Nieuwsflits nr 1, 8 september 2022

8 september 2022

Belangrijke data:

12 en 13 september: informatieavonden
15 september: autoloze donderdag
28 september: start Kinderpostzegelactie (groep 7/8 om 12.00 uur uit)
1 oktober: schoolfeest

Nieuw schooljaar

We zijn weer vol enthousiasme en plezier begonnen aan een nieuw schooljaar! Dat de Oudendijkse feestweek ook gezellig meedeed, maakte de eerste week specialer en voor sommigen ook vermoeiender dan anders.
In de klassen is veel aandacht en tijd besteed, dat doen we nog, om elkaar te leren kennen, te werken aan een goede en gezellige groep en sfeer, de regels en afspraken duidelijk te maken en iedereen de tijd en de ruimte te geven om te kunnen wennen en er te zijn voor vragen en of dingen die net even mislopen. Wij zien mooie en goede dingen en het gaat weer een mooi sprankelend jaar worden!

Formatie
Het wordt voor het team ook een spannend jaar. Sommige ouders hebben in de wandelgangen aan het hek wellicht al wat gehoord, maar per 1 maart gaat juf Ria met pensioen na vele jaren met volle inzet en toewijding bij ons te hebben gewerkt. Daarnaast wil juf Jetske graag iets minder gaan werken, wat zij dan op donderdag en vrijdagochtend in groep 3/4 zal gaan doen. Dit gaat pas in als de vacature in groep 5/6 vervuld is. Juf Sjanie gaat dit jaar voor het laatst in de kleutergroep staan op donderdag en vrijdag, dus ook daar moeten we een oplossing voor bedenken. Voorlopig blijft alles zoals het is, maar wij gaan in feite op zoek naar twee nieuwe collega's voor groep 3/4 en groep 5/6 en iemand voor een dag bij de kleuters. Een puzzel en een enorme uitdaging in tijden waarin er een enorm tekort is aan leerkrachten.
In oktober zal een vacature tekst geplaatst worden die ook via social media gedeeld zal worden en natuurlijk vragen wij ook jullie om jullie netwerk aan te boren en ons te helpen daar waar mogelijk. Hoe dan ook, we zullen er wel uitkomen!
Wij houden jullie op de hoogte, maar vertrouw erop dat wij er alles aan zullen doen om het voor de kinderen zo rustig mogelijk te houden. Wij hebben al mogelijke noodscenario's aangestipt, dus er wordt geanticipeerd op de situatie dat het niet helemaal gaat zoals gehoopt.

Partytime!!

Naast al het gezellige in de klas en alles wat we doen om er een goede start van te maken (een goed begin is immers het halve werk) is het ook enorm belangrijk om de start van het schooljaar met elkaar te vieren. Elkaar weer even zien, nieuwe ouders welkom heten, een hapje, een drankje op een gezellig aangekleed schoolplein, wat wil een mens nog meer?!
Zet het in de agenda: 1 oktober houden wij ons schoolfeest!
Punt van aandacht: geef écht op of jullie komen en met hoeveel, want anders is het niet te doen om een passende boodschappenlijst te maken.

Waar zet de school zich dit jaar op in?

Wij gaan ons inzetten op de punten die wij hebben opgenomen in het NPO plan. Denk hierbij aan alles wat te maken heeft met het versterken van ons onderwijs in taal, rekenen en lezen, maar zeker ook aandacht voor de de sociale emotionele ontwikkeling (zo komt Sophie ook weer vanaf 17 oktober), alle randvoorwaarden die nodig zijn om de doelen te halen (denk aan ict, extra of andere leermiddelen en extra handen in de klas), de teamscholing in Eigenaarschap & Motivatie, het opbrengstgericht werken versterken, burgerschap schoolbreed in de vorm van projecten aanbieden, weer drie cultuurprojecten in een jaar, het versterken wat er nu staat of wat nog niet zo lang gestart is en zo is er nog veel meer op te noemen, maar dit geeft voor nu even een aardig beeld.
Voor vragen: jullie weten ons altijd te vinden!

Verkeerswerkgroep!

Woensdag 24 augustus hebben leden van de verkeerswerkgroep Oudendijk een folder uitgedeeld over onze parkeerafspraken. Voor wie het gemist heeft, hier nogmaals de folder. Samen proberen we de omgeving van de school zo veilig mogelijk te maken.

Donderdag 15 september is een autoloze schooldag in heel Altena. Er is weer een loopbus en we hopen weer veel kinderen te zien op de fiets, de step, rollerskates enz. Wees creatief.

De verkeerswerkgroep

Sommige bewoners aan de Oudendijk hebben hun stoep direct aan de weg liggen. Zij zouden graag zien dat ouders bij het halen en brengen de stoep niet als wegdek zien en er dus langs of omheen rijden.
Kleine moeite en blije bewoners!

Een nieuw gezicht!

Zoals jullie weten werken wij met onderwijsassistenten. Sommige uren zijn gekoppeld aan een arrangement, sommige uren bekostigen wij met werkdrukgelden en andere uren komen uit de NPO-gelden.
Juf Lisa loopt al heel lang bij ons rond, juf Willie is ook al bekend en vertrouwd en nu is juf Oumy erbij gekomen. Wij vinden het heel gezellig dat zij er is en hopen dat zij een goede tijd bij ons zal hebben!

Groep 1 en 2

Met welk vervoermiddel ga jij op stap?
Bij ons nieuwe thema staan de verschillende vervoermogelijkheden centraal. Welke zijn er? Welke geef jij de voorkeur en waarom? Waar stap je op de trein en wat moet je eerst kopen? Een uitgebreid thema met superveel mogelijkheden. Vorige week woensdag hebben we een ritje met de bus gemaakt. Voor velen was dit een hele belevenis, want ze waren nog nooit met de bus geweest. En… uiteraard hadden wij allemaal een ov chipkaart bij ons! Na de vraag of we ook een keer met het vliegtuig gaan, hebben wij ze naar jullie verwezen…. Uiteraard is er bij dit thema weer veel gespeeld, geknutseld, gezongen, gerekend enz. enz. Met als favoriet het spelen in onze bus in de huishoek. Marco en Anton, bedankt voor jullie hulp bij het uitzagen van de ramen van de bus. De komende weken werken wij nog verder over dit onderwerp.

Welkom!!
Dit schooljaar hebben wij 4 nieuwe klasgenootjes mogen verwelkomen, het zijn Jeppe Groefsema ( broertje van IJssel gr.3), Midas Verdoorn (broertje van Julie groep 1-2b), Eyah van der Kevie (zusje van Faye gr.1-2a) en Eliza Bruijne. Wij wensen ze alle 4 veel plezier op onze school!!

Gevraagd
Voor ons volgende project zijn wij opzoek naar een rubberboot (liefst kano model), die wij een paar weken zouden willen lenen. Hebben jullie er één, wij horen het graag.

Informatieavond
Maandag 12 september is onze informatieavond, hier willen wij jullie graag uitleg geven over het hoe en waarom we wat in de kleuterklassen doen. Jullie zijn welkom van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

Blinkende vloer!
In de vakantie is niet alleen het gebouw van buiten geschilderd, maar is binnen ook de vloer weer eens onder handen genomen. Die had zwaar te lijden gehad onder alle zanderige kleutervoetjes. Wat fijn dat Erica en Leonard dit hebben gedaan!
We kunnen er weer even tegenaan/

Vergeet niet onze bijlage te bekijken! Fijn weekend!

De kleuterjuffen!

Groep 3 en 4

Wat zijn we het schooljaar warm en druk begonnen dit jaar. Er was een gezellig feest op de Oudendijk en het was erg warm in de klas. Het is erg leuk om ieder jaar die verwachtingvolle gezichtjes te zien van de kinderen. Nu na 3 weken draait alles en zijn ze al aardig gewend. Het is fijn dat ze op onze school nog in de zandbak mogen spelen, daar zat je ’s morgens heerlijk in de schaduw.    

Infoavond
Zoals u weet is er maandag 12 september een infoavond. Enkele ouders kunnen niet komen, maar de regels, afspraken en schooltijden blijven bijna hetzelfde. Zo is ook in onze klas de woensdag waterdag , de donderdagmiddag speelgoeddag tot kerst en is het normaal dat het kind op tijd op school komt.  

We gaan er weer een gezellig schooljaar van maken.

Juf Willemien en juf Ria

Groep 5 en 6

De kop is eraf! 
We zijn dit schooljaar feestelijk en ook  warm begonnen. De eerste dag was weer even spannend, maar gelukkig went het ook weer snel. De eerste weken staan vooral in het teken van kennismaken, wennen, afspraken maken en vooral ook gezelligheid. 
Bij deze een aantal voorbeelden van activiteiten in de eerste periode: 

-Teken je persoonlijke grafiek. ( en ontdek vervolgens dat je echt allemaal anders bent)
-Kringactiviteit: ‘Ik neem mezelf mee en daar hoort bij…’ (We vulden hierbij iets in dat bij ons past en zo gingen we steeds verder de kring rond)
-Op een rij staan (zonder te praten met elkaar een rij vormen op lengte, leeftijd enz.)
-Bal zo snel mogelijk overgooien, waarbij iedereen aan de beurt moet komen.  

Open Monumentendag
We vallen met de neus in de boter om zo vroeg in het schooljaar al meteen een uitstapje te mogen maken. Samen met groep 7/8 zijn we uitgenodigd in Fort Giessen. Alvast dank aan alle ouders die willen rijden, zonder jullie had het niet door kunnen gaan. 


Gymlessen
De gymlessen worden dit jaar verzorgd door meester Remon. Tijdens de eerste gymles hebben we vooral gezellige samenwerk spellen gedaan. De kinderen zijn blij met deze vrolijke en enthousiaste meester!

Informatieavond
Op maandag 12 september nodigen we jullie allemaal graag om 19.00 uit voor de informatieavond van groep 5/6. Vooral bij de kinderen van groep 5, weten we dat dit best een overgang kan zijn. Huiswerk, langer gymmen dan ze gewend waren in groep 4, vrijdagmiddag ook naar school. We zullen op deze avond het een en ander toelichten en hopen jullie allemaal te ontmoeten. We zullen zorgen dat de koffie klaar staat.

Jetske en Annelies

Groep 7 en 8

Alle kinderen waarmee wij een heerlijk schooljaar mee gaan hebben!
Natuurlijk is het spannend! Groep 7 gaat een heleboel nieuwe stof, maar ook veel nieuwe vaardigheden leren; ze worden langzaam aan klaargestoomd voor het VO. Groep 8 is ondertussen al een heel eind op de weg naar het VO. Zij horen binnenkort hun voorlopige VO-advies, waar we nog even hard aan moeten trekken of waar wij juist iemand wat meer (zelf)vertrouwen moeten geven en daarna gaan ze gewoon hun stinkende best doen, net als alle vorige jaren en dan is het goed. Ook het jaar van 'alles voor het laatst' en afscheid nemen, dat maakt het jaar extra bijzonder. Groep 7 kijkt dan met grote ogen naar wat hen volgend jaar staat te gebeuren.

Wij hebben al veel gezellige dingen met elkaar gedaan om elkaar te leren kennen en een goede en gezellige sfeer te creëren, maar het allerbelangrijkste is toch altijd weer het maken van een recept voor een goed schooljaar. De basis van alles! Wat heb je daarvoor nodig en wat moeten we daarvoor doen? Het kost even tijd voordat het recept staat, maar dan heb je ook wat! Iedereen heeft het ondertekend, dus het is een stevige afspraak waar wij elkaar moeten en mogen houden.

Groep 7 moet echt even wennen en dat weten wij, het is ieder jaar hetzelfde, maar wij weten ook: het komt altijd goed!
Huiswerk, verplicht van alles oefenen, agenda's leren gebruiken, plannen, geen samenvattingen meer mee naar huis etc. etc. Tijdens de informatieavond die op dinsdag de 13e om 20.00 uur wordt gehouden, vertellen wij jullie daar veel meer over.

Gymmen
Jarenlang heeft meester Mark de lessen voor onze kinderen verzorgd, maar dat is dit jaar veranderd en nu staat meester Remon voor de groep. De kinderen zijn blij en enthousiast en dat zien wij ook bij meester Remon terug. Zo fijn dat de kinderen goede en enthousiaste gymlessen krijgen! Het wordt zeer zeker een mooi gymjaar!

HALT!
Invloed van de groep
Na jaren les te hebben gekregen van juf Lies van Stichting HALT kregen we vorige week les van juf Danique, die het stokje van haar heeft overgenomen. Dit schooljaar zal juf Danique nog een aantal onderwerpen met de klas komen bespreken, o.a. Gedrag online en Tolerantie en Respect.
Vorige week werd eerst uitgelegd wat Stichting HALT precies doet en wanneer je als jongere hiermee in aanraking kunt komen. Vervolgens kwam het thema "Invloed van de groep" aan bod. Groepsdruk ontstaat eigenlijk altijd als er meerdere mensen samen komen. Dat kan een positieve groepsdruk zijn, wanneer anderen iemand motiveren om iets te proberen wat hij eigenlijk heel spannend vindt, maar het meeste last heeft iedereen natuurlijk van negatieve groepsdruk. Hoe ga je daarmee om? Allerlei voorbeelden uit de praktijk kwamen naar voren: wat doe je als iemand vraagt of je ook een blikje Energydrank mee wil drinken, terwijl jij dat eigenlijk niet wilt? Hoe reageer je als een groep klasgenoten gaat spijbelen en jij eigenlijk gewoon naar de les wilt gaan, maar ook niet buiten de groep wil vallen? Jij hebt een keer geprobeerd om te vapen en je voelt je ontzettend rot, want je hebt het alleen geprobeerd omdat je je gedwongen voelde. Je wilde het eigenlijk niet eens proberen!
Er zijn 6 tips aangeleerd die je kunnen helpen in zo'n situatie:
1. Vraag je af: Waarom doe ik mee met de groep?
2. Doe alleen dingen waar je achter staat.
3. Durf 'nee' te zeggen!
4. Neem iemand in vertrouwen, praat met je ouders.
5. Zoek een medestander in de groep, help elkaar.
6. Verzin een smoes en loop weg.
De kinderen keken met grote verbazing naar de video: "Ook jij bent een kuddedier (ook al denk je van niet)" van het tv-programma Mindfuck. Ook volwassenen bleken grote moeite te hebben om met groepsdruk om te gaan. Zelfs als ze niet weten waarvoor ze in een rij staan!

Nieuwe methodes
Wij werken dit schooljaar met wat nieuwe methodes, die soms ook weer erg lijken op de oude. Waarom vernieuwen dan zou je denken? Taalverhaal.nu stopte met eigenlijk alle software, dus dan houdt het verhaal een beetje op. PIT, de opvolger, lijkt enorm op de oude methode, zit in een iets moderner jasje en heeft nog steeds dat wat wij goed vonden aan Taalverhaal.nu. Nog niet alles is binnen, dus antwoorden vinden en bekijken is nog een uitdaging zo nu en dan, maar het komt in orde.
Getal&Ruimte Junior Cloud. De oude digitale omgeving wordt vervangen door Junior Cloud en dat is even wennen, vooral voor de leerkrachten! Veel zoeken, sommige dingen lijken logisch, maar blijken toch anders te zijn, maar we denken maar dat het kinderziektes zijn en dat ook dit goed komt. Contact met de uitgeverij is zo gelegd als er vragen zijn.
Faqta: geen aparte boeken meer voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie/natuur(kunde), maar een methode die alles in zich heeft. Vorig jaar proef gedraaid en nu gaan we er echt mee werken. Veel mogelijkheden, ook hierin moeten we nog van alles gaan ontdekken, aansprekend voor de kinderen en keuze uit veel leerlijnen, losse thema's, leerstijlen, burgerschap, cultuur etc. Wij zijn enthousiast!

Maatklas
Vanaf maandag start de Maatklas weer. Een groep kinderen gaat dan met Jakobien aan de slag. Zij heeft al de nodige activiteiten en projecten voorbereid, alles is klaar voor een goed begin.

De eerste drie weken zijn voorbij, het allerspannendste is er een beetje af en wij vinden dat wij echt een heel gezellig en goed clubje hebben! Iedereen wil zijn of haar steentje bijdragen aan een mooi jaar, wat willen wij nog meer!
Alles in huis om er een geweldig mooi jaar van te maken met de kinderen, maar ook met jullie!

Fijn weekend!

Jakobien, Roos en Carien

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl