Nieuwsflits 18-3-2021

18 maart 2021

Nieuwsflits nr 7, 18-3-2012

Belangrijke data:
23 maart: lenterapporten mee naar huis;
29 maart- 1 april: week waarin de rapport-/voortgangsgesprekken worden gevoerd;
2 april: Goede Vrijdag, vrij;
20 en 21 april: IEP-toets groep 8;
23 april: aangepaste Koningsspelen op school;
26 april - t/m 7 mei: meivakantie.

Na een jaar waarin corona gelukkig buiten de schooldeuren bleef, hebben we vorige en afgelopen week toch enkele besmettingen gehad. Gelukkig was het leed ook snel weer geleden en zijn vrijwel alle kinderen weer op school. Laten we hopen dat het hierbij blijft, maar we weten ook dat wij het helaas niet voor het zeggen hebben.
Dank voor alle begrip voor en medewerking bij toch weer even wat ongemak voor ouders!

Activiteiten: gaan ze door of niet?

In het voorjaar zijn er altijd tal van activiteiten voor de kinderen. Denk aan schoolvoetbal, Koningsspelen, bezoek aan Kamp Vught voor groep 8, de avondvierdaagse, schoolkamp en zo nog meer.
Wij weten inmiddels dat het meeste niet doorgaat of dat er een aangepaste vorm gezocht wordt.
De Koningsspelen zullen anders zijn dan voorgaande jaren, wij zullen iets op of rond het schoolplein gaan doen en daar zullen we iets feestelijks van maken. Het ontbijt gaat niet door.
Het schoolkamp is nog even een twijfelgeval. Wij weten niet wat in mei wel of niet mag, dus wij tasten nog in het duister. Wel zullen wij binnenkort een keer -digitaal- bij elkaar komen, om toch aan de voorbereidingen te beginnen. Het kleuterfeest is verplaatst naar juni, dan zal hopelijk meer mogelijk zijn en de kans op mooi weer is weer net iets groter.
De andere activiteiten gaan definitief niet door. Heel jammer, maar laten we hopen dat volgend schooljaar alles weer gewoon georganiseerd kan worden. Laten wij ons nu maar richten op alles wat wel kan en daar iets leuks van maken!

Enquête oudertevredenheid

Een tijdje geleden heeft u inloggegevens gekregen voor de vragenlijst oudertevredenheid. Enkele ouders hebben deze al ingevuld, een groot deel nog niet. Denken jullie eraan om deze voor 29 maart in te vullen? Jullie input is belangrijk, want het geeft ons een beeld van welke successen wij mogen vieren en waar wij nog wat kunnen en moeten verbeteren.

Een lichtpuntje in donkere dagen

Wat een ontzettend lieve attentie kreeg het team vorige week!
Zelfgemaakte kaarsenhouders met een lief kaartje. Dank je wel Fieny!

Groep 1 en 2

Project Letters en het voorjaar.
De afgelopen weken stonden LETTERS centraal tijdens onze lessen. Welke letter ken je? Wat is de eerste letter van je naam? Wat is een woord en wat een zin? Wat rijmt op… enz. enz. Het boek “Het letterwinkeltje” hebben wij dan ook uitvoerig voorgelezen en behandeld. Verder hebben wij veel  gespeeld in ons letterwinkeltje en zijn er tijdens onze werklessen de nodige letters geknutseld met als hoogtepunt natuurlijk het bakken van letterkoekjes. Malika bedankt voor je hulp en natuurlijk ook Peter van AH in Sleeuwijk, die het wederom mogelijk heeft  gemaakt dat onze koekjes daar gebakken konden worden. Via de link naar Padlet, die de kleuterouders hebben ontvangen, kunt u de rest van de foto’s bekijken.

Deze week zijn wij gestart met een project Lentekriebels.  Voorjaarsbloemen, jonge dieren, maar ook de paashaas zullen uitgebreid aan bod komen. 
Deze week zijn we begonnen met de voorjaarsbloemen. Hoe groeien de bloemen? Komt de bloem uit een bol of uit een zaadje? We kijken naar de kleuren van de bloemen en de verschillende soorten.  We bespreken diverse begrippen zoals kort/ lang, veel/ weinig. Uiteraard wordt er weer veel geknutseld, gezongen en spelen we nu in onze voorjaarswinkel.

Fijn weekend, de kleuterjuffen.

Groep 3 en 4

Wat een rare week hebben we achter de rug. Paniek door de besmettingen, kinderen die verkouden zijn, in de klas en ook online lesgeven. En dan ook nog verschillende cito toetsen maken. Volgende week krijgen de kinderen hun rapport en is er tijd voor een gesprek. Nog niet iedereen heeft het rapport op school ingeleverd.

Zwemmen
Van de regering mogen we maandag weer gaan zwemmen. Fijn! We hopen dat er nog genoeg tijd is om dit schooljaar nog een diploma te halen.

Lentekriebels
Het was ook de week van de "Lentekriebels". We hebben gesproken over het verschil tussen meisjes en jongens en dat een jongen ook op een jongen verliefd kan worden en een meisje op een meisje. En op welke manier ze dan toch kinderen kunnen hebben. We hebben er over gezongen en een tekening gemaakt.

Opschoondag
Dinsdag was de landelijke opschoondag. Daar hebben wij aan mee gedaan. Twee vuilniszakken vol met afval was het resultaat. Jeanine bedankt voor de begeleiding.

Tanden
Omdat we in de klas lunchen en dit overzichtelijk is, zijn er regelmatig kinderen die na de lunch hun tandenpoetsen. Misschien een tip voor jullie?

Fijn weekend, Annelies en Ria

Groep 5 en 6

De eerste periode op school
Na de thuiswerk periode waren we wel weer toe aan gezellige activiteiten samen. Dat schreven we ook al in de vorige nieuwsflits.
We hebben weer veel gedaan samen, kanjerlessen en andere activiteiten die ons samen weer tot kanjergroep 5 en 6 maken. 
Een voorbeeld was een opdracht waarbij ze alle stoelen uit het lokaal moesten krijgen. Maar zonder praten, en zonder de vloer aan te raken. Dat was een heel gepuzzel maar door samen te werken kwamen ze er toch snel uit.

Door het thuiswerken hebben we minder kunnen doen aan de lessen wereldoriëntatie. Ook hebben we de eerste weken even extra ingezet op rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Vanaf nu zijn we weer volledig op stoom en draaien we ons gewone programma weer.

Spreekbeurt
Wat genieten we op maandag toch telkens weer van de spreekbeurten. We zijn al veel wijzer geworden over allerlei onderwerpen. Omdat we een paar weken geen spreekbeurten hebben kunnen geven door het thuiswerken hebben we nu zelfs even twee spreekbeurten op een dag. Ik werd erop gewezen dat de link in Classroom, waarin uitgelegd staat hoe je een spreekbeurt maakt, het niet meer deed. Als het goed is staat hij er nu weer goed in en kan hij weer gebruikt worden. Ook de data van de spreekbeurten staan erin.

Huiswerk
“Juf, wanneer krijgen we nou huiswerk?” Is een vraag die we regelmatig krijgen. De kinderen hebben er zin in dus we gaan er nu dan ook echt aan beginnen. Vanaf vrijdag krijgen de kinderen een blad met redactiesommen (verhaaltjessommen)  mee in een hoesje. Via Parro meer informatie.

Afvalwijzer
Deze week kregen we van de gemeente alles wat we nodig hebben om afval te gaan rapen. Aangezien wij het belangrijk vinden als groep dat alles netjes en schoon blijft, gingen wij dinsdagmiddag op missie. We hebben een deel van Oudendijk en de Middelvaart afvalvrij gemaakt. We hebben heel wat gevonden, wel drie zakken vol. Soms moesten we ook wat verder de sloot in om iets te kunnen grijpen. Gelukkig hebben we geen kinderen uit de sloot hoeven halen 🙂

Citotoetsen
We zijn weer begonnen met het toetsen in de klas. Ook dit verloopt een beetje anders dan anders. Doordat we de toetsen wat later afnemen dan we normaal gesproken gewend zijn, zullen in het rapport volgende week deze uitslagen nog niet meegenomen worden. Wel alle uitslagen tot nu toe. Wij gebruiken de informatie uit de Cito vooral om een analyse te maken van wat al goed gaat en waar we nog extra op in kunnen gaan zetten

Week van de Lentekriebels
Ook dit jaar neemt onze school weer deel aan de landelijke Week van de Lentekriebels. Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels “Seksuele en genderdiversiteit”. Lesgeven over seksuele diversiteit is sinds 2012 verplicht. Onderwijs over seksuele en gender diversiteit draagt bij aan een school en een samenleving waarin iedereen geaccepteerd wordt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Groep 7 en 8

Daar sta je dan op maandag en dinsdag naar een klas zonder kinderen te kijken... Helaas moesten we even in quarantaine en maandag kon er getest worden. Weer even kort terug naar onderwijs op afstand. Woensdag was er gelukkig weer enige drukte in de klas. Niet iedereen was er nog, maar wij hopen dat volgende week de klas weer helemaal vol zit!
Testtaal en schooltaal kunnen elkaar wel eens kruisen en leiden tot heerlijke spraakverwarring:
"Mijn kind is negatief".
"Oh, ik zie niets aan hem/haar. Hij/Zij is vrolijk en gezellig en doet goed mee met de les".
Zo krijg je leuke gesprekken die volledig langs elkaar heen gaan!

Cito's en rapporten
De tijd van het afnemen van de Citotoetsen is weer aangebroken. Eigenlijk zou dit eind januari gebeuren, maar toen zaten we allemaal thuis. Wij hebben de kinderen na het weer op school komen en na de voorjaarsvakantie even de tijd gegeven om weer te wennen en op gang te komen en pas daarna deze toetsen af te nemen. Ze worden niet meegenomen bij het lenterapport - daar is de tijd te kort voor -, maar we kunnen de resultaten wel tijdens de rapportgesprekken bespreken.
Voor groep 8 is dit de laatste keer dat zij deze toetsen bij ons op school maken, de eerste van vele 'voor de laatste keer' dingen
De cijfers voor de spreekbeurten zetten we op het laatste rapport. Wij vinden het leuker om dit voor alle kinderen tegelijk te doen.
Volgende week dinsdag worden de lenterapporten meegegeven. Wij hebben nog niet alle rapportmapjes binnen, dus graag uiterlijk maandag meegeven! Er zitten pareltjes tussen hoor!

Overgang naar het VO
Zo ongeveer iedereen die volgend jaar naar het VO gaat, heeft een keuze gemaakt en zich ingeschreven. Op het laatste moment hier en daar nog een keuze voor een andere school, het is wikken en wegen. Spannend allemaal!
De komende tijd gaan wij zorgen voor de overdracht van gegevens naar de VO-scholen. Dit zal naast de NAW-gegevens bestaan uit een overzicht van belemmerende en stimulerende factoren op verschillende gebieden die wij bij de kinderen zien, de toetsresultaten, echt belangrijke notities over bijvoorbeeld RT of anderen begeleiding en dat was het dan wel. Onderzoeksverslagen sturen wij nooit mee, die zijn van jullie en het is dan ook aan jullie om die wel of niet te delen.
De resultaten van de IEP-toets (komen na de meivakantie), sturen wij later door naar de VO-scholen. Daarna is alles rond en zullen op een gegeven moment uitnodigingen komen om kennis te komen maken met de nieuwe klas en de mentor.

Tweede Kamerverkiezingen
De afgelopen weken hebben wij aandacht besteed aan de verkiezingen. Waar gaan we voor kiezen? Hoe komen we tot onze keuze? Waar kun je allemaal over/ voor kiezen? Hoe overtuigen politici ons?
We hebben een les gekeken naar heel moeilijke stellingen, die echt van politieke partijen komen en over de volgende onderwerpen gingen: alcohol, roken en drugs, sport en gezondheid, kinderrechten, klimaat, armoede, dierenwelzijn, discriminatie. Wat vind je ervan en waarom? Vooral dat laatste is heel lastig. Dat merken wij bij allerlei andere lessen ook. "Vind je dit goed/slecht?" "Ja/Nee". "Waarom?" "Nou, gewoon". Een volgende stap was om met elkaar een echt debat te voeren. Dat was helemaal ingewikkeld. Niet alleen je eigen argumenten bedenken, maar ook die van de andere partij kunnen inschatten en weten hoe je die weerlegt. Het was heel leuk om te zien wie dit al best een beetje konden en wie er ook stevig stonden. De veelzijdigheid aan argumenten was heel leuk en vaak ook heel geestig. Bijzonder hoe kinderen naar deze onderwerpen kijken. Het bleek toch wel een vak apart te zijn!

Week van de Lentekriebels

Deze week gaan wij in de middag na Citogeploeter een begin maken met aandacht voor de week van de Lentekriebels. Dit is een week waarin ieder jaar een thema over weerbaarheid, relaties en seksualiteit centraal staat. Dit keer is dat seksuele en gender diversiteit. Omdat wij hier maandag en dinsdag geen aandacht aan konden schenken, gaan wij hier volgende week nog even mee door.
Mochten de kinderen hier thuis vragen over stellen of het onderwerp bespreken, dan weten jullie waar het vandaan komt. Bij vragen kunnen jullie natuurlijk bij ons terecht.

Goed weekend!

Jakobien en CarienTel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl