TSO

Vanaf het schooljaar 2019-2020 verzorgt HOPPAS de tussenschoolse opvang (TSO) op BS Oudendijk. Hiervoor hebben zij een leuk TSO-team gevormd, aangestuurd door de TSO-coördinator. De TSO-coördinator is uw aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor de presentielijst. HOPPAS werkt met geschoolde leidsters en volgens een TSO-beleid en reglement samengesteld in overleg met de school.

Op maandag, dinsdag, donderdag (voor de groepen 1 t/m 8)  en vrijdag (voor de groepen 5 t/m 8)  blijft de TSO in en rond de school. Op woensdag eten de kinderen niet op school.

Een middagpauze duurt van 12.00 - 13.00 uur. Kinderen die niet overblijven, mogen vanaf 12.45 uur op het schoolplein.

Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. We vinden het belangrijk om gezond te eten, daarom vragen we u om geen koekjes, snoepjes of chocolade mee te geven voor tussen de middag.

Abonnement of flexibel

Het is mogelijk om een abonnement af te nemen of flexibel gebruik te maken van de TSO. Middels het ouderportaal (via de app) kunt u gemakkelijk aan- en afmelden. Aan- en afmelden kan tot 10 uur op de betreffende dag. Bij tijdig afmelden worden er geen kosten in rekening gebracht, ook niet bij een abonnement.

Kosten

De kosten voor de TSO komen vanaf januari 2022 voor een abonnement op € 2,85 per keer en flexibel op € 3,25 per keer. Wanneer uw kind overblijft zonder dat dit is doorgegeven, dan wordt er € 5,00 per keer in rekening gebracht.

Graag willen wij nog benadrukken dat u voor wijzigingen (opgeven of afmelden), vragen, opmerkingen of suggesties te allen tijde bij HOPPAS terecht kunt. U kunt mailen naar info@hoppas.nl of bellen naar 0183-442662.

BSO

Voor de BSO werken wij samen met de twee kinderdagverblijven in Woudrichem:

HOPPAS
HOPPAS Woudrichem, Baljuw 1
4285 TE in Woudrichem
info@hoppas.nl
0183 442662

Kinderopvang Buitengewoon.
Raadhuisplein 1
4285 CP Woudrichem
info@kobuitengewoon.nl
0183 304 565

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl