BsOudendijk organiseert alternatieve ‘lammetjesdag’.

“Op de Oudendijk kun je schapen zien”, maar dit jaar even niet. De traditionele lammetjesdag van BsOudendijk is komen te vervallen en de school organiseert een alternatieve ‘open dag’. In plaats van de optredens op school, staat er een toneelspel van de kleuters op Youtube en verschijnen er de komende tijd liedjes op Facebook. Peuters kunnen met een van hun ouders bovendien zelf een verrassingstasje met knutselmateriaal voor thuis ophalen. Ze kunnen dan uiteraard ook gelijk even in de kleuterklas kijken. Tot en met 15 juli kunnen de peuters en hun ouders terecht op Oudendijk 62A.
De school hoort graag vooraf wanneer er peuters aan de deur staan via: telefoon: 0183- 30334 of info@bsoudendijk.nl.

Sneeuwpret voor kinderen van BsOudendijk

Kinderen van BsOudendijk gaan morgen niet naar school. Dat is zojuist besloten door directie en bestuur. De school uit Oudendijk heeft een regiofunctie, met leerlingen uit heel Altena. Daarom vonden ze het niet verantwoord dat kinderen, ouders en leerkrachten morgen de weg op zouden gaan nu de wegen in Altena nog vol sneeuw en ijs liggen.  Nadat alles voorbereid was op offline onderwijs op school, zal er in de ochtend nu toch weer online les worden gegeven. Vanaf 12 uur zijn de kinderen ijsvrij en is er tijd om te genieten van deze bijzondere winterse omstandigheden.   

BsOudendijk rent Kerstmutsenloop voor 3FM Serious Request

De kinderen van Basischool Oudendijk rennen op de laatste schooldag van 2020 een Kerstmutsenloop voor het goede doel. Vorige maand kreeg groep 7/8 een gastles van een vrijwilliger van het Rode Kruis, het goede doel van 3FM Serious Request. Hierna besloten de kinderen een eigen actie op te zetten. Ze organiseerden een sponsorloop voor heel de school en riepen ouders op te doneren. Dit jaar gaat het geld voor het Rode Kruis naar corona-hulp. Het geld besteden ze aan mondkapjes, desinfectiemiddelen, medisch materiaal en schorten voor de vrijwilligers. Niet in alle landen zijn deze middelen goed te krijgen.

Nog voor de sponsorloop begon, had BsOudendijk het doel van € 500,- al ruim gehaald met dank aan alle familie die al vooraf gedoneerd had. Hier komt het geld voor de gerende rondjes nog bij. Doneren kan ook nog steeds: https://kominactie.npo3fm.nl/actie/kerstmutsenloop 

Onverwacht laatste schooldag
Ieder jaar organiseert BsOudendijk een kerstborrel voor het goede doel, dit jaar kon dit helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus. Door de nieuwe maatregelen komt ook de geplande kerstviering met de kinderen van donderdag te vervallen. Om het jaar toch nog gezellig samen af te sluiten drinken ze na de Kerstmutsenloop samen warme chocolademelk en klinkt er kerstmuziek op het plein. De vakantie begint een paar dagen eerder, terwijl de leraren het digitaal onderwijs voorbereiden. Na de kerstvakantie stapt BsOudendijk net als alle scholen in Nederland over op online onderwijs. 

Groep 3/4 komt als eerste in actie.

BsOudendijk organiseert webinar over bijziendheid bij kinderen

Alle ouders van Altena welkom

Op 16 december 2020 geeft Amy Rijkers van Altena Optiek uit Woudrichem een online webinar op initiatief van Basisschool Oudendijk. De school kiest hiervoor omdat kinderen op steeds jongere leeftijd te maken krijgen met bijziendheid. Optometrist Amy vertelt waarom dit zo is en wat ouders kunnen doen om de ogen van hun kinderen zo gezond mogelijk te houden. 

Steeds meer bijziende kinderen­

Kinderen zijn opvallend veel vaker bijziend dan een paar generaties geleden. In Nederland is inmiddels een kwart van de kinderen van 13 jaar bijziend. Dat lijkt een onschuldig en makkelijk op te lossen probleem, maar sterke bijziendheid verhoogt het risico op ernstige oogproblemen en -aandoeningen op latere leeftijd.


Levensstijl

Tijdens het webinar zal Amy Rijkers ingaan op het groeiend aantal bijziende kinderen, de risico’s, maar ook op de oorzaken van deze min-sterkte-epidemie. Erfelijkheid en etniciteit spelen een grote rol in het ontstaan van bijziendheid, maar de levensstijl van de kinderen van nu heeft ook invloed op het zicht van kinderen.

Bestrijden

Hoe hoger de min-sterkte, hoe groter het risico op oogaandoeningen op latere leeftijd. Bijziendheid is niet te genezen, maar er zijn wél methoden om het verder achteruitgaan van de ogen te remmen. Al die methoden, van buiten spelen tot speciale contactlenzen, komen tijdens deze avond aan bod.

Inschrijven webinar

Het webinar vindt plaats op woensdag 16 december om 20.00 uur. Meekijken is gratis. De avond is bedoeld voor alle geïnteresseerde ouders en verzorgers uit de regio Altena. Inschrijven kan via mr@bsoudendijk.nl.

Peuterochtend Ridders & Kastelen bij Basisschool Oudendijk

Basisschool Oudendijk houdt op 13 oktober een Peuterochtend over Ridders en Kastelen. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn met hun ouders van harte welkom om op deze open ochtend de kleuterklas te ontdekken.

De peuters gaan deze ochtend aan de slag met Ridders en Kastelen. Er worden verhalen verteld, ze mogen knutselen of misschien zelf wel even een dappere ridder spelen! Natuurlijk krijgen de kinderen ook alle ruimte om de klas te verkennen.
In verband met de coronamaatregelen is er maar plek voor een beperkt aantal kinderen. We houden daarom 2 rondes: van 08.45 - 09.45 uur en van 10 - 11 uur. Per kind is er één ouder welkom.
Aanmelden via info@bsoudendijk.nl is verplicht. 

Drie keer per jaar peuterochtend
Kleuters stromen het hele jaar bij de kleuterklassen in. Daarom heeft BSOudendijk besloten om drie keer per jaar een peuterochtenden te organiseren; in februari, juni en oktober. Elke keer staat een andere activiteit centraal, zodat de peuters met hun ouders meerdere keren per jaar kunnen komen. Ouders kunnen van dichtbij zien of de school bij hun kind past, en de kinderen kunnen vast een beetje wennen.


Altijd welkom
Ouders die op de peuterochtend verhinderd zijn, maar toch snel op school willen komen kijken, kunnen een afspraak maken: Basisschool Oudendijk, Oudendijk 62A, Woudrichem. Telefoon: 0183 - 303349, info@bsoudendijk.nl.

Schoolgids 2020/2021

De nieuwe schoolgids voor 2020/2021 staat klaar bij downloads en is hier te lezen.

Overstappen naar Basisschool Oudendijk

Of je nu verhuist of op zoek bent naar een school die beter bij je kind past, je kind van school laten veranderen is een grote stap. BS Oudendijk begeleidt die stap zorgvuldig. Zij-instroom, hoe ervaren ouders de overstap en wat komt er op school bij kijken?

Je kind wisselt van school

De kinderen van Marieke Stout maakten 3 jaar geleden de overstap naar Basisschool Oudendijk:

“Onze kinderen zaten in groep 2, 4 en 6 toen we van school wisselden. Eén van onze kinderen had te maken met een pestcultuur in de klas. Ze gingen niet meer met plezier naar school. Binnen de oude school kregen we dat niet opgelost, dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe school. We kozen voor BS Oudendijk vanwege de kleinschaligheid en de veilige, gemoedelijke sfeer. De school denkt out of the box, en staat open voor nieuwe ideeën. Wat we ook fijn vinden: de lijntjes zijn heel kort. 

Bij het overstappen hebben we gezien dat de school zorgvuldig te werk ging. De leerkrachten kijken goed naar de kinderen om te bepalen of een overstap naar BS Oudendijk de juiste keuze is. En dat we de juiste keuze hebben gemaakt is wel gebleken: de kinderen zijn echt opgebloeid. We hebben het gevoel dat we in een warm bad terecht zijn gekomen.

Of ik tips voor de school heb? Ja, een meester in het team zou een goede aanvulling zijn. Tegen ouders zou ik willen zeggen: Denk goed na over zij-instroom. Het moet je kind echt iets opleveren. Als je daar zorgvuldig in bent, raad ik deze school zeker aan!”

Zij-instroom, de procedure

Een kind dat van school wisselt, is meer dan een administratieve procedure. 

Carien van Till, schoolleider van BS Oudendijk vertelt: “Als er een aanvraag voor zij-instroom binnenkomt, kijken we eerst of er fysiek plek is voor een nieuwe leerling. Soms is een klas gewoon vol, dan houdt het jammer genoeg meteen op. 

Is er plek? Dan willen we graag weten of de nieuwe leerling ook bij de groep past. Dat is niet alleen in zijn belang, maar ook in het belang van de kinderen die al in de klas zitten. We maken daarom kennis met het kind en zijn ouders. Die kennismaking bespreken we binnen het team. Past het? Kunnen we bieden wat deze leerling nodig heeft? Als we kansen zien, zoeken we na toestemming van de ouders ook contact met de oude school.” 

Overstappen met een zorgvraag 

“Ook voor de overstap van een kind met een zorgvraag staan we open. Maar dat betekent niet dat iedere leerling zonder meer bij ons kan starten. Dat verschilt per situatie.

Niet elke zorgvraag geeft op elke school dezelfde belasting. Het hangt maar net af van de groep waarin een kind terechtkomt, de leerkracht, de methodiek en het karakter van de leerling. Soms ligt de oplossing juist in het doorbreken van een negatieve spiraal. Een nieuwe omgeving kan dan al genoeg zijn. We zijn heel zorgvuldig in onze overwegingen.

We willen recht doen aan al onze leerlingen, de bestaande én de nieuwe.”

We mogen weer van start!

Beste ouders, 

Hieronder vindt u een overzicht van hoe alles vanaf 8 juni gaat verlopen. 
In feite terug naar het oude met wat aanpassingen om zoveel als mogelijk te kunnen voldoen aan De RIVM-richtlijnen. 

Met vriendelijke groet. 
Carien van Till

Schooltijden, gymmen en zwemmen

 1. Wij gaan vanaf 8 juni weer de normale schooltijden aanhouden: 8.30- 15.00 uur met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur, de vrije woensdagmiddag en voor de onderbouw ook de vrije vrijdagmiddag.
 2. Inloop vanaf 8.15 uur. Kinderen wassen in de wc of in de klas hun handen voordat de lessen beginnen.
 3. Pauzes: klassen of groepen maken bij voorkeur gescheiden gebruik van andere klassen of groepen gebruik van het schoolplein. Pauzetijden dus wat aanpassen: groep 3/4 om 10.00 uur naar buiten, dan groep 5/6 om 10.15 uur en groep 7/8 om 10.30 uur.
 4. Gymmen doen we buiten, niet in de gymzaal.
 5. Zwemlessen: er is contact met het zwembad over het al dan niet opstarten van dezwemlessen.

  In en rondom het schoolgebouw
 1. 1.5 m afstand is in feite alleen tussen volwassenen. Dit bij voorkeur ook zoveel als mogelijk tussen leerling en leerkracht. Tussen kinderen hoeft dit niet.
 2. TSO zal weer opstarten. Ook hier afstand tussen volwassenen en bij kinderen zoveel als mogelijk. Kinderen die thuis eten: veilig ophalen en brengen.
 3. Ouders niet op plein en niet in gebouw. Oudergesprekken worden ofwel digitaal ofwel buiten gevoerd.
 4. Slechts één ouder haalt en of brengt.
 5. Kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school (zelfstandig dus).
 6. Nog geen vrijwilligers op school, behalve degenen die op reguliere basiswerkzaamheden uitvoeren.
 7. Na school iedereen direct naar huis of naar BSO.
 8. Jarigen mogen weer trakteren: gaat om voorverpake traktatie en kinderen mogennog niet langs de klassen.

Thuisblijf regels- gezondheid leerlingen

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
2. Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
3. Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
4. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

 1. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 2. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
 3. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Op 11 mei gaat de school weer open! De afspraken:

Beste ouders/verzorgers,

Op 11 mei gaan wij weer open en na alle weken zonder kinderen op school, is het een heel prettig vooruitzicht om iedereen weer te zien, al is het voorlopig nog maar voor 50%. Wij kijken ernaar uit!

Wij hebben met elkaar een plan gemaakt om, met inachtneming van alle regels vanuit het RIVM en datgene wat in het protocol opstart basisonderwijs is opgenomen, weer goed en veilig te kunnen beginnen.

De veiligheid van kinderen, leerkrachten en ouders staat voorop.

Dit alles heeft geleid tot de volgende afspraken:

Maandaggroep 1,3,5,7
Dinsdaggroep 2,4,6,8
Woensdaggroep 1,3,5,7
Donderdaggroep 2,4,6,
Vrijdaggroep 8

Groepen 1 t/m 4 beginnen om 8.30 uur en zijn om 14.00 uur uit. Op woensdag is groep 1 om 12.00 uur uit.

Groep 5/6 om 8.45 uur en is om 14.15 uur uit

Groep 7/8 om 9.00 uur en is om 14.30 uur uit

Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen en gedurende de dag zal aandacht besteed worden aan de hygiënemaatregelen.

Omdat wij andere lestijden hanteren, blijven de kinderen verplicht en kosteloos over. Dit doen zij samen met de leerkrachten in de klas.

Voor kinderen die wel naar school gebracht worden, geldt dat dit slechts door één ouder gedaan wordt. 

Over de nadere invulling van gemaakte afspraken en specifieke klassenafspraken krijgt u van leerkrachten van uw kind(eren) nog een aparte e-mail of Parrobericht.

Wij hebben ons best gedaan om met alles rekening te houden, richtlijnen en protocollen in acht te nemen en ieders veiligheid voorop te stellen, naast het belang van de kinderen, de lesgevende taken en de personele bezetting die wij momenteel hebben. Tegelijkertijd weten wij ook dat wij het niet iedereen volledig naar de zin kunnen maken. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor nu wens ik u een goede meivakantie!

Met vriendelijke groet mede namens het team,

Carien van Till

Groep 8 BSOudendijk maakt toch eindtoets

De leerlingen uit groep 8 van BSOudendijk maakten vanmorgen tóch een eindtoets. 

Het laatste jaar op de basisschool ziet er voor kinderen in groep 8 dit jaar heel anders uit dan verwacht. Veel van de eindrituelen van de basisschool, zoals het schoolkamp, de eindtoets en mogelijk ook hun afscheidsmusical zijn door het coronavirus in korte tijd van de agenda geveegd. Het afscheid van de basisschool dreigt voor veel kinderen dan ook bijna ongemerkt voorbij te gaan.

Carien van Till, directeur van BSOudendijk, laat dat niet zomaar gebeuren. Voor het ritueel van de eindtoets vond ze in ieder geval vast een oplossing. Vandaag zaten de achtste-groepers om half 10 klaar voor de eindtoets. Weliswaar thuis, voor de computer, maar de meesten wel mét de traditionele kauwgum om de concentratie te bevorderen op tafel. Eén van de leerlingen verscheen voor de toets wel op school, vanwege een ouder met een cruciaal beroep.

De kinderen maakten een oefenversie van de IEP-toets. “Omdat de toetsen dit jaar geschrapt zijn, is er geen eindtoets uitgegeven”, vertelt Carien van Till. “We kijken de toets samen met de kinderen na, er volgt geen officiële uitslag. Maar we willen de kinderen iets geven om op terug te kijken, zodat ook zij straks het gevoel hebben dat ze een bijzonder eindjaar hebben gehad.

IEP-toets versus Cito-toets

Basisschool Oudendijk gebruikt al een aantal jaar de IEP-toets als eindtoets. Het is een alternatief voor de meer algemeen gebruikte CITO-toets. De school kiest voor de IEP omdat ze deze beter vindt passen bij het onderwijs waar de school voor staat. “We vinden de toets kindvriendelijker dan de CITO. Hij is bijvoorbeeld kleurrijker vormgegeven en sluit beter aan bij hun belevingswereld. De leerlingen mogen hun antwoorden ook gewoon in het toetsboekje noteren, in plaats van op een los antwoordvel. Bij zo’n toets krijgen kinderen goed de kans om te laten zien wat ze kunnen.
Een toets is een meetinstrument, waarin vaak vooral met leerkrachten en ouders en rekening wordt gehouden. Met een kindgerichtere toets doe je recht aan de onderwijsdriehoek van ouder, kind en leerkracht.  

Thuisschool in coronatijd

Groep 7-8 van BSOudendijk krijgt meerdere malen per week online les. De leerkrachten geven uitleg, en daarna gaan de kinderen thuis zelf aan de slag met rekenen, taal, nieuwsbegrip en projecten. Eventuele vragen kunnen ze op een digitaal prikbord plaatsen, dan kunnen we ze individueel verder helpen. Op die manier proberen we niet alleen de ouders wat te ontlasten, maar houden we ook een beetje contact met de kinderen. Want we missen ze natuurlijk enorm! 

“Het online contact met de kinderen was even wennen, maar het is heel fijn”, aldus Van Till. “Je kijkt de kinderen weer even in de ogen. We hebben zelfs de pauzes in ere hersteld. Dan komen de bananen en appels op tafel en kletsen de kinderen samen gezellig over van alles.”

Per klas verschilt de aanpak. We stemmen het onderwijs op afstand af op de leeftijd van de kinderen, de leerstof en de persoonlijke voorkeur en keuzes van leerkrachten. Wat voor de één werkt, hoeft voor de ander niet te werken. We geven zoveel mogelijk onderwijs op maat, óók in deze periode.