Nieuwsflits 27-5-2021

27 mei 2021

Nieuwsflits nr 9, 27 mei 2021

Belangrijke data:
1 juni: Algemene Ledenvergadering
29 juni: kleuterfeest
8 juli: doorschuifochtend (groep 8 ochtend vrij en om 13.00 uur weer op school)
13 juli: afscheid groep 8, musical
14 juli: groep 8 door het poortje
16 juli: Vossenjacht, vanaf 12.00 uur zomervakantie

Na de nodige vakanties en vrije dagen zo tussendoor zijn wij nu begonnen aan echt het laatste deel van het schooljaar. Nog zeven weken en dan begint de zomervakantie, het is bijna niet te geloven hoe zo'n jaar voorbij vliegt. Voor diegenen die willen weten wanneer de vakanties in het volgende schooljaar zijn: het vakantierooster staat op de website.
Helaas, maar ergens ook niet geheel onverwacht, konden wij niet op schoolkamp gaan. Wij rekenen er op dat wij volgend jaar alle schade dubbel en dwars goed kunnen gaan maken.
Gelukkig is er de komende tijd steeds weer iets meer mogelijk en dat is iets waar we nu toch echt wel naar uitkijken. De deuren weer open, activiteiten met en voor team, ouders en kinderen etc. Natuurlijk zullen wij ook dingen meenemen uit deze tijd, want wij hebben ook het nodige over onszelf geleerd en dat is alleen maar goed. Maar dit alles is met het oog op volgend schooljaar, nu gaan we ons richten op de laatste weken van dit schooljaar! Zoals eerder gezegd altijd een hectische tijd waarin heel veel moet gebeuren: afscheid groep 8, Cito-toetsen afnemen en analyseren, rapporten schrijven, plannen voor volgend jaar maken/schrijven, warme overdracht tussen groepen, doorschuifochtend, klassen opruimen, kleuterfeest, Vossenjacht etc. Wij hoeven ons niet te vervelen!

Jullie zullen al wel ooit ergens gehoord of gelezen hebben dat er een heleboel geld in het onderwijs wordt gestoken om opgelopen achterstanden weg te werken: het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Wij weten inmiddels waar wij op kunnen rekenen en er wordt hard gewerkt aan een plan om deze gelden goed te besteden. De korte termijn krijgt aandacht, maar nog meer de effecten op lange termijn van het verbeteren van kwaliteit en inzetten op doelen die wij ons al gesteld hadden (de basis versterken en een vervolgstap zetten). Als het plan rond is zal dit met MR en het bestuur besproken worden.

Groep 1 en 2

Nowi
Zoals jullie weten is juf Willemien moeder geworden van een prachtige dochter Nowi. Wij hebben met de kinderen een mooie slinger gemaakt en een leuk speeltentje versierd. Eerdaags komt zij naar school en kunnen wij Nowi bewonderen en haar nogmaals verwennen.

Kriebeldiertjes
Wormen, pissebedden, mieren enz enz, allemaal diertjes die wij besproken hebben, over gewerkt hebben en gezocht hebben. Een leuk divers thema. Buiten de kriebelbeestjes zoeken met een loep, ze in een insectenpotje doen. Dan naar de ontdekhoek, ze uitgebreid bekijken en natekenen vonden ze wel één van de leukste dingen om te doen. Met prachtige resultaten! Van Renzo mochten wij zijn wandelende takken een dagje in de klas hebben en ook de naaktslak die over een papiertje liep en een spoor achterliet was leuk om te observeren.

Lammetjesdag nieuwe style. 

Klop, klop, wie is daar?
Dit is de titel van een kleuterboek. Omdat wij dit jaar, i.v.m. corona, geen Lammetjesdag kunnen organiseren, hebben wij  ervoor gekozen om de ouders van toekomstige nieuwe leerlingen te bereiken door een verhaal na te spelen en deze te plaatsen op sociale media, om zo onze leuke school te laten zien! De ochtend van de opnames hebben wij er een gezellige ochtend van gemaakt in de tuin van juf Apolonia. Marieke is druk bezig om er een leuk geheel van te maken, wij zijn erg benieuwd!! Marieke, Sybille, Marianne, Elly en Lieke, hartelijk dank voor jullie bijdragen!

Kanjer
En mochten jullie je kind horen zingen; Ik en een kanjertijger”, wij zijn ook weer begonnen met het voorlezen van het kanjer-verhaal voor kleuters en doen ook weer de bijbehorende lesjes. Voor wie nog nooit van Kanjer heeft gehoord, Kanjer is een lesprogramma die gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. En wie wil dat nou niet?!

Nieuw thema
Volgende week starten wij met een nieuw project; als ik later groot ben…  Diverse beroepen zullen aan bod komen, met als afsluiting ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest. Dit vieren wij op dinsdag 29 juni. Een enthousiaste groep ouders is al druk met de voorbereidingen van dit feest. We houden jullie op de hoogte.

Nieuwe leerlingen
Wij hebben weer 2 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, het zijn Elvin van der Horst ( groep1/2a) en Juli Verdoorn ( groep 1/2b) Wij wensen hen allebei een hele fijne tijd toe op onze school!

Fijn weekend,

Ingrid, Petra en Sjanie

Groep 3 en 4

Er is een einde gekomen aan alle korte vakanties. We hebben ervan genoten, maar gaan nu de laatste weken stevig aan het werk. De nodige leerstof wordt nog aangeboden en de Cito-toetsen worden afgenomen. We werken vooral aan het automatiseren van de sommen en de tafels. Sommige kinderen moeten ook nog veel leeskilometers maken.

Van Gogh
Een aantal weken geleden hebben we aandacht besteed aan warme en koude kleuren. In het kader daarvan hebben we de schilderijen van Van Gogh bekeken. In zijn latere werk werkte hij veel met kleurcontrasten. De koele kleuren versterken de warme kleuren. Daarna hebben de kinderen hun eigen tekening ingekleurd of geverfd in warme en koude kleuren.

Schoolkrant
Zoals je gewend bent, staat de schoolkrant in de bijlage van de e-mail. Deze keer is die door ons gemaakt. We wensen jullie veel leesplezier.
Fijn weekend,
Annelies en Ria

Groep 5 en 6

Gymmen in de gymzaal
We mochten afgelopen woensdag voor het eerst weer binnen gymmen. We hadden er onwijs veel zin in! Meester Mark en meester Toon hebben er gelijk een feestje van gemaakt door veel verschillende onderdelen klaar te zetten, die buiten allemaal niet mogelijk waren.
Zo gingen we touwklimmen, klauteren, balanceren en nog veel meer. Het was weer genieten!

Powermove
Juf Jetske heeft een studiedag gevolgd over energiek lesgeven. Neuroloog Erik Scherder kwam onder andere spreken over de werking van het brein en het belang van bewegen. We proberen vaak tussen de lessen door ook even te bewegen. Dit doen we door te dansen, sportieve oefeningen, spelletjes oefenen met een bal enz. We hebben hier nu onze powermove aan toegevoegd. Even dansen op muziek en als de muziek stopt dan laat iedereen hun powermove zien. Dit geeft gelijk een energieke boost, waardoor lichaam en geest weer gelijk op een positieve manier worden geactiveerd. Op de foto ziet u onze powermove!

Rekenen
Zoals u eerder hebt gezien, zijn we in de klas actief bezig met het automatiseren bij rekenen. Dit geldt voor het automatiseren van de tafels, maar ook het optellen en aftrekken tot 20 en vervolgens tot 100. Deze basis is erg belangrijk. Fenne kwam met het idee om dit met een balspel te oefenen, waarbij de kinderen voor een klasgenoot een som bedenken. Dit is soms nog best een uitdaging, waarbij je en een som moet bedenken en de bal gooien. Goede activatie voor ons brein!

Dansles 
Sara van der Stelt is één van de kinderen die recent jarig is geweest. Als de kinderen in groep 5/6 jarig zijn, dan mogen zij een kaartje kiezen uit onze verjaardagskoffer. Hierin zijn allemaal leuke activiteiten te vinden die de jarige zelf of met de klas mag doen. Sara wilde graag dansen op een gezellig liedje met de hele klas. Vol enthousiasme heeft zij een dans uitgevoerd op muziek, die wij weer met elkaar konden volgen! 

Fijn weekend,

Jetske en Roos

Groep 7 en 8

IEPerdepiep...HOERA!
Dinsdagmiddag kregen de kinderen in groep 8 te horen hoe zij de IEP-toets hadden gemaakt. Voor hen enorm spannend, maar ieder jaar ook weer voor ons. Wij zijn trots op de kinderen! Zij hebben eigenlijk allemaal op het niveau van hun advies gepresteerd, de een ietsje hoger, de ander een beetje lager, maar het zijn resultaten waar wij op hoopten en eigenlijk ook mochten verwachten gezien de capaciteiten die de kinderen hebben. Wij zijn blij dat ze dat nu hebben laten zien! Mooi om te zien hoe blij en trots kinderen kunnen zijn voor zichzelf, maar zeer zeker ook voor de ander. Het is altijd weer een bijzonder en ergens ook een ontroerend moment, het loslaten en de de nieuwe stap richting het VO is echt begonnen.

Musical
Bij het eerdergenoemde loslaten hoort ook een spetterend en knallend afscheid van hun basisschooltijd en dus is groep 8 begonnen met het maken van de musical. Juf Carina, onze lieve steun en toeverlaat bij deze grote klus, heeft op basis van input van de kinderen een geweldig script geschreven en zij is dinsdag op school geweest om zaken door te nemen en te oefenen. Zij komt in totaal nog vier keer en dat betekent dat wij daarnaast zelf nog heel veel tijd met de kinderen in de weer zullen zijn. Voor groep 7 zal het zo nu en dan wat onrustiger zijn, maar ze kunnen al wel een beetje zien hoe het er voor hen volgend jaar aan toegaat.
Belangrijkste voor nu is dat de musicalartiesten hun tekst kunnen dromen. Stampen, oefenen en alles wat nodig is om de tekst goed in het hoofd te krijgen.
Het idee is vooralsnog om de musical als vanouds in de hal te laten opvoeren, wellicht met iets minder gasten per kind en rekening houdend met de basismaatregelen en een livestream voor mogelijke thuisblijvers. Zo kunnen we toch met elkaar het afscheid vieren, met mooi weer na afloop gezellig buiten borrelen en er mooie avond van maken!
Wij gaan er hoe dan iets bijzonders van maken!

Seks, verliefdheid, genderdiversiteit, menstruatie, condoom etc.
Redenen genoeg voor veel gegniffel, ongemak, foute grappen etc. Als dat eenmaal voorbij is, dan gaan we er het eens echt over hebben! Naast het gesprek hierover konden de kinderen aan de slag met een webpad, was er ruimte om vragen te stellen via de vragendoos (heel bijzonder af en toe) en verder gaan we nog lessen volgen van schooltelevisie, het seksganzenbord en natuurlijk mogen lessen en materialen van Dokter Corrie niet ontbreken.
Werkelijk alles is bespreekbaar en dat maakt het ontwapenend en bijzonder. De kinderen voelen zich gelukkig zo veilig dat zij ook echt heel persoonlijke vragen durven te stellen en dat zegt veel over de groep. Na deze lessen zijn de kinderen hopelijk goed voorgelicht en gaat dat verder dan alleen seks.

Gymlessen en tweedehands fietsenmarkt!
Wij mogen weer de gymzaal in en dus gymmen we nu weer binnen. Er zijn daar toch net iets meer mogelijkheden om te variëren in de lessen. Heerlijk om alle stoeiende en ravottende kinderen te zien.
Binnenkort nemen de sportcoaches een motorische scan af, zodat wij een goed beeld hebben van de motorische ontwikkeling van de kinderen en weten waar wellicht extra ondersteuning nodig is. De gegevens zijn van en blijven op school.
Bijzonder ook dat de tweedehandsmarkt in fietsen van de voetbalvelden is verplaatst naar het Rondeel! Dezelfde oplettende ouder zag dat van de 26 fietsen er 15 zo meegenomen konden worden. Nou wonen wij hier nog in een veilig durp, maar dat zal niet overal zo zijn... Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, toch even de stevige doe-je fiets-op-slot babbel?

Nieuwe rekenmethode
Volgend schooljaar starten wij met een nieuwe rekenmethode en daarom werkt groep 7 nu in een overstapboekjes. Daarin komen alleen onderwerpen aan bod die beheerst zouden moeten zijn om goed met het boek van groep 8 aan de slag te kunnen en raken ze meteen gewend aan de manier van werken in de nieuwe methode. Wij horen terug dat de kinderen het prettig vinden, alles heel overzichtelijk is, er niet teveel tegelijk wordt behandeld en de uitleg die in het boek staat als geheugensteuntje heel duidelijk is.
Dit alles betekent dat wij nu niet in onze eigen methode werken en dus ook de bijbehorende toetsen niet maken. We zullen er zeker nog wat in werken, maar meer als herhaling van stof en om de basis te versterken.

Geniet van het weekend!

Jakobien en CarienTel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl