We mogen weer van start!

3 juni 2020

Beste ouders, 

Hieronder vindt u een overzicht van hoe alles vanaf 8 juni gaat verlopen. 
In feite terug naar het oude met wat aanpassingen om zoveel als mogelijk te kunnen voldoen aan De RIVM-richtlijnen. 

Met vriendelijke groet. 
Carien van Till

Schooltijden, gymmen en zwemmen

 1. Wij gaan vanaf 8 juni weer de normale schooltijden aanhouden: 8.30- 15.00 uur met pauze tussen 12.00 en 13.00 uur, de vrije woensdagmiddag en voor de onderbouw ook de vrije vrijdagmiddag.
 2. Inloop vanaf 8.15 uur. Kinderen wassen in de wc of in de klas hun handen voordat de lessen beginnen.
 3. Pauzes: klassen of groepen maken bij voorkeur gescheiden gebruik van andere klassen of groepen gebruik van het schoolplein. Pauzetijden dus wat aanpassen: groep 3/4 om 10.00 uur naar buiten, dan groep 5/6 om 10.15 uur en groep 7/8 om 10.30 uur.
 4. Gymmen doen we buiten, niet in de gymzaal.
 5. Zwemlessen: er is contact met het zwembad over het al dan niet opstarten van dezwemlessen.

  In en rondom het schoolgebouw
 1. 1.5 m afstand is in feite alleen tussen volwassenen. Dit bij voorkeur ook zoveel als mogelijk tussen leerling en leerkracht. Tussen kinderen hoeft dit niet.
 2. TSO zal weer opstarten. Ook hier afstand tussen volwassenen en bij kinderen zoveel als mogelijk. Kinderen die thuis eten: veilig ophalen en brengen.
 3. Ouders niet op plein en niet in gebouw. Oudergesprekken worden ofwel digitaal ofwel buiten gevoerd.
 4. Slechts één ouder haalt en of brengt.
 5. Kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school (zelfstandig dus).
 6. Nog geen vrijwilligers op school, behalve degenen die op reguliere basiswerkzaamheden uitvoeren.
 7. Na school iedereen direct naar huis of naar BSO.
 8. Jarigen mogen weer trakteren: gaat om voorverpake traktatie en kinderen mogennog niet langs de klassen.

Thuisblijf regels- gezondheid leerlingen

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
2. Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
3. Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
4. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

 1. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 2. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
 3. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.
 • ●  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • ●  Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl