Op 11 mei gaat de school weer open! De afspraken:

24 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Op 11 mei gaan wij weer open en na alle weken zonder kinderen op school, is het een heel prettig vooruitzicht om iedereen weer te zien, al is het voorlopig nog maar voor 50%. Wij kijken ernaar uit!

Wij hebben met elkaar een plan gemaakt om, met inachtneming van alle regels vanuit het RIVM en datgene wat in het protocol opstart basisonderwijs is opgenomen, weer goed en veilig te kunnen beginnen.

De veiligheid van kinderen, leerkrachten en ouders staat voorop.

Dit alles heeft geleid tot de volgende afspraken:

  • De lesdagen zijn maandag t/m donderdag en alleen groep 8 komt op vrijdag. De ene groep krijgt op maandag en woensdag les, de andere groep op dinsdag en donderdag. Hierbij hebben wij ervoor gekozen om de groepen bij elkaar te houden, dat leek ons verreweg het beste voor de kinderen.
Maandaggroep 1,3,5,7
Dinsdaggroep 2,4,6,8
Woensdaggroep 1,3,5,7
Donderdaggroep 2,4,6,
Vrijdaggroep 8
  • Wij hanteren verschillende begin- en eindtijden van de schooldag, om zodoende niet teveel kinderen tegelijk bij elkaar te hebben en ook de leerkrachten voldoende gelegenheid te bieden om de gevraagde afstand te bewaren. Dit heeft ook geleid tot vijf schooldagen van 5 uur.

Groepen 1 t/m 4 beginnen om 8.30 uur en zijn om 14.00 uur uit. Op woensdag is groep 1 om 12.00 uur uit.

Groep 5/6 om 8.45 uur en is om 14.15 uur uit

Groep 7/8 om 9.00 uur en is om 14.30 uur uit

Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen en gedurende de dag zal aandacht besteed worden aan de hygiënemaatregelen.

Omdat wij andere lestijden hanteren, blijven de kinderen verplicht en kosteloos over. Dit doen zij samen met de leerkrachten in de klas.

  • De klassen zijn zodanig ingericht dat kinderen afstand van elkaar kunnen houden. Ook al is de 1.5 m voor hen niet verplicht, het wordt wel aangeraden om zoveel als mogelijk afstand te bewaren en sowieso moeten leerkrachten en kinderen en leerkrachten onderling de 1.5 m aanhouden.
  • Ouders mogen niet op het plein en in de school komen. Hoe de kinderen naar binnengaan aan het begin van de schooldag per klas zal verlopen, krijgt u van de betreffende leerkracht te horen. Wij hopen, om drukte aan het hek te voorkomen, dat kinderen in de midden- en bovenbouw zoveel mogelijk op de fiets kunnen/zullen komen.

Voor kinderen die wel naar school gebracht worden, geldt dat dit slechts door één ouder gedaan wordt. 

  • Laat uw kind thuisblijven bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. Lichte hoest, verhoging tot 38 graden, of als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. Als uw kind of het gezinslid 24 uur klachtenvrij is, dan kan uw kind weer naar school.
  • Voor het dagelijks reilen zeilen van de zaken op school hebben wij allerlei afspraken gemaakt, die wij ook met de kinderen zullen bespreken.
  • Bij het opstellen van het plan is contact geweest met de kinderopvang, zodat wij samen alles uitvoerbaar kunnen maken. 

Over de nadere invulling van gemaakte afspraken en specifieke klassenafspraken krijgt u van leerkrachten van uw kind(eren) nog een aparte e-mail of Parrobericht.

Wij hebben ons best gedaan om met alles rekening te houden, richtlijnen en protocollen in acht te nemen en ieders veiligheid voorop te stellen, naast het belang van de kinderen, de lesgevende taken en de personele bezetting die wij momenteel hebben. Tegelijkertijd weten wij ook dat wij het niet iedereen volledig naar de zin kunnen maken. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor nu wens ik u een goede meivakantie!

Met vriendelijke groet mede namens het team,

Carien van Till

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl