. Het is bijvoorbeeld weer de basis voor het begrijpen van de deelsommen, dit weer voor cijferend delen en ga zo maar door. 
We oefenen dus volop! We bewegen er vaak lekker bij, zo zijn meteen de rechter en de linker hersenhelft actief en onthouden we de sommen beter! Oefenen jullie thuis ook al?
Dit kan bijvoorbeeld met een bal tegen de muur of door met elkaar over te gooien. Zo blijft het ook leuk!

Pasen
Donderdag 1 april lagen er voor ons eieren verstopt op het plein. We konden niet wachten om ze te gaan zoeken! De twee gouden paaseieren waren erg goed verstopt en werden, na een paar tips, gevonden door Zoë en Sarah. In de middag hebben we gezien hoe paaseitjes met de hand en met machines gemaakt worden. Daarna gingen we een nieuwe smaak paasei bedenken. Bananensmaak, marshmallow, hete pepers en nog veel meer

Fijn weekend!

Jetske en Roos

Groep 7 en 8

Alle rapporten zijn uitgedeeld en gelezen, de gesprekken hierover zijn gevoerd, afspraken zijn daar waar nodig gemaakt en zo gaan we op naar de laatste periode van dit schooljaar. Ook tijd om weer nieuwe plannen te maken naar aanleiding van de behaalde resultaten op de Citotoetsen. Zo hebben wij ons een hele dag verdiept in cijfertjes, grafieken, tabellen en wat al niet meer en zo hebben wij al een aardig beeld wat ons en de kinderen nog te doen staat.

Onze bijzondere ondernemers!
Hoewel ze niet bij de KVK staan ingeschreven zijn er op basisschool Oudendijk toch een flink aantal bedrijfjes opgericht! Via een stappenplan en met een klein startkapitaal geleend van de school -natuurlijk officieel vastgelegd en getekend door beide partijen- zijn de kinderen gestart. Het is de bedoeling dat de kinderen met een kleine lening een bedrijfje oprichten, een marktonderzoek houden, een winstinschatting maken, producten en reclame maken en natuurlijk een boekhouding gaan bijhouden. Na terugbetaling van de lening is de winst uiteraard voor de ondernemer.
In de IDEE-fase kwamen allerlei wilde en originele plannen voorbij en daarvan zijn deze ideeën het geworden: een Lunch-to-go (met loterij!) op 't Rondeel, een WOII-museum, een Kunst- en Koekjesfabriek en een Shop met handmade haaraccessoires. In de BOUW-fase is er al flink geflyerd en prototypes en heuse marktkraampjes gebouwd. Het is geweldig om te zien hoe bij veel kinderen het enthousiasme vanaf spat! Zij vinden de vrijheid van een open opdracht heerlijk en kunnen zichzelf goed aansturen om alle taken (ook de minder leuke!) uit te voeren. Sommige ondernemers lijken wat overmoedig en nemen hierdoor een makkelijke houding aan. Anderen vinden het erg moeilijk om een focus voor het bedrijf te kiezen, het geleende geld te beheren of taken uit te voeren die minder leuk zijn.
Tot de meivakantie zijn dit mooie uitdagingen om mee aan de slag te gaan. De komende twee weken starten de meeste bedrijven met verkopen, dus mochten jullie wat jonge ondernemers in Woudrichem aan het werk zien, dan kan er bij hen geshopt worden!

Nationale buitenlesdag
In een heerlijke lentezonnetje konden we genieten van een een les botanisch stoepkrijten. Na een instructiefilmpje in de klas zijn de kinderen naar buiten gegaan, gewapend met telefoons en stoepkrijt. Met de tientallen miljoenen foto's en intelligente beeldherkenningssoftware op de app Obsldentify, hebben de kinderen allerlei stoepplantjes op het schoolplein en op de Oudendijk een naam kunnen geven. Met stoepkrijt zijn de namen erbij gezet, dus mochten jullie een rondje wandelen over de Oudendijk: kijk dan eens naar de natuur onder jullie voeten! Natuurlijk was het ook erg grappig om een voorbij wandelende hond of een klasgenoot op de foto te zetten en die bleek dan toch een andere plantkundige naam te hebben 😉

IEP..OEPS!
Afgelopen maandag hebben de kinderen een oefenboekje gemaakt van de IEP-toets. Om een of andere vreemde reden hadden zij zich ingesteld op een soort appeltje-eitje. Nou, dat idee hebben ze nu wel laten varen, dus dat is mooi. Sommige vragen waren makkelijk, sommigen weer wat moeilijker en wat is het toch belangrijk om goed te lezen! We hebben alles nabesproken en toen waren ze wel wakker geworden en van onderschatting was geen sprake meer. Volgende week woensdag en donderdag gaan ze dan voor het echie! Zij blijven in de klas en groep 7 gaat in de hal werken.
De kinderen mogen wat lekkers meenemen voor tijdens de toets, maar bij voorkeur geen bakken vol snoepjes waarvan het eten enorm veel gekraak en geknaag te horen geeft, de kinderen stuiterballen worden of waar heerlijk krakende papiertjes omheen zitten. Gewoon met mate en iets waar anderen geen last van hebben. Na de meivakantie komen de resultaten binnen.

Musical
Allemaal op afstand, maar wij zijn begonnen met de musical! Groep 8 moet uiterlijk vrijdag een vragenlijst voor juf Carina (serieus en met aandacht) hebben ingevuld en dat alles wordt dan naar haar gemaild. Zij maakt dan een verhaallijn en zo langzaam ontstaat er een script. Het oefenen zal deels onder haar professionele en gezellige leiding gebeuren en deels onder onze minder professionele, maar zeker zo gezellige leiding plaatsvinden. Het gaat allemaal goed komen, dus dat is een mooie opsteker in deze tijd!

Kam
Of het nou doorgaat of niet, we laten ons bepaalde voorpret niet ontnemen! De spelletjes voor de groep worden voorbereid, er wordt driftig gedanst voor de kampdans (ze moeten thuis ook oefenen!) en het is heerlijk om de lol die ze dan hebben te zien. Met Jos en Dinant zijn ook afspraken gemaakt, die gaan allerlei leuke spellen bedenken etc. Sommige dingen kunnen we ook gewoon op school doen en de dans opvoeren kan altijd! Als het niet doorgaat zal de domper groot zijn voor ons allemaal, maar dan hebben we er op een of andere manier toch wat mee gedaan.

De Tweede Wereldoorlog, Anne Frank, 4 en 5 mei
In deze tijd is er altijd aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en altijd in projectvorm. Dit keer staat Anne Frank centraal. Eerst hebben we de tijdlijn van de oorlog doorgenomen, om een beeld te krijgen van het verloop van en de belangrijkste gebeurtenissen in deze oorlog. Anne Frank, het zo bijzondere meisje met het prachtige door haar geschreven dagboek, is daarna centraal gezet omdat haar verhaal voor kinderen zo aansprekend is (overigens niet alleen voor kinderen). Zij hebben haar videodagboek gekeken en zelden was de klas zo muisstil. Uiteraard hebben wij allerlei onderwerpen en vragen besproken en het was heel bijzonder hoe dit alles de kinderen echt raakte. Het is ook onmogelijk dat dit alles je onberoerd laat. Sommigen willen nu echt het dagboek gaan lezen en dat juichen wij alleen maar toe.
Volgend schooljaar mogen wij de bijeenkomst in de kerk voorafgaand aan de Dodenherdenking organiseren, iets waar wij al vroeg mee gaan beginnen.

Supersnelle auto
Vanochtend krijgen de kinderen een techniekles van een docent uit het VO. Wij hebben ook nog geen idee van wat ze allemaal voor moois gaan maken, maar wij weten wel dat kinderen het leuk vinden om met techniek bezig te zijn en hoe leuk is het dat de VO-scholen in Gorinchem veel leuke activiteiten voor het basisonderwijs organiseren!
Wij zullen jullie via Parro wat beeldmateriaal toesturen.

Fijn weekend en ook alvast een heerlijke meivakantie na volgende week vrijdag!
Jakobien en Carien

Nieuwsflits 18-3-2021

Nieuwsflits nr 7, 18-3-2012

Belangrijke data:
23 maart: lenterapporten mee naar huis;
29 maart- 1 april: week waarin de rapport-/voortgangsgesprekken worden gevoerd;
2 april: Goede Vrijdag, vrij;
20 en 21 april: IEP-toets groep 8;
23 april: aangepaste Koningsspelen op school;
26 april - t/m 7 mei: meivakantie.

Na een jaar waarin corona gelukkig buiten de schooldeuren bleef, hebben we vorige en afgelopen week toch enkele besmettingen gehad. Gelukkig was het leed ook snel weer geleden en zijn vrijwel alle kinderen weer op school. Laten we hopen dat het hierbij blijft, maar we weten ook dat wij het helaas niet voor het zeggen hebben.
Dank voor alle begrip voor en medewerking bij toch weer even wat ongemak voor ouders!

Activiteiten: gaan ze door of niet?

In het voorjaar zijn er altijd tal van activiteiten voor de kinderen. Denk aan schoolvoetbal, Koningsspelen, bezoek aan Kamp Vught voor groep 8, de avondvierdaagse, schoolkamp en zo nog meer.
Wij weten inmiddels dat het meeste niet doorgaat of dat er een aangepaste vorm gezocht wordt.
De Koningsspelen zullen anders zijn dan voorgaande jaren, wij zullen iets op of rond het schoolplein gaan doen en daar zullen we iets feestelijks van maken. Het ontbijt gaat niet door.
Het schoolkamp is nog even een twijfelgeval. Wij weten niet wat in mei wel of niet mag, dus wij tasten nog in het duister. Wel zullen wij binnenkort een keer -digitaal- bij elkaar komen, om toch aan de voorbereidingen te beginnen. Het kleuterfeest is verplaatst naar juni, dan zal hopelijk meer mogelijk zijn en de kans op mooi weer is weer net iets groter.
De andere activiteiten gaan definitief niet door. Heel jammer, maar laten we hopen dat volgend schooljaar alles weer gewoon georganiseerd kan worden. Laten wij ons nu maar richten op alles wat wel kan en daar iets leuks van maken!

Enquête oudertevredenheid

Een tijdje geleden heeft u inloggegevens gekregen voor de vragenlijst oudertevredenheid. Enkele ouders hebben deze al ingevuld, een groot deel nog niet. Denken jullie eraan om deze voor 29 maart in te vullen? Jullie input is belangrijk, want het geeft ons een beeld van welke successen wij mogen vieren en waar wij nog wat kunnen en moeten verbeteren.

Een lichtpuntje in donkere dagen

Wat een ontzettend lieve attentie kreeg het team vorige week!
Zelfgemaakte kaarsenhouders met een lief kaartje. Dank je wel Fieny!

Groep 1 en 2

Project Letters en het voorjaar.
De afgelopen weken stonden LETTERS centraal tijdens onze lessen. Welke letter ken je? Wat is de eerste letter van je naam? Wat is een woord en wat een zin? Wat rijmt op… enz. enz. Het boek “Het letterwinkeltje” hebben wij dan ook uitvoerig voorgelezen en behandeld. Verder hebben wij veel  gespeeld in ons letterwinkeltje en zijn er tijdens onze werklessen de nodige letters geknutseld met als hoogtepunt natuurlijk het bakken van letterkoekjes. Malika bedankt voor je hulp en natuurlijk ook Peter van AH in Sleeuwijk, die het wederom mogelijk heeft  gemaakt dat onze koekjes daar gebakken konden worden. Via de link naar Padlet, die de kleuterouders hebben ontvangen, kunt u de rest van de foto’s bekijken.

Deze week zijn wij gestart met een project Lentekriebels.  Voorjaarsbloemen, jonge dieren, maar ook de paashaas zullen uitgebreid aan bod komen. 
Deze week zijn we begonnen met de voorjaarsbloemen. Hoe groeien de bloemen? Komt de bloem uit een bol of uit een zaadje? We kijken naar de kleuren van de bloemen en de verschillende soorten.  We bespreken diverse begrippen zoals kort/ lang, veel/ weinig. Uiteraard wordt er weer veel geknutseld, gezongen en spelen we nu in onze voorjaarswinkel.

Fijn weekend, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Wat een rare week hebben we achter de rug. Paniek door de besmettingen, kinderen die verkouden zijn, in de klas en ook online lesgeven. En dan ook nog verschillende cito toetsen maken. Volgende week krijgen de kinderen hun rapport en is er tijd voor een gesprek. Nog niet iedereen heeft het rapport op school ingeleverd.

Zwemmen
Van de regering mogen we maandag weer gaan zwemmen. Fijn! We hopen dat er nog genoeg tijd is om dit schooljaar nog een diploma te halen.

Lentekriebels
Het was ook de week van de "Lentekriebels". We hebben gesproken over het verschil tussen meisjes en jongens en dat een jongen ook op een jongen verliefd kan worden en een meisje op een meisje. En op welke manier ze dan toch kinderen kunnen hebben. We hebben er over gezongen en een tekening gemaakt.

Opschoondag
Dinsdag was de landelijke opschoondag. Daar hebben wij aan mee gedaan. Twee vuilniszakken vol met afval was het resultaat. Jeanine bedankt voor de begeleiding.

Tanden
Omdat we in de klas lunchen en dit overzichtelijk is, zijn er regelmatig kinderen die na de lunch hun tandenpoetsen. Misschien een tip voor jullie?

Fijn weekend, Annelies en Ria

Groep 5 en 6

De eerste periode op school
Na de thuiswerk periode waren we wel weer toe aan gezellige activiteiten samen. Dat schreven we ook al in de vorige nieuwsflits.
We hebben weer veel gedaan samen, kanjerlessen en andere activiteiten die ons samen weer tot kanjergroep 5 en 6 maken. 
Een voorbeeld was een opdracht waarbij ze alle stoelen uit het lokaal moesten krijgen. Maar zonder praten, en zonder de vloer aan te raken. Dat was een heel gepuzzel maar door samen te werken kwamen ze er toch snel uit.

Door het thuiswerken hebben we minder kunnen doen aan de lessen wereldoriëntatie. Ook hebben we de eerste weken even extra ingezet op rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Vanaf nu zijn we weer volledig op stoom en draaien we ons gewone programma weer.

Spreekbeurt
Wat genieten we op maandag toch telkens weer van de spreekbeurten. We zijn al veel wijzer geworden over allerlei onderwerpen. Omdat we een paar weken geen spreekbeurten hebben kunnen geven door het thuiswerken hebben we nu zelfs even twee spreekbeurten op een dag. Ik werd erop gewezen dat de link in Classroom, waarin uitgelegd staat hoe je een spreekbeurt maakt, het niet meer deed. Als het goed is staat hij er nu weer goed in en kan hij weer gebruikt worden. Ook de data van de spreekbeurten staan erin.

Huiswerk
“Juf, wanneer krijgen we nou huiswerk?” Is een vraag die we regelmatig krijgen. De kinderen hebben er zin in dus we gaan er nu dan ook echt aan beginnen. Vanaf vrijdag krijgen de kinderen een blad met redactiesommen (verhaaltjessommen)  mee in een hoesje. Via Parro meer informatie.

Afvalwijzer
Deze week kregen we van de gemeente alles wat we nodig hebben om afval te gaan rapen. Aangezien wij het belangrijk vinden als groep dat alles netjes en schoon blijft, gingen wij dinsdagmiddag op missie. We hebben een deel van Oudendijk en de Middelvaart afvalvrij gemaakt. We hebben heel wat gevonden, wel drie zakken vol. Soms moesten we ook wat verder de sloot in om iets te kunnen grijpen. Gelukkig hebben we geen kinderen uit de sloot hoeven halen 🙂

Citotoetsen
We zijn weer begonnen met het toetsen in de klas. Ook dit verloopt een beetje anders dan anders. Doordat we de toetsen wat later afnemen dan we normaal gesproken gewend zijn, zullen in het rapport volgende week deze uitslagen nog niet meegenomen worden. Wel alle uitslagen tot nu toe. Wij gebruiken de informatie uit de Cito vooral om een analyse te maken van wat al goed gaat en waar we nog extra op in kunnen gaan zetten

Week van de Lentekriebels
Ook dit jaar neemt onze school weer deel aan de landelijke Week van de Lentekriebels. Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels “Seksuele en genderdiversiteit”. Lesgeven over seksuele diversiteit is sinds 2012 verplicht. Onderwijs over seksuele en gender diversiteit draagt bij aan een school en een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Groep 7 en 8

Daar sta je dan op maandag en dinsdag naar een klas zonder kinderen te kijken... Helaas moesten we even in quarantaine en maandag kon er getest worden. Weer even kort terug naar onderwijs op afstand. Woensdag was er gelukkig weer enige drukte in de klas. Niet iedereen was er nog, maar wij hopen dat volgende week de klas weer helemaal vol zit!
Testtaal en schooltaal kunnen elkaar wel eens kruisen en leiden tot heerlijke spraakverwarring:
"Mijn kind is negatief".
"Oh, ik zie niets aan hem/haar. Hij/Zij is vrolijk en gezellig en doet goed mee met de les".
Zo krijg je leuke gesprekken die volledig langs elkaar heen gaan!

Cito's en rapporten
De tijd van het afnemen van de Citotoetsen is weer aangebroken. Eigenlijk zou dit eind januari gebeuren, maar toen zaten we allemaal thuis. Wij hebben de kinderen na het weer op school komen en na de voorjaarsvakantie even de tijd gegeven om weer te wennen en op gang te komen en pas daarna deze toetsen af te nemen. Ze worden niet meegenomen bij het lenterapport - daar is de tijd te kort voor -, maar we kunnen de resultaten wel tijdens de rapportgesprekken bespreken.
Voor groep 8 is dit de laatste keer dat zij deze toetsen bij ons op school maken, de eerste van vele 'voor de laatste keer' dingen
De cijfers voor de spreekbeurten zetten we op het laatste rapport. Wij vinden het leuker om dit voor alle kinderen tegelijk te doen.
Volgende week dinsdag worden de lenterapporten meegegeven. Wij hebben nog niet alle rapportmapjes binnen, dus graag uiterlijk maandag meegeven! Er zitten pareltjes tussen hoor!

Overgang naar het VO
Zo ongeveer iedereen die volgend jaar naar het VO gaat, heeft een keuze gemaakt en zich ingeschreven. Op het laatste moment hier en daar nog een keuze voor een andere school, het is wikken en wegen. Spannend allemaal!
De komende tijd gaan wij zorgen voor de overdracht van gegevens naar de VO-scholen. Dit zal naast de NAW-gegevens bestaan uit een overzicht van belemmerende en stimulerende factoren op verschillende gebieden die wij bij de kinderen zien, de toetsresultaten, echt belangrijke notities over bijvoorbeeld RT of anderen begeleiding en dat was het dan wel. Onderzoeksverslagen sturen wij nooit mee, die zijn van jullie en het is dan ook aan jullie om die wel of niet te delen.
De resultaten van de IEP-toets (komen na de meivakantie), sturen wij later door naar de VO-scholen. Daarna is alles rond en zullen op een gegeven moment uitnodigingen komen om kennis te komen maken met de nieuwe klas en de mentor.

Tweede Kamerverkiezingen
De afgelopen weken hebben wij aandacht besteed aan de verkiezingen. Waar gaan we voor kiezen? Hoe komen we tot onze keuze? Waar kun je allemaal over/ voor kiezen? Hoe overtuigen politici ons?
We hebben een les gekeken naar heel moeilijke stellingen, die echt van politieke partijen komen en over de volgende onderwerpen gingen: alcohol, roken en drugs, sport en gezondheid, kinderrechten, klimaat, armoede, dierenwelzijn, discriminatie. Wat vind je ervan en waarom? Vooral dat laatste is heel lastig. Dat merken wij bij allerlei andere lessen ook. "Vind je dit goed/slecht?" "Ja/Nee". "Waarom?" "Nou, gewoon". Een volgende stap was om met elkaar een echt debat te voeren. Dat was helemaal ingewikkeld. Niet alleen je eigen argumenten bedenken, maar ook die van de andere partij kunnen inschatten en weten hoe je die weerlegt. Het was heel leuk om te zien wie dit al best een beetje konden en wie er ook stevig stonden. De veelzijdigheid aan argumenten was heel leuk en vaak ook heel geestig. Bijzonder hoe kinderen naar deze onderwerpen kijken. Het bleek toch wel een vak apart te zijn!

Week van de Lentekriebels

Deze week gaan wij in de middag na Citogeploeter een begin maken met aandacht voor de week van de Lentekriebels. Dit is een week waarin ieder jaar een thema over weerbaarheid, relaties en seksualiteit centraal staat. Dit keer is dat seksuele en gender diversiteit. Omdat wij hier maandag en dinsdag geen aandacht aan konden schenken, gaan wij hier volgende week nog even mee door.
Mochten de kinderen hier thuis vragen over stellen of het onderwerp bespreken, dan weten jullie waar het vandaan komt. Bij vragen kunnen jullie natuurlijk bij ons terecht.

Goed weekend!

Jakobien en CarienNieuwsflits 18-2-2021

Nieuwsflits nr 6, 18 februari 2021

Belangrijke data:
- vanaf vanmiddag na school start voorjaarsvakantie tot en met 26 februari
- 1 maart: weer naar school
- 2 april Goede Vrijdag: vrij

Van onderwijs op afstand naar weer onderwijs van heel dichtbij

Na 5 weken onderwijs op afstand, kunnen wij eindelijk weer het onderwijs van heel nabij aanbieden. Wij begrijpen heel goed dat het voor sommigen een pittige tijd is geweest waarin vele ballen in de lucht moesten worden gehouden, ook zijn er geluiden dat ouders het ook wel heel gezellig hebben gevonden. Hoe dan ook, wij hebben respect voor hoe jullie het hebben gedaan en het was heel fijn dat wij samen met jullie de kinderen onderwijs hebben kunnen blijven bieden. Dank voor alle hulp en mede-/samenwerking!
Nu zijn alle kinderen weer op school en dat voelt heel fijn. Natuurlijk hebben wij velen van hen alle weken gezien, omdat zij om welke reden dan ook gewoon op school waren, maar het is heerlijk om weer een volle klas voor je te hebben en te zien hoeveel plezier zij en wij weer met elkaar hebben.
Helemaal gewoon is het uiteraard niet, wij hebben ons allemaal aan de nodige maatregelen/dringende adviezen te houden en eigenlijk verloopt dat heel goed. Gelukkig maar.
De schooltijden zijn ook aangepast om spreiding van brengen en halen mogelijk te maken. Dit zal voorlopig wel zo blijven, maar wij hebben de tijden wel enigszins aangepast. Hierover wordt een e-mail en een Parrobericht gestuurd. Allemaal niet wereldschokkend, maar de dagen worden iets langer. Wij hebben kinderen de tijd gegeven om te wennen aan hele dagen op school en dan ook nog in een soort bubbel met hun juffen. Dat kan best vermoeiend zijn, dat bleek ook, en daar hebben we rekening mee willen houden.
Wij weten geen van allen hoe lang alle maatregelen in welke mate nog van kracht zullen zijn, dus voorlopig geldt het nieuwe rooster. Zodra het weer kan, stappen we over naar het oude rooster.
Wat betreft de maatregelen waarover wij jullie gemaild hebben: iedereen doet zijn best, maar wij merken toch de dat verleiding om naar de ingang van de school of naar binnen gaan groot blijft. Begrijpelijk, maar echt niet de bedoeling! Kinderen nog even naar de klas brengen, nog even een gesprekje met de juf, helaas maar nu even niet. Gesprekken gaan op afspraak met de leerkracht en dan veelal online en na schooltijd, iets wat altijd al gold. Uiteraard zijn wij altijd benaderbaar bij écht heel ernstige zaken die niet kunnen wachten tot later of die niet afgedaan kunnen worden met een Parrobericht. Voor al het overige graag de leerkracht berichten via Parro en een afspraak maken.

Het was voor ons allemaal even zoeken en kijken waar iedereen gebleven was, bij wie het thuiswerken goed of wat minder goed heeft uitgepakt etc.
Rond half maart zullen wij wat toetsen afnemen om een beeld te krijgen van ons nieuwe startpunt met de kinderen en welk aanbod daarbij past. De resultaten zullen wij met jullie bespreken tijdens de rapportgesprekken. Bewust kiezen wij hier voor de woorden 'een nieuw startpunt', want dat is het ook. Het moet een positieve benadering zijn, dat geeft kinderen vertrouwen, biedt een prettige, ambitieuze en motiverende leeromgeving en doet recht aan de ontwikkeling van kinderen die nooit lineair verloopt en verder reikt dan alleen cognitieve kennis. Zij hebben in het afgelopen jaar/ de afgelopen vijf weken echt heel veel dingen geleerd, weliswaar niet allemaal meetbaar, maar wel heel belangrijk! Een leven lang (veel) leren, dus we hebben allemaal nog een lange boeiende en mooie weg te gaan!


Bijzondere en mooie tijden op de roze wolk van juf Willemien

Willemien staat deze week voor het laatst echt voor de groep. In deze tijd krijgen aanstaande moeders de mogelijkheid om vanaf 28 weken niet meer voor de klas te staan en andere werkzaamheden te doen voor de school. Zolang het goed voelt en verantwoord is, zal zij op school mogelijk kleine groepjes kinderen begeleiden, cultuurprojecten voorbereiden etc. Als het niet meer goed en verantwoord voelt, zal veel werk thuis gedaan worden.
Zodra het echte verlof ingaat, is het tijd om school los te laten en zich te richten op voor haar nu zoveel belangrijker zaken in het leven!
Maar hoe moet het dan met de kleuters van juf Willemien?!
Gelukkig hebben wij goede en leuke vervanging kunnen vinden: Petra van Vliet (heeft al eens twee jaar ingevallen in groep 3/4) werkt van maandag tot en met donderdag en op vrijdagochtend komt Apolonia Gort in de klas. Wij zijn heel blij dat wij deze puzzel zo goed hebben kunnen oplossen!

Groep 1 en 2

Wat is er mooier, om na een paar weken thuis, elkaar weer te zien in winterse taferelen!!!
Ondanks het ongemak, dat wij als volwassenen ondervonden, hebben de kinderen genoten!!!

Thema rekenen/ winter
Aansluitend op het thema rekenen, waarvoor ideeën te vinden waren op Padlet en het tasje met thuiswerk, zijn wij op school ook nog met voorbereidend rekenen bezig geweest. Zo zijn wij met rekenspelletjes aan de slag gegaan, hebben we gepuzzeld, reeksvormingen gemaakt en ook de vele begrippen zijn aan bod gekomen (meer- minder, veel- weinig, hoog- laag enz. enz.).
Uiteraard hebben wij ook uitgebreid stilgestaan bij de winter met zijn leuke dingen en ook de ongemakken die erbij horen. En uiteraard hoorde daar een lesje over vriezen en dooien bij. Wat is smelten? Wanneer smelt ijs eerder, in warm of koud water? Wat gebeurt er met ijsblokjes als ze op de kachel staan? Enz. enz.

Taal
Na de vakantie staat taal, in de breedste zin van het woord, centraal tijdens onze lessen. Zo  gaan wij o.a. aan de slag met letters, klanken, kleuterboeken, gaan we rijmen en wordt er gespeeld in ons letterwinkeltje.

Nieuwe leerlingen en nieuwe juffen
Wij hebben weer nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Max Kudoja is na zijn vierde verjaardag gestart in groep 1/2B, Tygo Gouw went in groep 1/2B en ook Febe van der Stelt is al aan het wennen in groep 1/2A. Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school!
Ook heten wij juf Petra en juf Apolonia welkom, zij gaan het zwangerschapsverlof van juf Willemien invullen. Voor ons en de meeste kinderen zijn dit bekende gezichten. Juf Petra komt op maandag t/m donderdag en op vrijdagmorgen is juf Apolonia in groep 1/2B. Juf Willemien is nog niet helemaal uit beeld, maar krijgt de aankomende weken werkzaamheden buiten de groep.  Ze geeft daarnaast ook extra hulp aan kleuters en ondersteuning waar nodig, dit alles op veilige afstand i.v.m. corona. Wij zijn blij met de fantastische vervanging en wensen onze nieuwe kleuterjuffen een heel fijne tijd toe!

Kleuterfeest
Op dinsdag 11 mei hopen wij ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest te vieren. Uiteraard weten wij nog niet hoe het allemaal gaat lopen, maar hebben toch besloten om met de voorbereidingen te beginnen en hard te gaan duimen dat het door kan gaan!! Heeft u tijd en zin om ons te helpen op 11 mei en met de voorbereidingen? Laat het ons weten via Parro.

Fijne vakantie, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Het was heel fijn om weer met de kinderen te werken. De kinderen hebben in de lockdown weken het werk prima en serieus gemaakt. De laatste twee weken hebben we vooral toetsen afgenomen en we kunnen zeggen dat we heel tevreden zijn over het resultaat. De complimenten aan de kinderen en hun ouders. Om weer wat te wennen was er ook tijd om weer samen te spelen.

Project het heelal
Het thema van de leesmethode van groep 3 is deze weken: zon, maan en sterren. We hebben gezongen, geknutseld, de planeten geleerd en naar sterrenbeelden gekeken. Misschien kunnen jullie in de voorjaarsvakantie eens kijken naar het steelpannetje.

We wensen iedereen een fijne vakantie.
Annelies en Ria

Groep 5 en 6

Weer samen
Wat was het fijn na het thuiswerken elkaar weer in de klas te mogen ontmoeten. Weer even wennen aan het nieuwe ritme maar vooral weer genieten van het samenzijn. We willen jullie als ouders nogmaals heel hartelijk bedanken voor jullie steun en inzet, dat maakte het voor ons haalbaar om onze lessen online te kunnen geven. 

Sneeuwpret
Eindelijk…..sneeuw! Wat hebben een lol met elkaar gehad. Samen sleeën of sneeuwballengevechten tegen elkaar. Wat ons betreft mocht de sneeuw nog wel even blijven. Maar nu wordt de sneeuw wel heel nat en ijzig, dus laat het voorjaar maar komen.
Onder de sneeuw zitten de eerste voorjaarsbloemen al verborgen en we hebben in de klas prachtige sneeuwklokjes gemaakt. Het gedeeltelijke resultaat zien jullie hier.

Samenwerken
We hebben elkaar de afgelopen weken natuurlijk wel online gezien, maar weer met zijn allen in de klas is toch een stuk fijner. We konden nu weer eindelijk echt samenwerken met elkaar. Tussen het harde werken door hebben we gezellige spelletjes gedaan, waarbij we oefenden om heel goed samen te werken, konden bewegen en allebei onze hersenhelften aan het werk werden gezet. 
Ook hebben we een werkvorm 'zoek iemand die… 'gedaan. De vragen gingen over hoe de kinderen het thuiswerken hebben ervaren. We hebben zo ook van elkaar kunnen horen hoe de ander deze tijd heeft doorgebracht. 

Gymles
Gelukkig kunnen onze gymlessen gewoon doorgaan. Niet in de gymzaal, maar lekker buiten op het plein. Dan halen we gelijk nog even een frisse neus. We hebben dan veel plezier met elkaar en met onze gymcoach. 

Fijn weekend en een goede vakantie!
Roos en Jetske

Groep 7 en 8

Sneeuwpret en iglo's als nieuwe vakantiehuisjes!
Het begin van de school werd een dagje uitgesteld door besneeuwde wegen. De weg opgaan was geen feest. Voor veel kinderen een extra middag lekker in de sneeuw. Dinsdag was het dan zover, iedereen was weer op school. Net zoals na een zomervakantie vonden wij dat sommige kinderen een stuk gegroeid waren. Niet alleen qua lengte, maar ook in houding en uitdrukking. Ze worden zo langzaam aan echt groot!
Na het vertellen van verhalen en uitleg van wat aangepaste regels, kregen wij het leuke aanbod om bij Sjoerd in de tuin naar de zelfgebouwde iglo te komen kijken. Dat lieten wij ons geen twee keer zeggen! Wat een prachtig bouwwerk en ook nog heel groot. Sjoerd heeft er met Reinout geslapen, al hield het voor Sjoerd om half twee met een soort van bevroren neus wel weer op. Uiteraard wilde iedereen ook een iglo op school hebben. We zijn voortvarend gestart met de bouw, maar toen...ging het dooien.

Bubbel hier, bubbel daar!

Om zoveel mogelijk aan alle maatregelen en dringende adviezen te kunnen voldoen, hebben we wat aanpassingen in de klas gedaan.
De kinderen zitten in tweetallen en wij hebben combinaties gemaakt van kinderen die altijd al veel met elkaar (moeten) samenwerken, bijvoorbeeld omdat ze dezelfde leerstof hebben, samen RT krijgen, bij elkaar in de Maatklas zitten etc. Deze koppels blijven zoveel als mogelijk bij elkaar en er wordt zo min mogelijk door de klas gefladderd. Verder hebben wij onze eigen pauzes, eten wij met elkaar en hebben daarna ook ons eigen kwartiertje buiten en zo bubbelen wij met elkaar de dag door. Is dat even wennen? Jazeker en niet alleen voor de kinderen. Het eigen bubbelmomentje voor ons is er even niet meer en dat is ook even omschakelen. Gelukkig zijn de kinderen iets ouder en kunnen ze heus wel vijf minuten zonder ons!
De eerste dag kwam een aantal kinderen met een mondkapje voor de klas is. Ze vonden het ergens heel stoer en we moesten meerdere keren zeggen dat ze nu echt wel zonder mochten. Zo grappig: mondkapjes werden allemaal duizend keer aangeraakt, daarna lekker in het gezicht wrijven, kapje in de broekzak, uit de broekzak, er toch weer in etc. Van Dissel zou een hartverzakking krijgen!
Wij merken dat na een periode onderwijs op afstand het leren leren weer een boost nodig heeft. Daar gaan we dan ook weer volop mee aan de slag, want dat is het grote ding in onze groep, waar nog heel veel winst valt te halen!
De kinderen hebben allemaal een thuisonderwijsrapport ingevuld en mee naar huis genomen om ook in te laten vullen door ouders. Daarna moet het weer terug naar school! Wij zijn benieuwd of dat wat wij gezien en gemerkt hebben overeen komt met dat wat kinderen en hun ouders ervan vinden! Vul het dus snel in en geef het weer mee naar school. Dank!
De afgelopen weken hebben wij uiteraard veel aandacht gegeven aan al het schoolwerk, maar was er zeker ook de broodnodige tijd om weer even aan de groep als geheel te werken, het gezellig en goed met elkaar te hebben en weer te voelen wat zo leuk is aan de groep. De basis van alles tenslotte.

Gymlessen
Wat zijn wij blij met de sportcoaches! Tal van activiteiten tijdens de schoolsluiting, Wintergames die nog even doorgaan en op woensdag geven zij gymlessen op het schoolplein. Lekker even buiten bewegen met elkaar, goed voor alles!

Spreekbeurten
Wij zijn tijdens de lessen op afstand begonnen met de spreekbeurten. Heel stoer en knap hoe kinderen hun scherm deelden en echt een digitale presentatie hielden. Wij hebben al naar zoveel mooie, goede en bijzondere spreekbeurten mogen luisteren en de onderwerpen zijn vaak heel verrassend en zo zien wij weer heel andere kanten en talenten van kinderen. De lat ligt inmiddels al behoorlijk hoog! Wij verheugen ons op de rest.

Definitieve VO-adviezen

De gesprekken over het definitieve VO-advies dat wij de kinderen meegeven, zijn allemaal gevoerd. Altijd mooie gesprekken, dit keer digitaal, met enorm gespannen koppies in beeld en dan de ontlading als ze blij zijn met het advies. Wij willen altijd dat dit gezien wordt als een een eindpunt van de basisschooltijd en zeer zeker als een nieuw begin van een periode in het VO waarin kinderen weer verder bloeien en groeien. Wij zien zeer zeker dat kinderen nog heel wat in hun mars hebben, maar dat nog niet bij ons helemaal hebben kunnen laten zien. Geen probleem, nieuwe ronde met veel nieuwe en grote kansen!
Ieder gesprek moest een feestelijk einde hebben en dus tijd voor taart en wat al niet meer bij een feestje hoort. Wij hebben vrolijke en gezellige foto's gekregen.
We zijn nog niet klaar, er valt de komende maanden nog een boel te leren en we moeten er met elkaar een bijzondere laatste periode van maken!

Voorleeswedstrijd
Vorige week woensdagavond was de Nationale Voorleeswedstrijd. Mees vertegenwoordigde onze school. Ook deze avond was volledig digitaal, maar ergens had dat ook wel wat. De deelnemers hadden filmpjes ingestuurd van hun voorleeskwaliteiten, Lizzy van Pelt presenteerde de avond, iets wat zij altijd ongelooflijk leuk doet en de toehoorders/fanclubs konden in alle rust luisteren en kijken naar de filmpjes en eigenlijk met meer aandacht dan anders. Na ieder filmpje was er een gesprekje met de kandidaat en ook dat was leuk om naar te kijken en luisteren.
Mees heeft dan wel niet gewonnen, maar zij heeft het geweldig goed gedaan en wij zijn apetrots op haar! Knap hoor Mees!

't Louvre op de Oudendijk
Iedereen kent wel de Mona Lisa en sommigen hebben haar ook in het echt bewonderd. Maar niet getreurd als dat niet zo is, wij hebben ook enkele Leonardo da Vinci's 2.0 in huis. Mona enigszins bewerkt, maar nog steeds met haar mysterieuze glimlach. Een enkeling wilde liever zelf voor Mona Lisa doorgaan, dus dat levert ook nog heel bijzondere varianten op.

-> 'Gad nee, poëzie' zei ze op een dag <--
Afgelopen dinsdagmiddag kreeg groep 7/8 een les poëzie van een docent van het VO. Poezie? Bah!
Maar... de vieze gezichten verdwenen toen ze hoorden dat 'die docent' de zus van juf Jakobien is. Toen bleek het wel heel grappig om haar uit te horen over 'hoe irritant juf Jakobien in het echt is', maar ook vragen te stellen over het reilen en zeilen op een VO. En zelfs poëzie bleek niet zo saai als het in eerste instantie leek. Wat poëzie nu eigenlijk is werd uitgelegd aan de hand van verschillende gedichten, zoals het palindroomgedicht (zie titel). Via een website konden de kinderen vragen beantwoorden en die konden we dan op het digibord zien. Bij poëzie wordt gebruik gemaakt van: rijmen of juist niet, melodie, het weglaten van leestekens, lange en korte zinnen. Vooral de bladspiegel is een belangrijk onderdeel van poëzie, maar wat het nu precies is... is niet te omschrijven! "Juf dan krijgen we allemaal een goed cijfer, want dan is dus alles goed!" Na theorie gingen we natuurlijk ook zelf aan de slag met een gedicht in de stijl van het Dadaïsme: 
Neem een krant.
Neem een schaar.
Kies uit de krant een artikel dat ongeveer de lengte heeft die je aan het gedicht wilt geven.
Knip het artikel uit.
Knip vervolgens alle woorden uit die in het artikel staan en doe ze in een hoge hoed.
Schud voorzichtig.
Trek één voor één de knipsels uit de hoed.
Schrijf de woorden zorgvuldig over in de volgorde waarin ze uit de hoed gekomen zijn.
Het gedicht zal op u lijken
En u zult zien, u bent een ongelooflijk origineel schrijver met feeling, hoewel miskend door het volk….

Tristan Tzara (1896-1963)
Enkele kinderen voelden zich al heuse dichters en sprongen zelfs een gat in de lucht bij een mooie woordcombinatie! Poëzie saai? Echt niet!

Fijne vakantie, rust uit en tot 1 maart!
Jakobien en Carien

Nieuwsflits nr 5, 17 december 2020

Belangrijke data:
4 januari 2021: start onderwijs op afstand
18 januari: we gaan weer over op fysiek lesgeven (onder voorbehoud)
3 en 4 februari: inschrijfdagen VO voor groep 8 leerlingen

En daar gaan we weer..!

Er zat al iets aan te komen, maar ergens toch nog onverwacht gingen de basisscholen vanaf woensdag dicht. Na de vakantie nog twee weken en dan kunnen we hopelijk weer open. We kunnen hoog en laag springen, dit is wat het is, er moet landelijks iets gedaan worden gezien de beroerde cijfers en ook hier gaan we weer een goede draai aan geven!
Wij zijn intussen al druk aan het voorbereiden en hebben ook onze lessen geleerd uit de vorige periode en dat is wel heel fijn. Deze week en aan het einde van de vakantie zullen er van de verschillende leerkrachten berichten komen over hoe alles zal gaan verlopen. Uiteraard zijn wij voor en na de vakantie ook goed te bereiken via Parro en de mail voor allerlei vragen.
Ook verzorgen wij de noodopvang voor kinderen waarvan een ouder een cruciaal beroep heeft en het thuis echt niet op te vangen is. Mochten ouders hier gebruik van moeten maken, laat dit dan even weten via Parro aan Carien of via de mail (info@bsoudendijk.nl).
Het is allemaal best lastig, dat begrijpen wij heel goed, maar samen komen we hier ook goed doorheen!

Wij hebben helaas alle kerstversieringen sneller dan verwacht moeten opruimen, maar wij hebben gelukkig nog wel even kunnen genieten van een kerstsfeer in school. Opa van Tess en Bram, heel veel dank voor het schenken van de kerstbomen! Wat attent!
Ook dank aan de vader en opa van Puck en Finn voor het halen van een podiumdeel uit de stalling!

Ook het kerstdiner kon helaas niet doorgaan. Dit stond gepland voor vanavond. Zo jammer, want er zou echt een beetje uitgepakt worden om te vieren dat wij weer iets leuks met elkaar konden doen. Gelukkig worden er al alternatieve plannen bedacht en kan iedereen vanavond en zaterdag nog genieten van het kerstmenu dat Reem zou hebben klaargemaakt. Jullie hebben toch ook besteld?! Zie hiervoor het Parrobericht dat jullie hebben gekregen.

Klein maar fijn!

Alle feestdagen zullen in kleine kring gevierd moeten worden, maar hopelijk heel dierbaar en fijn.
Wij wensen jullie allemaal goede dagen, een heel goed 2021 en blijf vooral gezond!
In het nieuwe jaar zijn er weer allemaal kansen en mogelijkheden om met elkaar weer mooie dingen te doen en er een goed jaar van te maken!

Team Oudendijk!

Privacyvoorkeuren aangeven in Parro

Wij hebben rekening te houden met al jullie voorkeuren met betrekking tot het plaatsen en/of verspreiden van beeldmateriaal van jullie kinderen. Zo door het jaar heen komen er wat kinderen nieuw op school, maar ook zijn er nog ouders die hun voorkeuren niet hebben opgegeven.
Een mooi karweitje voor in de kerstvakantie! Voor ons is het echt belangrijk om dit te weten.
Een en ander kan makkelijk via Parro. De handleiding staat hier.

Webinar Amy Rijkers over bijziendheid bij kinderen

Gisterenavond hield Amy Rijkers een presentatie over bijziendheid bij kinderen. Al diegenen die geluisterd en gekeken hebben, hebben in korte tijd enorm veel informatie gekregen over iets waarvan wij de ernst totaal niet beseffen. 'De jonge bijzienden van nu, zijn de slechtzienden van morgen". Vijftig procent van de twintigers is bijziend en men verwacht dat in 2050 de helft van de wereldbevolking bijziend zal zijn. Bijziendheid die op jonge leeftijd begint en steeds wat erger wordt, kan echt voor grote problemen zorgen. Maar! Het kan geremd/voorkomen worden. Heel belangrijk is dat kinderen minstens twee uur buiten spelen en niet teveel op allerlei schermen kijken. Als ze dat al doen, dan de 20-20-20 regel toepassen (20 minuten, 20 seconden, 20 voet in de ruimte kijken (6 meter).
Op https://ikkijkverder.procornea.nl/ kun je kijken hoe de kinderogen ervoor staan.
Amy en MR dank voor het verzorgen van een leuke, boeiende en zeer leerzame presentatie! Voor diegenen die het niet hebben kunnen bijwonen: op Facebook is alles terug te zien.

Kerstmutsenloop Serious Request: The lifeline 2020

Gestart met een gastles in groep 7/8 en uiteindelijk een superactie geworden! Wat zijn wij trots op alle keihard rondrennende kerstvrouwtjes en -mannetjes, maar ook op iedereen die aan deze actie heeft gedoneerd! Het is zo leuk om te zien hoe iedere keer weer het bedrag hoger is geworden en dat je daarmee zoveel kunt betekenen voor vrijwilligers van het Rode Kruis in gebieden waar het allemaal veel moeilijker is dan bij ons!
De actie loopt nog tot 24 december, dus de link verspreiden en doneren kan nog steeds! https://kominactie.npo3fm.nl/actie/kerstmutsenloop
Bij het schrijven van deze Nieuwsflits was er al €1621,= gedoneerd en dan zijn alle bijeen gerende bedragen nog niet eens binnen! Super!! Waar een kleine school groot in kan zijn!

Groep 1 en 2

Sinterklaas
Wat een leuke tijd was dat weer in de klassen!!
De kinderen waren heel erg enthousiast. Ze hebben heerlijk kunnen spelen in de Sinterklaasboot, volop geknutseld en natuurlijk gezongen en gedanst. Het bezoekje van de Sint -en dan samen met de  Pieten dansen- was wel het hoogtepunt. Na dit bezoek hebben we genoten van een high tea met heel veel lekkers.  Reem, de moeder van Mariam, heeft  voor een overheerlijke taart gezorgd, die er ook nog eens prachtig uitzag!!!  Reem, hartelijk bedankt!!! Daarna was er nog een Sinterklaas Bingo met prijsjes. We kunnen terugkijken op een leuk feestje!!

Kerst
En van het ene feest rollen wij in het volgende feest….
Rust, veel zingen en genieten van het gezellige sfeertje in de klas.
Carina en Jeanine hebben  ervoor gezorgd dat de kinderen heerlijk kunnen spelen in een  kersthuisje.  Zij hebben dit huisje , in de aanloop naar Kerst, speciaal voor ons gemaakt.  Carina en Jeanine, hartelijk dank, wij genieten hier niet alleen dit jaar van, maar ook de komende jaren! Heel hartelijk bedankt!!!
Meer foto’s  van Sint en Kerst zijn, voor de ouders van de kleuters, te zien op Padlet. 

Sponsorloop
Ook de kleuters hebben natuurlijk meegedaan met de sponsorloop voor Serious Request! Aangemoedigd door de kinderen van de andere groepen, hebben ze echt laten zien dat ze ervoor gingen! Kleuters jullie waren geweldig!!!

Nieuwe leerlingen
Gezellig, groep 1-2a heeft er weer 2 nieuwe leerlingen bij! Het zijn Lars Mastenbroek ( broertje van Sven 1-2b) , Mees Kolen en Faye van der Kevie. Wij wensen hen alle 3 een fijne tijd toe op Basisschool Oudendijk!
Na de vakantie krijgt u bericht wanneer het tasje met thuiswerk opgehaald kan worden. Rinie hartelijk dank voor de tasjes!!!

Fijne kerstvakantie, de kleuterjuffen.

Groep 7 en 8

Kerststukjes maken!
Stichting Evenementen heeft een actie bedacht om basisschool leerlingen kerststukjes te laten maken voor de bewoners en personeel in de Lemmenskamp. Natuurlijk deden wij daaraan mee! Chantal Smits brachten bergen vol groene takken en allerlei leuke materialen om de stukjes mee te versieren en al zingend van en dansend op kersthits hebben wij een enorm gezellige middag gehad en zijn er 50 stukjes gemaakt. Samen met Thijmen en Isabeau hebben wij deze naar de Lemmenskamp gebracht. Hopelijk hebben wij een beetje kerstsfeer kunnen brengen. Chantal dank voor het goede idee, goede voorbereidingen en alle hulp! https://www.ad.nl/rivierenland/kerststukjes-voor-ouderen-in-woudrichem-zo-wordt-het-toch-nog-een-beetje-gezelliger~aa1d4be8/

Kerstengelen of -bomen gevouwen van boeken
De kerststukjes hadden we al gemaakt, dus dan maar iets anders maken voor op de kersttafels!
Heerlijk rustgevend vouwen en vervolgens subtiel bestrooien met glitter (dat was de opdracht). Dat laatste was een opgaaf en er werd met glitter gestrooid alsof er een dikke pannenkoek overvloedig met poedersuiker moest worden bestrooid!
De resultaten zijn wel erg leuk geworden en hopelijk hebben jullie er thuis plezier van.

Nieuwe leerlinge
Wij hebben in groep 7 Fara Stuij mogen verwelkomen. Wat gezellig! Na een periode vol allerlei nieuwe indrukken en veel informatie, zien wij dat zo langzaam aan haar draai begint te vinden en al vriendschappen aan het sluiten is. Heel leuk om te zien.
Nu moet ze gaan wennen aan ons onderwijs op afstand, maar ook dat zal goed komen.
Fara, wij wensen je een goede en leuke tijd bij ons! We gaan er iets moois van maken!
Onderwijs op afstand

Vandaag nog een toets Engels gedaan en er moet wat werk af zijn voordat de vakantie begint en dan gaan we op 4 januari over op onderwijs op afstand. Wij zijn al druk aan het voorbereiden, zodat we goed van start kunnen gaan. Wij willen zoveel mogelijk contact met de kinderen en onze werkwijze niet teveel veranderen. Weektaak, huiswerk, extra opdrachten, toetsen, spreekbeurten, alles gaat door. Wij willen jullie zoveel mogelijk ontlasten, dus alle lesgevende taken liggen bij ons, wij kunnen 's middags de verlengde instructies geven etc. Wij kunnen alleen niet goed zien wat er daadwerkelijk gebeurt en dat ligt dan toch bij het thuisfront.
Wij hopen morgen de weektaken en de brief voor de ouders te kunnen mailen en alles klaar te hebben staan in Classroom. De lijntjes houden we kort via Parro of mail en dan gaat het allemaal goed komen!

Rest ons jullie allemaal goede en fijne kerstdagen toe te wensen en dat 2021 maar een goed, mooi, vrolijk en gezond jaar mag zijn!

Jakobien en Carien


Nieuwsflits nr 4, 26 november 2020

Belangrijke data:
Week van 26 november - 3 december: rapport-/voortgangsgesprekken
4 december: sinterklaasviering op school
16 december: online ouderavond over bijziendheid, verzorgd door Amy Rijkers
17 december: kerstdiner, kinderen om 12.00 uur vrij
18 december: vanaf 12.00 uur kerstvakantie
4 januari 2021: school begint weer, luizencontrole

Eind van het jaar!

Wij gaan zo langzaam richting het einde van een bijzonder kalenderjaar, dat ook de nodige impact heeft gehad op het schoolse leven. Wij hebben veel leuke en gezellige dingen die wij met normaal gesproken met elkaar doen, niet door kunnen laten gaan, maar gelukkig kon er ook veel wel en daar moeten wij ons dan maar op richten! Zo gaan wij, zij het ook dit keer op andere wijze, gezellig met elkaar het Sinterklaas- en kerstfeest vieren. Op 4 december hebben wij een kort, maar leuk programmaatje op het plein, waar de Sint ook ons even komt bezoeken. Verder de ouderwetse gezelligheid in de klassen en hopelijk wordt het voor de kinderen een leuke ochtend.
Het kerstdiner gaat door zoals wij dat gewend zijn. Een sfeervol diner, kinderen mooi aangekleed, leuke optredens en gezellig met elkaar zijn. Wij zullen dit samen met de ouderraad doen, niet met nog meer ouders op de avond zelf, om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften. Op een later tijdstip volgt nog wat extra informatie.

Goed verlicht de weg op!

Vorige week vrijdag werden alle fietsen gecontroleerd op met name de verlichting. Er wordt veel meer in het donker gefietst, dus is het goed zichtbaar zijn enorm belangrijk!
Er zijn in totaal 65 fietsen gecontroleerd. Er werden meer fietsen dan vorig jaar meteen goedgekeurd, maar dat komt omdat er nu meer nieuwe fietsen waren. Er zijn heel veel nieuwe batterijen ingezet en een enkele fiets moest gerepareerd worden. Doordat er 6 ouders waren om te helpen, was het in een uurtje gedaan. Hartelijk dank voor jullie hulp. Onze kinderen kunnen weer veilig de winter door.
De Verkeerscommissie.

Rapport- en voortgangsgesprekken

Komende week worden alle rapport- en voortgangsgesprekken gevoerd. Dit keer is per groep een avond op school, dus ouders zullen iets vaker moeten komen dan anders. Dit zodat er zo min mogelijk ouders tegelijk in het gebouw zijn.
Wij hopen dat het goede gesprekken zullen zijn!

Wist je dat.... van de MR

- we ook dit schooljaar (online) met elkaar vergaderen
- we met het bestuur de jaarbegroting en de meerjarenbegroting hebben besproken
- we op woensdag 16 december een webinar voor je organiseren-het  thema van de avond is: bijziendheid bij kinderen
Uitnodiging
De MR nodigt je uit voor een webinar :"bijziendheid bij kinderen"op woensdag 16 december. Er zal een PowerPoint presentatie worden verzorgd door Amy Rijkers (moeder van Kate uit groep 7) Na deze presentatie is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Aanmelden kan via mr@bsoudendijk.nl  Wij zullen je dan een mail sturen met inloggegevens.

Groep 1 en 2

Sinterklaas!!
Er is geen thema te noemen waarbij de kinderen zo enthousiast zijn als bij Sinterklaas!!!
Maar zeg nou zelf, het is toch heerlijk om je als heuse Sint of Piet, in een stoomboot vol pakjes,  over de golven te deinen. Deze week hebben wij ook ervaren dat het werk van een bak-piet leuk is. Wij hebben namelijk weer een aardige hoeveelheid kruidnootjes  gemaakt. De ingrediënten zijn gesponsord door AH in Sleeuwijk en Malika heeft ervoor gezorgd dat ze daar ook dit jaar weer gebakken konden worden. Peter en Malika, hartelijk bedankt!!! Meer foto’s van deze gezellige momenten kunnen de ouders van de kleuters zien op Padlet. A.s maandag zetten de kinderen hun zelfgemaakte schoen op school. Om het paard te verwennen mogen de kinderen iets voor in de schoen meebrengen.

Fijn weekend, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Bingo
In alle lessen is er natuurlijk aandacht voor Sint en Piet. De knutselwerkjes, muziekles, rekenen met pepernoten, rijmen in de taalles, woordjes schrijven en gezelschapsspelletjes spelen. Ook volgen we het Sinterklaasjournaal. Het was even schrikken toen we het bingoblok dat de Sint verstopt had in de klas niet konden vinden. maar gelukkig zag Anne-Lene het boven op de kast liggen. Toen konden we samen met de sint bingo spelen.

Schoorsteen
Zoals u kunt zien op de foto, hebben Julian en Marcellina een leuke schoorsteen gemaakt. Bedankt , want nu kunnen we ook in de klas ons schoentje gaan zetten en bij de schoorsteen zingen.

Fietscontrole
Dinsdag werden de fietsen gecontroleerd op het schoolplein. Wij hebben de fiets van Finn ook in de klas gecontroleerd. Het licht, de rem, banden enz. waren allemaal goed.

Prettig weekend,

juf Annelies en juf Ria

Groep 5 en 6

Rapporten
Dinsdag hebben jullie zowel de rapporten als de uitnodiging voor de rapportgesprekken gekregen. We willen deze gesprekken graag met jullie en de kinderen samen voeren. Het is fijn als de rapporten dan ook door de kinderen zelf ook gelezen zijn en eventuele vragen of onduidelijkheden kunnen we dan meteen bespreken.
Baby Julia
Dit weekend kregen we deze foto van baby Julia op schoot bij grote zussen Reese en Ilse. Wat zijn ze trots op hun zusje! Ze lacht nog niet, maar het begin is er al volgens Reese. 

Van harte gefeliciteerd!

Sinterklaas
Het is alweer bijna zover, en dan gaan we gezellig het Sinterklaasfeest vieren. Het staat ook al op Parro maar voor de zekerheid hieronder nogmaals:
Het cadeautje mag €3,50 kosten.
Het gedicht heeft minimaal 8 regels
De surprises zijn uiterlijk dinsdag 2 december op school voor de surprise tentoonstelling. We kunnen dan nog even genieten van de mooie maaksels!

In de klas kijken we tijdens het fruit eten het Sinterklaasjournaal en zingen we al volop! We vertellen in de klas nog dat we Sinterklaas helpen met de Surprises, we doen geen uitspraak over het bestaan van de Sint. 

Fietscontrole
Omdat de dagen donkerder worden, hebben we onze jaarlijkse fietscontrole weer gehad. Gelukkig waren de meeste fietsen prima in orde. Wat niet in orde was, werd indien mogelijk ter plekke opgelost. Reparaties werden uitgevoerd en banden opgepompt. Er waren dan ook heel wat vrijwilligers aanwezig om te helpen. Super bedankt, ook namens 5 /6.
Voorleeswedstrijd
Vrijdag is onze voorleesfinale. Alle kinderen hebben voorgelezen in de klas. Dat was voor sommigen best wel een beetje spannend, maar na eenmaal voorgelezen te hebben bleek het erg mee te vallen en nog erg leuk ook! Voor groep 5 mag Lotte voorlezen en uit groep 6 mag Senne voorlezen.  Wie weet komen zij in de grote finale!
Batterijen
We kregen een mooie voorstelling aangeboden over de batterij. Wat hebben we genoten met vrolijke liedjes en grappige weetjes. Misschien hebben jullie ze thuis ook horen zingen?
Als cadeautje kregen alle kinderen een batterij doos mee naar huis waar de oude batterijen in kunnen voor ze in de grote ton op school gaan. 

Leren leren
In de klas zijn we druk bezig met leren leren. Elke dag van de week werken we aan doelen van een ander domein. 
Maandag: taakaanpak
Dinsdag: uitgestelde aandacht
Woensdag: zelfstandig werken
Donderdag: samenwerken
Vrijdag: reflectie op werk
Aan het einde van de dag kijken we terug naar de doelen en evalueren we dit samen met elkaar.  

Fijn weekend!
Roos en Jetske

Groep 7 en 8

Rapporten
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen hun eerste rapport van het schooljaar gekregen. Daarin konden zij vele tips en tops lezen, altijd goed om te weten wat goed gaat en wat nog wat aandacht verdient. Vandaag en maandag zijn de rapportgesprekken. Het is de bedoeling dat de kinderen meekomen, het is immers hun rapport! Wij snappen het ook als dit om een of andere reden niet lukt. Hopelijk overbodig verzoek: als een van jullie gezondheidsklachten heeft, blijf dan thuis. Wij plannen dan met elkaar een nieuwe (online)afspraak in.
De kinderen moeten het gesprek wel een beetje voorbereiden: wat vonden ze van het rapport, waar zijn ze trots op en wat kan beter? Wat wil ik verbeteren/veranderen, hoe wil ik dat doen en wat heb ik daarbij nodig? Het is hun leerproces en daar mogen ze zo nu en dan best even over nadenken.
Surprises: knutselen en dichten maar!
Op 4 december vieren wij Sinterklaas in de klas. Iedereen zorgt voor een leuke surprise, een klein cadeautje en een prachtig gedicht! Hierover is ook al een Parro gestuurd. Wij verwachten de surprises uiterlijk op dinsdag 1 december op school. Niet alleen leuk voor de surprisetentoonstelling, maar het is ook een 'maatregel' i.v.m. de veiligheid. Deze werd ook toegepast bij de Kinderpostzegels.

Techniekles op het Gilde
Vorige week hebben de kinderen een techniekles gehad op het Gilde. Spannend om op een VO-school, los van een open dag of doe-middag, rond te lopen. Eerst kregen de kinderen een rondleiding door het gebouw en daarna een les over de stroomkring. Tijd om het geleerde in praktijk te brengen: bibberbeestjes maken! Een wasknijper, een batterij, een stroomkring, ledlampje(s) en enge creativiteit en dan komen er de leukste bibberbeestjes tevoorschijn! De kinderen hebben een enorm leuke ochtend gehad. Alle haal- en brengouders, heel veel dank voor al jullie hulp!

Bureau Halt: les over vuurwerk
Zoals als ieder jaar bezocht Lies Havelaar ook dit jaar onze klas om de wetten en regels rondom vuurwerk te bespreken. Alleen zijn de regels dit jaar wat anders dan andere jaren. Vanwege de drukte in de zorg rondom Corona is er besloten een vuurwerkverbod in te stellen met de jaarwisseling. In de klas hebben we een stemming gehouden en het bleek dat 36% het vuurwerkverbod een goed idee vond, 56% vond het wel jammer en 8% vond de maatregelen belachelijk. Lies legde uit wat het betekent als je betrapt wordt met het afsteken van vuurwerk of met het in huis hebben van vuurwerk uit België of Polen. Na een quiz en een prettig en open gesprek hebben we samen leuke alternatieven voor Oudjaarsdag bedacht: categorie 1 vuurwerk afsteken (sterretjes, knalerwten, etc.), confetti laten knallen of gewoon gezellig met spelletjes en oliebollen aan de keukentafel. Ondanks de andere regels toch een hele fijne jaarwisseling gewe
Help de helpers!
Afgelopen maandagmiddag kregen wij een gastles van het Rode Kruis over de actie van 3FM: Serious Request The lifeline. Vorig jaar is er gestart met een wandeling waar iedereen bij kon aansluiten, dit jaar gaat dit niet lukken. De Dj's gaan in tweetallen in Lock down op vliegveld Twente en wisselen elkaar af met muziek draaien en wandelen op een loopband. Dit 7 dagen lang. Echt 24/7! Via een videoscherm is alles goed te volgen en is er interactie met de luisteraars. Dit alles om geld op te halen voor landen waar het coronavirus door allerlei omstandigheden de mensen harder treft dan elders. Dit geldt zal besteed worden aan mondkapjes, thermometers, desinfecterende middelen, medicijnen etc.
Wij hebben besloten om mee te doen aan deze actie. Vrijdag gaan wij bedenken wat een leuke schoolactie zou kunnen zijn, maar daarnaast kan iedereen een kleine eigen actie doen en/of kan mens 'gewoon' doneren. Hierover volgt later meer. Wij willen na Sinterklaas beginnen en dan voor de kerstvakantie het eindbedrag bekend kunnen maken. Voor deze actie is een aparte pagina voor de school aangemaakt, waarop tegen die tijd hopelijk allerlei activiteiten te zien zullen zijn. Bedenk dus thuis ook een leuke creatieve of sportieve actie, geeft die door aan ons, wij zetten 'm op de pagina en zo ontstaat er iets moois. Alles is welkom.

Weven
In het begin werd best een beetje gezucht en gesteund: weven! Wat moet je ermee?! Na enkele kinderen over drempels van verschillende hoogtes getrokken te hebben, was iedereen heel enthousiast. Een heerlijke rustige en ontspannende bezigheid waarbij je gezellig kunt praten met elkaar en dan komt er eigenlijk al snel een leuk resultaat. Het worden uiteindelijk uiltjes en de eerste resultaten hangen al!

Bijlage Nieuwsflits
Dit keer is groep 7/8 aan de beurt om de bijlage bij de Nieuwsflits te schrijven. Deze wordt apart via de mail toegestuurd. Veel leesplezier!

Goed weekend!
Jakobien en Carien

Nieuwsflits nr 3, 5 november 2020

Belangrijke data
Donderdag 5 november: nationaal schoolontbijt
Dinsdag 24 november: herfstrapport mee naar huis
Donderdag 26 november: Nieuwsflits nr 4
Maandag 1 en dinsdag 2 december: rapportgesprekken
Vrijdag 4 december: Sintviering op school

Goed verlicht de weg op!

Dinsdagmiddag 17 nov gaan we de fietsen  van de kinderen controleren en ook of de verlichting. werkt. De donkere dagen komen er weer aan!  We zoeken daar nog wat hulp bij. We zoeken controleurs en nog reparateurs. Wie van de thuiswerkende ouders heeft een uurtje tijd? U kunt u aanmelden door een Parro bericht te sturen aan de leerkracht van uw kind.

Mad Science

Sinds vorige week dinsdag is de naschoolse activiteit van Mad Science bij ons op school van start gegaan. Er zijn twee flinke groepen aan het werk, ook leerlingen van 't Ravelijn en de Eben Haëzer zijn aangesloten. Kinderen zijn enorm leuk en enthousiast bezig met allerlei onderwerpen over techniek, natuur- en scheikunde. Mad Science verzorgt al enkele jaren deze naschoolse activiteit bij ons op school en wij zijn blij dat er iedere keer zoveel animo is om mee te doen. Dinsdag 1 december is de laatste les van dit schooljaar.

Vieringen

In deze tijd is het soms lastig om alle voor kinderen zo leuke en belangrijke dingen door te laten gaan, maar met wat omdenken en met hulp van anderen komen we toch een heel eind. Zoveel mogelijk doen met zo min mogelijk extra volwassenen binnen de school. Een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk!
Het schoolontbijt hebben wij vanochtend door laten gaan, in iets andere vorm, maar daardoor niet minder gezellig. OR dank voor alle hulp!
Het Sinterklaasfeest vieren wij met de kinderen, maar dit keer geen viering met ouders in de hal. De gemeente helpt de scholen een handje door de Sint op een voor iedereen veilige manier toch langs de scholen te laten gaan. Een leuk en goed initiatief!
De kerstborrel zal dit jaar niet doorgaan, het kerstdiner natuurlijk wel. Ook dit weer coronaproof: geen ouders binnen de school helaas. Wel zullen wij gezellig en feestelijk met elkaar eten en zullen er weer mooie optredens te bewonderen zijn. Voor kinderen altijd een mooi en sfeervol moment in het schooljaar en dat willen wij heel graag door laten gaan. De OR zet zich enorm in om er iets bijzonders van te maken en daar zijn wij heel blij mee.
Hoe alles in het nieuwe jaar zal verlopen is voor later. Hopelijk is er dan weer meer ruimte op een gegeven moment.

Teamtraining leren leren

Vorige week was de laatste trainingsdag, volgende week zijn de videoconsultaties.
Wij hebben nu de tools en kennis om de kinderen te helpen met het leren leren. In de klassen is zichtbaar gemaakt waar wij de komende weken aan gaan werken en de groepsplannen zijn in de maak. Iedere dag wordt aandacht besteed aan twee aspecten van een ander domein. De domeinen zijn: taakaanpak, zelfstandig doorwerken, uitgestelde aandacht/hulp vragen, samenwerken en reflectie op het werk. In de leerlijn staat wat kinderen in een bepaalde groep zouden moeten kunnen en daar werken wij nu bewust en doelgericht naartoe. Ook voor ons zitten hier veel leermomenten in en dat is het mooie van zo'n traject. Niet alleen helpen wij de kinderen weer een stap te maken in hun ontwikkeling, ook wij leren een boel en moeten ook aan ons gedrag werken, want gedrag is waar leren leren in wezen over gaat.
Het met elkaar deze training volgen geeft weer nieuwe energie, leidt tot mooie gesprekken en inzichten over ons onderwijs en het gedrag van zowel de kinderen als onszelf!

Groep 1 en 2

Herfst
Prachtige kleuren, een heerlijk windje en af en toe een regenbui. Ja, het is herfst!!!
Een jaarlijks terugkerend thema met heel veel mogelijkheden. Je hoeft maar naar buiten te gaan en je kunt het zien en beleven. Natuurlijk hebben we uitgebreid stilgestaan bij alles wat in het bos te zien en te vinden is in de herfst.  Zo kunnen de kinderen u, als het goed is, alles vertellen over de verschillende bomen met hun vruchten, de soorten paddenstoelen, hoe een eekhoorn aan zijn voedsel komt, hoe een spin eruit ziet en hoe hij vliegjes vangt enz. enz. Uiteraard  is er ook weer het nodige geknutseld, gezongen, voorgelezen en hebben we naar  leerzame filmpjes gekeken. Ook kan er gespeeld worden in onze paddenstoel. Even als kabouter in een paddenstoel wonen, altijd leuk!!!

Nieuwe leerlingen
Gezellig, we hebben er weer een paar klasgenootjes bij. Het zijn Diede van Dijk en Tom Versteeg in de klas van juf Sjanie en juf Ingrid en komende week komt Lucas Marks ( broertje van Vera groep 1/2a) in de klas van juf Willemien. Wij wensen hen een fijne tijd op onze school toe.

Fijn weekend,

juf Ingrid, juf Willemien en juf Sjanie

Groep 3 en 4

De laatste weken hebben we gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek in combinatie met beeldcultuur. Na de herfstvakantie zijn we verder gegaan met beeldcultuur. De beelden om ons heen hebben veel invloed op ons. Denk bijvoorbeeld aan de reclamefilmpjes over kinderspeelgoed. Het speelgoed komt daarin tot leven. We hebben zelf foto’s en filmpjes gemaakt waarin alles tot leven komt.

Sinterklaas
Maandag 9 november begint het Sinterklaasjournaal. We volgen en nemen actief deel aan dit verhaal.
Zwemmen
Fijn dat de zwembaden nog niet gesloten zijn in deze coronatijd. De kinderen zijn elke week weer flink aan het oefenen. Maandag 25-1-2021 vindt het proefzwemmen plaats en maandag 1-2-2021 het diplomazwemmen. Wie dat mogen weten we nog niet en of er ouders bij mogen zijn weten we ook nog niet.

Prettig weekend,

Juf Annelies en juf Ria

Groep 5 en 6

Cito
We hebben de afgelopen weken hard gewerkt. Enkele Cito’s zijn opnieuw afgenomen om een goed beeld te hebben van waar we de komende periode mee aan de slag moeten. Na de Coronatijd en na een aantal weken weer aan de slag te zijn zit er soms een groot verschil tussen de gemaakte toetsen.
Wat daar tot nu toe uitkomt is in ieder geval dat we verder aan de slag moeten gaan met het automatiseren van zowel tafels als optel- en aftreksommen. We hebben hier een nieuw computerprogramma voor waar we in toetsen en oefenen.
Spreekbeurt
We zijn begonnen met onze spreekbeurten en Silke heeft deze week het spits af mogen bijten met een prachtige spreekbeurt over zoogdieren. 
We letten bij ons oordeel op materiaal, voorbereiding, uitvoering en informatie. De kinderen krijgen een beoordeling van de juf maar krijgen ook tips (wat kan nog beter) en tops (wat gaat er al goed) van hun klasgenoten.

Jarig
Fenne en Senna waren deze week jarig en als je jarig bent mag je een activiteit kiezen uit de verjaardagskoffer. Fenna en Senne kozen voor het branden van sterretjes. In de koude wind hebben ze deze buiten vastgehouden, en wij hebben allemaal meegekeken.

Weektaak
We gaan werken aan een dag/ weektaak in de groepen 5 en 6. De kinderen maken dan voorzichtig kennis met het plannen van hun werk en controleren of ze hun doelen behaald hebben. Ook de werkhouding zal dan onder de loep gelegd worden. Zo komen we steeds een stapje verder in ons leren.
Herfst
Wij mochten dit keer een bijdrage leveren aan de Nieuwsflits. We hebben gekozen voor het thema herfst en de kinderen mochten zelf weten wat ze erover op wilden schrijven. De stukjes zijn erg leuk geworden dus vergeet niet de bijlage te lezen.

Schoolontbijt
Donderdag hebben we weer een lekker schoolontbijt. Fijn dat we ondanks Corona toch samen kunnen zijn en lekker gezellig ontbijt
Voorleeswedstrijd
In groep 5 en 6 zijn veel voorlezers actief, we zijn namelijk aan het oefenen voor de voorleeswedstrijd. We hebben heel wat goede voorlezers voorbij horen komen. Er zijn dan ook veel complimenten uitgedeeld aan elkaar.

Goed weekend!

Roos en Jetske

Groep 7 en 8

Adviesgesprekken VO
Vorige week zijn de eerste gesprekken gevoerd over een voorlopig VO-advies. Voor kinderen en ouders een spannend moment. Sommige kinderen waren blij en tevreden, anderen waren wat teleurgesteld, maar die hebben tips gekregen waar zij aan kunnen werken de komende periode.
Het gaat om een voorlopig advies, dus er is zeker nog verandering mogelijk. Wij hopen in februari ieder kind dat advies te geven dat bij het kind past en waar zij dan ook tevreden mee en trots op zullen zijn!
Leren leren
In het algemene deel is er al wat over gezegd: leren leren is vak!
Wij hebben de kinderen nut en noodzaak van leren leren uitgelegd en in de klas is zichtbaar gemaakt waar wij de komende weken aan werken.

De kinderen moeten er even aan wennen, maar merken dat tips voor en gesprekken over leergedrag wel heel zinvol zijn. Het begin is er!
Voorleeswedstrijd
In de klas is de wedstrijd in volle gang. Iedere dag lezen één of twee kinderen een stuk voor uit een zelfgekozen boek. Sommigen hebben het goed voorbereid, anderen weer niet (leren leren...) en dat leidt dan ook tot heel verschillende resultaten. Er zijn altijd kinderen die een soort van natuurlijk goed en vlot voorlezen, voor een aantal kinderen is dat nog lastig en dan is het mooi om te zien dat zij toch dapper en stoer op de stoel voor de klas hun stukje voorlezen.
De winnaar van groep 7 en de winnaar van groep 8 strijden in de schoolfinale tegen de winnaars van de groepen 5 en 6 om de school te mogen vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd. Wij zijn heel benieuwd!
BiesboschMusemEiland
Eind vorig jaar heeft de huidige groep 8 gewerkt aan een projectje over de Liniecrossers. Wij hebben en film bekeken, een werkblad gemaakt en een krant gemaakt (opdracht tijdens afstandsonderwijs). In het kader van 75 jaar bevrijding en het belang om te weten wat zich hier zo dichtbij heeft afgespeeld, zouden wij naar het museum gaan om nog meer te weten te komen over wat de Liniecrossers hebben gedaan en betekend voor de mensen hier. Dat kon toen helaas niet doorgaan, maar nu was dat gelukkig wel mogelijk. In de klas hebben we de film nogmaals bekeken, anders zou groep 7 geen idee hebben van waar het over ging, en direct na de herfstvakantie gingen we met de bus naar het museum. Ze hebben weer veel bijgeleerd en er was genoeg te zien! Leuk en goed dat er weer een uitje mogelijk was! Apolonia, Marleen en René, dank voor de hulp bij het begeleiden van de groepjes!

Analyses, plannen etc.
De afgelopen periode hebben wij een tweede 'nulmeting' gedaan door nogmaals de laatste Citotoetsen van het vorige schooljaar af te nemen. Welk effect heeft een normaal en rustig verloop op de resultaten na een roerige coronatijd in het voorjaar? Wij zien dat dit zeker een positief effect heeft op de resultaten van de meeste kinderen. Naar aanleiding van alle resultaten zijn wij met tabellen, overzichten en analyses in de hand aan het werk gegaan om goede groepsplannen op te stellen voor het komende half jaar. Wij kunnen gerust stellen dat er werk aan de winkel is, maar dat is niet erg. We komen er wel, maar hierbij zullen wij jullie hulp ook nodig hebben zo nu en dan. Het is al fijn als alle kinderen hun huiswerk ook echt goed afhebben. Het is niet altijd onwil, maar vaker onmacht, overzicht kwijt zijn etc. (plannen!) Wij werken hier op school aan, het zou fijn zijn als dit thuis ook gebeurt. Ouderbetrokkenheid is in dezen van groot belang! Bij vragen zij wij altijd te bereiken via Parro!

Rapporten
Dinsdag 24 november krijgen de kinderen het herfstrapport mee. Wij hebben al heel wat rapporten terug, maar nog niet alles. Kunnen jullie de rapporten mee naar school geven? Dan kunnen wij de mapjes weer aanvullen met het nieuwe rapport. Dank!
Techniekles
Dinsdagochtend 17 november gaan wij naar het Gilde om een techniekles te krijgen van twee techniekdocenten. Wij hebben ons hier al enige tijd geleden voor aangemeld, omdat het ons leuk leek om een échte techniekles te krijgen van mensen die dat vak ook daadwerkelijk geven. Daarnaast is het ook leuk om een VO-school van binnen te zien, los van een doe-middag. Wij hadden eerst bedacht om misschien met de fiets te gaan, maar gezien de Coronamaatregelen mag er maar één leerkracht mee en dit zal Jakobien zijn. Wij vinden het niet verantwoord om haar alleen met zoveel kinderen op stap te laten gaan. Hoe dan ook, wij hebben besloten om hulp te vragen bij het rijden. Hiervoor is een item aangemaakt in de agenda. Hopelijk krijgen wij het rond en kunnen we ook echt op stap! Dus zijn er ouders die tijd en/of zin hebben om ritjes naar Gorinchem te maken, laat het dan in de agenda op Parro weten. Wij moeten om 9.00 uur op het Gilde zijn en om 12.00 uur is de les weer afgelopen. Alvast heel veel dank!
Week van de mediawijsheid
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen wij mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de gevaren van media. Zij gaan in de klas en thuis aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen zoals WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste punten (‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar staat de week in het teken van media en gezondheid. Hoe kun je media gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met behulp van media het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. De landelijke wedstrijd tijdens de Week van de Mediawijsheid is het hoogtepunt. De landelijke wedstrijd van MediaMasters vindt plaats van 5 tot en met 13 november 2020. Wij gaan iedere dag een missie voltooien!

Fijn weekend!

Jakobien en Carien

Nieuwsflits nr 2, 8 oktober 2020

Belangrijke data
9 oktober 10.30 - 12.00 uur: Boekenmarkt
12 oktober: leesmarathon
13 oktober: Peuterochtend
19-23 oktober: herfstvakantie
26 en 27 oktober: eerste VO-adviesgesprekken groep 8
26 oktober: luizencontrole
27 oktober: start Mad Science

Dag van de Leraar!

Afgelopen maandag werden wij door de Ouderraad met hun helpers verrast met een lieve attentie! Na een drukke schooldag lekker ontspannen met een kop thee met een chocolaatje in de wetenschap dat wij de leukste juffen zijn (tekst op theeglas).
Dank jullie wel!

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is in volle gang! Allerlei leuke lees- en knustelactiviteiten, die kinderen gedurende twee weken in circuitvorm doen. De groepjes bestaan uit kinderen uit alle groepen en het is geweldig om te zien hoe groot weer zorgt voor klein en hoeveel plezier iedereen heeft.
Er worden grottekeningen gemaakt in groep 1/2, portretten in de stijl van Rembrandt geschilderd met koffieverf in groep 3/4, urnen versierd met papieren mozaïekstukjes volledig naar eigen ontwerp in groep 5/6, letters geschreven zoals monniken dat vroeger deden (monnikenwerk) bij juf Annelies en tot slot een gouden cartouche (een ovale omcirkeling van de naam van Egyptische koningen en koninginnen in hiërogliefen), maar dan met de eigen naam getekend of gestempeld in groep 7/8. Er worden echt prachtige kunstwerken gemaakt!
Er zijn nog genoeg activiteiten zoals de boekenmarkt, de leesmarathon en de voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8.

Corona

We horen en lezen veel moeilijke en bezorgde verhalen over het aantal besmettingen met alle gevolgen van dien. Wij zien er allemaal de ernst van in en we moeten ons allemaal aan de regels houden, wat zeer zeker nodig is, maar niet altijd even leuk en/of makkelijk zal zijn.
Toch mag er ook iets positiefs gezegd worden en wel dat wij trots zijn op ouders en kinderen. De kinderen wassen trouw hun handen en helpen anderen om zich hieraan te houden, snappen en zien heel goed wat wel en niet kan en houden zich echt goed aan de regels die wij op school hebben. Dit zijn er dan misschien niet zo heel veel, maar hoe je het ook wendt of keert, ook voor hen is alles anders. Ouders verdienen ook een compliment. Zij blijven uit de school, wat soms best lastig zal zijn, zij missen een boel van wat er zich in de klas afspeelt en het enorm korte fysieke lijntje met de juf is ineens wat langer geworden. Wij krijgen veel begrip en medewerking en dat is zeer zeker een pluim waard, want wij zien heus wat ouders missen. Parro wordt intensief gebruikt om contact te houden: ouders met school en andersom.
Mooi hoe wij het ook in deze tijd met elkaar samenwerken!

Peuterochtend

Volgende week dinsdagochtend houden wij weer een peuterochtend. Dit zal in twee blokken van een uur en op inschrijving plaatsvinden, want er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Ook mag er per kind maar één ouder meekomen. Ook hier was het weer even zoeken naar een passende vorm, maar het is voor ouders wel zo prettig om kennis te kunnen maken met de mogelijke basisschool van hun kind.
De kleuterjuffen hebben weer een leuk programma bedacht binnen het thema ridders en kastelen. Natuurlijk gaat ook iedere peuter met een leuke herinnering naar huis. Het wordt vast weer een feestje en wij zijn blij dat wij dit kunnen doen!

Naschoolse activiteit Mad Science

Wij hebben bericht gekregen dat na de Mad Science show meer dan genoeg kinderen zich hebben aangemeld voor de naschoolse activiteit. Het gaat dus definitief door. Ouders krijgen hierover nog bericht.
Wat leuk dat dit door kan gaan, want wij zien ieder jaar altijd hele enthousiaste kinderen.

MR Wist u datjes!

Wist u dat….

Groeten Arnout, Wouter, Ria en Annelies

Privacyvoorkeuren

Nog niet alle ouders, het zijn er nog maar een paar, hebben hun privacyvoorkeuren voor het film- en beeldmateriaal van hun kind(eren) opgegeven. Voor ons is dit wel heel belangrijk.
Het kan heel makkelijk via Parro gedaan worden. Kleine moeite en voor ons is het heel fijn. Het zou toch jammer zijn als er op dit vlak iets mis zou gaan!
De handleiding staat hier op de site onder het kopje 'voor ouders-->Parro', maar is ook hier te lezen. Maken jullie het nog voor de vakantie even in orde? Dank!

Groep 1 en 2

Excursie Avonturenboerderij Molenwaard.
Oh, wat was het leuk!!!
Op de dag dat de vorige nieuwsflits verscheen, waren wij bij Fien en Teun in Molenwaard. Deze 2 alom bekende poppen kenden de kinderen al, en bij de welkom-show dansten en zongen de kinderen dan ook volop mee.
Ze hebben enorm genoten van de vele leuke activiteiten, zo konden ze ponyrijden, knuffelen met de geiten, bootje varen, tractor rijden, koeien melken enz. enz. Wat een leuk park, met volop educatieve leermomenten! Ouders die deze dag gereden hebben en voor de begeleiding hebben gezorgd, hartelijk dank! Via Padlet kunnen de ouders van de kleuters foto’s van deze dag bekijken.
Ridders en kastelen
Aansluitend bij het thema van de Kinderboekenweek: “En toen…..” , hebben wij met de kleuters gekozen voor een project over ridders en kastelen, een leuk onderwerp met veel mogelijkheden. 
Want wat is leuker dan een keer rond te lopen in een kasteel als echte ridder of jonkvrouw?! Ons kasteel is daarom dagelijks in gebruik en de ridder- en jonkvrouw kleding, de zwaarden en de schilden maken dat zij zich in de riddertijd wanen. Carina bedankt voor het maken van een wapenkap!!
Vooral de boeken over ridder Florian vonden de kinderen erg leuk en het lied over ridder Florian werd dagelijks uit volle borst meegezongen (via YouTube te beluisteren). Ook hebben de kleuters meegedaan met de knutselmiddagen, waarbij de groepen werden samengesteld met kinderen uit alle andere groepen. Erg leuk om te zien hoe de kleuters geholpen werden door de grotere kinderen. Meer foto’s rond dit thema en van de kinderboekenweek kunnen de ouders van de kleuters zien op Padlet.
Herfst
Na de herfstvakantie staat het thema herfst centraal tijdens onze lessen. Mocht u in de vakantie een wandeling door het bos maken, dan kunnen wij kastanjes, eikels, beukennootjes enz. goed gebruiken bij dit thema. Niet teveel, want dan blijft er weinig over voor de dieren!  Boekjes, voorzien van naam, mogen de kinderen ook meebrengen.

Fijn weekend, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Alweer de tweede Nieuwsflits van het jaar. De kinderen zitten al aardig in het ritme, maar na 6 weken hard werken zijn ze wel aan een weekje vakantie toe. Groep 3 heeft het tweede leesthema al afgerond en groep 4 heeft blok 1 van taal al klaar. Volgende week maken ze de toetsen. In november kunt u de resultaten zien op hun rapport.
Nationale Kraanwaterdag
We hebben natuurlijk mee gedaan met de Nationale Kraanwaterdag. Dat was op woensdag 23 september. Zoals vorig jaar is bij ons op school elke woensdag Kraanwaterdag. 95% van de kinderen dronk water. Fijn dat steeds meer kinderen ook de andere dagen water drinken.
Afval & Je Omgeving
Zoals u op Facebook heeft kunnen zien was er een gastles over afval en hebben we een deel van de Oudendijk opgeruimd. Door deze gastles en door te praten over afval zijn er nu minder kinderen die een pakje drinken bij zich hebben. Fijn!
Beeldcultuur en Kinderboekenweek
Ook hier zijn we de afgelopen weken mee bezig geweest en heeft u de foto’s al kunnen zien op Facebook en Parro. Na de vakantie gaan we nog even door met beeldcultuur. We gaan foto’s en filmpjes maken. We hopen dat de statieven nog even op school mogen blijven?
Groepsbijlage Nieuwsflits
Wij hebben deze keer de bijkage gemaakt. Deze wordt via de mail verstuurd. Zondag was het dierendag, dus de kinderen hebben iets over hun dier geschreven of getekend. Veel leesplezier!

Nog een weekje werken en dan begint de herfstvakantie.
We wensen iedereen een fijne vakantie.

Juf Annelies en juf Ria.

Groep 5 en 6

“En toen?”
Tijdens de kinderboekenweek lezen we extra veel voor. We lezen nu het boek Bzzz, over muggen die een bloedbank gaan overvallen. Maandag mogen de kinderen zelf een boek en knuffel/ kussen meenemen. We gaan dan heerlijk genieten van een leesmarathon.


Wist je dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is? Dit geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. In dit digitale tijdperk waarbij we steeds vaker bezig zijn met onze smartphone, tablet en I-pad schuilt het gevaar dat er minder ‘gewone’ boeken gelezen worden. Dit is jammer en ook niet nodig, want boeken lezen heeft zoveel voordelen! Hieronder lees je de belangrijkste.
*Ontspanning
Op de eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannend. Het geeft je kind een kijkje in een compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie. Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal weg kan dromen bij een verhaal.
*Spraak-taalontwikkeling
Ontspanning is niet het enige voordeel van lezen. Zo heeft het ook een grote positieve invloed op de taal-en spraakontwikkeling. En dat begint al vroeg. Kinderen die vanaf de geboorte regelmatig worden voorgelezen, blijken als ze vier jaar oud zijn een grotere woordenschat te hebben dan kinderen die niet of nauwelijks zijn voorgelezen. Ze leren er zelf ook beter door praten, omdat ze veel vaker de woorden en klanken horen. Door voorgelezen te worden, leren kinderen tevens veel op het gebied van grammatica en zinsbouw. Hier heeft je kind zijn hele leven profijt van!
*Sociale ontwikkeling
Door te lezen krijgt het kind inzicht in de verschillende karakters van de personen in het boek. De een is verdrietig, terwijl de andere zich misschien weer schuldig of gelukkig voelt. Je kind ontdekt meerdere emoties en leert zich beter in te leven in verschillende personages. Dit heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling en het omgaan met anderen.
*Ga (voor)lezen!
Je kunt op elke leeftijd starten met voorlezen. Naarmate uw kind ouder wordt, gaat het de leesvaardigheden steeds verder ontwikkelen. Nu komt ‘begrijpend lezen’ aan bod; kinderen leren om écht te begrijpen wat er is geschreven en waar een verhaal precies over gaat.
Het lezen van boeken verrijkt de wereld van je kind. Lezen opent een deurtje naar een andere wereld, het stimuleert de fantasie en daarnaast is het fantastisch voor zowel de taal- als de sociale ontwikkeling van je kind. Dit is belangrijk en handig op de basisschool!
Classroom
We gaan steeds meer informatie met u delen via classroom. De Powerpoint van de informatieavond kunt u hier vinden. Ook de samenvattingen en vragen van Geschiedenis staan hier nu in.
In Parro staat hoe u in Classroom kunt komen. Soms lukt het niet maar dan kunt u de volgende code gebruiken alq5ejc. Ik hoop dat het iedereen lukt in te loggen. Laat het weten als het niet lukt!
Bezoek kasteel Dussen
In het kader van de open monumentendag waren we te gast op kasteel Dussen.
Daar kregen we een rondleiding en hebben we veel geleerd van deze periode in de geschiedenis. 

Meten is weten
Bij het rekenen is het vooral leuk als we ook iets kunnen doen, ontdekken. In het kader van een m2 probeerden we eens uit hoeveel kinderen er op 1 m2 in de klas passen?

Doos vol geheimen
Om elkaar goed te leren kennen hebben we allemaal iets meegenomen waarmee we over onszelf vertellen. Dit keer waren Wessel, Valentijn en Sofie aan de beurt.

De Cavia’s van Tess
Omdat het dierendag geweest is mocht Tess haar cavia’s laten zien op school. Ze heeft ons veel kunnen vertellen over hoe je voor cavia’s moet zorgen. En wij hebben even mogen knuffelen met zo’n lekker zacht knuffeltje.

Fijn weekend!
Jetske en Roos

Groep 7 en 8

Oh jee, we moeten hier ook nog iets doen!!
Groep 7 is inmiddels al aardig gewend in groep 7/8 en groep 8 heeft nu de eigen stijl gevonden als de grootsten van de school. We hebben veel plezier samen en dat is de basis van alles.
Toch zien wij ook dat een aantal kinderen zolang mogelijk het hangmatgevoel van de zomervakantie wil vasthouden. Heel begrijpelijk, maar misschien niet altijd even handig.. Ondanks dat het een eigen verantwoordelijkheid is van de kinderen en dat dit juist heel erg met leren leren te maken heeft, zullen wij sommige ouders om hulp vragen om enig achterstallig onderhoud weg te werken. Kijk eind van de week ook even op de website om een idee te hebben van wat er op het programma staat; het duwtje in de rug kan soms goed helpen!
Afwezigen
Wij hebben door alle regels, maar ook door echt ziek zijn, dagelijks de nodige afwezigen. Dat zal de komende tijd niet veel anders zijn. Als jullie kinderen thuis moeten blijven om coronaredenen, maar zelf niet ziek zijn, dan is het wel zo goed als zij zoveel mogelijk schoolwerk blijven doen. Soms kan dit bestaan uit het online meedoen met de klas, maar het kan ook zijn dat wij het werk klaarzetten in Classroom. Geef ons een seintje als kinderen gewoon schoolwerk kunnen doen en dan vinden wij samen een oplossing! Wij willen kinderen zoveel mogelijk onderwijs blijven geven, maar natuurlijk blijft ook gelden: ziek is ziek!
Wat hebben wij zoal gedaan de afgelopen tijd?
- een bezoekje aan Fort Giessen in het kader van open monumenten scholendag;
- allemaal leuke dingen in het kader van de Kinderboekenweek;

De piramide van groep 7/8

- een les van Bureau Halt over groepsdruk. Altijd heel waardevolle lessen die op een inspirerende manier door Lies Havelaar worden gegeven;

- buitenlessen rekenen in kader van de Nationale Buitenlesdag en daarnaast ook in het kader van bewegend leren;
- een spellingles via mix en ruil;
- Kinderpostzegels verkocht;
- het structureel werken met stoplicht en het kleurenkaartje op de tafel ingevoerd (tools voor het leren leren); (wij merken dat het veel rust en overzicht tijdens het werken geeft);
- instructie hoe je moet plannen en dat dan toepassen (1. schrijf op welke dagen je afspraken hebt 2. Kijk wat er aan huiswerk is 3. Kijk hoeveel tijd je dit gaat kosten (bekijk het werk dan ook echt!), 4. Verdeel het in stukken als dat nodig is (toets) en schrijf op wat je wanneer doet en hoe lang je daarover denkt te doen 5. Houd altijd een reservedag aan 6. Bedenk dat het geleerde pas echt goed beklijft als je het minimaal 7 keer hebt gezien!);
- weer een dagje afstandsonderwijs: 'Vrijdag op afstand'.
- leuke gesprekken met elkaar over van alles uit het nieuws of naar aanleiding van de Nieuwsbegripteksten;
- gewerkt aan de Rube Goldberg machine;
- en dan natuurlijk de 'gewone' lessen!
Wij hebben ons dus absoluut niet verveeld!
Het nodige hebben wij u ook al via Parro en op Facebook laten zien, dus er zullen niet veel verrassingen tussen zitten!
BiesboschMuseumEiland
Maandag 26 oktober gaan wij naar BiesboschMuseumEiland. Wij zouden vorig jaar, maar dat ging allemaal niet door. Wij hadden al wel de film gezien over de linie crossers en daar heeft de huidige groep 8 ook een opdracht over moeten maken. Gelukkig mogen wij nu wel gaan en daar zijn wij blij mee. Hoe ziet het programma eruit?
Een interactieve speurtocht door de expositie over de rol van de Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog.
Zij leren over verstopte schepen, onderduikers en over de linie crossers. Ook zal er nagedacht moeten worden over dilemma's zoals: wat betekent vrijheid voor mij? Wat is een dilemma? Goed en fout in de Tweede Wereldoorlog, hoe denk ik daar over?
Al met al belooft het een mooie ochtend te worden.
Via Parro is een vraag over hulp bij het begeleiden van de groepjes in het museum. Wij gaan om 9.00 uur weg en zijn om 12.00 uur weer op school.

Nog een weekje veel gezelligheid en hard werken en dan gaan we genieten van een vrije week!

Fijn weekend,
Jakobien en Carien


Nieuwsflits nr 1, 17 september 2020

Nieuwsflits 1, 17 september 2020

Belangrijke data:
22 september: Scienceshow Mad Science
23 september: Kinderpostzegels groep 7/8
5 oktober: Dag van de Leraar
7 oktober: MR-vergadering
8 oktober: Nieuwsflits nr 2
13 oktober: bestuursvergadering

Nieuw schooljaar!

Het schooljaar is nu bijna drie weken oud, het lijkt alweer veel langer! De kinderen zijn aardig gewend aan hun nieuwe klas, soms is alles nieuw, en er is weer veel gezelligheid, plezier en bedrijvigheid. Heerlijk na zo'n raar vorig jaar. Dit betekent niet dat alles weer als vanouds is en dat zal zeker invloed hebben op het al dan niet door kunnen gaan van bepaalde activiteiten en zo meer. Het kan even niet anders en wij vinden het bovenal belangrijk dat wij als school er in ieder geval zoveel mogelijk aan doen om de boel overeind te houden en onderwijs door te laten gaan. Zal zeker niet altijd lukken, maar je best ervoor doen, zal zeker niet schaden. Het is dan ook van belang dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en de richtlijnen naleeft die vorige week via Parro verstuurd zijn. Dat zal soms best lastig zijn, dat begrijpen wij ook, maar niet naleven kan tot grotere problemen leiden!

Na de renovatie van twee jaar geleden stonden nog twee punten 'open' en die zijn afgelopen zomer opgelost: er liggen zonnepanelen op het dak en de groepen 3 t/m 8 hebben nieuw meubilair in de klassen staan. Het ziet er mooi, rustig en licht uit. Heerlijk! Ook de kleuters zullen over een jaar of twee nieuwe meubeltjes krijgen. In het kader van onderhoud is daar de vloer eens goed onder handen genomen, zodat ook daar de boel er weer fris en verzorgd uitziet.

Nieuwe collega

'De nieuwigheden' houden niet op! Vanaf dit schooljaar hebben wij een nieuwe collega: Jetske Rijneveld. Zij heeft zich via Parro al voorgesteld aan de ouders van de groep, maar hieronder ook aan alle ouders. Wij zijn heel blij met haar en wij wensen haar een hele goede tijd bij ons. Gelukkig noemt zij het bij ons 'een warm bad' dus dat begint al goed! Wij gaan er met elkaar iets moois van maken!

"Helaas heb ik velen van jullie nog niet kunnen ontmoeten. Hopelijk komt daar snel verandering in! Via deze weg even een kort voorstelbericht.Ik ben Jetske Rijneveld, 26 jaar en ik woon in Werkendam. Ik ben 5 jaar geleden afgestudeerd aan de Pabo en heb op verschillende scholen ingevallen. De laatste 4 jaar had ik een vaste baan in Leerdam. Ik heb met name groepen in de middenbouw gehad. Ik heb daar een fijne tijd gehad, maar was op zoek naar iets anders. De identiteit van basisschool Oudendijk past beter bij mijn visie op onderwijs. Toevallig zei ik eerder tegen een ouder dat het hier voelt als thuiskomen. Een warm bad waar je in terecht komt.
Ik kijk uit naar een fijn jaar met prettige samenwerking met jullie als ouders!"

Lesgevende wetenswaardigheden

Juf Annelies is gelukkig weer op school te zijn na een vervelende en langdurige knieblessure. De knie werkt nog niet helemaal mee, maar wij zijn blij dat zij er weer is. Dit jaar staat zij niet meer in groep 5/6, maar geeft zij RT op maandag, dinsdag en donderdag. Vrijdagochtend staat zij voor groep 3/4.

Zoals u al in diverse Parro-berichten hebt kunnen lezen, worden dit schooljaar de gymlessen door Mark Pulles verzorgd. Hij is sportcoach van de gemeente en heeft vorige jaren al verschillende lessen aan de kinderen gegeven. Het is voor scholen mogelijk om met subsidie van de gemeente en een eigen bijdrage, de sportcoach de lessen te laten geven. Wij en de kinderen zijn heel blij dat dit jaar gekozen is voor een vakdocent, want er worden goede gymlessen gegeven en je ziet dat de kinderen heel veel plezier hebben.

Al met al is er weer een boel gebeurd en zij wij er helemaal klaar voor om er met ouders en kinderen een heel mooi jaar van te maken. Hoe alles precies zal verlopen, weten we in deze tijd niet, maar samen krijgen wij een boel moois voor elkaar!

Communiceren in een ouderloze school!

Ouders mogen helaas de school nog niet in. De afstand die de RIVM-richtlijnen vraagt kan in een volle school niet gehandhaafd worden, vandaar deze maatregel. Natuurlijk kunnen er wel oudergesprekken gevoerd worden en zijn afspraken mogelijk. Neem hiervoor contact op met de leerkrachten.
Wij snappen ook dat hierdoor een heleboel gemist wordt: het even binnenlopen, kijken waar kinderen mee bezig zij etc. Wij proberen jullie zoveel mogelijk te informeren via Parro. Regelmatig een berichtje met foto's of filmpje, waardoor toch een beetje duidelijk wordt waar wij zoal mee bezig zijn.
Voor nieuwe (en bestaande) ouders: via Parro kunnen de privacyvoorkeuren worden ingesteld. Van wie en waarvoor mogen wij beeldmateriaal gebruiken? Hier staat uitgelegd hoe dit in Parro in te stellen is.

Parkeren rondom de school!

Voor veel ouders al bekend, maar voor nieuwe ouders wel goed om te weten!
Bij onze school zijn afspraken gemaakt over het parkeren tijdens het halen en brengen van de kinderen.
De regel is: er mag ’s ochtends van 8.00 uur  tot 8.45 uur en ‘s middags van 14.45 uur tot 15.15 uur niet geparkeerd of gestopt worden in het gebied binnen de blauwe strepen op de foto. Dus ook niet parkeren voor het OVO (dit i.v.m. achteruit rijden bij weg rijden). De leerkrachten parkeren daar over het algemeen hun auto, zodat de plaatsen niet beschikbaar zijn voor brengende en halende ouders.
Verder willen we jullie vragen om te parkeren aan de kant waar jullie vandaan komen, dus niet voorbij de school rijden om te kijken of daar nog een beter plekje is. De kans weer te moeten keren is groot, waardoor het voor de school drukker en onoverzichtelijk wordt.
Geef dit alles ook door aan grootouders of anderen die de kinderen brengen en halen. Het zou vervelend zijn als wij hen daarop moeten aanspreken, terwijl zij zich van kwaad bewust zijn.
Dank voor de medewerking, de verkeersveiligheid voor de kinderen wordt hiermee vergroot!

23 september: Nationale Kraanwaterdag

Ook dit jaar doen wij weer mee!

Kraanwaterdag is dit jaar voor het eerst een nationaal evenement georganiseerd door alle Nederlandse drinkwaterbedrijven. Vanwege de steeds langere periodes van droogte leren kinderen dit jaar niet alleen waarom kraanwater zo’n gezonde dorstlesser is, maar ontdekken ze ook waar kraanwater vandaan komt en hoe ze slimmer om kunnen gaan met hun waterverbruik.
Door mee te doen aan Nationale Kraanwaterdag starten de kinderen het nieuwe schooljaar goed: meer water drinken in plaats van gezoete drankjes. Dit jaar staat Nationale Kraanwaterdag bovendien in het teken van duurzaam omgaan met kraanwater.
Als kinderen beter weten waar hun kraanwater vandaan komt en hoe het wordt gemaakt, is het voor hen vanzelfsprekend om ook slim om te gaan met kraanwater!

Wij drinken dit schooljaar iedere woensdag water, wat na een intensieve gymles alleen maar lekker is!

Blinkende ramen! We kunnen weer naar de mooie weilanden kijken!

Wat geweldig dat ouders weer twee avonden in de weer zijn geweest met zemen, sponzen, trekkers om alle ramen weer blinkend schoon te krijgen. Via Parro zijn zij al bedankt, maar daarna zijn zo nog een avond gekomen voor de ramen in het kleutergebouw.
Geweldig dat jullie dit voor ons gedaan hebben!!

Teamtraining leren leren

Eind vorig jaar zijn wij gestart met deze training en afgelopen woensdag was de tweede studiemiddag. Het CED begeleidt ons in het traject om doelgericht en planmatig aan de slag te gaan met de leerlijn Leren Leren. Wat mogen wij van een kind verwachten, wat 'moet' het kunnen en hoe gaan wij dit aanleren. Wij hebben ervoor gekozen om dit traject te volgen, omdat wij merken dat er de nodige onderdelen zijn waar kinderen moeite mee hebben en dat dit van invloed is op hun leersucces. Zo is het handig als je aan het eind van groep 8 kunt plannen, kritisch kunt kijken naar proces en product, goed kunt samenwerken, inzicht hebt in hoe je werkt en zo nog veel meer.
Per groep/leeftijd zijn vaardigheden aangegeven voor de onderdelen taakaanpak, uitgestelde aandacht/hulp vragen, zelfstandig (door)werken, samenwerken en reflectie op werk. Hierin is een opbouw van groep 1 t/m 8. Dit zijn vaardigheden die kinderen aangeleerd moeten worden en daar zullen ze een leven lang profijt van hebben.
Ook in de Maatklas is aandacht voor leren leren, maar wij vinden dat dit schoolbreed aangeboden moet worden.
Een mooi, goed en leerzaam traject, waar zowel kinderen als wij wijzer van worden.
Als wij wat verder zijn, zullen wij u nog meer informeren over wat een ander betekent voor ons onderwijs.

Groep 1 en 2

De boerderij
De afgelopen weken zijn wij van alles te weten gekomen over de boerderij. Waar komt de melk vandaan? Hoe heten de kleintjes van alle boerderijdieren? Wat voor werk doet de boer op het land? Het was leuk om te zien dat om ons heen de hoge maïsplanten verdwenen, we zagen de boer zelfs oogsten achter onze school. Uiteraard is er weer het nodige geknutseld en stonden al onze activiteiten in het teken van dit leuke thema. Als hoogtepunt brengen wij een bezoek aan Avonturenboerderij Molenwaard in Groot- Ammers. U kunt de foto's later bekijken via een link. 

Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar 'En toen...'Vanaf maandag 28 september werken wij met de kleuters over kastelen, ridders, jonkvrouwen en draken. Een spannend thema! Heeft u nog boekjes of andere bijpassende materialen dan mag uw kind ze altijd meenemen. 

Wij willen Marvel Middelkoop, Juul de Bel en Zen Hooghart een fijne tijd toewensen op onze school, ze zijn al vrolijk gestart in onze kleuterklas en we zijn heel blij dat ze bij ons in de groep zijn gekomen! 

Fijn weekend, Juf Ingrid, juf Willemien en juf Sjanie

Groep 3 en 4

Fijn om iedereen, gezond en wel, weer terug te zien na een heerlijke vakantie!
Groep 3
Voor groep 3 is het altijd spannend. Minder spelen en veel op de stoel zitten en werken. Ze zijn er echt en toe en vinden het leren lezen heel fijn. Ze zijn ook trots op het nu al kunnen schrijven van de letters. Het eerste leesboekje is al bijna uit. Ja, met Kerstmis kunnen ze al lezen!
Groep 4
De kinderen van groep 4 zijn weer blij met een beetje regelmaat. Alle methodes beginnen met het in het kort herhalen van de leerstof van groep 3. Dat is heel fijn voor ze, want hier en daar zijn ze wel iets vergeten. Het taalboek is nieuw voor ze. Bij de woordenschatles zat een verhaal over een uil, die zijn prooi vangt en met huid en haar opeet en daarna in de vorm van een uilenbal uitspuugt. De opa van Roan (Goof) zorgde voor wat uilenballen. Die hebben we samen opengemaakt en daardoor zijn veel botjes en schedels gevonden. Bedankt Goof.

Informatieavond
We hebben verteld wat we zoal doen in een week en op welke manier we werken. De ouders hebben de materialen en methodes die we gebruiken kunnen bekijken. Ze vonden het nieuwe school meubilair heel mooi. Alle tafels zijn nu even hoog en de variatie zit hem in de stoelhoogte. 
Dank voor de belangstelling.

Iedereen een fijn weekend,
juf Annelies en juf Ria

Groep 5 en 6

Start schooljaar
We zijn weer een aantal weken onderweg. Er wordt hard gewerkt en de groep begint al goed vorm te krijgen. In het kader van samenwerken en samen weer een groep vormen hebben we regelmatig groepsvormende activiteiten. Een daarvan was bijvoorbeeld hoeveel kinderen uit de klas passen in een auto? En op de foto ziet u dat we er door samen te werken en elkaar te helpen, allemaal inpassen! Helaas was er een ziek, dus we moeten het nog een keer proberen.

Tafels oefenen
We willen dat alle kinderen in groep 5 en 6 de tafels geautomatiseerd hebben. De kinderen houden zelf hun score bij en zien zo hoe ze vooruit gaan. De eerste toets hebben de kinderen al gehad en regelmatig zullen ze een automatiseertoets krijgen. Niet alleen tafels maar ook optel- en aftreksommen.
1.Waarom eigenlijk?
De tafels zijn in principe voor het leven. Ze dienen als basis voor veel rekenstof die aan bod komt :
*het maken van delingen
*cijferend vermenigvuldigen
*werken met breuken
*rekenen met procenten
*rekenen met kommagetallen
*bij maten, gewichten en inhouden
2.Is tempo belangrijk?
Jazeker, erg belangrijk. Kinderen hebben heel veel profijt van het snel op kunnen roepen van het antwoord.

Informatieavond
Vanavond hebben we de informatieavond waarin we vertellen over de organisatie van onze groep. We hopen u allemaal via de Meet te ontmoeten
Doos vol geheimen
In de klas staat een doos vol geheimen. Hier zitten allerlei persoonlijke spulletjes van onze leerlingen in. Ze mogen er iedere dag iets uithalen en over zichzelf vertellen.
Uitje kasteel Dussen
In de volgende nieuwsflits zullen we u vertellen hoe ons uitje van vanmorgen was. En vooral wat we geleerd hebben.
Fijn dat zoveel ouders konden en wilden rijden. 

Fijn weekend,
Juf Roos en juf Jetske

Groep 7 en 8

De grootsten en de op één na grootsten van de school!
Voor groep 7 is het allemaal nog wennen. Nieuwe juffen, wat meer werk in een iets hoger tempo, weer een stapje verder zetten op de weg naar zelfstandigheid en wat huiswerk. Heel spannend allemaal! Ieder jaar grote vragende ogen en na een tijdje weten ze niet beter en loopt alles alsof ze niet anders gewend zijn. Vanavond is onze informatieavond en dan zullen wij een en ander vertellen over het reilen en zeilen in onze groep en is er voldoende tijd om vragen te stellen.
Groep 8 voelt zich natuurlijk heel groot en stoer en laat dat ook zien. Raar idee toch iedere keer, dat zij over een maand of negen de school zullen verlaten en naar het VO gaan. Nog maar even niet aan denken. Groep 8 is twee meisjes rijker: Nowi is aangeschoven en Nelleke is nieuw bij ons gekomen. Wij wensen haar een leuk en goed jaar bij ons! Wij vinden het heel gezellig dat zij er is.

Zoals ieder jaar maken wij met de groep een klassenrecept met allemaal goed en mooie ingrediënten die leiden tot een prachtig gerecht, namelijk een mooi schooljaar. Iedereen heeft het recept ondertekend en het hangt goed zichtbaar achterin de klas. Het is een mooi recept en het is nu aan de koks om er een bijzonder gerecht van te maken!

Eerste VO-gesprekken

De uitnodigingen voor de de eerste VO-gesprekken zijn verstuurd. Het is de bedoeling dat de kinderen meekomen. Samen gaan wij kijken waar ze nu staan, wat de verwachtingen over en weer zijn en waar we nog wat punten op de i kunnen zetten. Het gaat om een voorlopig advies, het definitieve volgt in februari. Wij weten dat kinderen het spannend vinden, zo begrijpelijk, maar het moet juist een goed gesprek zijn over mogelijkheden en kansen.
Kinderpostzegels
Volgende week woensdag gaan de kinderen weer op pad om kinderpostzegels te verkopen. Zij krijgen een uitgebreide uitleg hoe ze dit moeten doen. De actie duurt een week. Om vlot van start te kunnen, zijn zij om 12.00 uur al uit.
De opbrengst is bestemd voor het bieden van een veilig thuis, iets wat zo belangrijk, maar helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Hier vindt u meer informatie.
Kinderboekenweek en techniek
Vanaf 30 september gaan wij weer volop aandacht besteden aan de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: En Toen? Hier valt heel veel bij te bedenken. Naast alle lees- en taal activiteiten gaan wij een Rube Goldberg Machine maken. Wat is een Rube Goldberg Machine? Een Rube Goldberg machine, genoemd naar de Amerikaanse cartoonist Rube Goldberg, is een complex apparaat dat een zeer eenvoudige opgave onnodig langzaam, indirect en omstandig uitvoert. Daarbij worden verschillende delen (bijvoorbeeld conservenblikken, kogels en bindtouw, enz.) zo opgebouwd, dat ze een kettingreactie geven die uiteindelijk helemaal aan het eind zijn doel bereikt. Een niet eenvoudige opgaaf!
De kinderen moeten eerst bedenken wat de machine moet kunnen (postzegel plakken, bladzijden omslaan etc.), vervolgens maken ze een ontwerp, gaan ze materiaal verzamelen en dan gaan ze de machine bouwen. Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten!

Wij wensen iedereen een goed weekend!
Jakobien en CarienWij zijn weer begonnen en corona doet ook mee!

Heerlijk om weer zoveel mogelijk als vanouds aan het werk te zijn! Zoveel mogelijk, want de coronamaatregelen blijven voelbaar. Het is voor iedereen niet altijd duidelijk wanneer een kind thuis moet blijven, vandaar dit stukje vanuit de GGD.

Hopelijk biedt dit voldoende houvast om een goede afweging te kunnen maken.

Gezondheidsklachten: blijf thuis!
Helaas komt het nog altijd voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn, heeft gewerkt of naar school is geweest met klachten. Het is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen. Het gaat om één of meer van de volgende klachten:

Blijf ook thuis als je een huisgenoot hebt met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of benauwdheid. Het is belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven herinneren.

Uitzondering kinderen in groep 1 en 2
Kinderen uit groep 1 en 2* mogen wél naar school/BSO als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als er binnen het huishouden van het kind iemand is met koorts en/of benauwdheid.
* Als scholen de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen tot en met 6 jaar.

Uitzondering kinderen in groep 3 tot en met 8
Kinderen uit groep 3* tot en met 8 mogen wél naar school/BSO als zij klachten hebben zonder koorts en/of benauwdheid EN zij getest zijn op het coronavirus en de uitslag negatief is.
* Als scholen de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen vanaf 7 jaar.

Nieuwsflits 16 juli 2020

Belangrijke data:

Het schooljaar zit erop!

Wat een jaar hebben wij achter de rug! Een vrolijk en goed eerste half jaar, in maart onderwijs op afstand, daarna halve klassen op school, toen alles weer op school maar met allerlei beperkingen voor de volwassenen en nu op naar een voor velen wellicht ietwat andere vakantie dan gepland. Ondanks al het vele omschakelen, kijken wij terug op een goed, bijzonder, leerzaam en ook heel gezellig jaar. Wij zijn vooral heel blij dat we dit jaar met elkaar een beetje als vanouds hebben kunnen afsluiten.
Morgen nog de Vossenjacht, waar wij groep 8 nog een laatste keer in actie zien, en dan genieten van vrije tijd die wij allemaal op geheel eigen wijze prettig kunnen gaan invullen.

Wij willen iedereen niet alleen een heerlijke vakantie toewensen, maar zeer zeker ook bedanken voor alle inzet, betrokkenheid en flexibiliteit in het afgelopen schooljaar.
Voor de vakantie krijgt ieder gezin een aardigheidje als dank voor alle inzet!

Geniet van de vakantie en dan hopen wij iedereen vrolijk, uitgerust en vol zin in een leuk en goed schooljaar weer terug te zien!

Team Oudendijk

Afscheid nemen...en the making of!

Het einde van het schooljaar betekent ook afscheid nemen van kinderen. Dit jaar niet alleen de kinderen in groep 8, maar ook Max en Sam van der Stelt die gaan verhuizen naar Nieuwendijk. Wij wensen Max en Sam een hele goede tijd op hun nieuwe school!

Het afscheid van groep 8 is altijd weer een soort emotionele rollercoaster voor zowel ouders, als kinderen en de juffen. Velen hebben wij acht jaar lang, sommigen iets korter, mogen zien opgroeien tot de mooie mensen die zij nu zijn. Deels zijn ze weemoedig omdat zij hun, zoals een leerlinge zei 'tweede thuis', moeten gaan verlaten, maar aan de andere kant ook heel erg uitkijkend en nieuwsgierig naar de volgende stap in hun leven. Prachtig om te zien en hoe fijn is het om hen met een gerust hart te kunnen laten gaan!
Ook voor hun afscheid was het door Covid lastig om de juiste vorm te vinden. Wat zou wel of niet kunnen op 14 juli? Uiteindelijk hebben wij gekozen voor een echte film. Zowel op school als thuis, mochten wij nog niets op school mogen doen, te vertonen.
Plan was leuk, nu de uitvoering nog... De juffen hebben de verhaallijn en de scènes bedacht en op papier gezet, waarna de kinderen hun eigen scènes zijn gaan uitwerken. Geweldig hoe zij dit gedaan hebben! Daarna hebben wij alles tot een zo logisch mogelijk geheel samengevoegd en toen was het script klaar! Onze man voor regie, montage, special effects, geluid en eigenlijk alles, Chris Poldervaart, vroeg ook naar shotlists....Geen idee! De kinderen moesten in hun scène per handeling/gesproken tekst aangeven waar de camera zou moet staan. Wij hebben ons best gedaan, meer kan ik er niet van maken. Chris heeft er dan wel weer wat van gemaakt.
Volgende stap was het daadwerkelijk filmen. Ook hierin zijn verschillende varianten denkbaar: van vakantiefilmpje, alles vanuit één standpunt, 'we doen maar wat, zolang we het maar op beeld hebben', tot een professionele aanpak en je daadwerkelijk op een echte filmset wanen. Het werd dus de laatste variant!
Vele middagen na schooltijd en een heel weekend is er gewerkt aan de film. Wat een geweldig project was het! Soms lang wachten (het leven van een filmacteur is niet alleen maar glits en glam), vaak een scène opnieuw of vanuit een andere standpunt, closejes maken, ongelooflijk veel plezier, soms concentratie van nul, allemaal beseffend hoe bijzonder het is, saamhorigheid, maar vooral het eindeloze geduld, de tomeloze inzet en passie van Chris. Wat is het mooi en leuk geworden! Wij stonden echt even perplex van het resultaat! Aan alles is gedacht: een mooie filmposter, een trailer en alles wat een film tot een succes kan maken.
Afgelopen dinsdag is de film vertoond aan ouders, broertjes en zusjes en het was een enorm succes! Geweldige reacties, een lach en een traan en vooral heel veel blijdschap om zo'n mooi afscheid en zo'n dierbare herinnering aan hun tijd hier!
Gisteren hebben zij door 'het poortje' van leerlingen de school verlaten!
Chris, kinderen, ouders, Wouter: heel veel dank voor alles wat jullie hebben gedaan om er een ongelooflijk afscheid van te maken!
Frans ook veel dank voor het maken van de groep 8 foto en de ouderraad voor alles wat zij hebben gedaan om alle gasten te voorzien van feestelijke hapjes en drankjes!

Voor diegenen die de film nog niet hebben gezien, maar dat wel graag willen: https://youtu.be/CYxNSpB4HoA

Afscheidscadeau groep 8

Zoals altijd geeft groep 8 bij hun afscheid een cadeau aan de school. Iedere keer weer een mooie verrassing, zo ook dit jaar.
Twee mooie platen boven de vakjeskasten waarop alle kinderen in beeld en eigen woord vereeuwigd zijn. Een heel dierbaar en treffend cadeau. Lieve ouders en kinderen, heel veel dank voor deze blijvende herinnering aan een mooie groep 8!

Is er leven, is er leven na het kamp?

Niet alleen kinderen nemen afscheid, ook ouders die heel veel voor de school en kinderen hebben gedaan. Dat zijn er velen, maar dinsdagavond zijn vier vaders in het zonnetje gezet: Anco, Gerben Jan, Ernst-Jan en Victor. Jarenlang zijn zij meegegaan op schoolkamp en hebben alles gedaan om er iedere keer een succes van te maken. Dit jaar zouden zij voor het laatst meegaan, maar helaas kon het kamp dit jaar niet doorgaan. Toch wilden wij hen niet zomaar laten gaan, dus met het welbekende kampafscheidslied en de bedankkaartslingers van kinderen hebben wij hen bedankt en uitgezwaaid!

Groep 1 en 2

Sprookjes
Wat zijn ze toch leuk, al die traditionele sprookjes!
De afgelopen weken zijn er heel wat voorgelezen. Ook hebben we er veel liedjes over gezongen en is er weer het nodige geknutseld. De kinderen hebben nog nooit zo snel gewerkt als toen ze, het huis van Hans en Grietje hadden gekleurd, echte snoepjes op het huis mochten plakken. Ook het verhaal van de Kikkerprins was één van de favorieten. Een leuk en ook spannend thema!

Foto's juffendag
De foto’s die gemaakt zijn op de juffendag kunt u zien op Padlet!!! Nogmaals hartelijk dank voor alle leuke en lekkere cadeautjes waarmee wij zijn verwend!

Tot ziens
Dit schooljaar gaat Sam van der Stelt ons verlaten. Hij gaat verhuizen en gaat naar een andere school in Nieuwendijk. Wij wensen hem een fijne tijd toe op zijn nieuwe school!!!

Fijne zonnige zomervakantie namens de kleuterjuffen

Groep 3 en 4

Gymles
De laatste weken vond, bij droog weer, de gymles plaats in de buitenlucht. José (moeder van Saar) bedankt voor het openstellen van jullie tuin en voor de gastvrijheid!

Speeltijd
Groep 4 kon nog een paar keer genieten van speeltijd. Nog even tijd voor een toneelstukje, dansje, knutselwerkje of gamen. Na de vakantie gaan ze serieus aan het werk in groep 5.

Buiten
We genieten nog steeds van het nieuwe gebouw. Het geeft ons de gelegenheid om ook buiten te werken

We wensen iedereen een fijne vakantie!

Groetjes van juf Ria en voor de laatste keer van juf Petra.

Groep 7 en 8

Doorschuifochtend
Vorige week donderdag was de doorschuifochtend. De kinderen van groep 6 kwamen met gespannen gezichten een kijkje nemen in groep 7. De huidige groep 7, die zich natuurlijk al heel groot voelt, heeft hen van alles verteld over het reilen zeilen in de groep. Daarna hebben wij een spel gespeeld en toen was de ochtend alweer voorbij. Wij hebben die ochtend ook een nieuwe leerlinge mogen verwelkomen. Zij komt haar laatste basisschooljaar bij ons doorbrengen. Gezellig! Nelleke, tot volgend schooljaar en hopelijk ga je een gezellige tijd bij ons tegemoet.

Juffendag
Tot nu toe vierden wij ieder jaar onze verjaardagen met een dagje op het strand met lekkere hapjes en veel water- en zandpret. Dat zat er dit jaar niet in, het was te koud en te nat. Maar niet getreurd, in de klas kun je ook een gezellige middag hebben met elkaar!
Al hadden wij gezegd dat de hapjes en een gezellige middag al meer dan genoeg cadeau voor ons was, zijn wij nog enorm verwend met heel veel lieve en dierbare cadeautjes en kaarten. Wat lief allemaal!
Wij hebben gesmuld van alle lekkere baksels en er was genoeg om de volgende ochtend tijdens allerlei opruim- en schoonmaakklussen lekker verder te snoepen.
Dank jullie wel voor alles!

De laatste loodjes..
Ja, die zijn zwaar, dat weten we al lang! Voor groep 7/8 zijn die daarnaast ook heel bijzonder. Er is altijd een aparte en bijzondere sfeer in de groep. Groep 8 is volop bezig met het afscheid en trekt heel erg naar elkaar toe. Ook een soort van puberale stoerigheid komt naar voren, want ja, zij gaan toch al naar het VO. Veel gelach, veel heerlijke kakelmomentjes, de regels worden een beetje opgerekt en zo werken wij vrolijk en gezellig toe naar het moment waar zij zo aan toe zijn: de stap naar het VO!
Groep 7 kijkt met enige verbazing naar wat er allemaal gebeurt, worden ook al stoerder, want zij zijn al bijna groep 8 en zijn op de momenten dat groep 8 er niet is of met het afscheid bezig is, ons lekker aan het helpen met opruimen, klusjes voor het volgend schooljaar en zo nog meer. De boeken en schriften zijn opgeruimd, dus tijd voor andere leuke dingen!

Groep 8 verzorgt voor de laatste keer de bijlage bij de Nieuwsflits. Deze zal per e-mail naar iedereen worden verstuurd.

Rest ons om alle kinderen, ouders en iedereen die meegewerkt heeft om er, ondanks dat alles wat anders was, een geweldig schooljaar van te maken, enorm te bedanken! Waar zouden wij zonder jullie zijn!
Wij wensen iedereen een welverdiende, goede, vrolijke en zonnige zomervakantie toe!

Tot volgend schooljaar, dan gaan wij er weer iets moois van maken!
Jakobien en Carien