Nieuwsflits 15-4-2021

15 april 2021

Nieuwsflits 15 april 2021

Belangrijke data:
23 april: Koningsspelen op het plein
26 april - 7 mei: meivakantie
13 april - 14 april: hemelvaart

We gaan alweer de meivakantie in en daarna gaat het al heel snel richting het einde van het schooljaar! Altijd een drukte van belang, want op de een of andere manier moet er altijd nog héél veel gebeuren in de laatste maanden.
Nu ons maar even richten op wat er nu nog staat te gebeuren. Vrijdag 23 april gaan wij in aangepaste vorm de Koningsspelen houden. Iedere groep speelt buiten allerlei leuke spelletjes, natuurlijk in oranje tenue, en wij zorgen ervoor dat het ondanks alles toch feestelijk en gezellig is! Daarna begint de meivakantie en de grote vraag is of wij daarna wel of niet op kamp gaan?! Het is allemaal nog heel onzeker, maar wij zijn toch begonnen met de voorbereidingen. De kans is groot dat wij pas vrij laat horen of het licht op groen springt of toch rood blijft. Zodra er zekerheid komt, laten wij jullie dat direct weten en dat kan pas in de vakantie zijn. Wij kunnen hier ook niets anders van maken. Het kampboekje komt wel alvast jullie kant op en dan kunnen we alleen nog maar heel hard duimen!
Mocht het allemaal niet doorgaan, dan beginnen we 10 mei gewoon op school en dan hopen we later in het schooljaar nog iets leuks te doen met elkaar.

Wij wensen jullie nu alvast een fijne en goede meivakantie toe!

Verkeersveiligheid!

Een verkeersveilige schoolomgeving, dát is waar de werkgroep Verkeer Oudendijk, BS Oudendijk en Veilig Verkeer Nederland samen voor gaan! De werkgroep Verkeer Oudendijk is opgericht na een aantal bewonersbijeenkomsten die geïnitieerd waren vanuit de gemeente. Onze groepsleden zijn allen woonachtig in Oudendijk en in de meeste gevallen zijn wij ook ouder van kinderen die naar BS Oudendijk gaan. 

Uit de bewonersenquête die onze werkgroep heeft uitgezet in de gehele kern Oudendijk kwamen onder andere zorgen over de verkeerssituatie rondom school naar voren. Wij zijn benieuwd hoe jij de situatie tijdens het halen en brengen van de kinderen ervaart. Vul daarom alsjeblieft deze vragenlijst uiterlijk 30 april in. Het kost hooguit twee minuten van je tijd en kan ook op de telefoon worden ingevuld en is van grote waarde. Dankjewel!

Tot slot sturen wij jullie via de mail nog een flyer toe van Veilig Verkeer Nederland over een veilige schoolomgeving met interessante facts en figures, tips en oplossingen. Meedoen is makkelijk!

De werkgroep Verkeer Oudendijk,

Annemarie, José, Marco, Ruth, Corina, Diana en Esther

Veilig halen en brengen!

Bij onze school zijn afspraken gemaakt over het parkeren tijdens het halen en brengen van de kinderen. De regel is: er mag  ’s ochtends van 8.00 uur tot 8.45 uur en ‘s middags van 14.45 uur tot 15.15 uur niet geparkeerd of gestopt worden in het gebied van de rode strepen op de foto. Dus ook niet parkeren voor het OVO. (dit i.v.m. achteruit rijden bij weg rijden)
Dit geldt ook voor oma's, opa’s  en anderen die uw kind(eren) wel eens brengen of halen. Verder graag  parkeren aan de kant waar u vandaan komt, dus niet voorbij de school rijden om te kijken of daar nog een beter plekje is. De kans weer te moeten keren is groot, waardoor het voor de school drukker en onoverzichtelijker wordt.

De verkeerswerkgroep.

Oproep van de MR!

We zijn voor komend schooljaar op zoek naar een nieuw MR lid voor in onze oudergeleding

De MR bestaat uit 4 personen, dit zijn 2 ouders (Arnout Dekker en Wouter Jetten) en 2 leerkrachten (juf Ria en juf Annelies) Aan het einde van dit schooljaar gaat Arnout zijn zoon (Beer) naar de middelbare school en nemen we dus ook afscheid van Arnout in de MR. En daarom zijn we op zoek naar iemand die onze MR wil komen versterken. 
Taken van de MR zijn: 
De MR heeft binnen de school een adviserende stem dan wel instemmingsbevoegdheid. Zij behartigt de belangen van de ouders, hun kinderen en het onderwijzend personeel in onder andere de volgende zaken: het schoolplan, voorzieningen ten behoeve van leerlingen, taken van het personeel, organisatie van de school, besteding van middelen en regels op het gebied van gezondheid en veiligheid. 

We hopen van jullie te horen! 

Reacties kunnen naar: MR@bsoudendijk.nl

Resultaten vragenlijst oudertevredenheid

Enige tijd geleden hebben jullie een link naar de vragenlijst ontvangen met het verzoek de vragen in te vullen. Twee weken geleden was de deadline en hebben wij de resultaten met elkaar besproken. Wij hebben van jullie te horen gekregen dat wij veel successen mogen vieren, op een klein maar niet onbelangrijk punt een stapje mogen zetten en ook wij kregen een rapportcijfer: een mooie 8! Uiteraard zijn wij daar blij mee!

Groep 1 en 2

Pasen en voorjaar.
De afgelopen weken zijn  er allerlei zaken aan de orde geweest die hiermee te maken hebben. Zo hebben wij heerlijk gezongen over de lente en de paashaas, geknutseld  over Pasen, gespeeld in ons voorjaars-winkeltje en nieuwe bloemennamen geleerd, enz. enz. Een breed thema waarbij voor ieder kind wel iets nieuws en interessants te leren was. Het digitale tijdperk waarin wij leven is hierbij een grote aanvulling, de kinderen vonden de filmpjes over de geboorte van de kuikens en jonge dieren namelijk erg leuk. Omdat wij nog niet alles hebben behandeld staan de jonge dieren de komende 2 weken ook nog centraal tijdens onze lessen. En…. wij hebben kikkerdril! Wij gaan de metamorfose  van de kikker ook nog behandelen en uitvoerig volgen. Mocht u ook nog wat kikkerdril vinden, wij houden ons aanbevolen!

Eieren zoeken en high tea.
De laatste schooldag voor Pasen hebben er nog 2 leuke activiteiten plaatsgevonden. De paashaas had in de schooltuin namelijk eieren verstopt en wij waren de gelukkigen die ze vonden! Er waren zelfs 2 gouden eieren bij en Ilse en Ruben vonden ze! De geluksvogels  kregen een heuse chocolade paashaas. Ook de gezellige high tea, met de overheerlijke taart van Reem, was weer een groot succes! Reem hartelijk dank, de taart was mooi, groot en lekker!! 

Juf Willemien.
Deze week is het zwangerschapsverlof van juf Willemien officieel begonnen. Zij kwam nog even gezellig langs om ons te trakteren op een heerlijk ijsje en wij hebben haar wat leuke cadeautjes gegeven en een boek met prachtige tekeningen. Over enkele weken hopen wij haar weer te zien, maar dan met haar dochter! Juf Willemien tot gauw en geniet nog even van je rust!!

Fijn weekend,

de kleuterjuffen

Groep 3 en 4

De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken zijn afgerond, we zijn met goede moed begonnen aan het laatste kwartaal van het schooljaar. Behalve het elke dag lezen, schrijven, spellen en rekenen is er ook tijd voor andere vakken.

Boomwhackers
Behalve zingen, besteden wij op school ook aandacht aan toonladders en muzieknotatie. Dat doen we o.a. met behulp van boomwhackers. De tonen komen overeen met de witte toetsen van de piano. Winston speelde een toonladder van C naar C en wij speelden het na op de boomwhackers. We hebben ook hoge en lage tonen leren onderscheiden en verschillende ritmes. Het was erg leuk om te doen

Nationale Buitenlesdag 2021
Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom hebben we dinsdag 13 april meegedaan met de Nationale Buitendag. We hebben ervaren dat je ook buiten je woordrijtjes kunt lezen, de ei/ij woorden kunt oefenen, meervouden kunt zoeken en sommen kunt maken in een levend ganzenbordspel. De kinderen vonden het heerlijk.

Fijn weekend,

Annelies en Ria

Groep 5 en 6

Huiswerk
We zijn begonnen met het beloofde huiswerk met redactiesommen/ verhaaltjessommen! Veel kinderen vinden het lastig om de sommen uit de context van het verhaal te halen. Daarom voor thuis enkele tips:
TIP 1. Wat voor soort som is het?
1. Je kijkt samen met je kind wat voor soort som het is (optellen, minsommen, vermenigvuldigen, et cetera). Je doet dit eerst als ouder voor. Kijk hierbij ook goed naar de vraag die in het verhaaltje wordt gesteld. Op welke vraag moet ik antwoord geven? En welke informatie heb ik daarbij nodig? In verhaaltjessommen in hogere groepen zit ook vaak informatie die helemaal niet relevant is.
2. Schrijf de som op. Ook dit doe je als ouder de eerste keer (of keren) voor.
3. Reken de som uit. De som wordt uitgerekend net als bij gewone, kale sommen.
4. Controleer het antwoord. Controleer altijd het antwoord. Doe dit als ouder ook voor.

Al deze stappen doe je eerst als ouder hardop voor bij een aantal sommen. Daarna doe je dit samen met je kind. Je laat je kind dus ‘mee vertellen’ wat jullie doen. Daarna is het de beurt aan je kind. Hij of zij mag nu hardop de som oplossen door de stappen te doorlopen.
Als dit na een aantal keer (of na vele keren) goed gaat, dan ga je over op fluisteren. Je kind lost de sommen op en praat nu niet meer hardop, maar fluistert. De laatste stap is het ‘internaliseren’. Je kind lost de som op en doorloopt de stappen in zijn of haar hoofd.
TIP 2:
Je kind kan de verhaaltjessom ook tekenen om duidelijk te krijgen wat de som die in het verhaaltje verstopt zit nu precies is. Je kunt dit natuurlijk ook met echte voorwerpen doen. Denk aan legoblokjes, koffiebonen en munten.

Buitenles
Dinsdag was het Nationale buitenlesdag. Gelukkig waren er die dag geen sneeuwbuien meer, maar zelfs af en toe een lekker zonnetje. We hebben onze spellingsles lekker rennend buiten gedaan. En ook ‘s middags hebben we nog even buiten kunnen werken. Dat smaakte wat 5 / 6 betreft naar meer buitenlesdagen!

Tafels oefenen
In groep 4 is de basis gelegd voor het oefenen voor de tafelsommen, maar dit blijft in alle opvolgende groepen erg belangrijk. Het is bijvoorbeeld weer de basis voor het begrijpen van de deelsommen, dit weer voor cijferend delen en ga zo maar door. 
We oefenen dus volop! We bewegen er vaak lekker bij, zo zijn meteen de rechter en de linker hersenhelft actief en onthouden we de sommen beter! Oefenen jullie thuis ook al?
Dit kan bijvoorbeeld met een bal tegen de muur of door met elkaar over te gooien. Zo blijft het ook leuk!

Pasen
Donderdag 1 april lagen er voor ons eieren verstopt op het plein. We konden niet wachten om ze te gaan zoeken! De twee gouden paaseieren waren erg goed verstopt en werden, na een paar tips, gevonden door Zoë en Sarah. In de middag hebben we gezien hoe paaseitjes met de hand en met machines gemaakt worden. Daarna gingen we een nieuwe smaak paasei bedenken. Bananensmaak, marshmallow, hete pepers en nog veel meer

Fijn weekend!

Jetske en Roos

Groep 7 en 8

Alle rapporten zijn uitgedeeld en gelezen, de gesprekken hierover zijn gevoerd, afspraken zijn daar waar nodig gemaakt en zo gaan we op naar de laatste periode van dit schooljaar. Ook tijd om weer nieuwe plannen te maken naar aanleiding van de behaalde resultaten op de Citotoetsen. Zo hebben wij ons een hele dag verdiept in cijfertjes, grafieken, tabellen en wat al niet meer en zo hebben wij al een aardig beeld wat ons en de kinderen nog te doen staat.

Onze bijzondere ondernemers!
Hoewel ze niet bij de KVK staan ingeschreven zijn er op basisschool Oudendijk toch een flink aantal bedrijfjes opgericht! Via een stappenplan en met een klein startkapitaal geleend van de school -natuurlijk officieel vastgelegd en getekend door beide partijen- zijn de kinderen gestart. Het is de bedoeling dat de kinderen met een kleine lening een bedrijfje oprichten, een marktonderzoek houden, een winstinschatting maken, producten en reclame maken en natuurlijk een boekhouding gaan bijhouden. Na terugbetaling van de lening is de winst uiteraard voor de ondernemer.
In de IDEE-fase kwamen allerlei wilde en originele plannen voorbij en daarvan zijn deze ideeën het geworden: een Lunch-to-go (met loterij!) op 't Rondeel, een WOII-museum, een Kunst- en Koekjesfabriek en een Shop met handmade haaraccessoires. In de BOUW-fase is er al flink geflyerd en prototypes en heuse marktkraampjes gebouwd. Het is geweldig om te zien hoe bij veel kinderen het enthousiasme vanaf spat! Zij vinden de vrijheid van een open opdracht heerlijk en kunnen zichzelf goed aansturen om alle taken (ook de minder leuke!) uit te voeren. Sommige ondernemers lijken wat overmoedig en nemen hierdoor een makkelijke houding aan. Anderen vinden het erg moeilijk om een focus voor het bedrijf te kiezen, het geleende geld te beheren of taken uit te voeren die minder leuk zijn.
Tot de meivakantie zijn dit mooie uitdagingen om mee aan de slag te gaan. De komende twee weken starten de meeste bedrijven met verkopen, dus mochten jullie wat jonge ondernemers in Woudrichem aan het werk zien, dan kan er bij hen geshopt worden!

Nationale buitenlesdag
In een heerlijke lentezonnetje konden we genieten van een een les botanisch stoepkrijten. Na een instructiefilmpje in de klas zijn de kinderen naar buiten gegaan, gewapend met telefoons en stoepkrijt. Met de tientallen miljoenen foto's en intelligente beeldherkenningssoftware op de app Obsldentify, hebben de kinderen allerlei stoepplantjes op het schoolplein en op de Oudendijk een naam kunnen geven. Met stoepkrijt zijn de namen erbij gezet, dus mochten jullie een rondje wandelen over de Oudendijk: kijk dan eens naar de natuur onder jullie voeten! Natuurlijk was het ook erg grappig om een voorbij wandelende hond of een klasgenoot op de foto te zetten en die bleek dan toch een andere plantkundige naam te hebben 😉

IEP..OEPS!
Afgelopen maandag hebben de kinderen een oefenboekje gemaakt van de IEP-toets. Om een of andere vreemde reden hadden zij zich ingesteld op een soort appeltje-eitje. Nou, dat idee hebben ze nu wel laten varen, dus dat is mooi. Sommige vragen waren makkelijk, sommigen weer wat moeilijker en wat is het toch belangrijk om goed te lezen! We hebben alles nabesproken en toen waren ze wel wakker geworden en van onderschatting was geen sprake meer. Volgende week woensdag en donderdag gaan ze dan voor het echie! Zij blijven in de klas en groep 7 gaat in de hal werken.
De kinderen mogen wat lekkers meenemen voor tijdens de toets, maar bij voorkeur geen bakken vol snoepjes waarvan het eten enorm veel gekraak en geknaag te horen geeft, de kinderen stuiterballen worden of waar heerlijk krakende papiertjes omheen zitten. Gewoon met mate en iets waar anderen geen last van hebben. Na de meivakantie komen de resultaten binnen.

Musical
Allemaal op afstand, maar wij zijn begonnen met de musical! Groep 8 moet uiterlijk vrijdag een vragenlijst voor juf Carina (serieus en met aandacht) hebben ingevuld en dat alles wordt dan naar haar gemaild. Zij maakt dan een verhaallijn en zo langzaam ontstaat er een script. Het oefenen zal deels onder haar professionele en gezellige leiding gebeuren en deels onder onze minder professionele, maar zeker zo gezellige leiding plaatsvinden. Het gaat allemaal goed komen, dus dat is een mooie opsteker in deze tijd!

Kam
Of het nou doorgaat of niet, we laten ons bepaalde voorpret niet ontnemen! De spelletjes voor de groep worden voorbereid, er wordt driftig gedanst voor de kampdans (ze moeten thuis ook oefenen!) en het is heerlijk om de lol die ze dan hebben te zien. Met Jos en Dinant zijn ook afspraken gemaakt, die gaan allerlei leuke spellen bedenken etc. Sommige dingen kunnen we ook gewoon op school doen en de dans opvoeren kan altijd! Als het niet doorgaat zal de domper groot zijn voor ons allemaal, maar dan hebben we er op een of andere manier toch wat mee gedaan.

De Tweede Wereldoorlog, Anne Frank, 4 en 5 mei
In deze tijd is er altijd aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en altijd in projectvorm. Dit keer staat Anne Frank centraal. Eerst hebben we de tijdlijn van de oorlog doorgenomen, om een beeld te krijgen van het verloop van en de belangrijkste gebeurtenissen in deze oorlog. Anne Frank, het zo bijzondere meisje met het prachtige door haar geschreven dagboek, is daarna centraal gezet omdat haar verhaal voor kinderen zo aansprekend is (overigens niet alleen voor kinderen). Zij hebben haar videodagboek gekeken en zelden was de klas zo muisstil. Uiteraard hebben wij allerlei onderwerpen en vragen besproken en het was heel bijzonder hoe dit alles de kinderen echt raakte. Het is ook onmogelijk dat dit alles je onberoerd laat. Sommigen willen nu echt het dagboek gaan lezen en dat juichen wij alleen maar toe.
Volgend schooljaar mogen wij de bijeenkomst in de kerk voorafgaand aan de Dodenherdenking organiseren, iets waar wij al vroeg mee gaan beginnen.

Supersnelle auto
Vanochtend krijgen de kinderen een techniekles van een docent uit het VO. Wij hebben ook nog geen idee van wat ze allemaal voor moois gaan maken, maar wij weten wel dat kinderen het leuk vinden om met techniek bezig te zijn en hoe leuk is het dat de VO-scholen in Gorinchem veel leuke activiteiten voor het basisonderwijs organiseren!
Wij zullen jullie via Parro wat beeldmateriaal toesturen.

Fijn weekend en ook alvast een heerlijke meivakantie na volgende week vrijdag!
Jakobien en Carien

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl