Nieuwsflits nr 10, 1 juni 2023

1 juni 2023

Belangrijke data:
6 juni: laatste peuterochtend van dit schooljaar
19 juni: schoonmaakavond in de klassen
29 juni: doorschuifochtend
4 juli: rapporten mee en de eindmusical van groep 8
5 juli: afscheid van groep 8 door het poortje!
7 juli: Vossenjacht, middag begin zomervakantie

Alweer de een na laatste Nieuwsflits van dit schooljaar. Het is bijna niet te geloven! Zoveel gedaan en nog zoveel te doen, maar ook dat komt allemaal weer goed.
De afgelopen weken waren druk, maar zo gezellig!
Groep 3 t/m 8 is weer op kamp in Esbeek geweest. Blijft een heerlijk iets en hoe mooi is het om te zien hoe leuk de kinderen het met elkaar hebben en hoe heerlijk zij zich kunnen amuseren met ballen, een sloot met touw, wat spelletjes, wat leesvoer, knutselspullen en dat was het dan. Geen seconde hebben we binnen doorgebracht, alleen de bonte avond hebben we binnen gehouden.
Met 18 man begeleiding, waarvan vier in de keuken te vinden waren, en 82 kinderen hebben we er fantastische dagen van gemaakt. We hadden helaas wel een pechvogel: Winston heeft zijn bovenarm gebroken. Hij was heel stoer en gelukkig zal alles goed en mooi helen.
Wij zijn alle ouders die meegegaan zijn enorm dankbaar! Ja, wij hebben onderling ook heel veel plezier, maar het blijft bijzonder dat ouders hier drie dagen vrij voor nemen en zich dan ten volle voor de kinderen inzetten. Dank!
Alle gemaakte foto's en filmpjes zijn met jullie gedeeld, dus na- en/of meegenieten kan nog een hele tijd!

Als wij op kamp zijn hebben de kleuters hun Kleuterfeest. Vanwege te weinig helpende handjes, is er dit jaar voor een andere opzet gekozen die tot een geweldige dag heeft geleid. Op bezoek bij Teun en Fien, hoe leuk is dat?!
Zij hebben beesten verzorgd, gevaren, een ijsje gegeten, de koeien gemolken, al met al heuse boeren en boerinnetjes hebben wij hier op school!

Wist u dat? …van de MR

  • er prachtige plein decoratie is geplaatst op 24 mei?
  • de kinderen van de KMR, de MR en Marijke (de moeder van Elvin uit groep 3) dit met elkaar hebben geregeld?
  • dit gefinancierd is met het geld dat is opgehaald met de verkeersmeter op de Jan Spieringweg?
  • juf Petra de MR taken van juf Ria heeft overgenomen? 
  • We op zoek zijn naar een nieuw MR-lid voor de oudergeleding? 

Oproep oudergeleding MR
Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de MR. 
De MR bestaat uit 4 personen.  In de oudergeleding zitten momenteel Pieter van Dijk en Wouter Jetten. Wouter zal aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van de MR. De personeelsgeleding bestaat uit Annelies Booij en Petra van Vliet.
Taakomschrijving MR: 
De MR heeft binnen de school een adviserende stem dan wel instemmingsbevoegdheid. Zij behartigt de belangen van de ouders, hun kinderen en het onderwijzend personeel in onder andere de volgende zaken: het schoolplan, voorzieningen ten behoeve van leerlingen, taken van personeel, organisatie van de school, besteding van middelen en regels op het gebied van gezondheid en veiligheid.  

Ook organiseert zij éénmaal per jaar een ouderavond, waarop door een deskundige iets wordt verteld over een pedagogisch of actueel thema. Verder behoort tot de taken van de MR het organiseren van een Kinder-MR (Kinder Meedenk Raad). Hiervoor worden jaarlijks in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen georganiseerd. De leden van de KMR hebben drie tot vier keer per jaar overleg met één van de leden van de MR.

Ben je nieuwsgierig geworden of zie je het al helemaal zitten? Spreek gerust een van ons aan. Je bent van harte welkom. 

Algemene Ledenvergadering

Afgelopen dinsdag was de algemene ledenvergadering. Het 'nieuwe' bestuur en de Raad van Toezicht hebben zich verantwoord over het gevoerde beleid en de jaarrekening. Daarna hebben de MR en de OR ook verslag gedaan over hun activiteiten in 2022.
We hebben het in het kader van professionalisering gehad over het de totstandkoming van het nieuwe bestuursmodel, de besteding van de NPO-gelden, het werven van nieuwe personeelsleden op geheel andere wijze dan normaal en tot slot, maar een heel belangrijk punt: de ouderparticipatie. Wij hopen allemaal van harte dat wij met jullie hulp de goede en leuke dingen voor de kinderen kunnen (blijven) doen.
Het is ook altijd een moment voor het aan- en aftreden van mensen. Zo is Marry van Genderen toegetreden tot het bestuur als secretaris, is Arnout Dekker toegetreden tot de Raad van Toezicht en zijn Wietske Rowaan en Wouter Jetten uit de OR respectievelijk de MR getreden. Uiteraard kregen zij een attentie en woordje van dank voor al hun inzet voor de school!
Naast de leden van bestuur, RvT, MR en OR waren er nog enkele leden van de vereniging aanwezig. Toch altijd een mooi moment om even te horen hoe het jaar zowel financieel als op andere terreinen is gelopen.

Eindtoets

Een heel spannend moment altijd, zowel voor de kinderen als de school! Tijdens het schoolkamp kregen wij al het bericht dat de uitslag van de IEP-toets bekend was. Uiteraard is deze bekeken, maar dat kon nog niet met de kinderen gedeeld worden.
Dit moment kwam op maandag na het hemelvaartweekend.
Wij zijn trots op de kinderen, ze hebben het goed gedaan. Vrijwel allemaal op of boven het niveau dat wij voor hen in gedachten hadden. Wij hebben twee adviezen naar boven bijgesteld en nu is iedereen ingeschreven in een passende brugklas op de school van hun keuze!
Wij hebben de toets ook al globaal geanalyseerd en wij weten wat goed gaat en waar het nog beter kan. Het beeld hiervan is niet verrassend, maar vraagt wel om onze aandacht. Wij merken dat nog niet overal alle achterstanden zijn weggewerkt, maar wel dat de lijn stijgend is en dat is een goed signaal!

Schoolplan

Het schoolplan is alweer aan het einde van de termijn van vier jaar en er moet dus een nieuw plan komen. Kijkend naar waar de school nu staat, wat wij nog willen bereiken en wat daar dan voor nodig is, is er met input van het team, een nieuw plan geschreven. Het is nog een concept, maar na goedkeuring en instemming van de RvT en de MR hebben wij weer plannen en doelen geformuleerd voor de komende vier jaar. We hebben het dan over het verhogen van de opbrengsten, het versterken van didactische vaardigheden en het borgen van wat wij de afgelopen jaren aan scholing met het team hebben gedaan. Natuurlijk zijn er meerdere zaken waarover gesproken wordt, maar het overkoepelende begrip is 'kwaliteitsverhoging'. Dat vraagt wat van ons allemaal.

Peuterochtend op 6 juni

Peuters en hun ouders zijn dinsdag 6 juni van 09.30 tot 11.30 uur welkom op de open peuterochtend. Het thema is 'boerderij’. De peuters spelen met Fien en Teun, mogen koeien melken en verzorgen boerderijdieren. Ook zijn er weer echte lammetjes op het plein. Natuurlijk krijgen de ouders koffie en thee en, indien gewenst, een rondleiding door de school.

Zegt het voort, want hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Avondvierdaagse

Afgelopen week heeft een grote groep stoere wandelaars de avondvierdaagse volbracht en met recht een mooie medaille aan hun verzameling mogen toevoegen!
Het waren vier heel gezellige avonden voor jong en oud en wat was het fijn dat de weergoden zich van hun beste kant hebben laten zien. Perfect wandelweer!
Vrijdagavond liep iedereen weer bepakt en bezakt met cadeautjes en snoepgoed moe en tevreden weer naar huis.
Dank aan Martin en Elise die het voor de school zo goed geregeld hebben!

Schoonmaakavond

Op 19 juni gaan wij weer massaal aan de schoonmaak. Rotzooi van een jaar wegkieperen, kasten en lades uitmesten en schoonmaken en zo nog meer. En dit allemaal met de broodnodige gezelligheid en uiteraard koffie/thee met een koekje met elkaar! Jullie doen toch ook weer mee?!
Vorig jaar kwamen ze bij de kleuters wel heel veel handen tekort, uiteindelijk is het opgelost, maar het zou leuk zijn als ook daar de ouders even komen helpen;)

Nieuwe collega nog niet gevonden...

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe collega in groep 5/6. Er worden allerlei leuke reels gemaakt en iedereen weet ervan, maar de droom kandidaat hebben we nog niet gevonden. We blijven stug doorgaan en ooit zullen we de nieuwe collega vinden, maar tot die tijd moeten we het zelf oplossen. Wij hebben een noodplan bedacht en wij zullen dat tijdig met jullie delen. In ieder geval voor het nieuwe schooljaar begint en dan maar hopen dat we het niet hoeven in te zetten!

Groep 1 en 2

Fien en Teun
Ondanks dat er dit jaar helaas te weinig ouders bereid waren om ons te helpen met het organiseren van ons jaarlijks terugkerende kleuterfeest, hebben wij besloten dat we toch iets leuks voor de kinderen moesten doen. Daarom zijn wij op 15 mei naar Avonturenpark Molenwaard geweest. De weergoden waren ons goed gezind en het was daar niet druk. Bij aankomst werden we opgewacht door Fien en Teun en door samen met deze bewoners van het park af te tellen werd het park geopend. Wij hebben een heerlijke dag gehad en de kinderen hebben zich kostelijk vermaakt in het park. Er was veel te zien en te doen. Vooral het ponyrijden, het tractor-rijden en de boottocht waren voor velen favoriet. Bianca had heerlijke cupcakes gemaakt (aangepast aan het thema) en die gingen er wel in. Ook de lunch was uitgebreid en goed verzorgd. Elly, de pannenkoeken waren heerlijk! Na een intensieve dag nog een ijsje en toen huiswaarts. Sommige kinderen zijn zelfs in de auto in slaap gevallen! Emmeline, Elly, Tessa, Bianca, Oumy en Lois heel hartelijk bedankt voor jullie hulp!

En nu wij toch aan het bedanken zijn, Tessa bedankt voor het naaien van de leuke Fien- kleding en Bianca en Marius heel hartelijk bedankt voor het maken en sponsoren van onze melkkoe! Er wordt nog dagelijks gemolken en de kinderen genieten ervan!

Thema
Deze week en volgende week staan de boerderij en Fien en Teun nog centraal tijdens onze lessen. Op dinsdag 6 juni is het Peuterochtend en sluiten wij het thema af. Daarna sluiten wij het schooljaar af met een thema dat alles te maken heeft met de onderwaterwereld.

Lego gezocht..
We horen regelmatig dat ouders Lego wegdoen, denk dan eerst aan ons! Wij willen voor de kleuters lego gaan sparen. Naast dat de kinderen het leuk vinden om ermee te bouwen is Lego ook ontzettend goed voor de motoriek.  Bij voorbaat hartelijk dank!

De kleuterjuffen

Groep 3 en 4

Afgelopen weken
De afgelopen weken hebben we veel leuke (en nieuwe) dingen gedaan. Op punt 1 staat natuurlijk kamp. Wat hebben we het gezellig gehad! Veel gespeeld, gewandeld en een beetje geslapen. Trots op de kanjers van groep 3 en 4! In de klas hebben de kinderen hierover getekend.

Het lezen van groep 3 gaat nu als een trein. Het is een kwestie van doen, doen en nog meer doen. Ook thuis lekker veel lezen met de kinderen. In de klas lezen we op veel verschillende manieren. Bij de methode zitten ook leuke lees spelletjes. Fijn voor de afwisseling 😉
Via Cloudwise werken de kinderen ook regelmatig met Lijn 3. Dit kan ook thuis worden gedaan. We zitten nu in thema 10. Dit is een goede manier om het lezen te blijven ontwikkelen én het sluit prima aan bij de methode.

Veel kinderen hebben meegelopen met de avond4daagse. Knap gedaan. Veel medailles behaald en enkele blaren erbij. Denk nog even aan het inleveren van de shirtjes. 

De kinderen hebben kennis gemaakt met Kahoot! Dat is een quiz die je via het digibord speelt. De kinderen werkten in tweetallen, waarbij groep 3 en 4 gemengd waren. 
Het leuke van Kahoot! is dat je zelf de quiz kunt maken. Je kunt dit dus bij verschillende vakken inzetten. Wordt vervolgd…

In groep 4 zijn we druk bezig met de tafels. Ook thuis wordt er geoefend, fijn want dit is hard nodig! De tafels van 6 en 8 zijn aan de beurt geweest. Aankomend blok gaan we verder met de tafel van 7.
Ook in groep 3 zijn we gestart met de tafels van 2. Oefenen jullie thuis ook mee?

Aankomende weken
Vanaf maandag 5 juni hebben wij 4 maandagen achter elkaar een leuke workshop muziek. De workshop wordt gegeven door Carola Loeve, Muziekdocent Jacoba Cultuurhuis. Leuk om naar uit te kijken! 

Maandag 19 juni is het proefzwemmen. De kinderen die gaan afzwemmen, krijgen hier persoonlijk bericht over. Het afzwemmen is op maandag 26 juni. Ouders mogen komen kijken. Geef de juiste kleding mee bij het proefzwemmen/afzwemmen.

Maandagavond 19 juni is de schoonmaakavond. We starten om 19.00 en hopen om 20.00 klaar te zijn. Graag zelf schoonmaakspullen meenemen, dan regelen wij wat lekkers.

Alvast hartelijk dank!

Hartelijke groet van de juffen!

Groep 5 en 6

Meivakantie en afsluiting schooljaar
Na een heerlijke vakantie van wel 2 weken zijn we weer lekker begonnen aan de laatste paar weken van het schooljaar. Met nog 6 weken te gaan komt het einde alweer in zicht. Wekelijks hebben we nog spreekbeurten om van te genieten. Natuurlijk moet er nog hard gewerkt worden, maar tussendoor zijn er genoeg momenten voor de nodige gezelligheid. We willen het schooljaar met de klas op een gezellige manier afsluiten. Daarom organiseren we op donderdag 29 juni een juffenfeest met een gezellige high tea. Het is de bedoeling dat de kinderen overblijven die dag. 

Schoolkamp
Wat een magisch kamp hebben we gehad in Esbeek. Het weer zat mee en het programma zat vol gezellige activiteiten. Waaronder een groepsspel, nachtspel voor groep 5 t/m 8, speurtocht en een spellencircuit. Ook dit jaar heeft iedereen uit volle borst meegezongen bij het kampvuur. En als afsluiting  hadden we de bonte avond. Groep 5/6 heeft een geweldig optreden laten zien. We zijn heel trots op hoe ze de dans met elkaar hebben neergezet. 
Helaas was er ook minder prettig nieuws, want Winston heeft door een val zijn arm gebroken. Gelukkig was hij maandag met zijn arm in het gips alweer op school. Hieronder zien jullie een paar kreten van de kinderen over het kamp. 

Vossenjacht
Op de laatste dag  van het schooljaar sluiten we het schooljaar weer af met een vossenjacht. Hiervoor zijn we uiteraard weer op zoek naar begeleiders. Aanmelden kan bij juf Roos of juf Jetske. Ook komt er een mogelijkheid om dit via Parro door te geven. 
Alleen met uw hulp kunnen we dit schooljaar weer mooi afsluiten. De vossenjacht begint en eindigt in de vesting dus kinderen komen die dag niet meer op school. 

Schoolfotograaf
Op dinsdag 23 mei is de schoolfotograaf weer langs geweest. Alle kinderen zagen er weer piekfijn uit en de foto’s waren dan ook vlot genomen! Er zijn zowel portretten gemaakt als een gezellige groepsfoto buiten. Binnenkort krijgt u bericht als de foto’s besteld kunnen worden. 

Groep 7 en 8

IEP IEP HOERA!!

IKC Het Fluitschip Windvaan - Hoera! We hebben met de IEP toets fantastisch  gescoord. Het team is trots op alle leerlingen van groep 8. Gefeliciteerd!  | Facebook

Maandag na kamp hebben alle kinderen uit groep 8 hun uitslag van de IEP-Eindtoets gekregen. Altijd spannend, ook al doen ze net alsof dat niet zo is.
Wij zijn trots, ze hebben het echt goed gedaan! Vrijwel iedereen heeft gedaan wat wij van ze vroegen: hun stinkende best en met een trots en blij gevoel dit alles afronden. Dat is gelukt! Ook wij als school zijn blij, want het is voor ons ook wel belangrijk om een goed en representatief beeld te hebben van waar wij staan als wij kijken naar de prestaties van de kinderen. Dit nog los van de onderdelen waarvan wij zien dat wij daar wat harder aan moeten gaan trekken.
We hebben boven het landelijk IEP-gemiddelde gescoord en eigenlijk niemand onder 1F moeten laten gaan. Zij hebben in wezen de sprong die zij eind groep 7 hebben laten zien en vervolgens in midden 8 weer totaal niet, nu weer laten zien. Ze zijn allemaal gegroeid en hoe!
Gefeliciteerd allemaal!

Gesprekken Drempeltoets
Groep 7 ziet dit alles gebeuren en denkt: en wij dan? Nou geen zorgen, volgende week maandag hebben wij met hen de gesprekken over de resultaten van de Drempeltoets. Zij hebben rekenen, taalverzorging, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen opgaven gemaakt, die van een gemiddeld moeilijkheidsniveau zijn. Voor ieder vak komt een VO-niveau naar voren en op basis daarvan een mogelijk passend VO-advies gegeven. Wij lezen dit meer als een indicatie, we hebben nog even, en we zien waar we nog aan de slag moeten. Niets is nog in beton gegoten, maar het is een denkrichting en ook hier geldt dat zij eind groep 8 weer een enorme sprong kunnen laten zien.
Een eerste gesprek over het VO, altijd weer bijzonder!

Kamp
We hebben met elkaar weer prachtige dagen beleefd. Leuke spellen, een mooie en goede speurtocht, leuk spellencircuit op het grote veld, zingen rondom het kampvuur, het nachtspel, de bonte avond en voor het eerst dat groep 7 op de slaapzolder ging slapen. De juffen sliepen daar ook, maar dat mocht de pret niet drukken.
Groep 8 is van het vroeg, of in ieder geval op een redelijke tijd, gaan slapen, groep 7 had daar wat meer moeite mee. Dat wordt nog wat met de slaapfeestjes, waar wij dan gelukkig niet bij hoeven te zijn!
Ze hebben het als groep echt geweldig gedaan! Veel plezier met elkaar, zich gehouden aan afspraken en alles verliep soepel, gezellig en in pais en vree!
Voor groep 8 alweer de laatste keer, dus die moesten op dinsdagavond het spookbos in! Angst vooraf, veel te groot voor wat het uiteindelijk was, en na de bonte avond in groepjes van drie het bos in en aan het eind gingen de juffen als gillende keukenmeiden met twee leerlingen ook het bos in!
Er is veel gegild en gelachen en als beloning lagen er een boel lekkere hapjes op hen te wachten. Een klein feestje voor alleen groep 8!
Het was weer bijzonder allemaal en we kijken nu alweer uit naar volgend jaar!

Musical

Livestream Groep 8 musical - Audivio

We zijn begonnen en we moeten hard aan de slag om alles perfect te hebben op 4 juli! Dat vraagt nog best wat van ons, maar het gaat hoe dan ook goed komen. Juf Carina heeft het script en liedteksten geschreven, van Quasar hebben we weer de decordozen gekregen en die zijn al beschilderd, de attributen worden verzameld, de teksten zitten er al aardig in en zo zetten we mooie stappen richting DE avond! Dit betekent dat we echt wat lange dagen gaan maken, de gym niet altijd kan doorgaan, maar dat lijkt ons geen drama (om in de juiste bewoordingen te blijven).
De kinderen doen het goed en zijn echt serieus aan het werk en als ze er even uit moeten, komen ze heel fijn even in de klas zitten om wat anders te doen. Bijna voorbeeldig allemaal, of misschien stilte voor de storm? Nee, dat eerste!
Waar wij nog wel naar op zoek zijn, zijn de podiumdelenhalers. Het is best even een dingetje en er zijn echt twee man nodig, maar zonder podium kunnen we eigenlijk niets.
Dus wij smeken jullie om te kijken wat lukt en of jullie andere mensen kennen die zouden willen helpen. Wij horen het graag!

Avondvierdaagse
Bijna de hele klas liep mee en ook veel ouders, opa's en oma's en zo was er iedere avond een flinke groep op pad. Mooi om dit zo met elkaar te doen.
Ze hebben het ook heel goed gedaan. Waren er wel eens jaren dat kinderen toch alles anders wilden doen dan de rest of alternatieve routes bedachten, zo gezellig en goed ging het nu. In de klas vertelden ze ook dat het leuk was.
Fijn, we zijn trots op ze. Nu hebben ze een lekker lang Pinksterweekend kunnen bijkomen van die 40 kilometer die ze in de benen hadden.

Spreekbeurten
Groep 8 is al geweest, groep 7 is nu ook bijna klaar. Wat zijn er leuke spreekbeurten gehouden!!
Ook wij hebben weer veel geleerd. Zo eten we nu iedere dag een handje walnoten, want daar worden we slimmer van! Ook veel geleerd over Lego, de Watersnoodramp, hersenvliesontsteking, diamanten en zo nog veel meer. Wij genieten echt van wat er gepresenteerd wordt en van hoe zij zich hiervoor inzetten. We hebben er nog een paar te gaan, gelukkig maar.

Groep 7
Voor hen is het een wat rare tijd. Zij zien van alles om zich heen gebeuren en weten dat zij dit volgend jaar gaan meemaken, maar moeten nu ook nog goed aan het werk blijven. Over een week of twee gaan we weer de Citotoetsen maken en verder is er nog genoeg te doen.
Groep 8 is grotendeels uit de klas, ze zijn als groep 7 wat meer op elkaar aangewezen en dat is ook goed. Volgend jaar zijn zij de grootsten van de school en dat is het allerleukste als je het als groep goed hebt met elkaar.
Eind juni kunnen ze even proeven aan hun nieuwe rol: tijdens de doorschuifochtend zijn zij even alvast groep 8.
Wij zorgen ervoor dat wij met beide groepen nog een paar goede laatste weken hebben, ieder op een eigen manier.

Dagje plezier met elkaar!
Op 26 juni gaan we een dagje gezelligheid met elkaar hebben. 's Ochtends gaan wij naar het Gorcums museum en daar is veel leuks te doen!
https://www.gorcumsmuseum.nl/tentoonstelling/te-land-ter-zee-en-in-de-lucht/
Daarna gaan wij weer terug naar deze kant van het water en brengen we de middag aan het strandje door (Oudendijk) met allerlei lekkere hapjes die de kinderen gemaakt hebben.
Wij kijken uit naar een gezellige dag met deze weer unieke groep 7/8!

Jakobien, Roos en Carien

Tel.: 0183 - 303 349
info@bsoudendijk.nl