Wij zijn weer begonnen en corona doet ook mee!

8 september 2020

Heerlijk om weer zoveel mogelijk als vanouds aan het werk te zijn! Zoveel mogelijk, want de coronamaatregelen blijven voelbaar. Het is voor iedereen niet altijd duidelijk wanneer een kind thuis moet blijven, vandaar dit stukje vanuit de GGD.

Hopelijk biedt dit voldoende houvast om een goede afweging te kunnen maken.

Gezondheidsklachten: blijf thuis!
Helaas komt het nog altijd voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn, heeft gewerkt of naar school is geweest met klachten. Het is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen. Het gaat om één of meer van de volgende klachten:

  • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
  • hoesten
  • benauwdheid
  • plotseling verlies van reuk of smaak
  • verhoging of koorts boven de 38 graden

Blijf ook thuis als je een huisgenoot hebt met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of benauwdheid. Het is belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven herinneren.

Uitzondering kinderen in groep 1 en 2
Kinderen uit groep 1 en 2* mogen wél naar school/BSO als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als er binnen het huishouden van het kind iemand is met koorts en/of benauwdheid.
* Als scholen de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen tot en met 6 jaar.

Uitzondering kinderen in groep 3 tot en met 8
Kinderen uit groep 3* tot en met 8 mogen wél naar school/BSO als zij klachten hebben zonder koorts en/of benauwdheid EN zij getest zijn op het coronavirus en de uitslag negatief is.
* Als scholen de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen vanaf 7 jaar.

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl