Peuterochtend Ridders & Kastelen bij Basisschool Oudendijk

Basisschool Oudendijk houdt op 13 oktober een Peuterochtend over Ridders en Kastelen. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn met hun ouders van harte welkom om op deze open ochtend de kleuterklas te ontdekken.

De peuters gaan deze ochtend aan de slag met Ridders en Kastelen. Er worden verhalen verteld, ze mogen knutselen of misschien zelf wel even een dappere ridder spelen! Natuurlijk krijgen de kinderen ook alle ruimte om de klas te verkennen.
In verband met de coronamaatregelen is er maar plek voor een beperkt aantal kinderen. We houden daarom 2 rondes: van 08.45 - 09.45 uur en van 10 - 11 uur. Per kind is er één ouder welkom.
Aanmelden via info@bsoudendijk.nl is verplicht. 

Drie keer per jaar peuterochtend
Kleuters stromen het hele jaar bij de kleuterklassen in. Daarom heeft BSOudendijk besloten om drie keer per jaar een peuterochtenden te organiseren; in februari, juni en oktober. Elke keer staat een andere activiteit centraal, zodat de peuters met hun ouders meerdere keren per jaar kunnen komen. Ouders kunnen van dichtbij zien of de school bij hun kind past, en de kinderen kunnen vast een beetje wennen.


Altijd welkom
Ouders die op de peuterochtend verhinderd zijn, maar toch snel op school willen komen kijken, kunnen een afspraak maken: Basisschool Oudendijk, Oudendijk 62A, Woudrichem. Telefoon: 0183 - 303349, info@bsoudendijk.nl.

Schoolgids 2020/2021

De nieuwe schoolgids voor 2020/2021 staat klaar bij downloads en is hier te lezen.

Overstappen naar Basisschool Oudendijk

Of je nu verhuist of op zoek bent naar een school die beter bij je kind past, je kind van school laten veranderen is een grote stap. BS Oudendijk begeleidt die stap zorgvuldig. Zij-instroom, hoe ervaren ouders de overstap en wat komt er op school bij kijken?

Je kind wisselt van school

De kinderen van Marieke Stout maakten 3 jaar geleden de overstap naar Basisschool Oudendijk:

“Onze kinderen zaten in groep 2, 4 en 6 toen we van school wisselden. Eén van onze kinderen had te maken met een pestcultuur in de klas. Ze gingen niet meer met plezier naar school. Binnen de oude school kregen we dat niet opgelost, dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe school. We kozen voor BS Oudendijk vanwege de kleinschaligheid en de veilige, gemoedelijke sfeer. De school denkt out of the box, en staat open voor nieuwe ideeën. Wat we ook fijn vinden: de lijntjes zijn heel kort. 

Bij het overstappen hebben we gezien dat de school zorgvuldig te werk ging. De leerkrachten kijken goed naar de kinderen om te bepalen of een overstap naar BS Oudendijk de juiste keuze is. En dat we de juiste keuze hebben gemaakt is wel gebleken: de kinderen zijn echt opgebloeid. We hebben het gevoel dat we in een warm bad terecht zijn gekomen.

Of ik tips voor de school heb? Ja, een meester in het team zou een goede aanvulling zijn. Tegen ouders zou ik willen zeggen: Denk goed na over zij-instroom. Het moet je kind echt iets opleveren. Als je daar zorgvuldig in bent, raad ik deze school zeker aan!”

Zij-instroom, de procedure

Een kind dat van school wisselt, is meer dan een administratieve procedure. 

Carien van Till, schoolleider van BS Oudendijk vertelt: “Als er een aanvraag voor zij-instroom binnenkomt, kijken we eerst of er fysiek plek is voor een nieuwe leerling. Soms is een klas gewoon vol, dan houdt het jammer genoeg meteen op. 

Is er plek? Dan willen we graag weten of de nieuwe leerling ook bij de groep past. Dat is niet alleen in zijn belang, maar ook in het belang van de kinderen die al in de klas zitten. We maken daarom kennis met het kind en zijn ouders. Die kennismaking bespreken we binnen het team. Past het? Kunnen we bieden wat deze leerling nodig heeft? Als we kansen zien, zoeken we na toestemming van de ouders ook contact met de oude school.” 

Overstappen met een zorgvraag 

“Ook voor de overstap van een kind met een zorgvraag staan we open. Maar dat betekent niet dat iedere leerling zonder meer bij ons kan starten. Dat verschilt per situatie.

Niet elke zorgvraag geeft op elke school dezelfde belasting. Het hangt maar net af van de groep waarin een kind terechtkomt, de leerkracht, de methodiek en het karakter van de leerling. Soms ligt de oplossing juist in het doorbreken van een negatieve spiraal. Een nieuwe omgeving kan dan al genoeg zijn. We zijn heel zorgvuldig in onze overwegingen.

We willen recht doen aan al onze leerlingen, de bestaande én de nieuwe.”

We mogen weer van start!

Beste ouders, 

Hieronder vindt u een overzicht van hoe alles vanaf 8 juni gaat verlopen. 
In feite terug naar het oude met wat aanpassingen om zoveel als mogelijk te kunnen voldoen aan De RIVM-richtlijnen. 

Met vriendelijke groet. 
Carien van Till

Schooltijden, gymmen en zwemmen

 1. Wij gaan vanaf 8 juni weer de normale schooltijden aanhouden: 8.30- 15.00 uur met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur, de vrije woensdagmiddag en voor de onderbouw ook de vrije vrijdagmiddag.
 2. Inloop vanaf 8.15 uur. Kinderen wassen in de wc of in de klas hun handen voordat de lessen beginnen.
 3. Pauzes: klassen of groepen maken bij voorkeur gescheiden gebruik van andere klassen of groepen gebruik van het schoolplein. Pauzetijden dus wat aanpassen: groep 3/4 om 10.00 uur naar buiten, dan groep 5/6 om 10.15 uur en groep 7/8 om 10.30 uur.
 4. Gymmen doen we buiten, niet in de gymzaal.
 5. Zwemlessen: er is contact met het zwembad over het al dan niet opstarten van dezwemlessen.

  In en rondom het schoolgebouw
 1. 1.5 m afstand is in feite alleen tussen volwassenen. Dit bij voorkeur ook zoveel als mogelijk tussen leerling en leerkracht. Tussen kinderen hoeft dit niet.
 2. TSO zal weer opstarten. Ook hier afstand tussen volwassenen en bij kinderen zoveel als mogelijk. Kinderen die thuis eten: veilig ophalen en brengen.
 3. Ouders niet op plein en niet in gebouw. Oudergesprekken worden ofwel digitaal ofwel buiten gevoerd.
 4. Slechts één ouder haalt en of brengt.
 5. Kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school (zelfstandig dus).
 6. Nog geen vrijwilligers op school, behalve degenen die op reguliere basiswerkzaamheden uitvoeren.
 7. Na school iedereen direct naar huis of naar BSO.
 8. Jarigen mogen weer trakteren: gaat om voorverpake traktatie en kinderen mogennog niet langs de klassen.

Thuisblijf regels- gezondheid leerlingen

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
2. Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
3. Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
4. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

 1. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 2. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
 3. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Op 11 mei gaat de school weer open! De afspraken:

Beste ouders/verzorgers,

Op 11 mei gaan wij weer open en na alle weken zonder kinderen op school, is het een heel prettig vooruitzicht om iedereen weer te zien, al is het voorlopig nog maar voor 50%. Wij kijken ernaar uit!

Wij hebben met elkaar een plan gemaakt om, met inachtneming van alle regels vanuit het RIVM en datgene wat in het protocol opstart basisonderwijs is opgenomen, weer goed en veilig te kunnen beginnen.

De veiligheid van kinderen, leerkrachten en ouders staat voorop.

Dit alles heeft geleid tot de volgende afspraken:

Maandaggroep 1,3,5,7
Dinsdaggroep 2,4,6,8
Woensdaggroep 1,3,5,7
Donderdaggroep 2,4,6,
Vrijdaggroep 8

Groepen 1 t/m 4 beginnen om 8.30 uur en zijn om 14.00 uur uit. Op woensdag is groep 1 om 12.00 uur uit.

Groep 5/6 om 8.45 uur en is om 14.15 uur uit

Groep 7/8 om 9.00 uur en is om 14.30 uur uit

Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen en gedurende de dag zal aandacht besteed worden aan de hygiënemaatregelen.

Omdat wij andere lestijden hanteren, blijven de kinderen verplicht en kosteloos over. Dit doen zij samen met de leerkrachten in de klas.

Voor kinderen die wel naar school gebracht worden, geldt dat dit slechts door één ouder gedaan wordt. 

Over de nadere invulling van gemaakte afspraken en specifieke klassenafspraken krijgt u van leerkrachten van uw kind(eren) nog een aparte e-mail of Parrobericht.

Wij hebben ons best gedaan om met alles rekening te houden, richtlijnen en protocollen in acht te nemen en ieders veiligheid voorop te stellen, naast het belang van de kinderen, de lesgevende taken en de personele bezetting die wij momenteel hebben. Tegelijkertijd weten wij ook dat wij het niet iedereen volledig naar de zin kunnen maken. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor nu wens ik u een goede meivakantie!

Met vriendelijke groet mede namens het team,

Carien van Till

Groep 8 BSOudendijk maakt toch eindtoets

De leerlingen uit groep 8 van BSOudendijk maakten vanmorgen tóch een eindtoets. 

Het laatste jaar op de basisschool ziet er voor kinderen in groep 8 dit jaar heel anders uit dan verwacht. Veel van de eindrituelen van de basisschool, zoals het schoolkamp, de eindtoets en mogelijk ook hun afscheidsmusical zijn door het coronavirus in korte tijd van de agenda geveegd. Het afscheid van de basisschool dreigt voor veel kinderen dan ook bijna ongemerkt voorbij te gaan.

Carien van Till, directeur van BSOudendijk, laat dat niet zomaar gebeuren. Voor het ritueel van de eindtoets vond ze in ieder geval vast een oplossing. Vandaag zaten de achtste-groepers om half 10 klaar voor de eindtoets. Weliswaar thuis, voor de computer, maar de meesten wel mét de traditionele kauwgum om de concentratie te bevorderen op tafel. Eén van de leerlingen verscheen voor de toets wel op school, vanwege een ouder met een cruciaal beroep.

De kinderen maakten een oefenversie van de IEP-toets. “Omdat de toetsen dit jaar geschrapt zijn, is er geen eindtoets uitgegeven”, vertelt Carien van Till. “We kijken de toets samen met de kinderen na, er volgt geen officiële uitslag. Maar we willen de kinderen iets geven om op terug te kijken, zodat ook zij straks het gevoel hebben dat ze een bijzonder eindjaar hebben gehad.

IEP-toets versus Cito-toets

Basisschool Oudendijk gebruikt al een aantal jaar de IEP-toets als eindtoets. Het is een alternatief voor de meer algemeen gebruikte CITO-toets. De school kiest voor de IEP omdat ze deze beter vindt passen bij het onderwijs waar de school voor staat. “We vinden de toets kindvriendelijker dan de CITO. Hij is bijvoorbeeld kleurrijker vormgegeven en sluit beter aan bij hun belevingswereld. De leerlingen mogen hun antwoorden ook gewoon in het toetsboekje noteren, in plaats van op een los antwoordvel. Bij zo’n toets krijgen kinderen goed de kans om te laten zien wat ze kunnen.
Een toets is een meetinstrument, waarin vaak vooral met leerkrachten en ouders en rekening wordt gehouden. Met een kindgerichtere toets doe je recht aan de onderwijsdriehoek van ouder, kind en leerkracht.  

Thuisschool in coronatijd

Groep 7-8 van BSOudendijk krijgt meerdere malen per week online les. De leerkrachten geven uitleg, en daarna gaan de kinderen thuis zelf aan de slag met rekenen, taal, nieuwsbegrip en projecten. Eventuele vragen kunnen ze op een digitaal prikbord plaatsen, dan kunnen we ze individueel verder helpen. Op die manier proberen we niet alleen de ouders wat te ontlasten, maar houden we ook een beetje contact met de kinderen. Want we missen ze natuurlijk enorm! 

“Het online contact met de kinderen was even wennen, maar het is heel fijn”, aldus Van Till. “Je kijkt de kinderen weer even in de ogen. We hebben zelfs de pauzes in ere hersteld. Dan komen de bananen en appels op tafel en kletsen de kinderen samen gezellig over van alles.”

Per klas verschilt de aanpak. We stemmen het onderwijs op afstand af op de leeftijd van de kinderen, de leerstof en de persoonlijke voorkeur en keuzes van leerkrachten. Wat voor de één werkt, hoeft voor de ander niet te werken. We geven zoveel mogelijk onderwijs op maat, óók in deze periode.

Mezenkasten BsOudendijk tegen eikenprocessierups opgehangen

Groep 7/8 van BSOudendijk heeft voor de scholen dicht gingen een hele dag gewerkt aan het maken van mezenkasten. Er werd gezaagd, getimmerd en versierd. Vandaag werden ze opgehangen door Natuurinclusief Altena in het eerste Steegje in Oudendijk.

In de zomer van 2019 zorgde de eikenprocessierups in het hele land voor veel overlast. Natuurinclusief Altena (werkgroep Altenatuur) heeft daarom in Sleeuwijk onder andere veel nestkasten opgehangen. Dit is een proef om te kijken of het bestrijden van de eikenprocessierups met vogels effectief is. 

Oudendijk eikenprocessierupsvrij in 2020?

In het OVO werd tijdens een van de bijeenkomsten van de gemeente geopperd dit ook in Oudendijk te proberen. Carien van Till, directeur van de basisschool en lid werkgroep Wonen&Voorzieningen was meteen enthousiast. Een leuk project voor school! En dat was het. Nu is het wachten op de mezen, hopelijk houden ze van lekker veel rupsen.

Nieuwsflits 20 februari 2020

Belangrijke data:
21 februari
: begin van de voorjaarsvakantie 
2 maart: luizencontrole
19 maart: volgende Nieuwsflits
24 maart: rapporten mee naar huis
30 maart en 2 april: rapportgesprekken

Vakantie

Na vandaag begint de voorjaarsvakantie. Wij kiezen ervoor om de vrijdag al vrij te geven, omdat velen dan al richting besneeuwde bergen willen gaan rijden. Na alle stormen en daardoor ook kinderen die als wevelwinden door en rond de school rennen, is het voor iedereen tijd om even een weekje bij te komen.
Op de latten, in de zon of gewoon lekker thuis, wij wensen iedereen een heerlijke week toe!

De eerste peuterochtend Lammetjesdag 3.0!

Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, hebben wij de invulling van Lammetjesdag enigszins aangepast. Drie keer per jaar is er een peuterochtend waarop er leuke en gezellige dingen georganiseerd worden. De peuters zijn nog steeds lammetjes en de oudere kinderen helpen hen door bijvoorbeeld voor te lezen en te helpen bij de activiteiten. ‘Groot zorgt voor klein’ is voor ons belangrijk en dat blijft zichtbaar. Afgelopen maandag was de eerste ochtend en het was enorm leuk en gezellig. De kleuters werken voor het cultuurproject over boten en voor de peuters waren er dus activiteiten bedacht die pasten binnen dit thema: bootje

bouwen, drijven en zinken, het prentenboek ‘De veerman’voorlezen en spelen in de boot.
Al met al een vrolijke en gezellige ochtend voor groot en klein!

Op 8 juni is de tweede peuterochtend!
Elly, Lieke en Marianne: dank voor al jullie hulp!

Van het ene peuterfestijn naar het andere!

Afgelopen dinsdag kwamen de kinderen van de 3+ peutergroep van Hoppas een ochtendje bij ons spelen. Uiteraard waren daar ook leidsters bij. Dit doen wij vaker en het is altijd heel gezellig.

Onze kleuters hebben in twee dagen tijd heel veel nieuwe gezichten gezien. Spannend en leuk!
De kinderen hebben heerlijk met elkaar gespeeld, er was een pauzehap en er ging een kleurplaat mee naar huis.

Nieuwe website

Het zal u al wel opgevallen zijn, maar onze website is een soort van overleden. Wij kunnen er weinig meer mee en de site wordt in feite alleen nog gebruikt door groep 7/8.

Inmiddels zijn wij, met behulp van Marianne, al een aardig eind met een nieuwe website.
De teksten zijn nagenoeg klaar, er wordt nog gewerkt aan en gezocht naar leuk fotomateriaal en dan kan de site gevuld worden. De sneak preview is al geweest en het gaat er echt heel goed, leuk, fris en vrolijk uitzien! Lieke, dank voor de mooie banner!

Hopelijk kunnen kan de site in maart live gaan. Nog even geduld dus!

Wist u dat.... van de MR?

Juf Odette

Ruim een jaar heeft Odette de RT-werkzaamheden bij ons op school voor haar rekening genomen. Eerst twee hele dagen, vervolgens twee ochtenden, omdat zij ook elders werk had gevonden, en nu is het moment dat zij afscheid gaat nemen van ons. Twee banen en een eigen RT- praktijk werden uiteindelijk toch wat veel van het goede.

Wij vinden het heel jammer dat zij weggaat, zij heeft haar taak altijd goed, betrokken en met enthousiasme uitgevoerd, maar wij snappen haar keuze ook.

Odette, dank je wel voor alles en wij wensen jou veel plezier bij al jouw andere werkzaamheden!

Valentijn!

Iedereen is natuurlijk bedolven onder de rozen, chocola, lieve kaarten, etentjes en wat al niet meer aan romantiek, maar de school is ook niet vergeten! Wat hebben wij een enorm lieve kaart gekregen van Valentijn!!

Heel veel dank daarvoor!
Natuurlijk zijn wij heel benieuwd naar welke alias Valentijn heeft, maar dat zal wel een mysterie blijven. Dat doet niets af aan het feit dat wij er heel blij mee zijn.
Heel bijzonder en heel lief!

Groep 1 en 2

Boten en design
De afgelopen weken stond dit thema centraal tijdens onze lessen. Een breed thema met veel mogelijkheden, zo hebben we het over het ontwerpen van een boot gehad, over de soorten boten die er zijn, over wat je kunt vinden op de diverse boten, waar ze voor dienen enz. enz. Uiteraard hebben de kinderen ook hun eigen boten gemaakt en volop gespeeld in onze speelboot. Ook drijven en zinken is aan bod geweest en dat hebben zij met verschillende materialen uitgeprobeerd.
Tessa (moeder van Phileine) heeft alle kleuters geholpen bij het schilderen van een boot op onze schilderijen. Nu hangen er boven en in onze gang weer mooie frisse kunstwerken, hartelijk bedankt Tessa!
Nona, nog veel dank voor alle informatie over boten en de leuke kleurplaten!

Kleuterfeest
Dinsdag 19 mei vieren wij met de kleuters het jaarlijks terugkerende kleuterfeest. Om het ook dit jaar weer tot een groot succes te maken zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen op de dag zelf en met de voorbereidingen. Heeft u tijd en zin? U kunt dit kenbaar maken door uw naam op de lijst in de gang te schrijven.

Nieuwe leerling
Deze maand is Solveig (zusje van Peer) 4 jaar geworden en bij ons in de groep gekomen. Wij wensen haar een fijne en gezellige tijd toe bij ons op school!

Fijne vakantie, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Knikkerbaan project
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan techniek & design. Design is wel een moeilijk woord, maar iets ontwerpen en bedenken dat er nog niet is, was wel een uitdaging. In deze periode hebben we ook het samenwerken, afspreken en een ontwerp maken geoefend. Iedereen moest timmeren en plakken in door mij vastgestelde groepjes. Daarna was de keuze vrij. De kinderen hebben enthousiast gewerkt aan een leuk project.

Groep 5 en 6

CITO toetsen
De afgelopen periode hebben de kinderen weer verschillende toetsen gemaakt. Daarna zijn wij weer druk aan de slag gegaan met nakijken en analyseren. Op basis van deze analyses worden er weer nieuwe plannen gemaakt, zodat iedereen op het juiste niveau uitleg en instructie krijgt.

Cultuurproject.
In januari zijn we gestart met met ons tweede cultuurproject van dit schooljaar. Deze keer stonden design en techniek op het programma. In groep 5/6 hebben we gewerkt over Hundertwasser. Hij meende dat ieder mens 5 huiden om zich heen heeft. Alle 5 de huiden zijn voor de mens even belangrijk. In de klas hebben we een aantal van deze ‘huiden’ behandeld en onderzocht. Donderdag voor de vakantie sluiten we het project af met een mooie presentatie van alle kunstwerken die er gemaakt zijn.

Ruimtevaart
Thema 7 van de leesmethode van groep 3 gaat over het heelal en de ruimtevaart. Dit onderwerp speekt de kinderen erg aan. Ze kennen de planeten, weten waarom de maan er steeds anders uitziet en dat een ster een gaswolk is. We ronden het geheel af met een bezoek aan de sterrenwacht in Dordrecht op donderdagochtend 5 maart. Het vervoer is al geregeld.

Prettige weekend, Sjanie, Petra en Ria

Schoolvoetbal
Op 8 april mogen we weer meedoen aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Sleeuwijk. We hebben zowel een jongens als een meisjesteam opgegeven. We zijn nog op zoek naar ouders die het jongensteam willen coachen.

Wij zorgen voor de overdracht vanuit school: de behaalde resultaten, onze observaties en aspecten die wij belangrijk vinden voor het functioneren op het VO. Zij gaan allemaal een mooie toekomst tegemoet!

Citotoetsen
Alle toetsen zitten er weer op! Wij gaan alles goed analyseren en daarna ook in gesprek met de kinderen over hun resultaten.
Wat vinden ze zelf? Waar gaan we aan werken? Waar zijn ze trots op? Wij kunnen ook nog veel van hen leren!

EHBO
Afgelopen maandag heeft groep 8 het EHBO- examen gedaan en hoera, hoera, zij zijn allemaal geslaagd!!
Wat een veilig gevoel moet dat geven.
Allemaal gefeliciteerd!
Woensdag is het diploma uitgereikt door de wethouder. Inlijsten en boven het bed!
Ursula en Marianne, dank voor het begeleiden van de kinderen.

Cultuurproject Design&Techniek
Wij zijn helemaal into de schoenen. Ontwerpen zijn gemaakt, voor velen al een project op zich, schoenen worden gemaak van allerhande materialen en dan moet er ook nog een passend gedicht bij. Er zitten al mooie exemplaren tussen en wij zien een duidelijke voorkeur voor slippers.

Groep 7 en 8

VO-advies gesprekken

Vorige week maandag hebben wij de laatste VO- adviezen aan de kinderen mee gegeven.
De meeste kinderen waren blij en tevreden, sommigen wat minder, dat mag, maar wij blijven benadrukken dat ons advies niet het einde van iets is, maar juist weer een begin. Kinderen blijven zich ontwikkelen, zien soms wat later het licht, stijgen soms boven zichzelf uit, kortom alles ligt nog open. Wij kunnen op basis daarvan helaas geen advies baseren, wij moeten het doen met wat wij nu zien: resultaten en alles wat wij van het kind zien. Wij geven dan ook aan wat punten zijn waar nog aan gewerkt moet worden, wat wij aan potentie zien, waar groei te zien is en waar wat minder.

Het gesprek moet een feestelijk moment zijn: het laatste officiële gesprek met ons, een mijlpaal na bijna 8 jaar basisschool en vooral trots zijn op wat is bereikt! Een feestje moet je vieren, dus dan eet je....taart! Van bijna ieder kind hebben wij een vrolijke taartfoto gezien.

Nu moeten zij zich gaan inschrijven. Op de websites van de diverse VO-scholen zijn de inschrijfformulieren te vinden en samen met ons adviesformulier kan er op 4 en 5 maart op de scholen zelf ingeschreven worden.

Vorige week is ook een Syrische schoenmaker op school geweest om met de kinderen op ambachtelijke wijze slippers te maken. Bassam is een statushouder die door de moeder van Jakobien wordt begeleid en zo zijn wij tot deze afspraak gekomen.

Wat was dit een leuke en bijzondere middag!

Mezen krijgen prachtige onderkomens (en genoeg voedsel)
Tijdens de tweede netwerkbijeenkomst Oudendijk in het OVO is met bewoners over allerhande onderwerpen gesproken en ook de eikenprocessierups ter sprake.

Nu zijn deze rupsen een heerlijk maaltje voor de meesjes en dus leek het iedereen een goed idee dat er mezenkastjes zouden komen. Daar lag een leuke kans voor ons om betrokkenheid te tonen bij de kern Oudendijk en meteen ook de kinderen een leuke les te kunnen geven.

Groep 7/8 heeft vrijdag een hele dag onder leiding van Anco en oud-meester Frans, gemeten, gezaagd en getimmerd, wat geleid heeft tot prachtige mezenkasten. Het was een lange, inspannende, enorm gezellige en leerzame dag!

Iedereen was druk en geconcentreerd aan het werk, zo nu en dan werd er het nodige aan doorzettingsvermogen gevraagd, iedereen hielp elkaar en het was een soort feestdag. Heerlijk om te zien en mee te maken! Het resultaat is prachtig. Inmiddels is er contact opgenomen met de gemeente om een moment te bepalen om ze op te gaan hangen.

Uiteraard wordt daar iets bijzonders van gemaakt! Anco en Frans, heel erg veel dank voor jullie enorme enthousiaste en vrolijke hulp!

Mediawijsheid

Bibliotheek CultuurpuntAltena heeft in het kader van mediawijsheid het project Kinderkrant van Altena opgezet. Het leek ons leuk om hieraan mee te doen.

De voorbereidende les en de workshop worden verzord door Perswinkel Communicatie.
Wij hebben de eerste les gedaan: kijk naar allerlei persberichten. Wat valt op? Wat trekt de aandacht en wat juist niet? Welke verschillen zijn er en waarom zijn die er?

Grappig om te zien dat alleen door te kijken naar een artikel er al heel veel te vertellen viel.
Tijdens het project gaan we aan de slag met de volgende vragen: wat is dat eigenlijk, nieuws? Wie bepaalt wat er in de krant komt? Waarom is niet in iedere krant en op iedere site het nieuws hetzelfde? Bestaat er eigenlijk wel zoietsals onafhankelijk nieuws? Kinderen krijgen een steeds grotere stroom aan informatie te verwerken, zowel offline als online. Het is daarom belangrijk dat ze begrijpen hoe media hen voortdurend beïnvloedt. Dat begint bij de nieuwsselectie, maar gaat nog veel verder. Hoe bepaalt een krantenkop of je verder wilt lezen? Wat is een goede persfoto, en hoe trekt die jouw aandacht?

Doel: de mediawijsheid van kinderen vergroten en ze kennis laten maken met journalistiek. Want ieder kind heeft een verhaal dat in de krant mag! Verder komt aan bod:

Nieuwsbeïnvloedingen de verschillende media; Wat is fake nieuws en wat is echt nieuws?
Het schrijven van een nieuwsartikel.
Wij verheugen ons op het project en de resultaten!

Klassenlunch

Afgelopen dinsdag was er weer een klassenlunch. Het team ‘Pot Gezond’ heeft een heerlijke carpacciosalade gemaakt.
Er waren vooraf wat comminicatie- en organisatieproblemen, die wij uiteraard met hen besproken hebben en waarvan zij hopelijk ook geleerd hebben.

De kinderen vonden de salade heel lekker en een lekkere aanvulling op de boterham in de broodtrommel.

Schoolvoetbal
Op 18 maart gaan wij weer meedoen met het schoolvoetbaltoernooi met een meisjes- en jongensteam.
Ze hebben er nu al zin in!
Voor de meisjes is er al een coach, dank je wel Rikkert, voor de jongens nog niet. Wie oh wie zou deze leuke taak op zich willen nemen?
Het zou leuk zijn als ieder team twee coaches kan hebben, alleen is ook maar zo alleen!

Fijne vakantie!
Jakobien, Lisa, Alexander en Carien

Nieuw: Peuterochtend Lammetjesdag 3.0 bij BSOudendijk

Nieuw bij Basisschool Oudendijk: Peuterochtend Lammetjesdag 3.0. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn met hun ouders van harte welkom op deze open ochtend op maandag 17 februari 2020.

Om half 10 worden de peuters in de kleuterklas ontvangen met fruit en wat drinken, daarna gaan ze aan de slag met bootjes, water en design. Natuurlijk is er ook alle ruimte om de hoeken te ontdekken of nog even buiten te spelen. Ouders mogen erbij blijven, maar mogen ook in de hal koffiedrinken en een kijkje nemen in de rest van de school. 

Drie keer per jaar

Kleuters stromen het hele jaar in bij de kleuterklassen. Daarom heeft BSOudendijk besloten om hun Lammetjesdag drie keer per jaar te organiseren; in februari, juni en oktober. Elke keer staat een andere activiteit centraal, zodat de peuters met hun ouders meerdere keren per jaar kunnen komen.

Altijd welkom

Ouders die niet kunnen en toch snel op school willen komen kijken, kunnen een afspraak maken: Basisschool Oudendijk, Oudendijk 62A, Woudrichem. Telefoon: 0183 - 303349, info@bsoudendijk.nl.