Nieuwsflits nr 2, 29 september 2022

29 september 2022

Belangrijke data:

1 oktober: schoolfeest
4 oktober: start Kinderboekenweek Gi-ga-groen
10 oktober: leesmarathon groep 5 t/m 8
12 oktober: Lammetjesochtend/peuterochtend
13 oktober: boekenmarkt
17 oktober: start dramalessen van Sophie

Gezellige gezamenlijke aftrap van het nieuwe schooljaar

Zoals ieder schooljaar hebben wij ook dit jaar samen met het bestuur het nieuwe schooljaar afgetrapt. Het bestuur zorgde voor lekkere hapjes en een drankje en zo hebben wij met elkaar een gezellig einde van de dag/begin van de avond. Even stilstaan bij waar we nu zijn en waar we met elkaar heen gaan en daarna tijd voor informeel samen zijn en shoptalk zoveel mogelijk naast ons neer te leggen.
Weer een invulling dat we samen voor onze school staan en daar ook samen veel tijd en energie in willen stoppen. Iedere keer toch weer bijzonder!

Schoolfoto's

Wij kregen van de schoolfotograaf het bericht dat slechts 30% van de gemaakte foto's is besteld. Nu is dit natuurlijk geheel vrijwillig, maar omdat dit percentage zoveel lager is dan wij gewend zijn, wilden we dit toch nog even onder uw aandacht brengen.

Feest!

Zaterdag is het dan zover: ons jaarlijkse schoolfeest. Er wordt door de feestcommissie hard gewerkt om er weer iets moois van te maken. Glitter, glam, Hollywood, allemaal dingen waar je je fantasie op los kunt laten.
Wij hopen dat het weer een beetje werkt, beetje kou is kwestie van warme trui, regen is vaak toch wat vervelender.
Tot zaterdag en we gaan er hoe dan ook een mooie middag van maken!

Teamtrainingen

Afgelopen woensdag zijn we begonnen aan de teamtraining Eigenaarschap & Motivatie. Leren leren hebben wij afgerond, dat is de basis voor deze volgende stap.
Wij willen met de kinderen daar komen waar zij zich eigenaar voelen van hun leerproces en -product en dus ook zelf aan de slag gaan om dingen te verbeteren of te versterken. Daarvoor is motivatie nodig, maar het zal ook de motivatie vergroten. Zij moeten wel weten hoe ze dat allemaal moeten doen en daar was het leren leren voor nodig.
Hoofdvragen zijn:
1. Waar staan we nu?
2. Waar gaan we heen?
3. Hoe komen we verder?
Dit hele traject koppelen we aan het rekenonderwijs.
Wij hebben hiernaar gekeken vanuit verschillende invalshoeken en eerst gekeken naar wat goed gaat en wat dus zeker behouden moet blijven en daarna wat verbeterd moet worden en mogelijk een actiepunt voor nu kan zijn.
Duidelijk is dat het automatiseren sterker kan en moet.
Ook hebben we een begin gemaakt van een doelenposter rekenen voor het eerste half jaar. Alle cruciale doelen komen op papier te staan en hangen we in de klas op, zodat kinderen weten wat we de komende tijd gaan doen en waar ze eigenlijk naartoe werken.
Het was een heel goede en zinvolle middag. Goed om met elkaar over het vak te spreken en van elkaar te horen wat wel en niet lukt en waarom en dat we met elkaar zien waar een vrij acuut verbeterpunt ligt.
We gaan de komende tijd de doelenposter afmaken, invoeren in de klas en over zes weken hebben we de volgende trainingsmiddag.

Gisteren hadden we een training over de methode Rekensprint. Een methode die ingezet wordt om het automatiseren te oefenen, op zowel groeps- als individueel niveau. Er is een mooie koppeling met het Barekamuurtje, wat voor ons heel fijn en handig is.

Verantwoording | Bareka Online Rekentoetsen

Wij houden jullie op de hoogte van ons leerproces en misschien helpt het om wat te weten als kinderen met een verhaal thuis komen!

Groep 1 en 2

Vervoer
In de kleuterklassen werken wij deze week voor het laatst over vervoer. En zijn veel vervoersmiddelen uitgebreid besproken, maar we komen er natuurlijk niet aan toe om ze allemaal uitgebreid te behandelen. Van onze bus in de huishoek wordt nog steeds dagelijks gebruik gemaakt en daar worden de leukste uitjes mee gemaakt! Ook stonden deze weken de letter V van verkeer en de B van bus centraal, hebben wij extra gerijmd en hebben de begrippen groot- klein, dik- dun, hoog- laag, enz. extra aandacht gehad tijdens onze lessen.

Gi-ga-groen
Ook wij doen vanaf volgende week mee met de kinderboekenweek. Naast dat er nog meer voorgelezen gaat worden dan wij nu al doen, hebben wij voor dit project 4 boeken uitgekozen die aansluiten bij dit thema  en die staan de komende weken centraal tijdens onze lessen. Op Padlet kunnen jullie zien welke het geworden zijn. 
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen en hopen er voor de kinderen weer een bijzondere en leerzame tijd van te maken. Helaas is de door ons te leen gevraagde rubberen kano nog niet opgedoken….. Wij horen het graag! Verder mogen de kinderen voor dit project knuffels van dieren die in het oerwoud leven meenemen. 

Dierendag 4 oktober
Om het voor de dieren ook een feestdag te laten worden, hebben wij ervoor gekozen om geen levende dieren mee te laten brengen. Huisdieren-knuffels zijn op 4 oktober van harte welkom en zullen de nodige aandacht krijgen.

Fijn weekend,

De kleuterjuffen

Groep 3 en 4

Faqta
Nee het is geen scheldwoord, maar de naam van onze nieuwe methode wereldoriëntatie. De
kinderen vinden het wel een leuk vak. Vorige week hebben we gepraat over verschillende
gezinssamenstellingen en werd het duidelijk dat een stamboom niet hetzelfde is als een boomstam.
Misschien is het een leuk idee om jullie eigen stamboom eens te tekenen en uit te leggen aan je kind.
Deze kan het dan mee naar school nemen en het vertellen aan de klas.

Creatief
De afgelopen weken hebben we monsters en ijsjes getekend en leuke beweegbare poppetjes
gemaakt. Bij dit laatste was het een uitdaging om te leren hoe je stof moet knippen. Dit alles was niet
gekoppeld aan een thema.
De komende weken gaan we aan het cultuurproject literatuur & Kinderboekenweek werken. Het
thema is: Giga groen…
Voor een groepsopdracht hebben we schoenendozen nodig. Het formaat maakt niet uit.

Speeluurtje
Donderdagmiddag is ons speeluurtje. Ze mogen dan ook eigen speelgoed voor binnen of buiten
meenemen. Zoals je kunt zien was er vorige week een dansoptreden buiten op het podium. Slechts
een half uurtje geoefend en op creatieve wijze de danskleding aangepast.

Iedereen een fijn weekend,
Juf Willemien en juf Ria.

Groep 5 en 6

Open monumentendag
Wat een leuke en leerzame middag hebben we gehad!
Verhalen over het fort, de waterlinie, het leven van de soldaten, het eten dat ze kregen (Rats, Kuch en bonen, wat zou het zijn?!), een heel oud museumwaardig kanon bekijken, met pontje overvaren (daar moest je dan wel wat voor doen) en dit alles verteld en laten zien door een bevlogen en geestige gids! Alle rijders en begeleiders: héél veel dank!!

Informatieavond
Op 12 september hebben we de informatieavond gehad. We hadden een flinke opkomst, hoewel er nog wel wat plekjes over waren. Toen iedereen voorzien was van een kopje koffie of thee konden we van start. Ook alle ouders hebben mogen ervaren hoe het is om een samenwerkopdracht uit te voeren. We konden jullie vragen gelukkig allemaal beantwoorden. Mochten er in de tussentijd nog andere vragen zijn, kom gerust even na schooltijd langs.   

Automatiseren
Om goed mee te kunnen doen tijdens de lessen van rekenen is heel belangrijk om sommen geautomatiseerd of zelfs gememoriseerd te hebben. 

geautomatiseerdgememoriseerd
antwoord binnen 5 sec berekening in stappen wordt in het hoofd gemaaktantwoord direct geen berekening meer in het hoofd

De beste manier om ergens goed in te worden is oefenen, veel oefenen!!
Als het uiteindelijk niet meer nodig is om een som in het hoofd uit te rekenen, maar het antwoord zonder nadenken gegeven wordt, dan is de leerstof gememoriseerd. Het zit nu in het lange termijn geheugen, daardoor komt er ruimte vrij in het werkgeheugen voor andere zaken. De kennis kan op ieder moment snel worden opgehaald.

Een voorbeeld van een Gouden Weken activiteit:

ALLES over MIJ in een ZAK!

Op dinsdag 20 september hebben we elkaar alweer een beetje beter leren kennen. Iedereen had een zak gevuld met 4 dingen die bij hen horen. Vervolgens zijn we in de klas gaan raden welke zak bij wie hoorde. Dat bleek helemaal niet zo makkelijk te zijn, maar wat hadden we een lol. Hier zien jullie een paar foto’s. 

De Gouden Eeuw
In de klas werken we aan het thema ‘de Gouden Eeuw’. We hebben het onder andere over de handel, de VOC schepen en de kunstschilders van die tijd. Naast de klassikale lessen wordt er ook online samengewerkt. Om het thema nog meer tot leven te laten komen doen we ook allerlei knutselopdrachten die passen bij het thema. Zo hebben we de huizen van de rijke kooplieden getekend met houtskool, de VOC schepen naar eigen inzicht op papier gezet, maar ook heuse zelfportretten zijn er gemaakt. Hieronder ziet u een deel van onze kunstwerken en foto's van één van de doe opdrachten, waarbij de kinderen een proefje deden met ecoline en witte bloemen. 

Groep 7 en 8

Open Monumenten Klassendag
Twee weken geleden zijn wij met groep 5 t/m 8 naar Fort Giessen geweest in het kader van Open Monumenten Klassendag. Een flink gezelschap dat op stap ging! Ouders en kinderen werden in drie groepen verdeeld en iedere groep kreeg een eigen rondleiding. Wij zijn er al heel wat jaren geweest, maar ieder jaar is het weer mooi om te zien hoe enthousiast en gedreven de gidsen het doen en de kinderen weten mee te nemen in hun verhaal.
De oude en nieuwe Hollandse waterlinie, het onderkomen van de soldaten, wat ze te eten kregen, de kruitkelder, hoe blij vleermuizen nu zijn met de kelders, een heel oud en bijzonder kanon bewonderen, met pontje op menskracht overvaren en nog veel meer. Het was een heel gezellige en leerzame middag!
Ouders, veel dank voor rijden en begeleiden!

Informatieavond
Wij hadden een aardig bezochte informatieavond, al hadden we ergens een iets grotere opkomst verwacht. We hebben zo goed mogelijk verteld hoe de jaren in 7 en 8 eruit zien en wat wij van elkaar mogen verwachten.
De stap naar groep 7 is best groot. Veel nieuwe leerstof, wat meer huiswerk, meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren leren, allemaal stapjes richting het VO. Groep 8 werkt naar het eind: (voorlopig)advies, welke punten zullen we nog op de i zetten, veel dingen voor het laatst, al met al een heel enerverend jaar.
Wij hebben uiteraard het filmpje over de Leerkuil laten zien, iets waar wij allemaal iets in herkennen, wie heeft er nou niet in die kuil gezeten?!
Wij zagen dat enkele ouders iets herkenden en dat was mooi om te zien. Als je het zelf (h)erkent, dan kun je ook je kind helpen.
Mochten er vragen zijn dan weten jullie ons te vinden en wij jullie ook! Zoals gezegd, we doen het samen!

Voorlopig VO-advies

Siko - de Vlinder > De School > Onderwijs > Voortgezet Onderwijs

Vorige week hebben alle kinderen in groep 8 hun voorlopige VO-advies gekregen. Een spannend moment en de zenuwen waren volop voelbaar en zichtbaar! Het is en blijft ergens een heel abstract verhaal, voor veel kinderen is eigenlijk niet voor te stellen wat een advies of niveau inhoudt. Ze weten wel naar welk gebouw ze willen, maar hoe het er in het VO verder aan toegaat is nog heel theoretisch. Sommige kinderen weten al wel heel goed wat ze later zouden willen gaan doen en dan kunnen wij goed aangeven wat ze daarvoor nodig hebben, maar juist ook dat meerdere wegen naar Rome leiden! Soms is de weg wat langer, maar geen enkele weg is afgesloten en juist die boodschap willen wij meegeven. Daarnaast adviseren we op basis van wat wij nu zien op cognitief en sociaal-emotioneel vlak, hoe hun werkhouding is wat de heel sterke stimulerende mogelijk compenserende en belemmerende mogelijk remmende factoren zijn, maar wij hebben geen glazen bol waarin wij zien hoe zij zich verder gaan ontwikkelen. Puberteit, nieuwe vrienden, belang van school in hun leven etc. Dat is iets wat wij allemaal moeten afwachten. Kinderen kunnen nog gaan vliegen, maar ook de prioriteit elders leggen.
Voor nu mogen de kinderen heel trots zijn op waar ze nu staan, er kunnen zeker nog stappen gezet worden en dat hebben we ze ook meegegeven. In februari komt het definitieve advies en in april maken ze dan de IEP-toets die zeker nog een rol speelt.
We gaan er nog flink tegenaan met elkaar!

Kinderpostzegels

Woensdag zijn de kinderen op pad gegaan om Kinderpostzegels te verkopen.
Elk jaar zetten duizenden basisschoolkinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld! De actie is opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Wisten jullie dit allemaal?
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie bestemd. Samen geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen. 
Paar praktische punten: de kinderen lopen nooit met geld over straat, het betalen gaat digitaal of per machtiging. Bestellingen gaan via een QR-code die op hun verkoopmap staat. Alle bestellingen worden per post afgeleverd, dus rondbrengen hoeft ook niet meer. Het is allemaal dus veilig, efficiënt en leuk om te doen.
5 oktober is de laatste verkoopdag, 6 oktober willen wij alle enveloppen binnen hebben!
Laten we gaan voor een mooie bijdrage voor dit goede doel!

Het geleerde in de praktijk brengen!
Voor de teamtraining moesten wij ook een hoofdstuk uit een boek over rekenonderwijs lezen, wat ons veel inzicht en inspiratie bood.
Automatiseren is iets waar wij flink mee in de weer zijn en wij proberen ook altijd te controleren of we het lesdoel behaald hebben, maar over dat laatste hebben we wel wat nieuws geleerd. Dus dat gaat natuurlijk meteen uitgeprobeerd worden! De kinderen zag je al denken: daar gaan we weer!
Drie sommetjes op een post-it beantwoorden en die bij het naar buiten lopen op de deur plakken en 's middags (eens per week) een rekendictee over de vorige lessen en een redactiesom. Het gaf ons heel veel informatie, maar de kinderen zagen ook veel bij zichzelf en dat was het mooiste.
Meteen een aanknopingspunt om door te gaan op daar waar we vorig jaar waren gebleven: stel een klein, haalbaar en passend doel op voor de komende week. Hoefde niet per se aan rekenen gekoppeld zijn, al kwamen daar ook mooie doelen naar voren, maar het moest iets raken wat zij anders of beter wilden doen. Wij zagen een leerlinge driftig oefenen met breuken, geheel op eigen houtje, helemaal geweldig!
Er is van alles opgeschreven en daar gaan we eind van de week op reflecteren.
Is allemaal weer even wennen, maar het feit dat kinderen al heel goed konden benoemen, ook na de controlevragen, waar ze nog meer mee moeten oefenen, was een feestje!
Stap voor stap en dan komen we (de kinderen en wij) er wel!

LEV2Choose

Stichting Chris en Voorkom!

Morgen krijgen de kinderen een dag geheel anders les. Vanuit de gemeente wordt aan scholen lessen weerbaarheid geboden die gegeven worden door Stichting Chris en Voorkom! Wij hebben natuurlijk onze Kanjerlessen, maar dit is een mooie aanvulling en het wordt eens op een andere manier door anderen aangeboden.
Wij doen al jaren mee en ervaren het als heel waardevol.
Tijdens LEV2Choose worden leerlingen uitgedaagd om na te denken over de invloed van gezonde en ongezonde gewoonten. LEV2Choose heeft als centrale boodschap: durf zelf te kiezen. De cultuur (met zijn gewoonten en tradities) waarbinnen jongeren opgroeien heeft een niet te onderschatten invloed op hun keuzes en hun verhouding tot risicogedrag als bijvoorbeeld alcoholgebruik. Tijdens de training worden leerlingen daarom uitgedaagd gewoontes in hun omgeving te herkennen en ontdekken ze dat ze een eigen keuze kunnen maken ten opzichte van deze gewoontes.
Wij zijn benieuwd naar wat de kinderen vertellen en hoe zij de dag ervaren.

Namen van de leerlinge in perspectief
Het leek zo makkelijk, maar wij hebben er toch wat mee zitten stoeien. Trek lijnen van de buitenste punten naar het perspectiefpunt. Wij zijn erachter gekomen dat het wel heel veel lijnen zijn en dat daarin dus een goede keuze gemaakt moest worden. Dan kom je erachter wie een goed ruimtelijk inzicht heeft en wie niet. Samenwerken en elkaar helpen, alles kwam ongepland aan bod, waardoor iedere kind een mooie tekening heeft kunnen maken. De instructie 'recht ophangen' is nog lastig, maar ook dat gaat ooit goedkomen!

Tot zaterdag en anders een heel fijn weekend!

Roos, Jakobien en Carien


Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl