Basisschool Oudendijk bestaat 90 jaar

Basisschool Oudendijk bestaat woensdag 15 mei 90 jaar en kent een lange en bewogen geschiedenis. Ooit een openbaar dorpsschooltje, nu een school voor neutraal bijzonder onderwijs met leerlingen uit heel Altena. Wat is gebleven is het intieme karakter.

Op 11 juli 1878 schreef het college van burgemeester en wethouders een aanbesteding uit voor de bouw van een schoollokaal met daaraan vast een onderwijzerswoning, wat we nu kennen als het kleutergebouw van Basisschool Oudendijk. 34 jaar later, in 1912, is de school geheel uitgebrand door, vermoedelijk, een schoorsteenbrand. De onderwijzerswoning waar het hoofd van de school woonde met zijn gezin, bleef tijdens de brand intact. Na de brand verbleven de kinderen en het onderwijspersoneel tot de herbouw in leegstaande lokalen van een school in de vesting.

Neutraal Bijzondere School

In 1934 werd de school hoe hij nu was, met 55 leerlingen, opgeheven. Er ontstond de wens voor een Neutrale Bijzondere School: de vereniging zoals we die nu kennen, werd 15 mei 1934 opgericht, exact 90 jaar geleden. Een neutraal bijzondere school betekent dat de school een eigen bestuur heeft, met een raad van toezicht en dat de ouders van leerlingen de leden van de vereniging zijn.

Van school naar hospitaal

De bouw van een nieuwe school liet alleen nog even op zich wachten. In de lege school werd door de Vrijwillige Landstorm (een leger bewapende burgers die het reguliere leger ondersteunen) een schietbaan aangelegd. 3 jaar later kregen de gebroeders Struik toch de opdracht voor het bouwen van de school. De dames Stam uit Huissen, van Essen uit Doesburg en Hage uit Dordrecht worden aangesteld als onderwijzeres. Op 25 augustus 1939 is de opening. Tijdens de oorlogsjaren van 1940 tot 1945 is de school ingericht als hospitaal.

Groot saamhorigheidsgevoel

Basisschool Oudendijk combineert het beste van twee werelden. Het onderwijs is gericht op de individuele mogelijkheden van ieder kind. Elke leerling wordt gezien en gaat van school met een positief beeld van zijn talenten en mogelijkheden. Tegelijk geeft een kleine school een groot saamhorigheidsgevoel. Kinderen voelen dat zij als uniek individu deel zijn van een groter geheel. Goed onderwijs, gericht op het individuele kind, midden in de maatschappij, daar staat Basisschool Oudendijk voor.

Feestelijke week

De week van het 90-jarig bestaan van de vereniging is een hele feestelijke week. Groep 3 t/m 8 zijn deze week gezamenlijk drie dagen op kamp. De kleuters vieren donderdag hun eigen kleuterfeest op school, daar is nu lekker de ruimte voor. Het thema is dit jaar ‘Op een onbewoond eiland.’

Dit artikel kwam mede tot stand in samenwerking met www.oudwoerkum.nl.

Duurzame modeshow op Basisschool Oudendijk

Afgelopen vrijdag sloot Basisschool Oudendijk de week van circulariteit af met een spetterende modeshow vol hergebruikte materialen. Het was de feestelijke afsluiting van het cultuurthema Design & Techniek.

De afgelopen zes weken werkte Basisschool Oudendijk aan dit cultuurthema, met veel aandacht voor duurzaamheid. In de klassen is op eigen en passende wijze aandacht besteed aan wat de kledingindustrie voor het milieu betekent en hoe goed het is om oude kleren te hergebruiken door ze een nieuwe look te geven, of met afval-/restmaterialen kleding of andere leuke dingen te maken.

Kinderen hebben met de hand genaaid en gehaakt, naaimachines draaiden overuren, er is geniet, geplakt, gebonden en nog zoveel meer. Met de creativiteit van de kinderen ontstonden de meest originele kledingstukken en accessoires. Shirts zijn gepimpt, topjes gehaakt, petten en zonnebrillen versierd. Er zijn zelfs hele outfits ontworpen van chipszakjes en kranten.

Peuterochtend bij BSOudendijk

Peuters en hun ouders zijn dinsdag 13 februari van 09.30 tot 11.30 uur welkom bij BSOudendijk in Woudrichem op de peuterochtend. Het thema is ‘bakken’. Peuters klaar? Bakken maar! Kom spelen in ons bakkerswinkeltje, zandtaartjes bakken, cupcakes versieren en kom erachter voor wie er een taart wordt gebakken in ons voorleesboek. Natuurlijk krijgen de ouders koffie en thee en, indien gewenst, een rondleiding door de school.


Drie keer per jaar
Kleuters stromen het hele jaar in bij de kleuterklassen. Daarom organiseert BSOudendijk drie keer per jaar een peuterochtend. Elke keer staat een andere activiteit centraal, zodat de peuters met hun ouders meerdere keren per jaar kunnen komen.
Altijd welkomOuders die niet kunnen en toch snel op school willen komen kijken, kunnen een afspraak maken: Basisschool Oudendijk, Oudendijk 62A, Woudrichem. Telefoon: 0183 - 303349, info@bsoudendijk.nl.

Basisschool Oudendijk tekent contract voor Bibliotheek op School

Basisschool Oudendijk kan zich verheugen op een volledig vernieuwde schoolbibliotheek. In de laatste schoolweek tekende directeur Carien van Till het contract met Bibliotheek Cultuurpunt Altena voor hun eigen ‘Bibliotheek op School’.

BS Oudendijk besteedt veel aandacht aan leesbevordering. Natuurlijk wordt er voorgelezen in de klas en is er ruim aandacht voor de Kinderboekenweek. Tijdens de jaarlijkse boekenmarkt kunnen de leerlingen hun gelezen boeken verkopen, en vooral ook leuke boeken voor zichzelf kopen. Ook staat vrij lezen in alle klassen op het rooster: lezen als ontspanning en voor het plezier, niet volgens een methode. En daarvoor is de schoolbibliotheek onmisbaar. “Maar die schoolbibliotheek actueel houden is een enorme klus”, aldus Carien. “Je moet je voortdurend op de hoogte houden van het nieuwste aanbod van Nederlandse jeugdliteratuur. En dat aanbod is enorm! We zijn blij dat de bibliotheek ons nu op dit gebied gaat ondersteunen. De kinderen kunnen zich zo ontwikkelen met een steeds wisselend boeken-aanbod, dat motiveert en stimuleert hen om nieuwe boeken uit te proberen.”

De komende maanden zal de Bibliotheek Cultuurpunt Altena zowel het boekenaanbod als de bibliotheek in de school zelf een stevige facelift geven. De opening van de vernieuwde schoolbibliotheek staat gepland voor het eind van het schooljaar ’23-’24.

Afscheid juf Ria

Na 44 jaar hebben we afscheid genomen van juf Ria nu zij met pensioen is. Het was een bijzonder, heel gezellig en dierbaar afscheid. Ria, bedankt! Nu is het tijd om lekker te gaan reizen!

Lees hier het digitale artikel van Het Kontakt.

Maak kennis met de Maatklas van Basisschool Oudendijk

De maatklas op Basisschool Oudendijk is inmiddels in de wandelgangen een goed ingeburgerd begrip. Maar wat gebeurt er precies in de maatklas, en waarom vinden we het belangrijk er één te hebben? We spraken met Jakobien Vosters die het onderwijs in de maatklas verzorgt.

Wat is de maatklas?

De maatklas is een onderdeel van het onderwijs-op-maat-aanbod van Basisschool Oudendijk. Kinderen uit verschillende klassen die cognitief meer uitdaging nodig hebben komen een paar keer per week naar de maatklas. Ze werken er aan drie verschillende vaardigheden die belangrijk zijn voor hun toekomst: leren denken, leren leren en leren leven.

Leren denken

Bij het leren denken werken de kinderen aan cognitief uitdagende projecten over bijvoorbeeld het heelal of Egypte. We spreken hen daarbij aan op een manier die past bij hun werk- en denkniveau. 

Leren leren

Bij leren leren werken we aan leerstrategieën en studievaardigheden. Vaak beheersen kinderen de stof voor de kernvakken in de klas al ‘vanzelf’, en krijgen ze onvoldoende te maken met ‘ploeteren’. Wat andere kinderen al doende leren, moet bij hen op een andere manier worden aangesproken. We zetten daarom de Chinese taal in als hulpmiddel. Deze taal is voor de meeste Nederlandse kinderen niet intuïtief, en ze pikken hem niet in het dagelijks leven op. Ze zullen dus stevig aan de slag moeten. En dan gaan ze leren leren: hoe doe je dat eigenlijk, stampen? Hoe bedenk je ezelsbruggetjes? Wat doe je als het niet meteen lukt, of zelfs niet na 5x proberen? 

Leren leven

Als laatste onderdeel besteden we een uur in de week aan leren leven. We werken dan aan sociale en emotionele vaardigheden. We hebben het bijvoorbeeld over de groei-mindset: wat betekent het als je iets niet kunt? Kun je het dan nooit of kan je het nog leren? Hoe? Is het erg om fouten te maken? Wat kan je doen als je niet weet hoe je moet beginnen, of als het moeilijk is? Dit zijn onderwerpen waar maatklaskinderen vaak, soms onbewust, mee worstelen. 

En dan: de klas weer in

Kinderen die in de maatklas zitten, volgen ook in hun eigen klas een aangepast programma. Klassikaal werk wordt dan vervangen door maatklaswerk. Ook de rest van hun leerprogramma wordt op maat gemaakt: de klassenleerkracht biedt verrijking op de lesstof aan als de kinderen daar behoefte aan hebben. 

De maatklas voor kleuters

Voor kleuters is er ook een maatklas. We werken met hen volgens de methode ‘talentenlijn’. Deze methode is ontwikkeld om aan de specifieke behoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te voldoen. In de kleuter-maatklas spelen we spellen waarbij de kinderen zelfstandig aan de slag moeten. De spellen zijn uitdagend: de kinderen moeten doorzetten om ze te kunnen voltooien. 

Ook bij de kleuters besteden we aandacht aan mindset. Daarvoor zetten we ‘Meneer Doperwt en Mevrouw Framboos’ in. Deze karakters bevatten speciale vitamines: Meneer Doperwt leert je vitamine D (durven, doorzetten en doe het samen) en Mevrouw Framboos vitamine F (fouten maken, falen en omgaan met frustratie). Net als échte vitamines soms in groenten zitten die je niet lekker vindt, leer je deze vaardigheden van activiteiten die je niet altijd makkelijk afgaan. 

Waarom is er een maatklas op basisschool Oudendijk? 

Op onze school willen we kinderen, en dus hun talenten, écht zien. Ieder kind op onze school heeft het recht om elke dag iets te leren. Dat is belangrijk, omdat ‘je kunnen ontwikkelen’ een basisvoorwaarde is voor geluk. Bovendien helpt het je om na de basisschool en in je latere leven de richting te kunnen kiezen die bij je past. Vaak is er op scholen vooral aandacht voor de kinderen die minder makkelijk leren. Maar ook de kinderen voor wie de standaard lesstof geen uitdaging biedt, hebben behoefte aan een eigen benadering en begeleiding. 

Op Basisschool Oudendijk kun je zijn wie je bent. Het helpt dan om op je eigen niveau benaderd te worden en om je onder ontwikkelingsgelijken te bevinden. Dat zijn niet altijd de kinderen uit je eigen klas. Daarom is de maatklas ook groepsdoorbroken. 

Daarnaast hebben veel begaafde kinderen een grote behoefte aan autonomie. We bieden ze daarom gestructureerde vrijheid. Dat wil zeggen: de kinderen mogen keuzes maken over het werk dat ze doen, maar binnen bepaalde kaders. Zo voorkomen we dat ze binnen hun comfortzone blijven. We nemen hen daarbij serieus. Met de leerkracht bespreken ze hun keuzes en worden daarop ook gecoacht: wat wil je bereiken en waarom? Hoe pak je dat aan? Zo bouwen we ook aan een goede relatie tussen leerkracht en leerling. De kinderen worden gezien, herkend, erkend en serieus genomen.

Jakobien, jij geeft les in de maatklas, waarom spreekt dat werk je aan? 

Ik zag dat veel cognitief begaafde kinderen in het onderwijs uitvielen. Daarom ben ik bij Radboud de postacademischeopleiding ECHA (European Council for High Ability) gaan doen, zodat ik hen beter kon helpen. 

Misschien vind ik het wel zo leuk omdat ik mijzelf stiekem in de kinderen herken. Ik maakte als kind ook altijd ‘veilige keuzes’ en geef ze daarom graag handvatten om het anders te kunnen doen dan ik. Als kinderen in de maatklas hun zelfvertrouwen terugkrijgen en hun kwetsbaarheden durven tonen, krijgen ze ook vaak weer zin om te leren en hun leven in te richten op een manier die bij ze past. Daar krijg ik energie van!

12 oktober peuterochtend Gi-ga-groen

Peuters en hun ouders zijn woensdag 12 oktober van 09.30 tot 11.30 uur welkom op BSOudendijk in Woudrichem op de peuterochtend ‘Gi-ga-groen’. Van Verkleden, spelen in het oerwoud tot een bevermasker maken. Er zijn allerlei opdrachten en werkjes in thema van de kinderboekenweek 'Gi-ga-groen'. Er is een zitje voor de ouders met koffie en thee. Natuurlijk krijgen de ouders indien gewenst ook een rondleiding en mogen de kinderen op school rondkijken.

Drie keer per jaar
Kleuters stromen het hele jaar in bij de kleuterklassen. Daarom heeft BSOudendijk besloten om hun peuterochtend drie keer per jaar te organiseren. Elke keer staat een andere activiteit centraal, zodat de peuters met hun ouders meerdere keren per jaar kunnen komen.

Altijd welkom
Ouders die niet kunnen en toch snel op school willen komen kijken, kunnen een afspraak maken: Basisschool Oudendijk, Oudendijk 62A, Woudrichem. Telefoon: 0183 - 303349, info@bsoudendijk.nl.

13 april Peuterochtend Lammetjesdag

Peuters en hun ouders zijn woensdag 13 april welkom op BsOudendijk in Woudrichem op de peuterochtend ‘Lammetjesdag’. Geschminkt als een haasje leggen de peuters van 10-12 uur een spelletjesparcours af op het schoolplein. Van paastak versieren tot schatgraven en lopen met eieren. Verder op het plein: echte lammetjes en een zitje voor de ouders met koffie en thee. Natuurlijk krijgen de ouders indien gewenst ook een rondleiding en mogen de kinderen ook op school rondkijken.

Drie keer per jaar
Kleuters stromen het hele jaar in bij de kleuterklassen. Daarom heeft BSoudendijk besloten om hun Lammetjesdag drie keer per jaar te organiseren. Elke keer staat een andere activiteit centraal, zodat de peuters met hun ouders meerdere keren per jaar kunnen komen.

Altijd welkom
Ouders die niet kunnen en toch snel op school willen komen kijken, kunnen een afspraak maken: Basisschool Oudendijk, Oudendijk 62A, Woudrichem. Telefoon: 0183 - 303349, info@bsoudendijk.nl.

Artikelen leerlingen BSoudendijk in Kinderkrant Altena

In november volgde groep 7/8 lessen Mediawijsheid van Bibliotheek cultuurpunt Altena. Marianne Sijberden leerde de kinderen alles over nepnieuws en wat bepaalt nu eigenlijk dat iets nieuws is of niet? Ook gingen de kinderen in de les zelf aan de slag met een artikel voor de lokale krant. Maar liefst 9 artikelen zijn geselecteerd voor de kinderkrant in Kontakt Altena. Daar zijn we natuurlijk heel trots op! Goed gedaan iedereen! Je leest hier en hier de artikelen van Tristan, Thomas, Louisa, Nowi, Karlijn, Puck, Senne, Fabiënne en Kate.

Basisschool Oudendijk ondersteunt leerlingen met dramalessen

Sinds dit najaar is Basisschool Oudendijk een (gast)docente rijker: Sophie Ruthven-Stuart verzorgt dramalessen voor zowel de onder- als de bovenbouw. Allerlei aspecten van het vak drama, zoals creativiteit, zelfontwikkeling en presentatie, komen bij deze lessen op een speelse, maar vooral leerzame manier aan bod. Zeker na de eerste coronaperiode, waarin kinderen tijdelijk het groepsgevoel en een stukje sociale ontwikkeling hebben moeten missen, is het belangrijk hier extra aandacht aan te schenken. De dramalessen van Sophie zijn hiervoor heel geschikt. 

Meer dan een toneelstukje

Carien van Till, directeur van BS Oudendijk benadrukt dat het niet zomaar om ‘toneelstukjes’ gaat, maar om het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Kinderen leren zich te uiten en kwetsbaar op te stellen, samen te werken en aandacht te hebben voor de ander, feedback te geven en te krijgen. Allemaal manieren om zichzelf en hun klasgenoten beter te leren kennen en zowel hun eigen kwaliteiten als die van een ander te ontdekken.

Fouten maken is prima!

Cultuuronderwijs is binnen BS Oudendijk een belangrijke kernwaarde. Het gaat niet alleen om het aanleren van cognitieve vaardigheden, maar zeker ook om de individuele ontwikkeling van ieder kind en het openstaan voor elkaar binnen de groep. Dramadocent Sophie combineert met haar lessen de drie competenties die in cultuureducatie centraal staan: creëren, presenteren en sociale vaardigheden. Volgens de in Engeland geboren en opgegroeide gastdocent - tevens werkzaam als actrice en theatermaker en al 27 jaar woonachtig in Nederland - is het vooral belangrijk dat kinderen het gewoon gaan doen en daarbij fouten durven maken. Door nieuwe dingen uit te proberen, goed naar elkaar te kijken en luisteren en gebruik te maken van stem, mimiek, fantasie en emotie, leveren de dramalessen een bijdrage aan zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Extra steun voor herstel en ontwikkeling

Dankzij de NPO-gelden, die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs worden verleend voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, hoopt Basisschool Oudendijk haar leerlingen de komende twee jaar via de dramalessen een welgemeend steuntje in de rug te geven. Die extra aandacht verdienen ze!