Basisschool Oudendijk ondersteunt leerlingen met dramalessen

15 november 2021

Sinds dit najaar is Basisschool Oudendijk een (gast)docente rijker: Sophie Ruthven-Stuart verzorgt dramalessen voor zowel de onder- als de bovenbouw. Allerlei aspecten van het vak drama, zoals creativiteit, zelfontwikkeling en presentatie, komen bij deze lessen op een speelse, maar vooral leerzame manier aan bod. Zeker na de eerste coronaperiode, waarin kinderen tijdelijk het groepsgevoel en een stukje sociale ontwikkeling hebben moeten missen, is het belangrijk hier extra aandacht aan te schenken. De dramalessen van Sophie zijn hiervoor heel geschikt. 

Meer dan een toneelstukje

Carien van Till, directeur van BS Oudendijk benadrukt dat het niet zomaar om ‘toneelstukjes’ gaat, maar om het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Kinderen leren zich te uiten en kwetsbaar op te stellen, samen te werken en aandacht te hebben voor de ander, feedback te geven en te krijgen. Allemaal manieren om zichzelf en hun klasgenoten beter te leren kennen en zowel hun eigen kwaliteiten als die van een ander te ontdekken.

Fouten maken is prima!

Cultuuronderwijs is binnen BS Oudendijk een belangrijke kernwaarde. Het gaat niet alleen om het aanleren van cognitieve vaardigheden, maar zeker ook om de individuele ontwikkeling van ieder kind en het openstaan voor elkaar binnen de groep. Dramadocent Sophie combineert met haar lessen de drie competenties die in cultuureducatie centraal staan: creëren, presenteren en sociale vaardigheden. Volgens de in Engeland geboren en opgegroeide gastdocent - tevens werkzaam als actrice en theatermaker en al 27 jaar woonachtig in Nederland - is het vooral belangrijk dat kinderen het gewoon gaan doen en daarbij fouten durven maken. Door nieuwe dingen uit te proberen, goed naar elkaar te kijken en luisteren en gebruik te maken van stem, mimiek, fantasie en emotie, leveren de dramalessen een bijdrage aan zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Extra steun voor herstel en ontwikkeling

Dankzij de NPO-gelden, die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs worden verleend voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, hoopt Basisschool Oudendijk haar leerlingen de komende twee jaar via de dramalessen een welgemeend steuntje in de rug te geven. Die extra aandacht verdienen ze!

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl